ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Ceza Hukuku

25 Mayıs 2024, 20:36 - 6

Park Halindeki Araçta Önleme Araması ile Arama Yapılamaz
Park halindeki araçta önleme araması kararına dayanılarak arama yapılamayacağı ve park halindeki araçta arama yapılmasına dayanak teşkil eden mahkemece verilmiş usulüne uygun bir arama...

Devamını oku

25 Mayıs 2024, 20:24 - 10

Fetö - Örgüte Üye Olma - Hata Hükümleri
Müsnet suçtan hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra örgütle olan irtibatı, faaliyetleri ve bildiği örgüt mensupları ile ilgili samimi bilgiler veren ve öğrencilik döneminde ekonomik sebeplerle örgüte ait öğrenci evlerinde kalmaktan ibaret eylemleri ...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 09:52 - 388

Nafaka Hükmüne Uymama - Öğrenme Anı - Şikayet Tarihi
nafaka alacağının tahsiline yönelik icra dosyasında, şikayete konu 2014 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin nafaka borcunun cari olduğu tarihten sonra alacaklı tarafından icra dosyasında herhangi bir işlem yapılmadığı, borcun ödenmediğine muttali olduğuna ...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 08:47 - 351

Nitelikli Hırsızlık - Teknik Takip ve İletişimin Tespiti
Sanığa atılı hırsızlık suçu ile ilgili olan teknik takip ve iletişimin tespiti kayıtlarının, suç tarihi olan 22.07.2012 tarihinde hırsızlık suçunun 5271 sayılı CMK nın 135-8. maddesinde sayılan katalog suçlar kapsamında bulunmaması...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 08:35 - 248

BAM ların Göreve Başlamasından Önce Kesinleşen Kararların Yargılamasının Yenilenmesi - İstinafa Değil Temyiz Tabi Olması
İlk derece mahkemesince, bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı tarihten önce verilip Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen hükümler ile ilgili olarak, yargılamanın yenilenmesi sonucu 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar temyiz incelemesine tabidir....

Devamını oku

21 Aralık 2023, 08:29 - 234

Jeotermal Enerji - Karşılıksız Yararlanma
Sanığın katılan tarafından sunulan jeotermal enerji tesisatından geçen sıcak su ile evini ısıttığı, bu şekilde jeotermal suyun sadece ısısından faydalandığı, tüketime sebep olmadığının anlaşılması karşısında sanığın eyleminin...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 07:25 - 124

Tanınmamak İçin Tedbir Alarak Hırsızlık
Suça sürüklenen çocuğun kafasına motosiklet kaskı takarak, yanında bulunan temyiz dışı diğer suça sürüklenen çocuğun da yüzünü bez ile kapatarak tanınmamak için tedbir aldıklarının anlaşılması karşısında, hırsızlık suçundan...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 07:20 - 163

Evlilik Birliği Devam Ederken Doğan Evlilik Dışı Çocuğun Nüfusa Kaydı
Sanığın evlilik dışı birlikteliğinden doğan çocuğunu suç tarihinde beyan üzerine resmi nikahlı eşi adına nüfusa kaydettirmekten ibaret eyleminin çocuğun soybağını değiştirmek suçunu oluşturduğu gözetilmelidir....

Devamını oku

21 Aralık 2023, 07:16 - 75

Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Hırsızlık
Sanığın satın alacağını beyan ettiği motosikleti denemek istemesi sebebiyle, başlangıçta her ne kadar müşteki suça konu motosikletin anahtarını özgür iradesiyle sanığa teslim etmiş ise de; bu iradenin deneme sürüşü yapması için ...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 07:06 - 185

Etkin Pişmanlık İhtaratı - 7242 Sayılı Kanun Değişiklikleri - Kaçakçılık Suçunda Etkin Pişmanlık
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 7242 sayılı Kanun ile yapılan ve sanık lehine hükümler içeren değişikliklere ilişkin yasal koşulların oluşup oluşmadığının mahkemesince saptanması ve sonucuna göre uygulama ...

Devamını oku

26 Haziran 2023, 07:30 - 518

Sanığın Olumsuz Halinin Olmaması - Takdiri İndirim
Duruşma tutanaklarına olumsuz hali yansıtılmayan sanık hakkında takdiri indirim yapılmaması bozma sebebidir....

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 14:39 - 815

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Kolluğun Kargoyu Açma Yetkisi - Hukuka Aykırı Arama
Uyuşturucu maddenin bulunduğu paketin Cumhuriyeti Savcısının verdiği yazılı arama emrine istinaden kargo şubesinde kolluk görevlileri tarafından açılarak arandığı ve CMK nın 127. maddesi uyarınca maddelere el koyulduğu, kargo ...

Devamını oku

26 Nisan 2023, 09:29 - 438

Hürriyetten Yoksun Bırakmanın Cinsel Saldırı Eylemi ile Sınırlı Olması - Ayrıca Hürriyeti Yoksun Bırakmadan Ceza Verilemeyeceği
Cinsel saldırı eylemi işlendiği sırada ve eylemle sınırlı süre ile mağdurenin iradesiyle hareket etme imkanının ortadan kaldırılmasının kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmayacağı, kişinin vücudunun suçun konusu olması nedeniyle mağdurenin hareket etme özgürlüğü ortadan kaldırılmadan bu suçun işlenemeyeceği nazara alındığında, olay...

Devamını oku

12 Aralık 2022, 08:10 - 1544

Haksız Tutuklama - Başka Mahkumiyetten Mahsup - Tazminat
Haksız tutuklama tazminatı talep eden davacının, beraat ettiği dosyada tutuklu kaldığı günlerin, başka bir dosyadaki mahkumiyetinden mahsup edilmesi, maddi ve manevi tazminat haklarını ortadan kaldırmaz....

Devamını oku

12 Aralık 2022, 08:04 - 416

Seni Sürdürürüm Sözü Tehdit Suçunu Oluşturur Mu?
Sanığın polis memuruna hitaben -seni sürdürürüm- sözü, tartışmanın bütünü değerlendirildiğinde, polis memurunun görev yerini değiştirmede herhangi bir yetki ve gücü bulunmadığından, tehdit suçunu oluşturmaz....

Devamını oku

22 Kasım 2022, 10:24 - 648

Ruhsatsız Silahın Arızalı Olması - Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu
Ruhsatsız silahın arızalı olması durumunda, ruhsatsız silah taşıma suçu oluşmaz....

Devamını oku

04 Ekim 2022, 09:49 - 1350

Diğer Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Eylemi - Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Kesinleşmemesi
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının sanığa 05/11/2014 tarihinde tebliğ edildiği, sanığın 14/11/2014 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eyleminin sözü edilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi...

Devamını oku

04 Ekim 2022, 09:39 - 500

Sanığın Uyuşturucunun Herkes Tarafından Bırakılması Mümkün Olan Açık Alanda Ele Geçirildiği Halde Kendisine Ait Olduğunu Kabul Etmesi - Etkin Pişmanlık
Olay tutanağı içeriği ile dosyadaki diğer bilgi ve belgelere göre; ikametinde yapılan aramada kullanım sınırları içerisinde esrar ele geçirilen sanığın, ikametin girişine 10 metre uzaklıkta açık alanda ele geçirilen 1 paket ve ikametinin giriş kapısının ...

Devamını oku

20 Mayıs 2022, 19:12 - 773

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmeye teşebbüs
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmeye teşebbüs...

Devamını oku

27 Nisan 2022, 08:46 - 853

Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme
Yargıtay 16. Ceza Dairesi ile Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi arasında birleştirme uyuşmazlığına konu olan ve Ceza Genel Kuruluna taşınan somut olayda; Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/1 esas sayılı dosyasında, öncelikle özel soruşturma usullerine tabi olan Cumhuriyet savcıları ...

Devamını oku

10 Nisan 2022, 09:55 - 1321

Mesaj - Cinsel Taciz Suçu
Katılanın aşamalarda istikrar arz eden samimi anlatımları ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın, önceden tanımadığı katılanın telefonuna aşk sözlerini içeren müstehcen mesajlar gönderdiği bu mesajların bir kısmı mağdure tarafından silinmiş ise de, ifade tutanağı ile tespit edilen -güneş herkes için doğar ay ise gece uyumayanlar için,...

Devamını oku

31 Mart 2022, 05:52 - 607

Yağma-Yaralama-Mala Zarar Verme
Katılanların beyanlarına göre, suça konu motosikletin zilyetinin torunları ... olması nedeniyle, şikayet hakkının adı geçene ait olduğunun anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK nın 73. maddesindeki şikayet süreleri de dikkate alınarak şikayetçi olup olmadığı...

Devamını oku

31 Mart 2022, 05:51 - 386

Yağma-Ödeme Gücü Olmayan Sanıklar-Avukatlık Ücreti
Mahkemece 5271 sayılı Yasanın 150/3. maddesi uyarınca, sanıkların savunmasını yapmak üzere zorunlu savunmanların görevlendirilmesi nedeniyle, savunmanlara ödenen avukatlık ücretinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye...

Devamını oku

31 Mart 2022, 05:49 - 358

Hırsızlık-Nüfus Cüzdanının Çalınması-Ekonomik Değerin Olmaması
Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Dairemizin istikrar bulmuş içtihatları uyarınca taşınır mal olduğunda kuşku bulunmayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, plaka, bankamatik ve kredi kartı gibi eşyalar hırsızlık suçunun konusunu oluşturabilir....

Devamını oku

31 Mart 2022, 05:46 - 402

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma-Suçu Bildirmeme
TCK nın 297. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen infaz kurumuna yasak eşya sokma suçunun oluşabilmesi için, maddede sayılan silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme araçlarının infaz kurumuna sokulması veya bulundurulması gerektiği,...

Devamını oku

20 Mart 2022, 21:05 - 434

Hırsızlık Suçunda Kısmi İade Halinde Etkin Pişmanlık
Olay günü matkap ucu almak amacıyla mağdurun işyerine gelen sanığın, mağdurun dükkânın arka bölümüne geçmesini fırsat bilerek masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak iş yerinden ayrıldığı, geri dönen mağdurun telefonunun yerinde olmadığını gördüğü ve sanığı daha önceden de tanıması nedeniyle...

Devamını oku

12 Mart 2022, 09:20 - 332

Hareket Etme Yeteneğinin Suçun İşlendiği Zaman Dilimiyle Sınırlı Olarak Kısıtlanması
Mağdure aşamalardaki beyanlarında sanığın parmağını vajinasına soktuğunu, daha sonra tuvalete gittiğinde cinsel organında kanama olduğunu fark ettiğini belirtmiş ise de, düzenlenen adli raporda, vajinal bölgede ve hymende herhangi bir darp cebir izi, bozulma veya yırtık bulunmadığının...

Devamını oku

10 Mart 2022, 08:03 - 397

İtirazı İnceleyen Hakimin Kararı Veren Hakimin Eşi Olması - Takdir Hakkı - Kanun Yararına Bozma
Somut olayda itiraz mercii olan Bilecik Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin, Sulh Ceza Mahkemesi kararını incelerken, kararı veren hakimin kendisinin eşi olduğunu bilmekte ancak bu durumun, tarafsızlığını şüpheye düşürecek hallerden olmadığını değerlendirdiği anlaşılmaktadır....

Devamını oku

06 Mart 2022, 11:02 - 527

Mühür Bozma Suçu - Mühür Bozulmadan Amacının İhlal Edilmesi
Dosyada mevcut mühürleme ve mühür bozma tutanakları, sanığın ikrara dayalı savunması, tutanak tanığının oluşa uygun yeminli anlatımı ve tüm dosya kapsamına göre, 08.10.2008 tarihinde elektriği kesilerek mühürlenen sayaçtan, 17.04.2009 günü yapılan kontrolde mühürü fiziken bozmadan,...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:33 - 868

Polise Kimlik Göstermemek - Şikayet Hakkı - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
Sanığın olay günü kendisinden kimlik isteyen polis memurlarına -kimlik vermiyorum, siz kim oluyorsunuz, sizi şikayet edeceğim, süründüreceğim- demesi biçimindeki eyleminde, görevi yaptırmamak için direnme suçunun tehdit unsurunun oluşmadığı, bu sözlerin şikayet hakkını kullanacağını ...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:22 - 470

Aralarında Husumet Bulunan Kişilerin Telefon Numaralarını Paylaşmak - Kişisel Veri
Dosya kapsamına ve ikrar içeren savunmaya göre; sanığın, tanık...nın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceği beyan etmesi üzerine tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istemesi üzerine, sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:13 - 706

Avukatın Hava Muhalefeti Sebebiyle Duruşmaya Katılamaması - Savunma Hakkının Kısıtlanması
Sanıklar müdafinin UYAP üzerinden gönderdiği 18.01.2016 tarihli mazeret dilekçesi ile hava muhalefeti ve sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağını, bu nedenle sözlü savunma yapmak üzere tarafına süre verilmesini ve duruşmanın başka bir güne ertelenmesini talep ettiği,...

Devamını oku

02 Mart 2022, 22:46 - 816

Kimlikte Yer Alan Fotoğraf Üstüne Başka Bir Fotoğraf Yapıştırma - Resmi Belgede Sahtecilik
Somut olayda; sanığın ...a ait nüfus cüzdanındaki kimlik bilgileri üzerinde herhangi bir kazıntı ya da silinti yapmadan belgedeki orijinal fotoğrafı çıkararak, kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle tahrif ettiği belgeyi kullanmaktan ibaret eyleminde; sanığın resmi belgeyi bozma genel kastı ile değil,...

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:52 - 442

Market Zeminindeki Hasarın Giderilmemesi Sebebiyle Düşerek Yaralanma - İşletme Müdürünün Yaralanmadan Sorumlu Olduğu
Metro Grossmarket tarafından dosyaya sunulan 05.08.2019 tarihli belgeden de anlaşılacağı üzere sanığın söz konusu mağazada işletme müdür yardımcısı olarak görev yaptığı ve yine aynı belge ekindeki görev tanımından da Müşterilerin mağaza içerisinde rahat alışveriş yapabilmelerini sağlamak...

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:35 - 370

HAGB - Kanun Yararına Bozma
Bu açıklamalar karşısında, somut olaya bakıldığında, hükümlü ... hakkında tesis olunan mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden, 5237 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 223/7. maddesi uyarınca aynı fiil nedeniyle aynı sanık hakkında ikinci kez açıla...

Devamını oku

19 Şubat 2022, 10:54 - 504

Noterliklerden Evrak Aslı İstenmesi ve Gönderilmesi Usulü
Bu itibarla, 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 55. maddesi uyarınca mahkemelerce gerek yargı çevresi içinde ve gerekse yargı çevresi dışında bulunan noterliklere doğrudan yazı yazılarak evrak aslının istenebileceği, bu halde noter tarafından evrak aslının, noterlik dairesinin yargı alanı içindeki...

Devamını oku

19 Şubat 2022, 10:50 - 861

Hakaret ve Tehditlerin Kayda Alınması - Bir Daha Delil Elde Etme Olanağının Bulunmaması
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; ev sahibi olan katılanın, kiracısı olan ve onlardan alacaklı olduğunu belirttiği sanıklarla telefonda yaptığı görüşmelerini kaydederek elde ettiği (kendisine karşı işlendiğini iddia ettiği tehdit ve hakaret suçlarıyla ilgili olarak,...

Devamını oku

19 Şubat 2022, 10:42 - 872

Fetö de Belletmen Olarak Görev Yapma - Tayine Tabi Personel Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği
Öncelikle bu dosya kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan... ve ... ile dosya kapsamında sanık hakkında beyanları bulunan ... ve ...ın tekrar tanık olarak ifadelerine başvurulması, alınacak ifadede sanığın örgütsel konumunun (belletmen veya bir başka konumda olup olmadığının) sorulması,...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 10:04 - 653

Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Verilecek Cezanın Gerekçeli Olması Gerektiği
Sanık hakkında temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi sırasında gösterilen gerekçenin yeterli ve dosya kapsamına uygun olduğunun, TCK nın 3. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen orantılılık ilkesine de aykırılık oluşturmadığının kabul edilmesi,...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 21:42 - 324

CMK ya Göre Tazminat Talebi - Yargıtay Bozmasından Sonra Islah
Nesnel bir ölçüt olmamakla birlikte, davacı lehine hükmedilecek manevi tazminatın davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklu kaldığı süre ve benzeri hususlar ile tazminat ...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 21:36 - 312

Mahkemenin Durma Kararı Vermesi - CBS Tarafından İnfazın Sonucuna Göre İşlem Yapıldıktan Sonra Karar Verilmek Üzere Dosyanın Mahkemeye Gönderilmesi Gerektiği
İncelenen dosyada; şüpheli hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/04/2017 tarihli ve 2016/347 esas, 2017/428 sayılı kararı ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararın kesinleştirilmeden dosyanın denetimli serbestlik...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 21:32 - 531

Sahte Vekaletname ile Araç Satışı - Resmi Belgede Sahtecilik - Dolandırıcılık
Sanığın, üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu... adına düzenlenen sahte nüfus cüzdanı ile yine ... adına sahte kimlik kullanan kişiyi vekaletname ile yetkilendirdiği, çalıntı ... plakalı motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araca ... ... sayılı sahte plakaları...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 21:29 - 315

Sağlık Kontrolünden Geçmeyen Sürücü Adaylarına Rapor Düzenlenmesi - Resmi Belgede Sahtecilik
Suça konu sürücü adayları hakkında düzenlenen sahte sağlık raporlarının, sürücü adayının kursa müracaat ederken dosyalarında bulunması gereken belgelerden olduğu ve sürücü adaylarının dosyalarının onayının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 21:19 - 337

Tebligatın Usule Aykırı Yapılması - Eski Hale Getirme Talebi
Sanığın mahkemece savunması alınırken tebligat adresi olarak -... Sokak No:8 Merkez Kars- adresini bildirdiği, yokluğunda verilen kararın sanığın bildirdiği adresinde hükümlü ile birlikte oturan eşi ...e 08/01/2015 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:21 - 292

Örgüt Adına Suç İşleme - Müdafii Olmaksızın Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği
Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan yargılanan sanığın, yargılama aşamasında kendisinin seçtiği bir müdafii bulunmadığı gibi CMK nın 156. maddesi uyarınca da resen müdafi görevlendirilmediği,...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:10 - 913

Avukatın Tahsil Ettiği Parayı Uhdesinde Tutması - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma
Sanığın mağdura yönelik eyleminin 5237 sayılı TCK nın 155/2. fıkrasında düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu sonucuna ulaşılması ve Yerel Mahkeme kararından sonra CMK nın 253. maddesinde...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:50 - 358

Terör Suçu Hükümlüsü - Örgütten Ayrılmanın Samimi Olması - Denetimli Serbestlik
Bu açıklamalara göre somut olay değerlendirildiğinde; hükümlünün infaza konu cezasının terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçuna ilişkin olup, Terörle Mücadele Kanunun 3. maddesine göre terör suçlusu olan hükümlünün,...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:35 - 374

Sanığın Nikahlı Eşini Kuma ile Yaşamaya Zorlaması - Kötü Muamele Suçu
Somut olayda; sanığın eşi olan mağdur ile birlikte yaşadığı eve kuma getirmesi ve resmi nikahlı eşi olan mağduru eve gelen kuma ile birlikte yaşamaya zorlaması, şeklinde tarif edilen eylemin in bir bütün halinde sevgi ve merhamet duyguları ile bağdaşmayan,...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:27 - 656

100 Promilden Fazla Alkollü Araç Kullanımı - Bilinçli Taksir
Adli Tıp Kurumunun bilimsel verilere dayanarak oluşturduğu görüşlere ve Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre, 100 promilden fazla alkol miktarı güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağından, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması...

Devamını oku

05 Şubat 2022, 08:14 - 1126

Arama Kararı Olmaksızın Kaba Üst Araması Yapılması - Cüzdandan Uyuşturucu Madde Çıkması - Hukuka Aykırı Delil
Sanık ...nin üzerinde yapılan arama işleminin hukuka aykırı, sanık ...a ilişkin arama işleminin ise hukuka uygun olduğu sonucuna ulaşılması karşısında, sanık ... ile tanık ...da hukuka uygun olarak ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin hükme...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 22:33 - 521

Aynı Oda İçerisinde Farklı Kişilere Ait Eşyaların Çalınması - Tek Hırsızlık Suçu Oluştuğu
Katılanlar Adem, İsmail ve müştekiler Zeki ile Tarık ın aynı şirkette çalıştıkları ve aynı evde birlikte kaldıkları, olay günü Müşteki Zeki nin odanın içerisinde asılı bulunan pantolonunun arka cebinde içerisinde banka kartları...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 22:09 - 620

SSÇ nin Koğuş Duvarlarına ve Çarşaflarına Zarar Vermesi - Kamu Malına Zarar Verme - Dava Zamanaşımı
Suça sürüklenen çocuğun olay tarihinde tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu koğuşunun duvarlarına boya yapıp, sıvayı kazıyarak ve çarşafları yırtarak zarar vermesi şeklinde gerçekleşen olayda,...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 22:04 - 306

Konut Kredisi ile Alınan Eve İcra Sebebiyle Zarar Verme - Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması
Sanığın suç tarihinde konut kredisi ile satın aldığı evin kredi borcunu ödememesi sebebiyle, icra takibi sonrası evi tahliye ettiği sırada, konutun birçok yerine zarar verdiğinin iddia edilmesi şeklindeki eylemine...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 22:01 - 295

Köy İçme Suyunun Betonu Delerek ve Hortum ile Kullanılması - Hırsızlık - İdari Para Cezası
Sanığın köy halkının ortak kullanımında olan, abonelik esasına tabi olmayan köy içme suyunu havalandırma kuyusunun betonunu delmek ve hortum kullanmak suretiyle biriken suyu kullanması şeklindeki eyleminin...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 21:58 - 617

Yalan Tanıklık Suçunda Dava Zamanaşımı Süresi 8 Yıldır
TCK nın 67. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kesen bir nedenin bulunması hâlinde zamanaşımı, kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlayacak, dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 21:54 - 372

Bankamatik Kartlarının Kopyalanması için ATM ye Düzenek Kurulması - Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme
TCK nın 136/1. maddesinde bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörülmüş iken, anılan maddede, suç tarihinden sonra ve karar tarihinden önce 06.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 21:51 - 668

Sen Erkek Misin Sözü Hakaret Değildir
Anayasa Mahkemesinin iptal kararında; sanık lehine getirilen yeni düzenlemenin, 7188 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 5271 sayılı CMK ya eklenen geçici 5. maddesiyle kovuşturma evresine geçilmiş dosyalar bakımından...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 21:46 - 374

Haciz Sırasında Senin Gibi Çirkef Avukat Görmedim Sözü - Kamu Görevlisine Karşı Hakaret
Sanık ...in aşamalarda, mağdur avukata sana bir çakarsam dediğini ikrar etmesi karşısında, suçun sabit olduğu gözardı edilerek, Mahkemece, sanığın .. tehdit içeren herhangi bir söz sarf edildiğinin de tespit edilemediği... şeklindeki gerekçeyle...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 10:07 - 308

Konut Eklentisine Girilmesi - Konut Dokunulmazlığının İhlali
Katılanın depo olarak kullandığı bahçe içinde bulunan müstakil binanın giriş kapısını zorlayarak içeri giren sanıkların, buradaki bir takım eşyayı alıp uzaklaştıkları sırada katılan tarafından görülerek yakalandıkları ...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 10:03 - 689

Diş Kırığı Kemik Kırığı Olarak Kabul Edilemez
Adli Tıp uygulamalarına ve Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre; diş kırığının kemik kırığı olarak değerlendirilemeyeceği gözetilmeksizin, sanık hakkında 5237 sayılı TCK nin 86/1. maddesi uyarınca belirlenen...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 09:22 - 419

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Amacı
Öte yandan, amacı somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 09:17 - 820

Örgüt Liderinin Talimatı ile Bank Asya Hesabına Para Yatırma
Sanığın Bank Asya hesabında örgüt liderinin talimatı tarihlerine uygun para artışını içermeyen mutat bankacılık işlemleri müsnet suç yönünden delil ya da örgütsel faaliyet olarak kabul edilemez....

Devamını oku

29 Ocak 2022, 04:56 - 345

Edimin İfasına Fesat Karıştırma - İcrai Davranışla Görevi Kötüye Kullanma
Sanıklardan ...un ... Devlet Hastanesi başhekimi, ...in yüklenici firmaların denetimi ile sorumlu başhekim yardımcısı, ...in hastane müdürü, ...in satın alma birimi memuru, ...ın yüklenici firmanın veri otomasyon...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 04:52 - 676

Vahim Nitelikli Silah - Özel Norm
Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 04:48 - 370

Sanığın 2013 Kasım Ayından İtibaren Fetö ile İrtibatını Kesmesi - Beraat
Yine ayrıntıları Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20.12.2017 tarih ve 2017/1862 esas, 2017/5796 karar sayılı ilamında belirtildiği üzere; Devletin her kurumuna sızan mensupları vasıtasıyla kişi ve kurumlara yönelik,...

Devamını oku

27 Ocak 2022, 19:24 - 331

Kaçak Sigara İhbarı - Savcının Verdiği Talimatın Arama Kararı Olarak Nitelendirilemeyeceği
Kısaca açıklanan durumlar nazarıyla somut olayda jandarma kolluğunun adli soruşturma sırasında kendisine yapılan ihbarın doğruluğunu araştırmak için Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda sanığa ait umuma...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 20:37 - 357

Sanığın İç Çamaşırında Arama Yapılması - Hukuka Aykırı Delil
Sanığın iç çamaşırı (külotu) içerisinde yapılan arama işleminin, PVSK nın 4/A maddesi kapsamında yoklama ve kontrol olarak değerlendirilemeyeceği, dosya kapsamı itibarıyla sanığın üzerinde arama yapılmasına...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 20:33 - 338

Ambulans Şoförünün Kaza Yapması - Kamu Görevlisi Hakkında Soruşturma İzni Alınması Gerektiği
Sağlık Bakanlığının gerek merkez gerekse taşra teşkilatında ambulans şoförlüğü yapma şeklinde sunulan hizmetler, birinci basamak acil yardım ve tedavi sağlık hizmetleri olup, Bakanlığın acil yardım şeklindeki...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 20:30 - 586

Basit Cinsel Saldırı Suçu - Teşhisin Zor Olması
Bütün ihtimalleri değerlendirmek zorunda olan mahkeme tarafından sanığın savunmasının aksini ispatlayacak şekilde cinsel istismarda bulunduğuna dair şüpheden arındırılmış kesin kanıtların bulunamaması...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 20:17 - 721

Kış Lastiğinin Takılmaması - Bilinçli Taksir
Sanık idaresindeki kamyonetle, gündüz vakti, meskun mahalde, iki yönlü, gidiş yönüne göre iniş eğimli, virajlı, yüzeyi buzlu olan asfalt kaplama caddede, sınıfına göre zorunlu olmasına karşın aracında kış lastiği bulunmadığı...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 20:15 - 663

Trafik Suçu - Basit Taksir
Tüm dosya kapsamı incelendiğinde; Mersin ilinden aracın sürücülüğünü devraldıktan sonra olay yerine kadar yaklaşık 218 km boyunca aracın şoförlüğünü yapan sanığın, tecrübeli bir şoför olması itibarıyla, bu denli...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 13:12 - 537

Beyanı Verilen Fotokopi Kağıdı ile Birlikte Mühimmat Kaçakçılığı Yapılması
Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce ... Plastik Hırdavat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti adına tescilli 08/01/2015 tarih ... sayılı ihracat beyannamesine konu ... -6 numaralı konteynerde 420 kap 2100 adet 5400 kg ticari tanımı...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 13:08 - 630

Malta Bayraklı Özel Yat Kaptanının Akaryakıt Kaçakçılığı Yapması
Her ne kadar giriş sırasında ihraç kayıtlı transit yakıtının bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmuş ise de; söz konusu özel yatta yurt dışına çıkışta alınan yakıttan kalan 17.000 litre yakıtın bulunduğunun...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 13:00 - 592

Dava Edilmeyen Eylemden Dolayı Hüküm Kurulması
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 17.02.2015 tarihli iddianamede sanığın, olay gecesi yokluğunda gizlice evine girdiği katılanın bir süre sonra dışarıdan döndüğünde kendisini fark edip, yardım istemek için...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 12:57 - 316

Mağduru Zorla Arabaya Bindirme - Yaralama - Yaralamadan Sonra Sanıklardan Birinin Araçtan İnmesi
...in suç tarihinde evinin önünü süpürmekte olan katılanın arkasından sarılarak olay yerine beraber geldiği diğer sanıklar ... ile ...in içinde bulunduğu araca doğru çektiği sırada, katılanın bağırarak yardım...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 12:52 - 361

İddianamede Yer Almayan Suçtan Dolayı Yargılama Yapılması
5271 sayılı CMK nin 225. maddesi uyarınca hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiil ve failden ibaret olup, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 12:49 - 345

Sahte Fatura Düzenleme Suçunda İmzaların Sanığa Ait Olmaması
Sanık hakkında -2010 ve 2011 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme- suçlarından açılan kamu davasında; sanığın savunmasında, suç tarihlerinde bel fıtığı olması nedeni ile 1 yıl kadar yattığını, adına işlerini...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 12:33 - 549

Esrar Bağımlısı Olduğunu Beyan Ederek Uyuşturucu Maddeleri Kendi Rızasıyla Teslim Eden Kişi Hakkında Cezaya Hükmolunamaz
07/02/2015 tarihli Muhafaza Altına Alma Tutanağı içeriğine göre; sanığın para karşılığı esrar maddesi aldığını ve esrar bağımlısı olduğunu beyan ederek üzerinde bulunan esrar maddesini rızasıyla teslim etmesi...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 11:32 - 804

Mahkeme Hakimine Allah Belanı Versin Denilmesi
Sanığın, mahkeme hakimine hitaben -Allah belanı versin, adalet mülkün temeli değildir- şeklinde söz söylemekten ibaret eylemi, bir bütün halinde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturur....

Devamını oku

25 Ocak 2022, 11:26 - 726

Kolluğun Cep Telefonu ile Yasak Delil Elde Etmesi
Uyuşmazlık; sanığa atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna ilişkin olarak, delillerin hukuka uygun elde edilip edilmediğinin değerlendirilmesine ilişkindir. Şüpheli veya sanığın dinlenilebilmesini düzenleyen CMK nın 135....

Devamını oku

25 Ocak 2022, 11:00 - 747

Hahahha Salak Sözü Hakarettir
Sanığın, katılana attığı mesajlardan -hahahha salak- şeklindeki sözün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 23:46 - 310

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Mensup Asker - Görevi Kötüye Kullanma - Askeri Yargıtayın Kapatılmış Olması
Sanık ... hakkındaki yargılamanın askeri yargıda mı yoksa sivil yargıda mı devam etmesi gerektiği hususunda uyuşmazlık çıkmış ise de; 16.04.2017 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda 27.04.2017 tarihinde...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 23:34 - 555

Can Güvenliği Sebebiyle Davanın Nakli
Devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme mesuliyetinin bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde...

Devamını oku

22-01-2022 - 714

Yediniz Yediniz Doymadınız, Allah Belanızı Versin Sözleri Hakaret Değildir
Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı...

Devamını oku

22-01-2022 - 554

Eşek Sözü Hakarettir
Sanığın duruşmadaki beyanlarında -ben ona eşek sıpası değil, eşşek, sıpa dedim- şeklinde katılana hakaret ettiğine yönelik ikrarı karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında yüklenen suçtan beraat kararı verilmesi,...

Devamını oku

17-01-2022 - 2387

Stajyer Avukat Asliye Ceza Mahkemesinde Duruşmaya Girebilir Mi?
Sanığa atılı müstehcenlik suçunun düzenlendiği TCK nın 226. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen hapis cezasının alt sınırının 5 yıldan fazla olması karşısında, 5271 sayılı CMK nın 150/3 delaletiyle 150/2. maddesi uyarınca sanığa istemi...

Devamını oku

16-01-2022 - 429

Büyükbaş Hayvanın Çalınması - Sahipli Eşeğin Büyükbaş Hayvan Olarak Kabulü
Dairemizin çoğunluğu; Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, gıda maddesi olarak tüketilecek olan etlerin, üretim tesislerinin çalışma ve denetleme esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup,...

Devamını oku

16-01-2022 - 813

Bekçiler Tarafından Yapılan Arama Sonucu Uyuşturucu Maddeye Rastlanılması - Hukuka Aykırı Delil
Dosya kapsamından, suç tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 772 sayılı Kanun uyarınca arama yetkisi bulunmayan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından otogar peronlar bölgesinde şüphe üzerine durdurulan sanığın, önleme araması kararına dayanılarak...

Devamını oku

15-01-2022 - 595

Antisosyal Kişilik Bozukluğu - Akıl Hastalığı - Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs
Dosya kapsamına göre; yargılamanın yenilenmesine yönelik istemde ileri sürülen yeni delil iddiasının, yerel mahkemece ve bu kararı denetleyen Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesince, yargılamanın yenilenmesini ...

Devamını oku

15-01-2022 - 302

Size de Kurumunuza da Başlarım Sözü Hakaret Değildir
Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup ...

Devamını oku

15-01-2022 - 502

Beraat Eden Sanık - Yazılı Vekaletname Olmasa Dahi Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği
Her ne kadar sanık ile müdafii arasında yazılı bir vekaletname ilişkisi bulunmasa da, vekalet ilişkisinin yazılı bir şekle bağlanamayacağı gözetilerek, kendisini vekil ile temsil ettiren ve beraat eden sanık yararına, Hazine aleyhine...

Devamını oku

15-01-2022 - 592

Nezarethanede Gerçekleşen Ölüm - Polisin Silahını Almaya Çalışan Maktul - Taksirle Öldürme
Nezarethanesi tamiratta olan karakolun avukat görüşme odasının şüphelilerin gözetim altında tutulduğu yer olarak kullanılması nedeniyle nezarethane olarak kullanıldığı hususu göz önünde bulundurulduğunda; silah kullanma...

Devamını oku

15-01-2022 - 362

Korkutmak Amaçlı Tüfek Doğrultma - Kasten Öldürme - Bilinçli Taksir
Somut olayda, maktulü korkutmak amacıyla hareket eden suça sürüklenen çocuk, elindeki tek kırma tüfeği maktulün bulunduğu yöne doğru çevirdiği sırada tüfeğin yanlışlıkla da olsa patlayabileceğini ve neticesinde...

Devamını oku

15-01-2022 - 365

Sanığın İkrarı - Soruşturmada Müdafi Olmaksızın Verilen İfadenin Mahkeme Huzurunda Doğrulanmaması
Gaziosmanpaşa 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 2014/268 değişik iş sayılı ve 14.04.2014 tarihli önleme araması kararına dayanılarak iddianameye konu iş yerinde yapılan arama neticesinde ele geçirilen deliller ve sanığın hazırlık aşamasında...

Devamını oku

15-01-2022 - 311

Orman Vasfı Olan Yere Tecavüz - Orman İdaresinin Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği
Suça konu 101 Ada 207 nolu parselin hazine adına orman vasfıyla tapuda kaydının bulunduğunun anlaşılması karşısında; Orman İdaresinin davaya dahil edilip 6831 sayılı Yasaya göre sanığın hukuki durumunun tayin ve...

Devamını oku

09-01-2022 - 358

Odun Fırlatarak Ölüme Sebebiyet Verilmesi - Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma
Dosya kapsamına göre; aralarında öldürmeyi gerektirir husumet bulunmayan sanık ile maktul arasında çıkan sözlü tartışmanın karşılıklı kavgaya dönüştüğü, sanığın silahtan sayılan odun parçasını savurarak...

Devamını oku

09-01-2022 - 352

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
Meydana gelen hırsızlık suçları dolayısıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında, daha önceden gerçek kimlik bilgileri tespit edilen ve bu kimlik bilgileri ile aranmakta olan sanığın, kolluk görevlilerince yakalanarak...

Devamını oku

09-01-2022 - 583

Sahte Fatura Kullanma - Dava Zamanaşımı
İddianameyle -2006, 2007 ve 2008 takvim yıllarında sahte fatura kullanma- suçundan dava açıldığı ancak 213 sayılı VUK nin 367. maddesine göre dava şartı olan mütalaa ve vergi suçu raporunun 2006,...

Devamını oku

09-01-2022 - 612

Suça Konu Mermilerin Sayısına Göre Ceza Belirlemesi
Dairemizin süregelen uygulamalarına göre; ele geçen suça konu mermilerin 1 ila 50 adet olması halinde 6136 sayılı Kanunun 13/4, 51 ila 250 adet olması halinde 13/3, 251 ila 5000 adet olması halinde 13/1,...

Devamını oku

09-01-2022 - 393

Denetim Süresinde Suç İşlemek - Usulsüz Tebligat - Savunma Hakkının Kısıtlanması
Kesinleşen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karardan sonra, denetim süresi içinde yeni bir suç işlemesi sebebiyle dosya yeniden ele alınıp bir hüküm kurulurken CMUK nın 231/11. maddesi uyarınca...

Devamını oku

09-01-2022 - 293

Uyuyan Mağdurun Bıçaklanması - Kasten Öldürmeye Teşebbüsün Nitelikli Hali
Oluşa ve dosya kapsamına göre, mağdur ve tanık beyanlarına göre, sanığın mağdur uyumakta olduğu esnada bıçakladığı anlaşıldığından, sanığın eylemini kendisini savunamayacak durumda olan...

Devamını oku

09-01-2022 - 643

Canavarca Hisle Öldürme Suçu - Müdafi Zorunluluğu
Maktule yönelik canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme, suçundan yargılanan sanık hakkında iddia olunan suçun alt sınırı 5 yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren suçlardan olup mahkumiyetin tür ve...

Devamını oku

08-01-2022 - 446

Eşyalı Olarak Kiralanan Daireden Taşınırken Eşyaların Alınması
Sanık savunması, katılan beyanı, kira sözleşmesi ile dosya kapsamından hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu yönünden, meslek, sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun,...

Devamını oku

08-01-2022 - 456

Cep Telefonunun Sanıkla Aynı Yerden Sinyal Vermesi
U. Ç. in dayısı, İ. D. nın müvekkili olan ve N. Ç. la da hemşehri olmaları nedeniyle tanışan sanık M. Ç. in, her aşamada istikrarlı olarak suçlamaları kabul etmemesi, İ.D. ile aralarında geçen konuşmalarda...

Devamını oku

08-01-2022 - 350

Müessir Fiil - Dava Zamanaşımı Süresi
Sanığa yüklenen müessir fiil suçunun, kanunda öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre; dava zamanaşımı süresi yönünden lehe bulunan 765 sayılı TCK nin 102/4. maddesinde yazılı 5 yıllık asli zamanaşımı süresine tabi bulunmakla, zamanaşımını kesen en son işlem olan...

Devamını oku

08-01-2022 - 440

Suçun Hangi Zaman Diliminde İşlendiğinin Tespit Edilememesi
Somut olayda, sanık ...ün mağdurlar ... ve ...e karşı işlemiş olduğu hırsızlık suçunda; eylemin hangi zaman diliminde gerçekleştiğinin belli olmaması nedeniyle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği gündüz işlendiğinin kabulü...

Devamını oku

01-01-2022 - 1144

Hastaneye Yetişmek İçin Hız Sınırı Aşmak
Dosya kapsamına göre, olay günü kabahatlinin bisikletten düşerek yararlanan kızını Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Tıp Bilim Dalı Çocuk Acil Servisinde tedavi ettirmek için...

Devamını oku

30-12-2021 - 447

Babasını Hastaneye Yetiştirmek İçin Kırmızı Işıkta Geçme - Sürücünün Zorunluluk Hali İçerisinde Olması
Buna göre; olay sırasında babasını hastaneye acil servise götürdüğü resmi delil mahiyetindeki hastane raporu ile sabit olan başvuran sürücünün, bir zaruret hali içinde bulunduğu, halkın can...

Devamını oku

30-12-2021 - 360

Derneğe Ait Sadaka Kutusundaki Paraları Almak
Sanığın cebinden çıkarttığı anahtar ile sadaka kutusunu açarak içindeki paraları poşete boşaltıp iş yerinden ayrıldığı, katılanın ertesi gün kendi derneğine ait sadaka kutusundaki paraları almak için iş yerine gelmesiyle...

Devamını oku

28-12-2021 - 940

Dere Yatağının Mecrasının Değiştirilmesi - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz
Sanığın suç tarihinden önce satın aldığı dokuz dönümlük arazisinde düzleştirme çalışması yaptırdığı sırada kepçeyle kazınmak suretiyle arazinin yakınında bulunan dere yatağının su yolunun mecrasını...

Devamını oku

28-12-2021 - 380

Sınır Taşı Koymak Suretiyle Hakkı Olmayan Yere Tecavüz
Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucu yapılan keşif, alınan teknik bilirkişi raporuyla tüm dosya kapsamına göre, sanığın katılana ait tapulu taşınmazları kendi tapulu taşınmazlarıyla birlikte kullanmak amacıyla...

Devamını oku

26-12-2021 - 602

Bomba Şakası - Suç Uydurma Suçu
Suç tarihinde sanıkların polislere şaka yapmak maksadıyla bomba süsü verilmiş kutu hazırlayıp Kırıkkale ili Güzeltepe mahallesi muhtarlığı önünde bulunan ağacın altına koyarak 155 Polis...

Devamını oku

25-12-2021 - 485

İnternetten Araç Satış İlanı Verip Kapora Aldıktan Sonra Satışı Gerçekleştirmemek
Sanığın -sahibinden.com- isimli internet sitesine satılık araç ilanı verdiğini gören katılanın, sanık ile telefon aracılığı ile irtibata geçerek suça konu aracın alım-satımı konusunda anlaştıkları, sanığın...

Devamını oku

17-12-2021 - 399

Kalp Pili Nedeniyle Emniyet Kemerini Uygun Takmayan Kişiye Verilen Ceza Bozuldu
Somut olayda, kabahatlinin dosyaya sunduğu 16/06/2019 tarihli epikriz raporu tespitleri karşısında, kabahatliye kalp pili implantasyonu uygulandığı, gün aşırı pansuman uygulanması önerisinde bulunulduğu, kabahatlinin sağlık sorunları nedeniyle normal şekilde emniyet kemeri...

Devamını oku

06-12-2021 - 405

Hırsızlık - Etkin Pişmanlık Hakkında
Olay tutanağına göre suça sürüklenen çocukların çaldığı sigaralardan bir kısmının yerini söyleyerek toplam 24 paket sigara ile çalınan paralardan 61,40 TL nin suça sürüklenen çocuk ...in üzerinde bulunduğunu söyleyerek,...

Devamını oku

06-12-2021 - 528

Sahte Fatura Düzenleme - Olağan Dava Zamanaşımı
Sanığa yüklenen -sahte fatura düzenleme- suçuna ilişkin olağan dava zamanaşımının, 29.02.2007 olan suç tarihinden iddianamenin düzenlendiği 29.04.2013 tarihine kadar dolmadığı gözetilmeden, kamu...

Devamını oku

06-12-2021 - 978

Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması - Savunma Hakkının Kısıtlanması
Duruşmadan vareste tutulmayı talep edip etmediği sorulmayan sanık ...ın ... H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü olarak bulunmakta iken hükmün açıklandığı son oturumda hazır...

Devamını oku

04-12-2021 - 443

Cinsel Saldırı - Sanık İle Mağdur Arasında Öncesinde Husumet Olmaması
Sanıkla arasında dosyaya yansıyan her hangi bir husumet bulunmayan mağdurenin aşamalardaki istikrarlı ve samimi anlatımları, bu anlatımları destekleyen tanık beyanları ile sanığın savunması nazara alındığında suç...

Devamını oku

04-12-2021 - 348

Mahkeme Tezkerelerine Geç Cevap Verilmesi - Görevi İhmal
İş Mahkemesinin istediği dosyaların geç gönderilmiş olması nedeniyle bu mahkemedeki yargılamanın salt bu nedenle uzayıp uzamadığının tespiti ve sanığın çalıştığı birimdeki iş yoğunluğu itibariyle atılı suçun manevi...

Devamını oku

04-12-2021 - 375

Hukuku Aykırı Delillerin Gerekçeli Kararda Tartışılmamış Olması
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve...

Devamını oku

01-12-2021 - 400

Rüşvet Alma Suçundan 3 Kez Cezalandırılma - Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme
Bölge Adliye Mahkemesince CMK nin 280/1-a maddesi delaletiyle aynı Kanunun 303/1-a maddesi gereğince duruşma açılmaksızın, sanığın rüşvet alma suçundan üç kez cezalandırılmasına dair mahkumiyet...

Devamını oku

28-11-2021 - 839

Başka Biriyle Nişanlanan Eski Sevgilisiyle Beraberken Çektirdikleri Fotoğrafları Ayrıldıktan Sonra Açtığı Sahte Sosyal Medya Hesabından Paylaşan Kişi
Yargıtay kararını verdi! Eski sevgiliyle olan fotoğrafları paylaşırken dikkat başlığıyla yayınlanan Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı. Daire, başka biriyle nişanlanan eski sevgilisiyle beraberken çektirdikleri fotoğrafları ayrıldıktan sonra açtığı...

Devamını oku

27-11-2021 - 755

Ev Sahibinin Kira Alacağı Sebebiyle Kapı Kilidini Değiştirmesi
Sanıkların, katılanın kiracı olarak oturduğu taşınmazın kapı ve kilitlerini, kirayı alamadıklarından bahisle değiştirmek suretiyle kiracı olan şikayetçinin faydalanmasına engel oldukları anlaşılmakla; ...

Devamını oku

27-11-2021 - 389

Süpürge Sapı İle Yaralama
Oluşa, dosya içeriğine, mağdurun ve tanık Hülya nın anlatımı ile uyumlu ... Devlet Hastanesinin 08.08.2014 tarihli adli raporuna göre sanığın eylemini silahtan sayılan süpürge sapı ile gerçekleştirdiği dikkate alındığında...

Devamını oku

27-11-2021 - 343

Nitelikli Hırsızlık Suçu - Eyleminin Gece Vakti Sayılan Zaman Diliminde Gerçekleşmesi
UYAP kayıtlarına göre güneşin ... ili Beyoğlu ilçesinde olay günü saat 17.44 te battığı, 18.44 itibariyle başlayan gece vaktinin 05.53 e kadar devam ettiği nazara alınarak, sanığın olay günü saat 19.00 suları ile ertesi...

Devamını oku

27-11-2021 - 367

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu
Tutanak içeriğine göre hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan soruşturma yürütülen ...ın telefonunun sık olarak çalması üzerine kolluk görevlisince telefona cevap verilerek sanıkla görüşüldüğü ve sanığın...

Devamını oku

27-11-2021 - 389

Denetimli Serbestlik Tedbirinin Kapatma Nedeni - 10 Günlük Başvuru Süresi
Kamu Davasının Ertelenmesi kararı ile Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından çıkartılan ilk çağrı yazısının aynı tarihte 20/03/2015 tarihinde sanığa tebliğ edildiği, kesinleşme süresi dikkate alındığında 15...

Devamını oku

27-11-2021 - 346

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu
Sanığın tanık ...ın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeyi sattığına ya da temin ettiğine ilişkin, savunmasının aksine ...ın atfı cürüm niteliğindeki beyanları dışında kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı,...

Devamını oku

27-11-2021 - 343

Tehdit - Tanık Anlatımları
Mağdurun aşamalarda sanığın kendisini tehdit ettiğine yönelik iddialarının tanık ...nın anlatımları ile de doğrulanması karşısında, sanığın mahkumiyeti yerine, yerinde olmayan ve yetersiz gerekçe ile beraatine...

Devamını oku

27-11-2021 - 360

Tehdit - Haksız Tahrik
Sanığın, mağdurlar ... ve ...ın, eşi olan mağdur ...a tehditte bulunduğunu öğrenmesi üzerine av tüfeğiyle havaya ateş etmek suretiyle mağdurlar ... ve ...ı tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, olayın çıkış nedeni ve...

Devamını oku

27-11-2021 - 0

Suça Sürüklenen Çocuk - Hırsızlık
Suça sürüklenen çocukların eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK nın 142/1-b, ve 31/3. maddelerinde belirtilen hırsızlık suçu için öngörülen cezanın üst sınırına göre, aynı Kanunun 66/1-e, 66/2. maddelerinde belirtilen 5 yıl 4...

Devamını oku

27-11-2021 - 451

Hırsızlık Suçunun Konutta ve Gece Vakti İşlenmesi
Mağdurun saat 23:00 sıralarında işyerini kapatarak gittiği ve ertesi gün sabah geldiğini beyan ettiği, suça sürüklenen çocuk olay yerine gece vakti gittiklerini beyan ederek suç saati ile ilgili beyanda bulunmamış olup...

Devamını oku

27-11-2021 - 368

Karşılıksız Yararlanma Suçu - TCK 163 ve 168
Sanık hakkında düzenlenen tutanakta, sayacın ayarlı sayaç olduğu ve değiştirildiğinin belirlendiği, sanığın ise savunmalarında sayacın kurum tarafından takılan sayaç olduğunu ve dijital olduğu için müdahale...

Devamını oku

27-11-2021 - 349

Kamu Malına Zarar Verme Suçu
Sanığın, hükümlü bulunduğu cezaevindeki koğuşta yer alan yatak, battaniye ve nevresimleri yakarak kamu malına zarar verme suçunu gerçekleştirdiği anlaşılması karşısında; sanık hakkında TCK nın 152/2-a...

Devamını oku

21-11-2021 - 661

Araç Camlarına Takılan Cam Filmi Nedeniyle Trafik Para Cezası
Dosya kapsamına göre muteriz hakkında sürücülüğünü yaptığı aracın camlarının filmli olması nedeniyle 2918 sayılı Kanunun 30/1-b maddesindeki -..görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs aksesuar...

Devamını oku

21-11-2021 - 405

Anahtarın Aracın Üzerinde Unutulması ve Çalınması - Basit Hırsızlık
Suça sürüklenen çocuğa yüklenen ve 5237 sayılı TCK nın 141/1, 143 ve 31/2 maddelerine uyan hırsızlık suçunun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre; aynı Kanunun 66/1-e, 66/2. maddelerinde öngörülen 4 yıllık asli zamanaşımının karar tarihi...

Devamını oku

21-11-2021 - 391

Aracın Kilometresinin Düşürülmesi - Dolandırıcılık
Grup Ticaret Limited Şirketinin yetkilisi olan sanığın, sahibinden.com isimli internet sitesine plakalı Volkswagen marka aracın 68.000 km de olduğunu belirten satış ilanı verdiği, katılanın ilanı görerek sanığı aradığı ve aralarındaki anlaşma sonucu...

Devamını oku

21-11-2021 - 376

Dua Et Karısın Sözü - Hakaret
Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir....

Devamını oku

19-11-2021 - 424

Güveni Kötüye Kullanma Suçu
Sanıklar ..., ..., ..., ...in, katılan ...ın maaşlı olarak çalıştırdığı çoban sanık ...a olay günü 90 adet küçük baş hayvanını diğer hayvanlardan ayırıp, tanık çoban ...den gizli olarak dere kenarına koymasını sağladıktan sonra oradan...

Devamını oku

18-11-2021 - 353

Halk Plajında Şezlongun Üzerinde Bulunan Çantadan Cep Telefonu Çalma
Sanığın halk plajında şezlongun üzerinde bulunan katılana ait sırt çantasından cep telefonunu çalma eyleminin TCK nın 142/1-e. maddesinde tanımlı nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden...

Devamını oku

18-11-2021 - 358

Hırsızlık - Etkin Pişmanlık
Park halindeki kilitsiz motosikletin bulunduğu yerin fiziki konumu duraksamaya neden olmayacak şekilde tespit edildikten sonra; bu yerin apartmanın eklentisi niteliğinde olan çevresi dışarıdan ayrılmış açık...

Devamını oku

13-11-2021 - 464

HAGB Kararının Tebliğ Edilmemesi - Kesinleşme - Yeni Suç
İncelemeye konu dosyada sanık hakkında 12.11.2010 tarihinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği, sanığın yüzüne karşı verilen kararda itiraz süresinin tefhim veya tebliğden...

Devamını oku

13-11-2021 - 521

Avukatın Tehdit Edilmesi Üzerine Borçluyu Dövmesi
İncelenen dosyada; sanık avukatın vekilliğini yaptığı müştekinin borçlu olduğu icra dosyasında işlem yapmaması için müşteki tarafından tehdit edilmesi üzerine müştekiyi yaraladığına ilişkin iddianın, sanığın avukatlık görevinden doğduğu,...

Devamını oku

13-11-2021 - 612

Sahte Faturaların Deftere Kaydedilmesi Fakat Beyannamede Kullanılmaması
Söz konusu faturaların yasal deftere kaydedildiğinden bahsedilmiş ise de; sahte fatura kullanma suçunun oluşabilmesi için faturaların bir beyanname türünde kullanılmasının zorunlu olduğu ve sanık hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda hangi beyanname...

Devamını oku

13-11-2021 - 375

Kömürleriniz Ölü Kazanında Yansın Ölü Kazanının Altında Kalın İnşallah Allah Belanızı Versin Sözü - Hakaret
Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı ...

Devamını oku

06-11-2021 - 401

Çekin Karşılıksız Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler
5941 sayılı Çek Kanununun amaçlarından biri çekin karşılıksız çıkması halinde yapılacak işlemler ile yükümlülüklerin belirlenmesi iken; bir diğer amaç da çek hamillerinin korunmasıdır. 5941 sayılı Kanunun 5/1....

Devamını oku

06-11-2021 - 364

Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller
Katılan firma vekilinden varsa 25. emtia sınıfında tescilli olan başka markalarının sorulup, Türk Patent ve Marka Kurumundan bu markalara ait tescil belgelerinin onaylı örnekleri getirtildikten sonra yeniden bilirkişi...

Devamını oku

06-11-2021 - 404

Basit Cinsel Saldırı Suçu
Uyuşmazlık; sanığa atılı basit cinsel saldırı suçunun sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir. Katılan mağdurenin çekingen davranması nedeniyle yüksek sesle tepki veremeyip sanığa ters bir şekilde bakmak...

Devamını oku

06-11-2021 - 360

Hükümlünün Bağımsız Koğuşa Geçme Talebi
Somut olayda, her ne kadar mercii tarafından, hükümlünün bağımsız koğuşa geçme talebinin bulunduğu, bu talebi dikkate alınarak hükümlünün bağımsız koğuşa alınıp gözlemlenmesi gerektiğinden bahisle...

Devamını oku

06-11-2021 - 384

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu - Nitelikli Dolandırıcılık - Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnası
Uyuşmazlıklar; sanığın katılan ...a yönelik nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunup bulunmadığının, delil olmadığı sonucuna ulaşılması hâlinde eylemin mevcut delillere ...

Devamını oku

06-11-2021 - 401

200 Gr. Esrarın Çalınması - Hırsızlık
Sanıklar hakkında; müştekilerin evinden 200 gr esrar çalmaları nedeniyle hırsızlık suçundan kamu davası açılmışsa da; esrar, eroin, kokain, hint keneviri gibi uyuşturucu maddeler Türk Medeni Kanununa ...

Devamını oku

04-11-2021 - 401

Sana Kazık Sokarım Sözü - Tehdit
Sanığın, kardeşi olan mağdura hitaben söylediği kabul edilen -sana kazık sokarım- biçimindeki sözlerin, TCK nın 106/1-1. cümlesinde tanımlanan, Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına,...

Devamını oku

04-11-2021 - 472

Zibidi İfadesi Hakaret Suçunu Oluşturur Mu
Somut olayda, sanığın facebook internet sitesinde yazmış olduğu yorumlarının bütünü bir arada irdelendiğinde, doğrudan katılanı hedef alarak, kendisine hakarette bulunmak kastıyla hareket etmeyip, eleştirme amacı güttüğü, ...

Devamını oku

01-11-2021 - 360

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Görevsizlik Kararı
Onbeş yaşını tamamlamamış olan mağdurenin kendi özgür iradesi ile serbestçe hareket etme hakkı, niteliği itibariyle üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hak olmadığından, bu hakkının ihlaline...

Devamını oku

01-11-2021 - 410

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu - Yazılı Delil İle İspat
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 156. maddesinde düzenlenen bedelsiz senedi kullanma suçunun oluşması için suça konu senedin bedelsiz kaldığı iddiasının yazılı delil ile kanıtlanması gerekmekte olup, soruşturma...

Devamını oku

01-11-2021 - 355

İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması
Sanık hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında çeşitli suçların işlenmesi ile ilgili olarak soruşturma yürütüldüğü, yürütülen bu soruşturma kapsamında sanık hakkında...

Devamını oku

31-10-2021 - 1006

Yargıtay CGK 2018/45 E. 2021/234 K.
Uyuşmazlık; birden fazla sanığın tek müdafi ile temsil edilmesi ve yargılama sonucunda sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi hâlinde, Hazinenin sanıklara ödeyeceği avukatlık ücretinin, her bir sanık lehine ayrı...

Devamını oku

06-11-2021 - 516

Kişisel Verileri Ele Geçirme Suçu
Bu açıklamalar ışığında incelenen dosya kapsamına ve ikrar içeren savunmaya göre; katılan ile bir dönem duygusal birliktelik yaşayan sanığın, katılanın hazırlandığı sırada katılanın rızası dışında cep telefonunu alarak arama kayıtlarına...

Devamını oku

05-11-2021 - 560

8 Yaşındaki Çocuğun Satışını Yaptığı Buzdolabını, Spotçunun Eve Girerek Alması Hırsızlık Suçunu Oluşturur.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları itiraz yasa yoluna tabi olup, kanun yoluna başvuruda merciin belirlenmesinde yanılma, hakkı ortadan kaldırmaz. Mağdurda algılama yeteneğinin...

Devamını oku

31-10-2021 - 406

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
Mahkemece, müştekinin çocuğu ile sağlık ocağına gittiği sırada şüphelinin içinde bulunduğu araç ile kendisini takip ettiği, sağlık ocağında yaklaşık 20 dakika kadar kalıp çıktığında da kapı önünde...

Devamını oku

31-10-2021 - 450

18 Yaşındaki Küçüğe Sigara Satmak
Suça konu sigaranın, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan ve üzerinde okul forması bulunması nedeniyle öğrenci ve yaşının küçük olduğu kolaylıkla anlaşılan mağdura sanık tarafından satıldığı mağdurun ve tanık ...ın soruşturma...

Devamını oku

31-10-2021 - 423

Ev Taksiti İçin Karsının Bileğindeki Bilezikleri Pense İle Kesip Zorla Almak Eylemi Yağma Suçu Oluşturur
Tarafların, 4721 s. TMK nın eşler arası mal rejimini düzenleyen hükümlerine göre evlenmeden önce veya sonra (noterde düzenleme veya onaylama şeklinde) mal rejimi sözleşmesi yapıp yapmadıkları, yada evlenme başvurusu sırasında...

Devamını oku

31-10-2021 - 441

Ses Kaydının Delil Değerinde Olması
Dosyada, şüpheliden devraldığını belirttiği çiftlikte çalışmakta olan müşteki ile arasında işten çıkarma hususunda husumet bulunduğu, müşteki ile şüphelinin olay tarihinde durumu konuşmak üzere...

Devamını oku

31-10-2021 - 334

İdari Para Cezasının Kaldırılması İçin Yapılan Başvuru
Başvuruya konu idari para cezasının miktarı Avukatlık asgari Tarifesinde iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedileceği, hakkında uygulanan idari para...

Devamını oku

21-10-2021 - 504

Yargıtay 2. C.D. 2020/13297 E. 2021/14212 K.
Müştekinin soruşturma aşamasında ve 14/01/2015 günlü oturumda, evinden eşi ile birlikte sabah saat 08.00 sıralarında ayrılıp saat 22.40 sıralarında döndüklerini beyan ettiği, UYAP tan alınan güneşin doğuş ve...

Devamını oku

21-10-2021 - 458

Yargıtay 2. C.D. 2021/10174 E. 2021/14230 K.
Müşteki ...ın 23.11.2010 tarihinde babasının ikamet ettiği evden kendi adına ruhsatlı 155885 seri numaralı ... marka tüfeğinin çalındığını belirterek şikayetçi olması üzerine yürütülen soruşturmada, suça konu av...

Devamını oku

21-10-2021 - 606

Yargıtay 2. C.D. 2021/9973 E. 2021/14235 K.
Sanığın aşamalarda katılanın eşi ile suç tarihinde gece vakti evinde birlikte olmadıklarını, ancak başka bir tarihte ... ile rızası dahilinde evinin mutfağında cinsel birliktelik yaşadıklarını savunması, tanık ... ile ...nın da...

Devamını oku

21-10-2021 - 343

Yargıtay 2. C.D. 2020/13736 E. 2021/14236 K.
Tutanak içeriğine göre suçta kullanılan aracın olay mahallinde saat 06.18 de 2 dakika durduğunun belirtilmesi, tanık ...nin soruşturma aşamasında suçta kullanılan aracı saat 06.15-06.30 aralığında müştekinin...

Devamını oku

21-10-2021 - 313

Yargıtay 2. C.D. 2021/6707 E. 2021/14240 K.
Olay günü saat 06.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası nedeniyle, mağdurun aracının başından yardım isteme amacıyla ayrılmasından sonra, suç tarihinde 12-15 yaş aralığında olan suça...

Devamını oku

18-10-2021 - 531

Yargıtay 12. C.D. 2013/23998 E. 2014/12126 K.
Katılanın sahte facebook hesabında yayınlandığını beyan ettiği resimlerinin, özel yaşam alanına ilişkin ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte olmaması halinde, katılanın internet ortamından temin...

Devamını oku

18-10-2021 - 334

Yargıtay 14. C.D. 2015/2948 E. 2015/11783 K.
Mağdurenin kovuşturma evresinde verdiği 18.12.2009 tarihli mahkeme ifadesinde sanık C...le cinsel ilişkiye girmesinin ardından ailesine durumu anlatması nedeniyle babası sanığın kendisinin C...le düğün yaparak...

Devamını oku

18-10-2021 - 523

Yargıtay 12. C.D. 2016/11851 E. 2017/4263 K.
Sanık ...ın, katılan mağdurlar ... ve Mehmetin telefon aracılığıyla birbirlerine gönderdikleri mesajların kopyasını kaydetmesinden dolayı eylemine uyan TCK nın 132. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesindeki...

Devamını oku

18-10-2021 - 315

Yargıtay 1. C.D. 2013/1555 E. 2014/5435 K.
İnfaz ve koruma memuru olan sanık ile onun kız arkadaşı olan ölenin zaman zaman görüştükleri, olay günü de sanığın vardiya çıkışı maktülü arabayla alarak şehrin dışında bir yere götürdüğü, sanığın alkol aldığı...

Devamını oku

18-10-2021 - 290

Yargıtay 12. C.D. 2015/1118 E. 2015/12705 K.
Tazminat davasının, dayanağını teşkil eden beraat hükmünün verilmesinden kısa bir süre sonra verilen vekaletnameye dayanarak yine beraat hükmünün kesinleşmesinden itibaren kısa bir süre geçtikten sonra...

Devamını oku

18-10-2021 - 532

Yargıtay 15. C.D. 2017/17512 E. 2020/4180 K.
Aniden rahatsızlanan vatandaş, sosyal güvencesi (sigortası) olmadığı için bir akrabasının kimliğiyle hastaneye gitti. Aynı gün ameliyat olan hasta hakkında SGK, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açtı. Yıllar süren davaya son...

Devamını oku

07-10-2021 - 462

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçuna İlişkin Davada On Beş Yaşını Tamamlamamış Olan Mağdurenin Kendi Özgür...
Suç tarihi itibariyle on beş yaşından küçük mağdure ile suça sürüklenen çocuğun arkadaşlık kurdukları, olay tarihinde suça sürüklenen çocuk ile mağdurenin buluştukları ve sanığın evine gittikleri tespit...

Devamını oku

07-10-2021 - 406

Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu Hükümlüsünün Türk Ceza Kanunu Uyarınca Hukuki Durumunun...
Sanık hakkında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırılık ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından hüküm kurulduğu görülmektedir. UYAP ortamından alınan...

Devamını oku

07-10-2021 - 412

Hükümlü Adına Temel Cezanın Ne Şekilde Belirleneceğinin Saptanması Ve Bireyselleştirme Amacına Yönelik...
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun ilgili maddesi uyarınca hükümlü yararına olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan...

Devamını oku

07-10-2021 - 337

Sanığın Başka Suçtan Hükümlü Olması Nedeniyle Cezaevindeyken Duruşmalardan Bağışık Tutulmasını...
Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kurulan hükümler temyiz edilmiştir. Sanık cezaevinde başka suçtan hükümlüdür. Sanık,...

Devamını oku

07-10-2021 - 334

Sanıklarca İşlenen Suçun Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Değerlendirmesinin Ağır Ceza Mahkemesince Yapılması Gerekir
Sanıkların, olay tarihinde polis olduğunu söyleyen kişi tarafından aranıp eşinin sarraf soygununa karıştığı söylenerek aldatılan katılandan iki adet Cumhuriyet altınını temin ettikleri iddia edilmiştir. Sanıkların...

Devamını oku

07-10-2021 - 371

Cinsel Taciz Suçu Sanığının Cezalandırılması Davasında Sanığın Duruşmada Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını Talep Etmesine Rağmen Bu Husus Tartışılmadan Aleyhte Hüküm Kurulması
Cinsel taciz suçundan sanığın Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Kararı kapsayan dosya tetkik edildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun...

Devamını oku

07-10-2021 - 381

Cezada Orantılılık İlkesi
Sanık ile maktul arasında öldürmeyi gerektirir husumet bulunmadığı, olayın ani geliştiği, sanığın öldürme kastı ile hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmakla, 5237 sayılı...

Devamını oku

07-10-2021 - 348

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama - Kasten Yaralama
Sanığın eylemi neticesinde mağdurda meydana gelen yaralanmaya ilişkin olarak tanzim olunan raporda, Sol kaş üst kısımda (şakakta) 0,5 cm deri kalkıklığı, avuç içinde 5 cm kesi ve sol 2. parmakta 3 cm kesi...

Devamını oku

07-10-2021 - 353

Hukuki Bir Alacağın Tahsili Amacıyla Yağmaya Teşebbüs
Sanık ... ve katılan ...ın kardeş oldukları ve kuyumculuk mesleği ile uğraştıkları, bir dönem birlikte çalıştıkları, olay günü sanığın, alacağını alamadığı gerekçesiyle katılan ...un iş yerine gelerek, elindeki eğeyi katılan...

Devamını oku

07-10-2021 - 328

Kasten Yaralama - Orantılılık İlkesi - Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama
Adli tıp kriterleri açısından kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1) ila ağır (6) derece şeklinde sınıflandırılması ve 5237 sayılı TCK nin 87/3. maddesinde kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisine göre...

Devamını oku

07-10-2021 - 390

Kasten Yaralama - Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor
Mağdurun yaralanması hakkında düzenlenen Şarköy Devlet Hastanesinin raporunda Başın sol temporal bölgesinde 2 cmlik yüzeysel kesi mevcut, hayati tehlikesi yok, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir....

Devamını oku

02-10-2021 - 379

Kasten Yaralama - Haksız Tahrik - Dolandırmaya Teşebbüs
Olay günü katılanın sanığın evinin elektriği kesip, tamir ettirdiği bahanesiyle dolandırmaya teşebbüs ettiği, tehdit ve hakaret ettiği, kasten yaraladığı, geceleyin evine izinsiz girerek girerek sanığa tornavida savurması üzerine sanığın kasten yaralama suçunu işlediği olayda, sanık...

Devamını oku

02-10-2021 - 347

Kasten Yaralama - Dava Zamanaşımı Süresi - Davanın Düşürülmesi
Sanık hakkında TCK nin 86/1, 87/3, 53/1. maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasında ilk derece mahkemesince sanığın mahkumiyetine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından sanığın üzerine atılı TCK nin 86/1, 87/3, 31/3 gereği kasten...

Devamını oku

02-10-2021 - 364

İlk Haksız Hareketin Belirlenememesi - Haksız Tahrik
Karşılıklı kavga şeklinde gerçekleşen ve sanığın da yaralanmasının bulunduğu olayda, tarafların olayın çıkış sebebini ve gelişimini farklı şekilde anlattıkları, olayın çıkış sebebi ve gelişimi üzerinde durularak ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespitine çalışılması; bunun mümkün...

Devamını oku

02-10-2021 - 380

Kasten Yaralama - Dava Zamanaşımı Süresİ
Suç tarihi 21.05.2004 ile karar tarihi arasında lehe olan 765 sayılı TCK nin 102/4. ve 104/2. maddesinde öngörülen 7 yıl 6 aylık zamanaşımına dair süreler ile 5271 sayılı CMK nin 231/8. maddesindeki zamanaşımının durduğu sürenin birlikte hesaplanması sonucu dava zamanaşımı...

Devamını oku

02-10-2021 - 483

Sanık Müdafisinin Mazereti Hakkında Bir Karar Verilmemesi - Savunma Hakkının Kısıtlanması
Uyuşmazlık; sanığın eyleminin sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkin ise de Yargıtay İç Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca öncelikle; sanık müdafisinin 23.02.2018 tarihli dilekçesinde belirttiği mazereti hakkında bir karar verilmemesinin ve teşebbüs aşamasında kalmış yağma...

Devamını oku

02-10-2021 - 351

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu - Rızanın Bulunup Bulunmaması - İspat
Uyuşmazlık; mağdurenin sanığın eylemine rızasının bulunup bulunmadığı, bu bağlamda sanığın üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları itibarıyla oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir. şüpheden sanık yararlanır ilkesinin özü, ceza davasında sanığın...

Devamını oku

02-10-2021 - 336

Sabit Geliri Bulunmayan Sanık - Ücretsiz Müdafi Hakkı
Uyuşmazlık; sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs mü yoksa kasten yaralama suçunu mu oluşturup oluşturmadığı, 5271 sayılı CMK nın 150, 234 ve 239. maddeleri gereğince sanık ve mağdura zorunlu olarak atanan müdafi ve vekil ücretlerinin mahkûmiyet hükümleri ile birlikte...

Devamını oku

02-10-2021 - 368

Nitelikli Yağma Suçu
Sanıklar ... ve ...in eylemlerinin nitelikli hırsızlık suçunu mu yoksa nitelikli yağma suçunu mu oluşturduğunun, sanık ...in eyleminin niteliğinin tespiti bakımından eksik araştırma ile hüküm kurulup kurulmadığının, sanıkların eylemlerinin nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğunun kabulü...

Devamını oku

25-09-2021 - 459

Kimlikleri Tespit Edilemeyen Mağdurelerin Uygunsuz Fotoğraflarının Çekilmesi
Sanığın, kimlikleri tespit edilemeyen mağdurelerin uygunsuz fotoğraflarını çektiğinin ihbar edilmesi üzerine kolluk görevlilerince yakalanarak, üzerinde bulunması nedeniyle el konulan cep telefonunda, farklı...

Devamını oku

25-09-2021 - 385

Hırsızlık - Zincirleme Suç
Sanığın suç tarihinde gündüz vakti müştekilerle beraber halı sahaya gittiği, müştekilerin üzerlerini değiştirmek için halı sahanın soyunma odasına girdiği ve müştekilerle beraber soyunma odasında bulunan sanığın,...

Devamını oku

25-09-2021 - 470

Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
Dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle.... şeklinde...

Devamını oku

09-08-2021 - 685

185 Promil Alkollü Araç Kullanma - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
İki sınır arasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş şekli, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu nazara alınmak suretiyle adalet ve hakkaniyet kurallarına uygun bir cezaya hükmedilmesi gerektiği nazara alınıp, 185 promil alkollü olarak...

Devamını oku

08-08-2021 - 538

Cezadan Kurtulmak - İftira Suçu
Olay günü ihbar nedeniyle emniyet birimlerinin uyarıya geçirildiği .... plaka sayılı aracı alkollü vaziyete kullanan sanık ...un, otoparka gireceği esnada güvenlik güçleri tarafından durdurulduğunda direksiyon başında olduğunun, diğer koltukta ise yine alkollü olan şikâyetçi...

Devamını oku

29-07-2021 - 1677

Ne Kaypak Adamsın Sözü Hakaret Midir?
Avukat olan sanığın, müvekkiline ait evde kiracı olan ve kira borcunu ödemeyen katılan ile katılanın eşi hakkında icra takibi başlattığı, katılanın hastanede olduğunu ve kısa bir süre içinde borcunu ödeyeceğini söylemesine rağmen haber vermeden evi tahliye etmesi üzerine sanığın...

Devamını oku

23-07-2021 - 685

Tehdit - Hagb
CMK nın 231/8. maddesinde yapılan değişikliğin suç tarihi itibariyle yürürlükte olmaması, suçlardan doğan maddi bir zararın bulunmaması, manevi zararın ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının...

Devamını oku

23-07-2021 - 537

Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme Suçu
Somut olayda; sanığın kendisine verilen sürücü belgesini parçalara ayırmak suretiyle işlediği iddia ve kabul olunan eylemde bir başka hak sahibinin o belgeden yararlanma olanağını ortadan kaldırdığından söz...

Devamını oku

23-07-2021 - 481

Polisten Kaçmak - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
Sanığın, polis memurlarına yakalanmamak için kaçtığı sırada müştekilerden ...in düşerek yaralandığının belirlenmesi üzerine sanık hakkında kasten yaralama suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar...

Devamını oku

23-07-2021 - 421

Suça Sürüklenen Çocuğun Duruşmaya Meşruhatlı Davetiye İle Çağrılması
Mahkemece, suça sürüklenen çocuk hakkında silahla tehdit suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılamasında düşme kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi, adli emanette kayıtlı kuru sıkı silah hakkında ise o...

Devamını oku

23-07-2021 - 504

Nitelikli Fuhuş Suçu
Gazino, bar ve birahanelere eleman sağladığını belirten sanığın, iş ilanıyla bağlantı kurduğu geçim sıkıntısı çeken mağdureyi restoranda çalıştıracağından bahisle A. dan İ. ye hile ile...

Devamını oku

23-07-2021 - 604

Tefecilik Suçu - Zincirleme Suç
TCK nın 241. maddesindeki tefecilik suçunun, kazanç elde etmek amacıyla borç para verilmesiyle oluşacağı, bunu meslek hâline getirmenin suçun unsurları içerisinde yer almadığı gözetildiğinde değişik zamanlarda ve farklı kişilere...

Devamını oku

23-07-2021 - 770

Müstehcenlik Suçu
On beş yaşından küçük mağdure ile girdiği cinsel ilişkiyi kayda alan, mağdurenin çıplak fotoğraflarını çeken ve bu kayıtları cep telefonunun hafıza kartında saklayan sanığın, TCK nın 44. maddesi uyarınca Aynı Kanunun 134. maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal...

Devamını oku

23-07-2021 - 422

Çocuğu Başkası Adına Nüfusa Kaydettirme - Soybağının Gizlenmesi - Nüfus Müdürlüğüne Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma
Sanığın evlilik dışı ilişkide bulunduğu Nurkader den doğan çocuğunu evlilik birliği içinde resmi nikahlı eşi Jale den olmuş gibi doğum bildiriminde bulunarak nüfus kütüğüne tescilini sağladığı olayda; sanık...

Devamını oku

23-07-2021 - 389

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Etkin Pişmanlık
PKK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında müdafii huzurunda alınan ifadelerinde örgütün alt yapılanmasına, bu yapı içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına, örgütsel faaliyet...

Devamını oku

23-07-2021 - 368

İhaleye Fesat Karıştırma
26.03.2007 ile 04.06.2008 tarihleri arasında belediyenin doğrudan temin yoluyla yaptığı sekiz ayrı hizmet alım işini belediye meclis üyesi olan sanığın temsilcisi olduğu şirketlerin üstlenmesi suretiyle görevi süresince belediyeye karşı doğrudan doğruya veya dolaylı...

Devamını oku

23-07-2021 - 541

Resmi Belgede Sahtecilik - Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması
Sanığa atılı açığa imzanın kötüye kullanılması suçuna konu senedin sanıkla katılan arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasının yazılı delil ile ispatlanması zorunlu olup, yalnızca tanık deliline dayanılarak mahkûmiyet hükmü kurulması mümkün...

Devamını oku

23-07-2021 - 435

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu
TCK nın 268/1. maddesinde düzenlenen başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun oluşabilmesi için madde metnindeki -işlediği suç nedeniyle- ifadesi dikkate alındığında kanunilik ilkesi gereğince öncelikle...

Devamını oku

23-07-2021 - 369

Resmi Belgede Sahtecilik - Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Resmî belgede sahtecilik suçu ile TCK nın 245/3. maddesinde düzenlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu arasında aynı Kanunun 43/2. maddesinde belirtildiği şekilde bir ilişki bulunmadığı diğer...

Devamını oku

23-07-2021 - 523

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
Sanığın suç tarihinde yürürlükte bulunan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun 1. maddesinde tanımlanan; kendisine veya başkalarına haksız çıkar sağlamak amacıyla zor ve tehdit uygulamak suretiyle yıldırma, korkutma, sindirme gücünü kullanarak suç...

Devamını oku

22-07-2021 - 520

Tefecilik Suçu Senet Kırdırma Yöntemi İle İşlenebilir
Mağdurların mahkemede kısmen farklılık gösterse de özünde değişmeyen istikrarlı anlatımları, sanığın çevredekilere sürekli borç para verdiğine ilişkin araştırma tutanağı, bu tutanağı doğrulayan tanıkların beyanları,...

Devamını oku

22-07-2021 - 1755

Nitelikli Zimmet Suçu - Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı
Sınırlı Sorumlu U. Konut Yapı Kooperatifinin yönetim kurulu başkanı ve muhasip üyesi olan sanıkların, gerçekte harcama yapılmadığı hâlde sahte belgeler düzenleyerek kayıtlara işledikleri bazı giderlerin kooperatifin...

Devamını oku

22-07-2021 - 430

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Sanığın suça konu kredi kartını ele geçirdikten sonra şikâyetçinin yanından ayrılarak hâkimiyet alanına giren bu kart ile şikâyetçinin rızasına aykırı olarak para çekmesi eyleminin TCK nın 245/1....

Devamını oku

22-07-2021 - 547

Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması - Eziyet
Katılanın, hakkında verilen gözaltına alma kararı doğrultusunda üst araması yapılmak üzere sanık tarafından polis merkezinin ikinci katına çıkartılmak istendiği, katılanın direnmesi üzerine sanığın diğer polis...

Devamını oku

22-07-2021 - 464

Sen Ne Güzel Bir Kızsın Diyerek Sarılmaya Çalıştıktan Sonra Gönüllü Olarak Bu Eylemden Vazgeçilse de Cinsel Taciz Suçu Oluşacaktır
Sanığın, olay günü katılan mağdureye yönelik bedensel temasta bulunmaksızın -sen ne güzel bir kızsın- diyerek sarılmaya çalıştığı eylemde, mağdurenin bağıracağını söylemesi şeklindeki karşı koymasının...

Devamını oku

22-07-2021 - 417

Sahte İçki Sebebiyle Ölüme Sebebiyet Verme Suçunda Olası Kast Mevcuttur
Uyuşmazlık; sanıkların eylemlerinin olası kasıtla öldürme suçunu mu yoksa bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir. Yıllardır tekel ürünleri ve alkollü içki satışı yapan...

Devamını oku

22-07-2021 - 366

Hakaret Suçunun Unsurları - Rahatsız Edici, Kaba Ve Nezaket Dışı Hitap Tarzı
Olay günü sanığın mağdurlara söylediği kabul edilen sözlerin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret...

Devamını oku

22-07-2021 - 379

Cinsel Taciz - Fuhuş - Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
Cinsel taciz ile kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarının takibinin şikayete bağlı olması ve karardan sonra müştekiler ..., ... ile ...ın şikayetlerinden vazgeçmeleri karşısında, sanığa şikayetten vazgeçmeyi...

Devamını oku

22-07-2021 - 353

Milletvekili Dokunulmazlığı - Terör Örgütünün Propagandasını Yapma
Sanığın yurtdışında yayın yapan özel bir televizyonun canlı yayınına telefonla bağlanarak silahlı terör örgütünün ve kurucusunun propagandasını yapma şeklinde gerçekleşen eylemi, 3713 sayılı Terörle...

Devamını oku

22-07-2021 - 1406

Hakimin Görevini Kötüye Kullanması Suçu
Hâkim olarak yürüttüğü dosyalarda, sanık olarak yargılanan kişilerle veya yakınlarıyla yakın ilişkiler kurup, bu kişilerden hediye kabul ederek görevinin gereklerine aykırı davranan, bu şekilde lehine karar verdiği...

Devamını oku

22-07-2021 - 419

Hakim - Görevini Kötüye Kullanma
Olay tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi olarak görev yapan sanık tarafından sonradan değiştirilen hüküm fıkrasını içeren Mahkeme kararının, Yargıtay 4. Hukuk Dairesince onanması gözetildiğinde, dosya...

Devamını oku

22-07-2021 - 401

İcbar Suretiyle İrtikap Suçu
Hâkim olarak görev yapan sanığın, görevinin gereklerine aykırı davranarak alınan tüm bilirkişi raporlarında kusursuz olduğu belirtilen mağdur hakkında lekelenmeme hakkını ihlal edecek şekilde ek iddianame...

Devamını oku

22-07-2021 - 409

Savcının Görevini Kötüye Kullandığı İddiası Hakkında
Sanığın, soruşturma evresinde katılanın lehine olan tüm delilleri topladığına, trafik kazası tespit tutanağında yer verilen bulgularla yetinmeyerek Ankaradan mobese kayıtlarını getirttiğine ve soruşturma...

Devamını oku

22-07-2021 - 338

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak
Somut olayda; sanığın, herkese açık olan sosyal medya hesabından iddianamede yer alan söz ve resimleri paylaştığı iddia olunması karşısında bu eylemin sabit olması halinde, iddianamede unsurları gösterilen halkı...

Devamını oku

22-07-2021 - 389

Zimmet - Hesap Hatası
TCK nın 247/2. maddesinin uygulanması ile bulunan 7 yıl 6 ay hapis cezasının aynı Kanunun 43. maddesine göre artırımı sonrasında hesap hatası yapılarak 8 yıl 16 ay 15 gün yerine 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası...

Devamını oku

19-07-2021 - 530

Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma - Ön Ödeme Kapsamındaki Suç
Hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 12. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK nın 75. maddesi uyarınca sanığın üzerine atılı olup 5237 sayılı TCK nın 264/1. maddesinde...

Devamını oku

19-07-2021 - 417

Davaya Katılma - Mağdur İle Şikayetçinin Hakları
Sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan kamu davası açıldığı, Sağlık Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu ve kamu davasına katılma hakkı bulunduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK nın 233 ve 234....

Devamını oku

19-07-2021 - 363

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması
Sanıklar hakkında verilen beraat hükümleri katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vekili tarafından da temyiz edildiği, keza suçtan zarar gören vekilinin temyizi sanıklardan ..., ..., ..., ... ve ... haklarında verilen...

Devamını oku

18-07-2021 - 371

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme
Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil üyesi olduğu kanıtlanamayan sanığın TCK nın 314/3, 220/6. maddelerine uygun biçimde örgüt adına terör örgütünün propagandasını yapma suçunu...

Devamını oku

18-07-2021 - 556

2911 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yasama Dokunulmazlığı
Tüm dosya kapsamına göre; sanık A.. T.. e yüklenen suçun işleniş şekli, niteliği ve 3713 sayılı Kanunun 3. ve 4. maddelerindeki açıklık karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2. maddesinde işaret edilen ve 14/2....

Devamını oku

18-07-2021 - 370

Hekim Hatası Nedeniyle Ölüm - Görevi Kötüye Kullanma
Sanığın, genel beden travmasına ve çoklu kemik kırıklarına maruz kalmış öleni stabilizasyonu sağlanıncaya kadar ve tıp çevrelerinde genel olarak kabul gördüğü şekilde yirmi dört saat müşahede altında tutması veya...

Devamını oku

18-07-2021 - 364

Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Suçun Magduru İle Şikayetçinin Çağırılması
Uyuşmazlık; sanığa yüklenen görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkin ise de; öncelikle, görevi yaptırmamak için direnme suçundan açılan davada, sanığın...

Devamını oku

18-07-2021 - 727

İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Adli Kolluk Görevlisi
Uyuşmazlık; sanığa atılı ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir. Adli kolluk görevlisi olan sanığın, yabancı uyruklu başvurucunun nitelikli cinsel saldırı...

Devamını oku

18-07-2021 - 493

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Maddi Unsurlarının Oluşmaması
Uyuşmazlık; sanığın eyleminin suç oluşturup oluşturmadığının belirlenmesine ilişkindir. Ahzu kabz yetkisi bulunmayan ve katılan kurum ile yaptığı sözleşmede de icra dosyasına yatan paraları çekme veya kurum...

Devamını oku

18-07-2021 - 404

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu
Uyuşmazlık; sanığın eyleminin nitelendirilmesine ilişkindir. Hakkında yasal işlem yapılacağını düşünen sanığın, yakalanmamak amacıyla, kullandığı aracı kendisini durdurmakla görevli şikâyetçilerin üzerine sürmek...

Devamını oku

18-07-2021 - 354

Yasama Dokunulmazlığı - Kasten Yaralama
Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinden alınan bilgiye göre, hükümden sonra Milletvekili seçildiği anlaşılan ve bu nedenle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2. madde ve fıkrası uyarınca...

Devamını oku

18-07-2021 - 376

2863 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yasama Dokunulmazlığı
Kolluk kuvvetlerince sanığın sosyal ve ekonomik durumunun tespitine yönelik olarak düzenlenen 09/04/2014 tarihli raporda, sanığın TBMM de Bursa milletvekili olduğunun belirtilmesi karşısında, Anayasanın Yasama...

Devamını oku

18-07-2021 - 371

Hakaret - Yasama Dokunulmazlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde alınan bilgiye göre, hükümden sonra Milletvekili seçildiği anlaşılan ve bu nedenle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2. madde ve fıkrası uyarınca...

Devamını oku

18-07-2021 - 391

Suç İşlemeye Tahrik
Sanığın, olay esnasında... valisi ile telefonda görüşüp kalabalığı yatıştırmaya çalıştığını beyan etmesi karşısında bu görüşmenin gerektiğinde valinin tanık olarak dinlenmesi suretiyle araştırılması; sanığın...

Devamını oku

18-07-2021 - 413

Tür ve Miktarı İtibarıyla Kesin Olan Kararların Dahi Suç Vasfına Yönelik Temyizi Mümkündür
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen içtihadı uyarınca, tür ve miktarı itibarıyla kesin olan kararların dahi suç vasfına yönelik temyizi mümkündür. Buna göre, söz gelimi basit yaralama...

Devamını oku

18-07-2021 - 334

Balyoz Davası - Cebir Ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevlerini Yapmasını Kısmen Veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Suçu - Yasama Dokunulmazlığı
Milletvekilliği Genel Seçiminde İstanbul ilinden milletvekili seçildiği anlaşılmış ise de; dosya kapsamına göre; sanığa yüklenen ve seçimden önce de soruşturmasına başlanılmış olan suçun, Türkiye Cumhuriyeti...

Devamını oku

18-07-2021 - 382

Yasama Dokunulmazlığı
Anayasanın 83/1. maddesinde düzenlenmiş bulunan ve öğretide, yasama sorumsuzluğu, mutlak dokunulmazlık, mutlak masuniyyet olarak adlandırılan mutlak dokunulmazlığın uyuşmazlık konusuyla bir ilgisi...

Devamını oku

18-07-2021 - 519

Mülakat İmtihanında Haksızlık Yapanın Allah Belasını Versin Sözü Hakaret Midir?
Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan infaz koruma memurluğu mülakat sınavına katılan oğlunun mülakatı geçememesi üzerine sanığın, Adalet Bakanlığına hitaben yazdığı dilekçedeki ... mülakat imtihanında yapılan haksızlığı...

Devamını oku

18-07-2021 - 336

Hakaret - Polis Memurlarına Siz İki Buçuk Milyarlık Adamsınız, İki Buçuk Milyarlık Adamla Beni Muhatap Ediyorsunuz Şeklinde Söylenen Sözler
Sanığın mağdur polis memurlarına -siz iki buçuk milyarlık adamsınız, iki buçuk milyarlık adamla beni muhatap ediyorsunuz- şeklindeki sözlerle hakaret ettiği iddia ve kabul edilmiş ise de; -iki buçuk milyarlık adamsınız- sözünün muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici...

Devamını oku

18-07-2021 - 1519

Trafiğe Çıkması Yasak Olan Araç İle Kaza Yapmak
Dosya kapsamına göre, trafiğe çıkması yasak olan pat pat ile asfalt... İl yolunda seyretmesi nedeniyle bilinçli taksirle hareket eden sanık hakkında TCK nın 22/3. maddesi hükümleri uygulanmayarak eksik ceza tayini,...

Devamını oku

18-07-2021 - 428

Sahte Fatura Kullanma - Maş Giriş Çıkış Bilgilerinin Getirtilmesi Gerektiği
Gerektiğinde, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi için; faturaları düzenleyen mükellefe ait mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyelerinin, teslim ve tesellüm belgelerinin, bedelinin ödendiğine ilişkin ticari teamüle uygun ve kanıtlama...

Devamını oku

17-07-2021 - 613

Sahte Fatura Düzenleme - Hükmün Konusu
5271 sayılı CMK nin 225. maddesi uyarınca hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiil ve failden ibaret olup, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına...

Devamını oku

17-07-2021 - 461

Sahte Fatura Kullanma - Kovuşturma Şartı Hakkında
213 sayılı VUK nin 367. maddesi uyarınca kovuşturma şartı olan mütalaanın sanık ... hakkında olduğu, sanık ... yönünden verilen bir mütalaa bulunmadığı ve iddianameye konu olan 2007 takvim yılında...

Devamını oku

17-07-2021 - 385

Resmi Belgede Sahtecilik - Sosyal İnceleme Raporu
Belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma niteliği bulunup bulunmadığının takdiri hakime ait olduğu gözetilerek; 5271 sayılı CMK nin 217/1. maddesi de dikkate alınıp, suça konu belgenin duruşmaya getirtilerek incelenmesi,...

Devamını oku

17-07-2021 - 378

Vergi Usul Kanununa Muhalefef
213 sayılı VUK nin 367. maddesi uyarınca kovuşturma şartı olan Rapor Değerlendirme Komisyonu mütalaası ve dayanağı olan vergi suçu raporu ile eklerinin -2009 ve 2010 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme-...

Devamını oku

17-07-2021 - 568

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Sanığa, Deneme süresi içinde kasıtlı suç işlenmesi nedeniyle dosyanın yeniden ele alınarak duruşma açıldığı; duruşmaya gelerek bu konuda savunma yapılmadığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün...

Devamını oku

17-07-2021 - 367

Mühür Bozma Suçu
Sanık hakkında tutanak tutulan yerdeki elektrik sayacında 25/10/2009 tarihinde yapılan kontrolde sayaç dışı harici hat alınması suretiyle mührün konuluş amacına aykırı hareket edildiği iddiasıyla açılan kamu davasında;...

Devamını oku

17-07-2021 - 360

Sahte Fatura - Vergi Usul Kanunu
Hakkında 2009 takvim yılında sahte fatura kullanma suçundan kamu davası açılan sanığın savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini, sahte fatura kullanmadığını beyan etmesi karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya...

Devamını oku

14-07-2021 - 518

Alacağını İstemek - Kasten Yaralama - Haksız Tahrik
Önceden haber vermeden iş yerinden ayrılan sanık ...in, çalıştığı günlerin ücretini hemen almak istemesi, inceleme dışı davanın katılanı ...ün ise sanığa belli bir süre sonra ücretini ödeyebileceğini belirtmesinden ibaret işçi-işveren...

Devamını oku

14-07-2021 - 365

Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs - Menfaat Çatışması
Sanık ...ın aşamalarda istikrarlı bir şekilde olay tarihinde hasta olan annesinin yanında Gaziantep Onkoloji Hastanesinde olduğunu, olay bittikten sonra akşamüzeri köye döndüğünü, akrabası olan diğer sanıkların olaya karıştıklarını beyan etmesi...

Devamını oku

14-07-2021 - 701

Resmi Belgede Sahtecilik - Erteleme - Daha Lehe Olan HAGB Kararının Verilmesi Gerektiği
İnceleme tarihi itibarıyla adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan, suçu işledikten sonra pişmanlık göstermediğine ilişkin bir beyanı ya da dosyaya yansıyan olumsuz bir davranışı olmayan, davete uyup duruşmaya katılması lehine takdiri...

Devamını oku

14-07-2021 - 436

Allah Belasını Versin Sözü - Hakaret - Beddua
Ön soruna ilişkin uyuşmazlıkta anlatıldığı üzere; hakkında yapılan haciz işlemini engellemek için avukat olan mağdur ...i tehdit etmek suretiyle görevi yaptırmamak için direnme suçunu işleyen sanık hakkında Yerel Mahkemece temel cezanın...

Devamını oku

14-07-2021 - 383

Markaya Tecavüz - Olağanüstü Kanun Yolu - Vekalet Ücreti
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Ceza Dairelerinin kararlarına karşı itirazı, olağanüstü bir kanun yolu olup hangi hâllerde bu yola başvurulacağı kanunda açıklanmamakla beraber, gerek yerleşmiş yargı kararlarında, gerekse öğretide ancak ...

Devamını oku

06-06-2021 - 1005

İmar Kirliliği - Zincirleme Suç
Sanık hakkında aynı yerle ilgili olarak düzenlenen her üç yapı tespit ve tatil zaptının, inşaatın farklı yapım aşamalarına ilişkin olması, imar kirliliğine neden olma suçunun işleniş biçimi ile özellikleri gözetildiğinde sanığın gerçekleştirdiği üç eylem arasında ...

Devamını oku

06-06-2021 - 489

Kasten Öldürme - Maktulün Ailesinden Özür Dilemek - Takdiri İndirim
Suç tarihi itibarıyla sabıkası olmayan, olaydan sonra köy muhtarını arayarak olay yerine cankurtaran çağırılmasını isteyen ve suçta kullandığı av tüfeğini yanına alarak aynı gün kolluk kuvvetlerine teslim olan, yargılama ...

Devamını oku

02-06-2021 - 535

Tehdit Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi
Olayda, mahkemece, hangi sözlerinin tehdit suçu olarak kabul edildiği hususunda gerekçede bir ibareye yer verilmeden ve eksik ve yetersiz değerlendirme ile aynı dosya kapsamındaki cinsel taciz eylemleri yönünden de bir ayrımda ...

Devamını oku

21-05-2021 - 589

Yağma - Öğrenci - Değerin Azlığı
Sanığın, ekmek bıçağını mağdura doğrultarak cebindeki paraları vermesini istediği, mağdurun korkarak cebinde bulunan tüm parayı yani 10 TL yi sanığa verdiği, daha sonra sanığın bıçağı mağdura da doğrultup ...

Devamını oku

21-05-2021 - 428

Yerel Mahkemenin Direnme Kararını Verdiği Celseye Sanığın Davet Edilmemesi - Savunma Hakkı
Özel Dairenin bozma kararından sonra Yerel Mahkemece sanığa davetiye tebliğ edilmeden ve sanığın duruşmadan haberdar olması sağlanmadan resen celse açılarak önceki kararda direnilmiştir....

Devamını oku

20-05-2021 - 426

İrtikap - Görevi Kötüye Kullanma - Zamanaşımı
Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için kamu görevlisinin görevi gereği yerine getirmesi gereken bir işi yerine getirmesi için yarar sağlamış olmasının gerektiği, suç tarihi tarihinden ...

Devamını oku

20-05-2021 - 475

Dini İnanç Ve Duyguların İstismarı Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık
Müştekinin, sanığın fal baktığını öğrenmesi üzerine falına baktırmak amacıyla sanığın evine gittiği, sanığın müştekinin falına bakmayı kabul ettiği ve müştekiye papaz büyüsü yapıldığını, papaz büyüsünün yurt...

Devamını oku

20-05-2021 - 418

Kasten Yaralama - Uzlaşma
Katılanların yüz bölgelerinde meydana gelen yaralanmaların yüzde sabit ize veya sürekli değişikliğe neden olup olmadığı hususunda, TCK nin 86. ve 87. maddelerini kapsayacak şekilde en yakın adli tıp şube müdürlüğünden...

Devamını oku

16-05-2021 - 452

Kasten Öldürme - Öldürme Kararı ile Eylem Arasında Makul Bir Süre Geçmesi
Olayda; öldürme kararı ile eylemi arasında makul bir süre geçtiğine, dolayısıyla ani bir kararla hareket ederek av tüfeğini alıp Kırıkkaleye gittiği kabul edilen sanığın öldürme kararında sebat ve ısrar gösterdiğine ...

Devamını oku

16-05-2021 - 621

Propaganda Yapma - İfade Özgürlüğü
Duruşma salonunda inceleme dışı sanıkla birlikte sanığın defalarca -Biji serok Apo- şeklinde söylediği sözlerin her ne kadar 3713 sayılı Kanunun 7 maddesinin ikinci fıkrasının ( b ) başlığının 2. alt bendi kapsamında ...

Devamını oku

16-05-2021 - 445

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Eksik Araştırma
Gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili olarak mağdurun kolluk beyanında sanıkların kendisinin özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran bir eylemden bahsetmemesi, zorla alıkonulduğuna ...

Devamını oku

16-05-2021 - 573

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Hata Hükümleri
Sanığın örgütün üyesi sıfatıyla ve örgüt üyeliğinden kaynaklanan hiyerarşi içerisinde hareket ederek örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm Anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik herhangi bir kamu göreviyle ...

Devamını oku

12-05-2021 - 443

Sahte Fatura Kullanma
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 367. maddesinin birinci fıkrasında -Yaptıkları inceleme sırasında 359. maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili...

Devamını oku

12-05-2021 - 443

Defter, Kayıt Ve Belgeleri Gizleme Suçu - Sahte Fatura Düzenleme
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılan sanık hakkında; düzenlenen vergi inceleme raporunda somut bir zarara yer verilmediği, vergi ve...

Devamını oku

11-05-2021 - 440

Kurumuş Orman Ağacını Kesme Eylemi - Kabahatlerde Zamanaşımı
Kurumuş orman ağacını kesme eyleminin 6831 sayılı Kanunun 91/5. maddesinde düzenlenen kabahati oluşturması ve bilirkişi tarafından düzenlenen raporda, sanığın kestiği bir adet kayın ağacının içinin kovuk...

Devamını oku

11-05-2021 - 483

Kalemin Silahtan Sayılması
Katılanın aşamalardaki beyanları, yaralanmasına ilişkin adli rapor ve dosya kapsamına göre, sanık ...nun katılanın yüzüne 5237 sayılı TCK nin 6/1-f.4 maddesine göre silahtan sayılan kalemle vurarak yaralanmasına...

Devamını oku

09-05-2021 - 405

Açığa Atılan İmzanın Sahibinin İradesi Dışında Ele Geçirilmesi - Sahtecilik
Açığa imza sahibi tarafından kendisine tevdi olunmayan imzalı yazısız kağıda imza sahibinin rızası dışında zilyet olup, resmi belgeden sayılan bono biçiminde düzenleyen sanığın kendisine tevdi olunan imzalı boş...

Devamını oku

08-05-2021 - 436

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
Mağdurenin aşamalardaki ifadeleri, savunma, müşteki annenin beyanları, uzman doktorlar tarafından düzenlenen raporda mağdurenin yapılan genital ve anal muayenesinde herhangi bir ekimoz, fissür, erozyon...

Devamını oku

08-05-2021 - 430

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması - Haberleşmenin Gizliliğini İhlal - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
Ses kayıtlarındaki görüşmelerin yüz yüze değil, telefon aracılığıyla gerçekleşmesinden dolayı iddianamede kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu olarak nitelendirilen eylemlerin,...

Devamını oku

08-05-2021 - 521

Cinsel Saldırı - Sakın Sesini Çıkarma Seni Öldürürüm Sözü
Sanığın, olay günü evine girdiği mağdureye -sakın sesini çıkarma, seni öldürürüm- diyerek kapıyı kapatmasının ardından saldırdığı mağdureyi omuzundan tutarak ağzını kapatması şeklinde gerçekleşen eyleminin 5237...

Devamını oku

08-05-2021 - 420

6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
Anayasanın 169. maddesine göre, -devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz, ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez , kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz ve ormanlara zarar verebilecek hiçbir...

Devamını oku

08-05-2021 - 510

5607 Sayılı Kanuna Aykırılık - Müsadere
Dava konusu gümrük kaçağı akaryakıtn 5607 sayılı Kanunun 13/1. maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK nin 54/4. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 5237 sayılı TCK nin...

Devamını oku

08-05-2021 - 495

5607 Sayılı Kanuna Aykırılık
Sanığın aracında yapılan aramada ele geçen gümrük kaçağı içki miktarının kişisel kullanım sınırında kalması, sanığın gümrük kaçağı içkileri içmek ve bir kısmını arkadaşlarına hediye etmek için aldığını beyan...

Devamını oku

08-05-2021 - 411

Kasten Yaralama - Hakaret
Müştekinin yaralanmasına ilişkin olarak Konya Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı tarafından düzenlenen 05/10/2015 tarihli raporda, -sol el 3.parmak PIP eklem seviyesinde orta falanks radial...

Devamını oku

08-05-2021 - 578

Kasten Yaralama - Adil Yargılanma Hakkı - Savunma Hakkının Kısıtlanması
Sanığa isnat edilen 5237 sayılı TCK nin 86/1, 86/3-e, 87/2-b, 87/2-son maddelerinde yer alan eyleme ilişkin öngörülen cezanın alt sınırının 8 yıl hapis cezası olması nedeniyle, sanığın istemi aranmaksızın müdafii tayin...

Devamını oku

08-05-2021 - 422

Kasten Yaralama - Haksız Tahrik Hükümleri
Sanığın soruşturma aşamasında suç tarihinde mağdurla aynı düğünde bulunduklarını, mağdurun sağa sola laf attığını görmesi üzerine olay çıkmasını engelleme maksadıyla mağdurun yanına oturduğunu, ancak...

Devamını oku

08-05-2021 - 378

Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
Sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde, TCK nin 265/3. maddesinin uygulanmasında artırım oranının sadece 1/3 olabileceği gözetilmeden 1/2 oranında artırım...

Devamını oku

08-05-2021 - 381

Kasten Yaralama - Silahla Yaralama Suçu
Mağdurun aşamalardaki beyanları, adli muayene raporları ve dosya içeriğine göre sanığın mağduru silahtan sayılan tırmık ile kafasına vurmak suretiyle yaraladığının anlaşılması karşısında, eylemin 5237 sayılı TCK nin...

Devamını oku

08-05-2021 - 848

Hamile Eşine Darp Uygulayarak Çocuğun Düşmesine Sebep Olmak
Sanık ile mağdurun suç tarihinde evli oldukları ve sanığın annesine yardım etmeyen mağduru tekme ve yumruk atarak yaraladığı olayda mağdur hakkında olaydan hemen sonra Afşin Devlet Hastanesince 14.08.2017...

Devamını oku

08-05-2021 - 426

Kasten Yaralama - Haksız Tahrik Hakkında
Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin, -olayın sanığın kendi kendine küfürlü konuşmasını müştekinin üzerine alınması üzerine başladığı ve bu tartışmada müştekinin de hakaret ettiği anlaşıldığı- gerekçesiyle...

Devamını oku

07-05-2021 - 387

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet - Kaçakçılık Suçu
Palm yağının serbest dolaşıma sokulması esnasında gıda maddesi GTİP inde beyan edilmesi halinde ödenecek ithalat vergisi tutarının, sabun sanayinde kullanılmak üzere beyan edilmesi durumunda ödenecek ithalat...

Devamını oku

07-05-2021 - 633

Çocuğun Kaçırılması Ve Alıkonulması Suçu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
CMK nın 231/11. maddesine göre hükmün açıklanmasına yönelik kararda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141/3, CMK nın 34 ve 230 maddeleri ve Ceza Genel Kurulunun 18.11.2014 gün, 2013/8-830 esas ve 2014/502...

Devamını oku

07-05-2021 - 398

Hırsızlık Suçu - Adil Yargılanma - Temyiz Kanun Yoluna Başvurma Hakkı
Uyuşmazlık; ilk hükme yönelik temyiz istemi reddedilen ancak inceleme dışı diğer sanığın temyizi üzerine hükmün lehe bozulmasının ardından, sirayet nedeniyle bozmadan yararlandırılan sanık ... hakkında hırsızlık ve...

Devamını oku

07-05-2021 - 689

Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Av Tüfeği
Sanığın av tüfeği ile birden fazla ateş ederek mağduru batın bölgesinden saçma isabetleri ile karaciğer yaralanmasına ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde öldürmeye teşebbüs ettiği anlaşılan olayda; meydana...

Devamını oku

07-05-2021 - 424

Eşini Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs
Oluşa ve dosya kapsamına göre, hakkında mahkemece verilmiş tedbir kararına rağmen sanığın eşi olan mağduru, hemopnömotoraksa ve hayati tehlike geçirmesine neden olan 8 bıçak darbesi ile öldürmeye teşebbüs...

Devamını oku

07-05-2021 - 397

Hırsızlık Suçu
İlk derece mahkemesi tarafından atılı suçtan dolayı hükümlünün neticeten 2 yıl 1 ay hapis cezasına ile mahkûmiyetine ilişkin kurulan 13/04/2018 tarihli kararla ilgili istinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesince...

Devamını oku

07-05-2021 - 528

Zimmet - Hırsızlık Suçu
5237 sayılı TCK nın 247. maddesinde düzenlenen zimmet suçunun oluşması için -kamu görevlisinin veya özel mevzuatları gereği kamu görevlisi gibi cezalandırılabilen kişilerin görevi nedeniyle zilyetliği...

Devamını oku

07-05-2021 - 667

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Uzlaşma
Tanık Turgayla aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin varlığını ve boyutunu kendisinde saklı tutan mağdur ...nin başkalarınca görülmesini ve bilinmesini istemeyeceği özel görüntüsünün, sanık ... tarafından sürekli ve...

Devamını oku

07-05-2021 - 640

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Bank Asya Hesap Hareketleri
Tanıklar hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı araştırılıp varsa dosyaları ile aşama ifadelerinin temin edilmesi; sanığın HTS kaydında irtibatlı olduğu anlaşılan şahısların ve özellikle ilçe imamı...

Devamını oku

07-05-2021 - 732

Kaybolmuş Veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf - Hırsızlık Suçu
Suç tarihinde polis memuru olarak görev yapmakta olan sanığın farklı bir ekipte görevli arkadaşları tarafından bir suç sebebiyle gözaltına alınan müştekinin üzerinde bulunarak, sonradan (serbest bırakılması...

Devamını oku

07-05-2021 - 638

Pazar Yerinde Açıkça Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık
Suçun işlendiği yörede pazarcılık yapan kişilerin, satışa sunduğu ürünleri geceleyin pazar yerinde, tezgâh üzerinde açıkta bırakmaları yönünde süreklilik kazanmış genel bir alışkanlığın bulunup bulunmadığının, başka...

Devamını oku

07-05-2021 - 736

Mağdurenin Annesinin Şikayetten Vazgeçmeye Muvafakat Edip Etmediğinin Sorulması - Zımnen Muvafakat Etme
Uyuşmazlık; on beş yaşından küçük mağdureye yönelik taksirle yaralama suçundan açılan kamu davasında, mağdurenin kanuni temsilcisi olan babasının şikâyetinden vazgeçtiğini ve davaya katılmak istemediğini...

Devamını oku

07-05-2021 - 371

Uzlaştırma - Mala Zarar Verme - 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık
Tekerrüre esas alınan ilamda yer alan TCK nın 151/1 maddesinde düzenlenen suçun, hükümden sonra yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK nın 253. maddesine göre...

Devamını oku

07-05-2021 - 681

Müstehcenlik
Sanığın ... isimli uygulama içerisinde yer alan (+18) isimli grupta, TCK nın 226/3. maddesi içeriğine havi bir kısım paylaşımlar yapmaktan ibaret eylemi, bireysel iletişim kapsamında olup, aynı anda belirsiz sayıda kişiye...

Devamını oku

07-05-2021 - 396

Hakaret - Nezaket Dışı Kaba Hitap Tarzı Niteliğindeki İfadeler
Yargılamaya konu somut olayda, olay tarihinde katılan ... ve sanık ...ın bir mağazada alışveriş yaptıktan sonra ödeme için kasada bekledikleri sırada çocuk meselesinden dolayı aralarında yaşanan tartışmada , katılan ...ın...

Devamını oku

07-05-2021 - 534

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Etkin Pişmanlık – Tekerrür - İkinci Kez Mükerrerliğe Esas Alınma
Sanık hakkında şartları oluşmadığı halde TCK nın 192/3 maddesi uyarınca etkin pişmanlık uygulanmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Mülga 765 sayılı...

Devamını oku

07-05-2021 - 603

Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu - Taksirle Öldürme
Hatalı sollama ile ölüme sebep oldu, Yargıtay cezayı az buldu başlığıyla yayınlanan Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı. Yargıtay sollama yasağı bulunan yolda ölüme neden olan sürücünün cezasını az buldu. Cezanın -taksirle- değil, -bilinçli taksirle-...

Devamını oku

04-05-2021 - 412

Siz Kimsiniz de Benden Evrak İstiyorsunuz, Biz Terörist miyiz, Esnafız Lan , Evrak Falan Vermeyiz Sözü Hakaret Olarak Nitelendirilemez
Olay günü sanığın katılan polis memurlarına yönelik -siz kimsiniz de benden evrak istiyorsunuz, biz terörist miyiz, esnafız lan , evrak falan vermeyiz- şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, katılanların, şeref ve...

Devamını oku

01-05-2021 - 427

Asker Arkadaşını Gömü Bulduğu İddiasıyla Dolandırmak - Askerliğin Bitmesinden 3 Yıl Sonra İftira Atmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu
Sanık ile katılanın 2012 yılında 1992/2 tertip olarak birlikte 15 ay askerlik yaptıkları, 29/12/2014 tarihinde sanığın 0535 349 .... numaralı GSM hattından katılanı arayarak dedesinin değirmeninde gömü altın bulduğunu, asker arkadaşı olduğu için kendisine güvendiğini,...

Devamını oku

29-04-2021 - 531

Resmi Görevlilere Yalan Beyan - Kimliği Hakkında Gerçeğe Aykırı Beyan - Bu Beyana Karşı Resmi Belge Düzenlenmemesi - İdari Para Cezası
Somut olay değerlendirildiğinde; cezaevi firarisi olan ve ihbar üzerine yakalanan sanığın polis memurlarına kendisini müştekinin ismi ile tanıttığı, ... adına herhangi bir tutanak vb. resmi belge düzenlenmediği,...

Devamını oku

24-04-2021 - 532

Senetlerdeki İmzanın Taklit Olması - Resmi Belgede Sahtecilik
Suça konu senedi Eskişehir 1. İcra Müdürlüğünün 2013/5818 Esas sayılı dosyasında müşteki aleyhine icra takibine koyduğu, senet üzerinde müşteki adına atılı bulunan borçlu imzalarının müşteki ... elinden...

Devamını oku

23-04-2021 - 1277

Özel Okulda Çalışan Müdürün Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İle Yargılanması - Soruşturma İzni Alınmadan Davaya Devam Edilemeyeceği
İddianame kapsamına göre sanığa yüklenen eylemin TCK nin 204/2. maddesindeki kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçunu oluşturup oluşturmayacağı konusunda delilleri değerlendirme görevinin...

Devamını oku

23-04-2021 - 452

Avukatın İşlemiş Olduğu Zimmet Suçu
Vekalet sözleşmesi süresi dahilinde ve avukatlık sözleşmesinde yer alan hukuki ilişkinin konusu başlıklı madde de dikkate alınarak, sözleşme tarihinde katılanların Bağ-Kura olan borçlarının ne olduğu, ayrıca ne...

Devamını oku

23-04-2021 - 520

SSÇ nin Gece Vakti Konutta Hırsızlık Yapması - Dava Zamanaşımı
Suç tarihinde gece vakti suç arkadaşıyla birlikte müştekiye ait işyerine giren suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK nın 116/4-119/1-c maddeleriyle uygulama yapılması gerektiği, buna göre olağan ve...

Devamını oku

20-04-2021 - 552

Temyizi Kabil Kararlar - Hukuka Kesin Aykırılık Halleri
Sanığın temyiz isteminin zararların giderilmesi ve şikayetçi olunmamasına karşın verilen cezaların ağır olduğuna yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede; sanığın temyiz dilekçesinde...

Devamını oku

20-04-2021 - 1022

Tefecilik Suçu - Pos Cihazı İle Tefecilik - Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme İle Tefecilik Suçunun Tek Fiil İle Gerçekleşmesi
POS tefeciliğinde failin kastı, tefecilik suretiyle yarar sağlamaya dönük olup, amaç suç tefeciliktir. Fail, amaçladığı bu suçu işleme yolunda birden fazla hareket gerçekleştirmekte ve bu hareketlerden alacağını teminatlı...

Devamını oku

20-04-2021 - 477

Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer - Defter ve Belgelerin İşyerinde İncelenmesinin Asıl Olması
Somut olayda; vergi denetmeni tarafından defter ve belgelerini ibraz etmesi için çıkarılan tebligatın sanığa 17.11.2012 tarihinde usulüne uygun tebliğ edildiği; tebligatlarla defter ve belgelerin incelenmek üzere ibrazı...

Devamını oku

11-04-2021 - 507

Savcı veya İhtiyar Heyetinden Yahut Komşulardan 2 Kişi Bulunmadan İşyerinde Arama Yapılması
CMK nın 119/4. maddesinde belirtildiği üzere -Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, iş yeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur.- amir...

Devamını oku

11-04-2021 - 428

Uzun Süre Önce Yayınlanan Haber - Erişimin Engellenmesi Kararı - Unutulma Hakkı
Erişime engellenmesi istenen yayınlara konu somut olayla ilgili olarak; basın organlarında da yer alan haberlerde yaşanan mağduriyetin ve soru işaretlerinin devam ettiğine vurgu yapıldığı, bu yöndeki haberlerin basın...

Devamını oku

11-04-2021 - 849

Avukatlık Hizmetinin Bölünmesinin Mümkün Olmaması - Bir Suçtan Beraat Diğer Suçtan HAGB Kararı Verilmesi - Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği
Aynı davada yargılandığı kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçundan beraat, resmi belgede sahtecilik suçundan ise itiraz edilmeden kesinleşen hükmün açıklanmasının geri...

Devamını oku

31-03-2021 - 517

Eşe Çek İmzalama Yetkisi Verilmesine Rağmen Asilin Çeki İmzalaması - Resmi Belgede Sahtecilik - Suç Kastının Bulunmadığı
Sanığın, çeki, eşi olan diğer sanık yerine imzalamak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın Şirket adına Bankada çek hesabı açtırarak, çek keşide etme yetkisini eşi...

Devamını oku

31-03-2021 - 471

Siz Kim Oluyorsunuz Sözü Hakaret Değildir
Sanığın, polis memuru olarak görev yapan müştekilere söylediği kabul edilen -siz kim oluyorsunuz, tutanak yapamazsınız- şeklindeki sözlerinin, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta...

Devamını oku

31-03-2021 - 396

Hırsızlık - Konut Dokunulmazlığı - Baro Tarafından Atanan Müdafinin Ücretinin Kimden Alınacağı - Erteleme Şartlarının Bulunmasına Rağmen Mahkumiyet Hükmü Verilmesi - SSÇ Hakkında SİR Raporu Alınmaması
Mahkemece Kanun gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince, baro tarafından görevlendirilen zorunlu müdafii ücretinin sanıklardan...

Devamını oku

31-03-2021 - 448

Sanığın Silahlı Terör Örgütünün İletişim Ağına Üye Olması Cezalandırılması İçin Tek Başına Yeterli Bir Kanıt Değildir
Bir iletişim sisteminin silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle; örgüt talimatı ile...

Devamını oku

31-03-2021 - 417

Avukat - Güveni Kötüye Kullanma Suçu
Sanık tarafından dosyaya numaraları sunulan ve katılana ait olup avukat olarak takibini yaptığını ifade ettiği dosyaların incelenmesi ile bu dosyalarda, sanık adına doğan vekalet ücreti bulunup bulunmadığı varsa...

Devamını oku

31-03-2021 - 469

Güveni Kötüye Kullanma Suçu - Suç İşleme Kastının Araştırılması Gerektiği
Bilirkişi raporunda katılanın ticari defterlerinin incelenmesinde; taraflar arasında yapılan faturalı bir satış olmadığının belirtildiği anlaşılmakla; katılandan sanığa sattığı mantar tohumlarına ilişkin kolilerin barkod...

Devamını oku

31-03-2021 - 1012

Vefat Eden Kişinin Maaşının Yakınları Tarafından Bankamatik Kartı İle Çekilmesi Durumunda Dolandırıcılık Değil, Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Oluşur
Vefat eden annesinin ölümünü SSK Genel Müdürlüğüne bildirmeyerek, annesinin vefat eden eşinden aldığı aylığı almaya devam eden sanığın eyleminde dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının bulunmadığı, sanığın...

Devamını oku

28-03-2021 - 438

Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretilmesi, Satılması, Satın Alınması ile Mağdurun Kimlik Bilgilerinin Kullanılarak Sahte Kimlikle Sözleşme İmzalama
Başkasına ait kimlik bilgileri kullanılarak sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi eylemleri ile sahte banka veya kredi kartını kullanarak kendisine...

Devamını oku

28-03-2021 - 599

Aynı Fiil İçin Önceden Verilen Bir Hükmün Olması ya da Açılmış Bir Ceza Davasının Olması
Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan hükümlünün ayrılmış olduğu özel izinden dönmeyerek firar etmesi ile ilgili olarak anılan tarihli iddianame ile Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava...

Devamını oku

28-03-2021 - 441

Aracın Çalınması Sırasında veya Sonrasında Araca Zarar Verilmesi Durumunda Ayrıca Mala Zarar Verme Suçundan Ceza Verilemez
Sanığın katılana ait hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği motorbisiklete zarar vermesi şeklinde gerçekleşen eylemi nedeniyle, hırsızlık suçunun yanı sıra ayrıca mala zarar verme suçundan mahkumiyetine karar verilmiştir....

Devamını oku

28-03-2021 - 658

Mala Zarar Verme Suçunda SSÇ Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması
Mağdurun anılan tarihli dilekçesi ile mala zarar verme suçu nedeniyle oluşan zararın tamamının karşılandığını belirtmesi ve iddianamenin yerel mahkemece önceki tarihte kabul edildiği gözetildiğinde, zararı...

Devamını oku

28-03-2021 - 441

Hafıza Kartı Veri Depolama Eşyası Olduğundan İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Sokulması Durumunda Suç Oluşmayacaktır
Yargılama infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçuna ilişkindir. Somut olayda ele geçirilen bir adet hafıza kartının elektronik haberleşme aracı olmadığı gibi ses ve görüntü almaya yarayan bir araç...

Devamını oku

28-03-2021 - 399

Suç Uydurma Suçu
Sanığın eşine mesaj göndererek kaçırıldığını ve istenilen bedelin ödenmemesi halinde kaçıranların kendisini öldüreceklerini belirtmesi üzerine, eşinin Jandarma Komutanlığına müracaat ederek olayı ihbar ettiği,...

Devamını oku

28-03-2021 - 374

Adli Para Cezasına İlişkin Taksit Sayısı 4 den Az Olamaz
Adli para cezasına ilişkin taksit sayısının dörtten az olamayacağı gözetilmeden doğrudan verilen adli para cezasının iki taksitle ödenmesine hükmedilmesi yasaya aykırıdır. Yeniden yargılama yapılmasını...

Devamını oku

26-03-2021 - 391

Kimliği Bildirmeme Kabahati - Soruşturma Zamanaşımı
Hakkında yakalama emri bulunan sanığın, kendisini şüphe üzerine takibe alan kolluk kuvvetlerince yapılan kimlik kontrolü esnasında hakkındaki yakalama kararının yerine getirilmesini ve işlem yapılmasını...

Devamını oku

26-03-2021 - 420

Hükümlülük Statüsü Devam Ederken Yakalanma - Firar - Tek Suç
Hükümlü Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunmakta iken İnfaz Hakimliğinin kararı ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen ve bu karar kendisine tebliğ edilerek üç gün...

Devamını oku

26-03-2021 - 378

Kooperatiflerin Yönetim Ve Denetim Kurulları İle Memurlarının İşledikleri Suçlar – Tarım ve Orman Bakanlığının Ceza Davasına Katılma Hakkı
Dosyada adı geçen Bakanlığın duruşmadan haberdar edildiğine ilişkin bilgi ve belgeye rastlanmadığının anlaşılması karşısında; evvela davanın ve hükmün ilgili Bakanlığa bildirildiğini gösteren bilgi ve...

Devamını oku

26-03-2021 - 538

Sabıka Kaydı Bulunmayan SSÇ nin Hapis Cezasına Çarptırılması Kanuna Aykırıdır
Daha önce hapis cezasına mahkum olmayan suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının, Kanunda öngörülen seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi ve...

Devamını oku

26-03-2021 - 429

Hırsızlık Suçunda Zamanaşımı
Sanığın hırsızlık suçundan eylemine uyan Nitelikli Hırsızlık Suçu için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Kanunda belirtilen dava zamanaşımı süresi, suç tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiştir....

Devamını oku

11-03-2021 - 641

Bahis ve Şans Oyunları - Para Cezası - Adli Yargının Görevli Olduğu
7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrası (d) bendi uyarınca verilen idari para cezasının iptali istemiyle açılan davanın...

Devamını oku

08-03-2021 - 579

Adli Arama Kararı Olmaksızın Uyuşturucu Madde Ele Geçirme
Sanık hakkında istihbari bilgi bulunması nedeniyle failleri belli olan bir suçun işlendiği konusunda şüphe oluşmuştur. -Adli arama kararı- alınmadan, arama yapılması hukuka aykırıdır. Bu arama sonucu bulunan...

Devamını oku

08-03-2021 - 413

Marka Patent Hakkının İhlali - Avukat ile Temsil
Şirket yetkilisi tarafından irtibat bürosu yetkilisine verilen asıl vekaletnamenin içeriğinde -Bir gümrük davası ya da başka bir davayı takip etme anlaşması vaka bazında mektup, faks veya e-posta iletişimi ile...

Devamını oku

08-03-2021 - 583

Maske Takmamak - Sadece Valilik Tarafından İdari Yaptırım Kararı Verilebileceği
Kabahatler Kanununun ilgili maddesinde açıkça yazılı olduğu üzere, emre aykırı davranış kabahati dolayısıyla verilecek idari para cezasına ancak emri veren makamca karar verilebilir. İdare hukukunda yetki, kamu...

Devamını oku

08-03-2021 - 434

Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Düzenlemenin Sanık Lehine Olması
Hükümden sonra yürürlüğe giren -Eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilir.- şeklindeki düzenlemenin sanık lehine hükümler...

Devamını oku

08-03-2021 - 448

Firar Suçu
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde...

Devamını oku

08-03-2021 - 489

Başkası ile Evlenecek Kadın - Çiçek Göndermek - Mesaj Göndermek - Telefonla Aramak - Cinsel Taciz
Sanığın ilgi duyduğu ve arkadaşlık yapmak istediği katılanı değişik zamanlarda telefon ile aramak, mesaj göndermek, mektup yazmak ve katılanın başka birisi ile evleneceğini bilmesine rağmen...

Devamını oku

08-03-2021 - 614

Siyasilere Karşı Yapılan Ağır İthamlar - İfade Özgürlüğü
Suça sürüklenen çocuğun, twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde, -Edepsizsin M. G.- adlı konu başlığı altında iki adet yorumda bulunduğu ve bu şekilde katılana hakaret ettiği iddiası ile dava açılıp, suçun maddi...

Devamını oku

08-03-2021 - 461

Ateist - Allahsız Kitapsız Sözleri - Hakaret Suçunun Oluşmadığı
Sanığın, Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan katılana gıyabında ve bilahare katılana ulaşan sözlerle -Ateist, Allahsız Kitapsız- tarzında sözler söylediği, kabul edilen olayda, sanığın...

Devamını oku

08-03-2021 - 4858

Beceriksiz Herif ve Karaktersiz Kelimesi Hakaret Olarak Kabul Edilemez
Sanığın, müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen -beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun- şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki...

Devamını oku

08-03-2021 - 466

Eşi Aşağılama - Hakaret - Kaba ve Nezaket Dışı Sözler
Sanığın resmi nikahlı eşine hitaben söylediği kabul edilen -ihanet ediyorsun, adın batsın, nankör, aç gözlü, görmemiş- şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp,...

Devamını oku

08-03-2021 - 974

Hanzo Sözü Hakaret Midir?
Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir...

Devamını oku

08-03-2021 - 384

Takdirde Yanılgı - Kanun Yararına Bozma
Sanık hakkında T.. hesabı üzerine yaptığı paylaşım nedeniyle hakaret suçundan dava açıldığı, sanığa ait F.. hesabı üzerinden yapılan inceleme neticesinde sanığa ulaşıldığı, mahkemece yapılan yargılama sonucunda...

Devamını oku

08-03-2021 - 469

Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu
Sanığın iddia edilen eylemi ile hangi alıcı ortamı kirlettiği tespit edilmemiş ve bilirkişi raporunda da belirtilmemiştir. Bu suretle, sanığa yüklenen suçun oluşup oluşmadığının tespiti bakımından, öncelikle alıcı ortam...

Devamını oku

28-02-2021 - 566

Yolda Tesadüfen Gördüğü Avukata Haczin Kaldırılması için Darp Uygulama
Mağdurun müvekkilinin bir alacağını tahsil amacıyla borçlu olan sanık hakkında icra takibi yaptırdığı alacağın tahsili amacıyla sanığın malvarlığına haciz işlemi uygulattığı anlaşılmaktadır. Sanık, olay günü yolda...

Devamını oku

28-02-2021 - 467

Hakaret Suçunda Fiilin Kime Yöneldiğini Duraksamadan Belli Olması Gerekir
Hakaret suçunun işlenmesinde fiilin kime yöneldiğinin duraksamadan belli olması gerekir. Polis Merkezinde kendisini sakinleştirmek amacıyla, -Kadir Bey- ve -Kadir Abi- olarak hitap eden polis memurlarına...

Devamını oku

28-02-2021 - 440

Açıklanması Yasaklanan Belgeler - Devlet Güvenliği Aleyhine Bilgileri Temin Etme
Sanıklarda ele geçirilen bilgi ve belgelerin soruşturma evresinde bilirkişi raporunda belirtildiği üzere, bir kısmının yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı, bazısının da niteliği...

Devamını oku

28-02-2021 - 772

Terör Örgütü - Etkin Pişmanlık
Dosya kapsamına göre herhangi bir eyleme katıldığı tespit edilemeyen sanığın aşamalarda değişmeyen ifadelerinde; yanına gelen ve eşkalini söylediği şahsın vasıtası ile daha önce terör örgütüne katıldığını düşündüğü...

Devamını oku

28-02-2021 - 482

Bylock - İtirafçı Beyanları
Bylock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, bylock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, bylock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun sübutu...

Devamını oku

28-02-2021 - 494

Sabit Hatlı Telefondan Yapılan Aramalar - Örgüt - Gizli İletişim Ağına Dahil Olunduğu
Hukuka uygun olarak elde edilen (HTS) kayıtlarının incelenmesinde, -sanığın kendi adına kayıtlı ve kullanımında olan cep telefonu hattının İl Merkezindeki iş yerlerinde bulunan ve ücret karşılığı kullanıma sunulan...

Devamını oku

28-02-2021 - 695

BAM Tarafından Duruşma Açılmaksızın Beraat Kararı Verilmesi
Sanık hakkında yerel mahkemece kurulan mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince duruşma açılmaksızın Ceza Muhakemesi Kanununun delaletiyle aynı...

Devamını oku

28-02-2021 - 676

Israrla Telefon Numarasını Mağdura Vermeye Çalışmak Cinsel Taciz Suçuna Sebebiyet Verir
Daha önceden sanığı tanımayan ve sanığa iftira atması için bir neden bulunmayan mağdurenin aşamalardaki istikrarlı beyanları ve bu beyanları doğrulayan tanık anlatımları, sanık tarafından mağdureye verilen...

Devamını oku

28-02-2021 - 438

2 Ayrı Kişiye Cinsel Taciz Eyleminin Birer Gün Arayla Yapılması - 2 Kez Ceza Verilmesi Gerektiği
Müştekinin ve katılanın dosya aşamalarındaki samimi anlatımları ile ikrar içerikli savunma nazara alındığında, sanığın sokakta yürümekte olan onsekiz yaşındaki katılanı takip edip arkadaşlık kurmak amacıyla...

Devamını oku

28-02-2021 - 401

Deneme Kabininde Gözetleme - Özel Hayatın İhlali
Mağdurenin aşamalardaki samimi anlatımları, sanığın ikrar içerikli savunması, iddianame anlatımı ile tanık beyanları nazara alındığında, sanığın olay günü pijama denemek amacıyla girdiği kabinde bekleyen...

Devamını oku

28-02-2021 - 474

Arkadaşının Yaralanması Sebebiyle Ekip Aracını Çalmak - Zorunluluk Hali
Olay günü, çok sayıda kişinin karıştığı kavgada bıçakla yaralanan arkadaşını hastaneye yetiştirmek amacıyla ekip aracını çalan sanığın arkadaşını hastaneye götürdüğü, aracın da kolluk kuvvetleri tarafından hemen...

Devamını oku

28-02-2021 - 409

Mağdurun Çıplak Görüntüleri - Kişisel Veri Olmadığı - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
Mağdurun, cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin çıplak görüntüleri kişisel veri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, eylemin, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu değil, özel hayatın gizliliğini ihlal...

Devamını oku

28-02-2021 - 401

Koruma Tedbiri Sebebiyle Maddi Tazminat - İtibar Edilecek Belgeyle İspat Gerekliliği
Tutuklandığı tarihte muhabir olarak çalıştığını iddia eden davacının bu dönem içerisinde maddi zararını ücret bordrosu, vergi kaydı, gelir vergisi beyannamesi gibi itibar edilebilecek bir belgeyle ispatlayamadığı nazara...

Devamını oku

28-02-2021 - 386

Müştekinin Talep Ettiği Deliller Toplanmadan Karar Verilemez
Müştekinin beyanlarında ameliyatından kısa süre önce Devlet Hastanesinde muayene olduğunu ve ilk teşhisinde orada konulduğunu belirtmesine ve Başsavcılığa hitaben verdiği dilekçesinde de bu belgelerin...

Devamını oku

28-02-2021 - 447

Eski Sevgili - Özel Görüntüler - Şantaj
Sanığın soruşturma evresinde müdafii huzurunda alınan savunmasına, katılanın özde değişmeyen ve tanığın anlatımıyla da doğrulanan samimi beyanlarına, sanığın kullanımındaki cep telefonundan katılana...

Devamını oku

27-02-2021 - 429

Sahte Fatura Kullanma - Kovuşturma Şartı Sadece 1 Yıl için Verildiğinden Düşme Kararı Verilmesi
Yargılama sahte fatura kullanma suçuna ilişkindir. Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi uyarınca verilen ve kovuşturma şartı olan mütalaanın yalnız anılan yıla ait sahte fatura kullanma suçuna ilişkin olup, sonraki...

Devamını oku

27-02-2021 - 414

Uyuşturucu Madde Nakletme - Cezaevine Uyuşturucu Sokma - Fikri İçtima
Cezaevinde tutuklu bulunan kardeşini ziyaret etmek için cezaevine geldiğini belirten sanığın beraberinde getirdiği eşyalar üzerinde jandarma görevlileri tarafından yapılan arama sonucunda, ayakkabı...

Devamını oku

27-02-2021 - 460

Üzerinde Uyuşturucu Maddeye Rastlanmayan Sanığın Sadece Kendi Soyut Beyanıyla Cezalandırılamayacağı
Kendisinde uyuşturucu madde ele geçirilemeyen, kullandığını belirttiği maddenin uyuşturucu niteliğinde olup olmadığı tespit edilemeyen ve uyuşturucu madde kullandığı teknik yöntemlerle de belirlenmeyen...

Devamını oku

27-02-2021 - 433

Bilişim Sistemine Girme Suçu - E Posta Adresine Erişimin Engellenmesi
Katılanın e-mail adresine giremediğini belirttiğinin anlaşılması karşısında, anılan tarihten şikayet tarihine kadar olan dönemde, bu adresin faal olup olmadığı, katılan tarafından kendi adresine erişim sağlanıp...

Devamını oku

27-02-2021 - 419

Farkı Parsellere Aynı Zamanda Tecavüz Eylemi - Zincirleme Suç Hükümleri
Sanık tarafından farklı parsellere veya aynı parselin değişik kısımlarına yapılan tecavüzünün aynı zamanda ve aynı karar altında olması halinde tek suçun oluştuğu ve tecavüz edilen alanın miktarı gözetilerek alt...

Devamını oku

27-02-2021 - 508

Yetki Belgesi ile Dosyayı Takip Eden Avukatın Cezai Sorumluluğu Yoktur
Avukatın, alacaklı vekili sıfatıyla İcra takip dosyasında, son işlem tarihinden itibaren alacağın tahsiline yönelik hiçbir işlem yapmamak suretiyle müşteki alacaklının mağduriyetine sebebiyet vermek ve talep edilmesine...

Devamını oku

27-02-2021 - 521

Avukatın Masraf ve Vekalet Ücreti Almasına Rağmen Davayı Açmaması ve Açtığını Söylemesi - Görevi Kötüye Kullanma
Avukat olan sanığın, vekilliğini üstlenerek dava açmak için katılandan masraf ve vekalet ücreti aldığı halde, dava açmadığı gibi, açtığını söyleyip oyalamak suretiyle icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçunu...

Devamını oku

27-02-2021 - 748

Avukat veya Stajyerlerine Karşı Hakaret Suçu - Hakime Karşı İşlenen Suçlara İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği
Yasaya göre yanında staj yaptığı avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında Sulh Hukuk, Sulh Ceza ve icra Tetkik Mercii ile icra Müdürlüklerindeki işleri yürütebilmeleri olanaklı bulunan...

Devamını oku

27-02-2021 - 408

Avukata Yaptığı Görev Sonrası Tehdit - Görevi Yaptırmamak için Direnme
Sanığın, kendisi aleyhine yürütülen icra takibi sonucu haciz işlemi için gelen ve avukat olan katılana, -çık dışarı, içeri girersen seni öldürürüm- dediğinin iddia ve kabul edilmesi karşısında, eylemin -görevi...

Devamını oku

27-02-2021 - 419

Her Şüpheli için Suçun Uzlaştırma Kapsamında Olup Olmadığı Hakkında Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılması - Suçların Şahsiliği İlkesi
Bir şüphelinin eyleminin uzlaştırma kapsamında bulunmaması halinde, uzlaştırma kapsamında eylemi bulunan diğer şüpheli yönünden uzlaştırma işlemlerinin yapılmasına herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır....

Devamını oku

26-02-2021 - 545

Öğrencinin Üzerine Yürümesi Sebebiyle Öğretmenin Tokat Atması - Haksız Tahrik - Kamu Nüfuzunu Kötüye Kullanma
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen olan sanığın, aynı okulda öğrenci olan mağdurun yasak olduğu halde okulda cep telefonu kullandığını tespit etmesi üzerine, mağdurdan telefonu kendisine teslim...

Devamını oku

26-02-2021 - 466

Hesap Hatası Sebebiyle Kanun Yararına Bozma Talebi
Sanık hakkında Asliye Ceza Mahkemesinin kararı 3 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmesini müteakip,...

Devamını oku

26-02-2021 - 471

Suça Sürüklenen Çocuktan Baro Tarafından Atanan Avukatın Ücreti Talep Edilemez
Suça sürüklenen çocuk hakkında tayin olunan cezanın, karar tarihindeki miktar ve türü itibariyle hükmün, kanun değişikliği uyarınca kesin nitelikte olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından suça sürüklenen çocuk...

Devamını oku

26-02-2021 - 543

Tehdit - Uzlaştırma - Haksız Tahrik Hareketinin İlk Kimden Geldiğinin Belirlenememesi
Sanık hakkında tayin edilen adli para cezalarının türü ve miktarı itibariyle verilen hükümlerin, Kanun gereğince kesin nitelikte olup temyizleri mümkün olmadığından, sanığın temyiz taleplerinin reddine, Tehdit suçu...

Devamını oku

26-02-2021 - 386

Silahın Elverişli Olması - Darbelerin Şiddeti - Hedef Alınan Vücut Bölgeleri - Araya Girilerek Kavganın Sonlandırılmış Olması - Kasten Öldürmeye Teşebbüs
Sanık ile mağdur arasında horoz dövüşünde kullanılan bir kafesin kim tarafından satın alınacağı konusundan ötürü husumet bulunduğu, sanığın bu konuyu anımsatarak sık sık mağduru sözlü olarak taciz ettiği,...

Devamını oku

26-02-2021 - 389

Taksirle Öldürme - Keşif - Tanık Beyanlarına İtibar Edilmemesinin Gerekçelendirilmesi Gerektiği
Olay gün ve saatine uygun koşullarda, sanık ve olay sırasında olay yerinde bulunan tanıklar ile uzman bilirkişinin katılımıyla mahallinde manken kişilerde kullanılmak suretiyle tatbiki ve temsili keşif yapılması, olay...

Devamını oku

26-02-2021 - 613

Namus Sebebiyle Öldürme Eylemine Töre Saikiyle Öldürmeye İlişkin Hükümler Kıyas Yoluyla Uygulanamaz
Töre cinayeti ile namus cinayetinin aynı kavramlar olduğunun söylenemeyeceği, zira, suçta ve cezada kanunilik prensibi ile ceza hukukundaki kıyas yasağının, töre saikiyle öldürme suçunun uygulanma alanını bu...

Devamını oku

26-02-2021 - 404

Haksız Tahrik - Aileye Karşı Telefon ile Hakaret - Kasten Öldürmeye Teşebbüs
Sanığın savunmalarında, mağdurun olaydan beş yıl önce gayrıresmi olarak kardeşi L ile evlendiğini, şiddet uyguladığı için kardeşinin ayrıldığını, olay tarihine kadar telefonla arayıp kardeşini rahatsız ettiğini, telefona...

Devamını oku

26-02-2021 - 414

Sizi Öldüreceğim Diyerek Mağdurların Üzerine Traktör Sürülmesi - Kasten Öldürmeye Teşebbüs
Sanığın mağdurların üzerine doğru traktör sürdüğü ve -sizi öldüreceğim- diyerek bağırdığı, traktörün arka tekerlekleri ile mağdurun iki baldırının üzerinden geçtiği, diğer mağdurun ise kendi çabasıyla traktörün gidiş...

Devamını oku

26-02-2021 - 462

Karşılıklı Hakaret - Uzlaştırma - Müştekiye Katılma Talebinin Sorulmaması ve Kararın Tebliğ Edilmemesi
Sanığa atılı hakaret eyleminin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan olması karşısında, uzlaştırma girişiminde bulunulmadan, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,...

Devamını oku

25-02-2021 - 463

Hakime Karşı Söylenen Allah Belanı Versin Sözü Hakaret Niteliğinde Değildir
Hırsızlık suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanması talebiyle hakim önüne çıkartılan sanığın, kendisinin haksız bir şekilde tutuklanmasına karar verildiğini düşünerek bunun sorumlusu olarak...

Devamını oku

25-02-2021 - 514

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda Tehdit Yahut Cebirin Bulunması Gerekir
Yapılan trafik denetimlerinde sanığın kullandığı aracın durdurulduğu, alkollü olduğu anlaşılan sanığın alkolmetreye üflemek istememesi üzerine Polis Merkezine götürüldüğü, alkol muayenesinin yapılması için Adli Tıp...

Devamını oku

25-02-2021 - 579

Birlikte Suç İşleme Kararının Varlığı Cinsel Saldırı Suçuna İştirak İçin Yeterlidir - Hırsızlık Suçuna İştirak
Sanıklar tarafından eve götürülme hilesi ile araca bindirilmesinden itibaren mağdurun hareket özgürlüğünün sınırlandığı ve bu sınırlamanın cinsel saldırı eylemi sonucu araçtan dışarı atılmasıyla sonlandığı,...

Devamını oku

24-02-2021 - 429

Kolluğun Sanığı Durdurması - Suç Unsuru Olup Olmadığının Sorulması - Etkin Pişmanlık
İstihbarat bilgisinde belirtilen caddeye giden, burada bulunan kıraathane önünde tedirgin hareketler sergileyerek bekleyen ve hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde istihbarat bilgisi dışında herhangi bir...

Devamını oku

24-02-2021 - 489

Resmi Belgede Sahtecilik - Gerçek Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik
Dosya içerisinde ve emanette suça konu belge asıllarının bulunmadığı, yalnızca fotokopilerinin yer aldığı, onaysız örnek niteliğinde olup suret belge özelliği taşımayan belgelerin, hukuki sonuç doğurmaya elverişli...

Devamını oku

24-02-2021 - 474

Ceza Yargılamasında Deliller Tartışılırken Söz Verme Sırasına Uyulmaması Halinde Savunma Hakkı Kısıtlanmış Olacaktır
Cumhuriyet savcısının bozmaya ilişkin görüşünü ve esasa ilişkin mütalaasını sunmasından sonra sanık müdafilerine başka bir hususta savunma hakkı tanınmadan sanıklara son sözlerinin sorularak hükümlerin tesis ve...

Devamını oku

24-02-2021 - 437

Adli Para Cezasının Sanığın Ekonomik Durumuna Uygun Olması Gerektiği
Sanığın sosyal ve mali durumuna ilişkin anılan tutanakta, sanığın araştırma tarihi itibarıyla herhangi bir işte çalışmadığı, bekâr olan sanığın ailesiyle birlikte yaşadığı ve geçiminin babası tarafından sağlandığı, üzerine...

Devamını oku

24-02-2021 - 528

Akıl Hastalığı Bulunan Sanık - Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği
Soruşturma aşamasında düzenlenen raporda okuma yazma bilmediğini beyan eden ve sorulan sorulara yeterli seviyede cevap vermeyen sanıkta, ceza ehliyetine müessir ve kişide irade, şuur ve hareket serbestisi ile...

Devamını oku

24-02-2021 - 509

Gece Yarısından Önce Elektronik Olarak Gönderilen Temyiz Dilekçesi Süresinde Kabul Edilmelidir
UYAP sisteminde geçerli ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış temyiz başvuru evrakı, temyiz başvurusu oluşturmak suretiyle sisteme kaydedilmesiyle beraber mahkeme hâkiminin ekranına onay için...

Devamını oku

24-02-2021 - 499

Fotoğrafları Silmek İçin Mağdurun Kafasına Vurarak Telefonu Almak - Nitelikli Yağma
Mağdurun aşamalarda değişmeyen anlatımı ile tarafların arasındaki husumete yönelik tanık beyanı, başından beri içerisindeki fotoğraflarla mesajlara bakıp ertesi gün iade etmek üzere söz konusu cep telefonunu...

Devamını oku

24-02-2021 - 497

Gece Vakti İşlenen Konut Dokunulmazlığının İhlali
Olay tarihinde katılan ile tanığın evli oldukları ve dört yaşındaki ortak çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşadıkları, erkeğin olay tarihinde gece işten çıkıp evine geldiği, anahtarı ile kilidi açıp içeri girmeye çalıştığı...

Devamını oku

13-02-2021 - 924

Örgüte Üye Olma - YPS - İkrar - Devletin Birliği ve Bütünlüğünü Bozma
Yüksekova lisesi öğrencilerinin havai fişekli, taşlı ve molotoflu şekilde eylemlere katılımlarını sağlayan, okula silah ve hücum yeleği ile gelerek diğer öğrencileri örgüte kazandırmaya çalışan, Yüksekova ilçesindeki toplumsal...

Devamını oku

13-02-2021 - 1177

Terör Örgütüne Üye Olma Suçu - Terör Örgütüne Silah Sağlama Suçu
Sanığın örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütsel amaçla söz konusu şekilde hareket ettiğinin kabulü halinde ise TCK nın 315. maddesindeki silah sağlama suçundan cezalandırılması yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

13-02-2021 - 1368

Avukatın Yazı İşleri Müdürüne Kapa Çeneni Psikolojik Sorunların Var Herhalde Sözü - Hakaret
Avukat olan sanığın, şikâyetçi vekili sıfatıyla takip ettiği karşılıksız çek keşide etme suçundan yapılan yargılamada, kendisine yaklaşık iki yıldır tebligat yapılmaması üzerine, dosyayı incelediği mahkeme kaleminde,...

Devamını oku

12-02-2021 - 1484

Finansal Kiralama Sözleşmesi - Ticari Faaliyet İçin Kiralamama - Süresinde Teslim Etmeme - Güveni Kötüye Kullanma - Şikayet Süresi
Sanığın kira konusu traktörü ticari bir işletmenin faaliyetleri çerçevesinde kiralamamış olduğunun anlaşılması karşısında; eylemin, şikayete tabi olan 5237 sayılı TCK nın 155/1. maddesinde...

Devamını oku

12-02-2021 - 881

Nitelikli Dolandırıcılık - Özel Belgede Sahtecilik - Müşavir - Sahte Belgeleri Mahkemeye Sunma
Sanığın açtığı hukuk davaları neticesinde sunduğu belgeler ile mahkemenin denetim olanağını ortadan kaldırmadığı ve mahkeme tarafından yapılan bir araştırma neticesinde olaya konu belgelerin gerçeği yansıtmadığının kolayca tespit edilebileceği...

Devamını oku

06-02-2021 - 928

Trafik İdari Para Cezası - İtirazı İnceleme Görevi - Sulh Ceza Hakimliği
İdarî para cezalarının, AATHK hükümlerine göre tahsil olunacağı ve Kanunun uygulanmasına ilişkin davalara bakmakla görevli yargı yerinin idarî yargıdır. Ancak bir idari para cezasının tahsil işlemlerine...

Devamını oku

06-02-2021 - 747

Ehliyetsiz Kişi Tarafından Aracın Çalınması - Malike Trafik Cezası Kesilemeyeceği
Motosikletin, üçüncü kişi tarafından ehliyetsiz olarak kullanıldığının, karıştığı kaza sonrası tespit edilmesi üzerine, araç sahibi muterize aracını sürücü belgesiz kullandırdığından bahisle idarî para cezası...

Devamını oku

06-02-2021 - 663

Hakaret İçeren Bir Sosyal Medya Paylaşımını Aynen Yayınlamak Hakaret Suçunu Oluşturur - Retweet
Sanığın, twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde diğer sanık tarafından paylaşılan tweeti retweetlediğinin, kendi ikrarı ile de sabit olması karşısında, kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret suçunun...

Devamını oku

06-02-2021 - 908

Müstehcen İçerikli CD ve DVD ler - Sayının Çokluğu - Alt Sınırdan Uzaklaşarak Karar Verme
Müstehcen içerikli olduğu değerlendirilen DVD ve CD ler hakkında düzenlenen izleme tutanağında muhtelif hayvanlarında insanlarla cinsel ilişki içerisinde oldukları görüntülerin bulunduğunun belirtilmesi, bilirkişi...

Devamını oku

06-02-2021 - 868

Doktor Olmuşsun Ama IQ Seviyen Düşük Kelimesi - Hakaret
Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük...

Devamını oku

06-02-2021 - 816

Doğrundan Hedef Alınarak Cinsel Organın Gösterilmesi Cinsel Taciz Suçunu Oluşturur
Sanığın doğrudan katılanı hedef alarak cinsel organını göstermesi şeklindeki eyleminin cinsel taciz suçu kapsamında kaldığı gözetilmeden, hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde hayasızca hareketler suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmektedir....

Devamını oku

06-02-2021 - 818

Göçmen Kaçakçılığı - Soyut Beyanlar - Mahkumiyet
Sanığın aşamalarda değişmeyen beyanlarında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmemesi ve mağdurların, sanığı tanımadıklarını, sanığın 50 dolar karşılığında kendilerinin gümrük kapısından geçmelerine...

Devamını oku

06-02-2021 - 1175

Zorunlu Kamu Masrafları Suça Sürüklenen Çocuğa Yüklenemez
Suça sürüklenen çocuğun şikayetçinin satış sorumlusu olarak görev yaptığı mağazadan oyun konsolunu çaldığı, aynı gün tekrar oyun konsoluna ait kablo aparatı ile hafıza kartını çalarken şikayetçi tarafından...

Devamını oku

06-02-2021 - 695

Şüphe Nedeniyle Durdurulan Sanıkların Ellerindekilerini Çaldıklarını Söylemeleri Etkin Pişmanlık Kapsamındadır
Sanığın ve sanık ile birlikte eylemi gerçekleştiren suça sürüklenen çocukların, hırsızlık olayına ilişkin olarak herhangi bir başvuru olmadan, şüphe nedeniyle polis ekipleri tarafından durdurularak, kimlik kontrollerinin...

Devamını oku

06-02-2021 - 1072

Evin Kapısının Tekmelenmesi - Cinsel Taciz - Daire Kapısı Önüne Girmek - Konut Dokunulmazlığının İhlali
Sanığın, katılanın evinin kapısını tekmelemesi ve Seni yapmadan gitmem, aç kapıyı orospu, seni yapmadan gitmeyeceğim demesi şeklinde gerçekleşen eyleminin cinsel taciz suçu oluşturacağı, Sanığın katılanın...

Devamını oku

06-02-2021 - 1127

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Suçun Unsurları
Örgütsel bağlarını ortaya koyan herhangi bir kod adı veya örgütsel iletişim ağı kullandığı saptanamayan, ... nin terör örgütü olarak kamuoyu tarafından bilinir hale geldiğinden sonra örgütsel faaliyetleri...

Devamını oku

06-02-2021 - 587

Karar Ancak Duruşmaya Getirilmiş ve Huzurda Tartışılmış Delillere Dayandırılabilir
İletişim sisteminin silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle; örgüt talimatı ile bu ağa dahil...

Devamını oku

06-02-2021 - 814

Tacir Vekilince Yapılan Usulsüzlüklerden Tacir Sorumlu Değildir
Sanığın Eczane sahibi olduğu, eczacı kalfası olarak diğer sanığı kanuni vekil olarak tayin ettiği, inceleme konusu yapılan faturaların kanuni vekili olan kalfa tarafından düzenlendiğini ve kendisinin bilgisi...

Devamını oku

06-02-2021 - 848

Devremülk Satışına Rağmen İnşaata Başlamamak Dolandırıcılık Suçunu Oluşturur
Sanıkların birlikte hareket ederek şirketleri faaliyeti çerçevesinde devremülk satışına ilişkin işyeri açtıkları, devremülk tatil köyü için arsa sahibi ile sözleşme düzenledikleri, ancak tatil köyü inşaatına...

Devamını oku

06-02-2021 - 686

Beraat Eden ve Kendisini Avukat İle Temsil Ettiren Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekir
Avukatlık Kanununun ilgili maddesi ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesi uyarınca, beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık lehine maktu avukatlık...

Devamını oku

06-02-2021 - 765

Cinsel Organını Gösterme Eylemi Cinsel Taciz Suçuna Sebebiyet Verir
Sanığın, apartman boşluğunda boynu ile omzuna dokunduğu olay dışında mağdureye yönelik bedensel temas içeren eyleminin bulunmadığı, faklı zamanlarda cinsel organını gösterme şeklindeki eylemlerinin cinsel...

Devamını oku

06-02-2021 - 750

Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yeni Kanunun Lehe Olması - Yeniden Değerlendirme - Katılan Lehine Vekalet Ücreti
Katılanın aşamalardaki beyanları ile tüm dosya kapsamına göre sanığın, olay günü katılanın kalçasına dokunma şeklindeki eyleminin ani ve kesintili şekilde gerçekleşip, süreklilik arz etmemesi nedeniyle sarkıntılık...

Devamını oku

06-02-2021 - 1420

İnfaz Edilmiş Ceza - Tekerrüre Esas Alınma - Uzlaşma Kapsamına Alınması - Uyarlama Yargılaması - Hukuki Menfaat
Asliye Ceza Mahkemesinin ilgili kararının kesinleşmesinden sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddesinde yapılan değişiklikle, uzlaşmanın etkin pişmanlık...

Devamını oku

06-02-2021 - 665

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal - Suç Tarihinde Mağdurun Reşit Olmaması - Babanın Katılma Hakkı - Kamusal Alan
Özel hayatın gizliliği hakkının kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardan olması nedeniyle şikayet ve davaya katılma hakkının, suç tarihinde 17 yaşını, duruşmada beyanı alınırken 18 yaşını doldurmuş olan ve özel hayatının...

Devamını oku

06-02-2021 - 808

Denetim Sürecinde Olan Sanık - Mala Zarar Verme - Uzlaşma Kapsamına Alınma - Uyarlama Yargılaması - Seçenek Yaptırım
Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının dayanağı olan bildirime konu Asliye Ceza Mahkemesinin hükmü ile sanık hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde düzenlenen hali ile...

Devamını oku

06-02-2021 - 911

Sahtecilik Suçunun Oluşabilmesi İçin Belgenin Aldatıcılık Niteliği Objektif Olarak Anlaşılması Gerekir
Sahtecilik suçunun oluşabilmesi için belgenin nesnel olarak aldatıcılık niteliğinin bulunması ve aldatma keyfiyetinin belgeden objektif olarak anlaşılması gerektiği, muhatabın hatasından, dikkatsizlik veya...

Devamını oku

06-02-2021 - 1010

Kambiyo Vasfını Taşımayan Bono - Özel Belgede Sahtecilik - Sahte Vekaletname - Zincirleme Suç
Yasal unsurları taşımayan bir kambiyo senedinde sahtecilik yapılması halinde fiil, resmi belge de değil özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır. Senet metninde bulunması gerekli zorunlu unsurlarının...

Devamını oku

06-02-2021 - 1217

Gerçeğe Aykırı Harcama Belgesi Düzenleme - POS Cihazı - Tefecilik - Sahte Belge Düzenleme
Tefecilik suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz nedenlerinin incelenmesinde sanığın, POS cihazlarını kullanım amaçları ve sözleşme koşulları dışında, kredi kartı sahiplerinin nakit ihtiyaçlarının...

Devamını oku

06-02-2021 - 1160

Uyuşturucu Madde Ticareti - Uyuşturucu Kullanma - HAGB
28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren ilgili Kanunla değişik Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi ile uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun ilgili madde kapsamına...

Devamını oku

06-02-2021 - 651

Uyuşturucu Ticareti - Suç Delilleri Elde Etmeyi Amaçlayan Alıcı Görevliler - Zincirleme Suç
Sanıkların uyuşturucu madde sattığına ilişkin edinilen bilgiler üzerine, alıcı görevlilerin farklı tarihlerde sanıklardan uyuşturucu madde satın aldıkları, alıcı görevlilerin değişik tarihlerdeki satın alma işlemlerinin suçu ve...

Devamını oku

06-02-2021 - 885

Vekaletnamede Özel Yetki Bulunmaması - HAGB yi Kabul Etmeme
Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğine dair beyanı niteliği itibariyle şahsa sıkı surette bağlı bir hak ve yetki olduğu, vekil aracılığıyla kullanılabilen şahsa sıkı sıkıya bağlı hakların ancak...

Devamını oku

06-02-2021 - 693

Şikayet Hakkı - İftira - Adli Emanette Bulunan Eşya Hakkında Karar Verilmemesi
Sanığın markanın kullanım hakkını LTD ŞTİ ile anılan tarihinde yapmış olduğu inhisari lisans sözleşmesi ile alarak kullanım hakkını anılan gün İç ve Dış Tic Ltd Şti Şirketi ile yapmış olduğu inhisarı lisans...

Devamını oku

06-02-2021 - 684

Suç Tarihinden Sonra Sanık Lehine Olan Kanun Hükmünün Yürürlüğe Girmesi
Hükümden sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yasanın ilgili maddesi ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili maddesine eklenen eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına...

Devamını oku

04-02-2021 - 686

Kendini Savcı Olarak Tanıtma - Terör Örgütü - Bankanın Aracı Kılınması - Dolandırıcılık
Sanıkların mağdureyi cep telefonundan arayıp kendilerini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttıktan sonra, sim kartının kopyalandığı, bu numara ile terör örgütü adına suç işlendiği, ancak kendilerinin mağdurenin düzgün...

Devamını oku

04-02-2021 - 788

Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olan Çocuğun Adli Para Cezası Ödememe Sebebiyle Hapis Cezasına Çevrilemez
Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, hapse çevrilemeyeceği gözetilmeyerek Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun ilgili...

Devamını oku

04-02-2021 - 695

Kişisel Harcamaların Şirkete Fatura Edilmesi - Zimmet - Müsadere
Suç tarihinde Belediye Başkanı ve Belediyesinin ortağı olduğu Limited Şirketi müdürü olan sanığın, şirketçe alınan herhangi bir karar olmadan kendi kullanımındaki eşi adına kayıtlı araç adına düzenlenen akaryakıt...

Devamını oku

04-02-2021 - 951

Planlama Dahilinde Yapılan Ses Kaydı Hukuka Aykırı Delildir
Sanığın cevapsız aramalarından sonra katılan sanığı arayarak suça konu telefon görüşmesini gizlice kayda alması karşısında, tesadüfen yapılan bir arama üzerine başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir...

Devamını oku

04-02-2021 - 689

Tehdit - Kusur Yeteneği Bulunmayan Akıl Hastaları - Güvenlik Tedbiri - Uzlaştırma
Sanığın mağdura yönelik senin ciğerlerini alacağım, sen imza atmaya geliyorsun, seninle görüşeceğiz, seninle işim var şeklindeki ifadelerle işlediği iddia olunan tehdit suçunun tanık beyanlarıyla doğrulandığı, sanığın...

Devamını oku

04-02-2021 - 759

Kişinin Rızası Dışında Yemeğine Yahut İçeceğine Uyku İlacı Atılması - Kasten Yaralama
Sanığın jandarma komutanlığında görev yaptığı, müştekinin aynı yerde Uzm. Çvş. olduğu, yemekhanede sorumlu aşçı tanık akşam yemeğini hazırladığı esnada nöbetçi astsubay olan mağdurun yemeğini...

Devamını oku

04-02-2021 - 793

Kasten Yaralama - Kola Şişesinin Silah Olduğu
Sanığın 3 litrelik dolu kola şişesi ile müşteki eşinin başına vurması nedeniyle kasten yaralama suçunun uygulanması söz konusu olup temel cezanın alt sınırın üzerinde tayini gerekmekle hükmün temyizinin mümkün...

Devamını oku

04-02-2021 - 905

Başka Suçtan Mahkum Olmak - Duruşmada Hazır Edilmeme - Adil Yargılanma Hakkı - Uzlaştırma - Tekerrür
Hüküm tarihinde Açık Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü olarak bulunan sanık duruşmaya getirtilmeden ya da SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmada hazır edilmeksizin hakkında mahkumiyet hükmü...

Devamını oku

04-02-2021 - 715

Hırsızlık - Kanıtların Takdir ve Değerlendirilmesinde Yanılgı - Kanun Yararına Bozma
Kanun yararına bozma, kesinleşmiş kararlara karşı başvurulan olağanüstü bir yasa yolu olup, bu yolla kanunların aynı şekilde uygulanması, Yargıtay denetiminden geçmeksizin kesinleşen kararlardaki hukuka...

Devamını oku

04-02-2021 - 902

Hırsızlık - Delil - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
Sanıkların, suç tarihlerinde gece vakti plakası tam olarak tespit edilemeyen araç ile müştekilerin dükkanlarının bulunduğu Köyde olduklarının iddia edildiği ve tanık gece yarısını geçe Köyde iken bahse konu araç...

Devamını oku

04-02-2021 - 667

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları - Hırsızlık
Sanığın, Belediyeye ait kullanılmayan, giriş kapısının çevresinin saçlarla kapatılmış olan kaplıca binasına duvar dibindeki sacı yerinden sökerek ve sacın arkasında bulunan pencere camını kırmak suretiyle içeri...

Devamını oku

04-02-2021 - 745

Zincirleme Suç - Tebligatın Usulsüzlüğü - Kaçak Elektrik - Ödeme Yapma - Davanın Düşmesi - Mahsup
Sanık hakkında mahkemenin birleşen dosya ile yargılamaya diğer tutanaklar ile işbu davaya konu tutanağı kapsayacak şekilde ve sanığın anılan savunmasında her üç tutanak için belirli bir tutarda ödemede...

Devamını oku

04-02-2021 - 968

Kasten Adam Öldürme - Otopsi İşlemi
Maktulün otopsi raporunda sağ memenin 1,5 cm altında 0,5 cm ebadında ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası, sol lomber bölgede 0,5 cm ebadında ateşli silah mermi çekirdeği çıkış yarasının olduğu, cesetten...

Devamını oku

04-02-2021 - 877

Menfaat Çatışması - Ortak Müdafi - Uzlaşma Kapsamında Olan Suç
Aynı eylemlerin failleri olarak yargılanan sanıklardan birisinin savunulmasının diğer sanıklar yönünden savunmada zafiyet yarattığı durumlarda sanıklar arasında menfaat uyuşmazlığı bulunduğunun kabulü...

Devamını oku

04-02-2021 - 734

Boğaz Kesmek - Kasten Öldürmeye Teşebbüs
Sanığın olay tarihinde eşi olan mağdur ile aralarında çıkan tartışma sırasında ele geçirilemeyen kesici alet ile boğazını kesmek suretiyle boyun arka bölümünde yaklaşık 20 cm uzunluğunda 2 cm derinliğinde kesi...

Devamını oku

04-02-2021 - 977

Haksız Tahrik - Azami Oranda Ceza
Sanık hakkında kasten öldürme suçundan kurulan hükmünde; Maktulden sanığa yansıyan herhangi bir haksız hareket olmadığı halde, yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında haksız tahrik indirimi yapılarak...

Devamını oku

04-02-2021 - 826

İstinaf İncelemesinin Duruşmalı Yapılacağı Bildirilmeden Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmesi
Sanık hakkında maktulü ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün katılan vekilinin temyizi ile sınırlı olarak yapılan incelemede; Gaziantep Bölge Adliye...

Devamını oku

31-01-2021 - 630

Soruşturma ve Kovuşturmanın Yapılmasını Engellemek Amacıyla Yetkili Makamlara Kimlik Bilgilerinin Verilmesi
Sanığın başkasına ait cep telefonunu, oğlunun arkadaşı olduğundan bahsederek bir yeri aramak amacıyla aldığı ve bir daha da iade etmediği, telefonu aynı gün ikinci el cep telefonu alım satım işiyle uğraşan...

Devamını oku

31-01-2021 - 1299

Silahla Tehdit - Sanığın Kendi Odasından Mağdurun Odasına Doğru Rastgele Ateş Etmesi
Sanığın kendi odasından mağdurun odasına doğru rastgele ateş etmek suretiyle, hem kendi odasının camlarını hem de diğer mağdurun odasının camlarını kurşunlaması şeklindeki eyleminin, suçun mağdurunun iç...

Devamını oku

12-12-2020 - 1077

Avukat Katibinin Sahte Vekalet Pulu Kullanması Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçunu Oluşturur
Sanığın, yanında katip olarak çalıştığı avukata ait vekaletnamelere sahte vekalet pulu yapıştırmaktan ibaret eyleminin, TCK nun ilgili maddesinde öngörülen kıymetli damgada sahtecilik suçunu oluşturduğu...

Devamını oku

12-12-2020 - 798

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurma Suçunda Denetimli Serbestliğin Uygulanabilirliği Hakkında
İnceleme konusu olayda, sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dolayı dava açılmıştır. Hükümden önce Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde yapılan değişiklik...

Devamını oku

12-12-2020 - 890

Adli Arama Kararı Gerektiren Bir Olayda Önleme Araması Kararına Dayanılarak Ya Da Koşullarına Uygun Olmayan Arama Kararı Üzerine Yapılan Arama Hukuka Aykırıdır
Olay tarihinde sanıkların kimlik ve araç plaka bilgilerini içeren istihbari bilgi üzerine önce bir süre takip edilip sonrasında durdurulup emniyet müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne çekilen araçta bulunan sanıkların...

Devamını oku

12-12-2020 - 774

Sigara İçme Yasağındaki Kapalı Alanlara Avukat Büroları Dahil Değildir
4207 sayılı Kanunun 2/b maddesinde -koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin...

Devamını oku

12-12-2020 - 654

Aşı Uygulamasında Velinin İzni Olmasa Dahi Çocuğun Üstün Yararının Dikkate Alınması Gerekir
İnceleme konusu olayda çocuğa uygulanacak aşının, gelecekteki hastalıklardan çocuğu birey olarak korumak ve toplum sağlığı açısından gerekli olan Sağlık Bakanlığınca belirlenen genişletilmiş bağışıklık...

Devamını oku

12-12-2020 - 863

Uyarılara Rağmen Askeri Üniformaların İnternet Ortamında Paylaşılması Emre İtaatsizlikte Israr Suçunu Oluşturur
Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun kararında ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere, sosyal paylaşım siteleri ve internet üzerinden askeri fotoğrafların paylaşılmayacağına dair, Birlik Komutanlığınca tebliğ edilen...

Devamını oku

12-12-2020 - 737

Sürücünün Kabahat Süresinin Dolmasına Rağmen Ehliyetini Almaması Halinde Trafiğe Çıkması Durumunda Ehliyetsiz Sayılması Gerekir
Dosya kapsamına göre, kabahatlinin sürücü belgesinin alkollü araç kullanmasından dolayı 2 yıl süreyle geri alındığı, söz konusu bu sürenin dolduğu ancak kabahatlinin sürücü belgesini geri almak için borcu yoktur...

Devamını oku

12-12-2020 - 660

Sürücü Çevirme Yapıldığı An İtibari İle Kabahati Oluşturacak Düzeyde Alkollü Olmadığından İdari Para Cezasına Yapılan İtirazın Kabulü Gerekir
Dosya kapsamına göre, yapılan alkol ölçümü sonucunda muterizin saat 20:08 itibari ile 0.62 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, ancak muterizin itirazına dayanak olarak ibraz edilen Eğitim ve Araştırma...

Devamını oku

12-12-2020 - 642

Karşılıksız Çek Şikayetinde Bulunmanın Hamil İle Karşılıksızdır İşleminden Önceki Geçerli ve Meşru Cirantaya Ait Olduğu
Şikayete konu, Banka şubesine ait çek, müşteki şirket tarafından bankaya ibraz edilmemiş ise de; müşteki şirketin -karşılıksızdır- işlemi yapılmasından sonraki aşamada çeki elinde bulundurduğu ve...

Devamını oku

12-12-2020 - 850

Sigara Kaçakçılığında Kişisel Kullanım Sınırı
Olay tutanağı ve dosya kapsamına göre; ele geçen toplam 177 karton gümrük kaçağı sigara miktarının kişisel kullanım sınırında kalması karşısında, sanıktan ele geçen kaçak sigaraların ticari maksatla...

Devamını oku

12-12-2020 - 965

İşçiden Boş Senet Almak
İhaleyi kazanan firma yetkilisi olan sanıkların şikayetçilerden kıdem tazminatı, iş kazası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından uygulanacak cezalar gibi durumlarda şirket bütçesinden bir ödeme yapılmamasını...

Devamını oku

12-12-2020 - 902

Suç Olmaktan Çıkarılan Bir Hüküm Sebebiyle Daha Önce Hüküm Giymiş Olmak Sonraki Suç İçin HAGB Kararı Verilmesine Engel Teşkil Etmez
Sanığın adli sicil kaydında yer alan, Çek Kanununa aykırı davranma suçundan verilen geçmiş hükümlülüğünün, Kanunlar ile suç olmaktan çıkarılması dolayısıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına...

Devamını oku

12-12-2020 - 659

Hakkında HAGB Kararı Verilen Sanığın Yeniden Suç İşlemesi Halinde Önceki Hükmün Aynen Açıklanması Gerekir
Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işleyen sanık hakkında, açıklanması geri bırakılan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası şeklindeki önceki hükmün aynen açıklanması gerekirken, yeniden değerlendirme sonucu, 1 yıl...

Devamını oku

12-12-2020 - 592

Suça Konu Eşyanın Kimden Alındığının Belirlenemediği
İnceleme konusu olayda da; suça sürüklenen çocuğun soruşturma aşamasındaki savunmasında suça konu elektrikli bisikleti 19 yaşlarındaki bir şahıstan 130,00 TL karşılığında satın aldığını savunduğu, kovuşturma...

Devamını oku

12-12-2020 - 859

Evde Büyü Olduğu İddiası İle Dini İnançların İstismar Edilmesi Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturur
Sanıkların katılanın evine gelip mevlüt yaptıklarını, bunun için para topladıklarını söyledikleri, ayrıca -sizde büyü var - dedikleri, daha sonra katılanlardan altınlarını ve parasını getirmesini istedikleri, aynı yöntemle...

Devamını oku

12-12-2020 - 908

Borç Ödenmesine Rağmen Borçluya Senedin Renkli Fotokopisini Vererek Aslını İcraya Koymak Dolandırıcılık Suçuna Sebebiyet Verir
Sanıkların hileli hareketlerde bulunarak, katılan tarafından kendilerine verilen senedin aslını ellerinde muhafaza ederek, katılana renkli fotokopiden oluşan senedi verip, bu senedin de gerçek olduğuna katılanı...

Devamını oku

12-12-2020 - 989

Ben Parayı Almayı Bilirim Sözleri Tehdit Suçunu Oluşturmaz
Hayat, vücut dokunulmazlığı, cinsel dokunulmazlık ve malvarlığı değerlerine yönelik tehdit dışında kalan bir ifadenin, sair tehdit olarak kabul edilebilmesi için açık bir kötülük bildirimi ve kastını içermesi veya oluşa...

Devamını oku

12-12-2020 - 750

Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Sanığın Pişmanlık Duyarak Mağdurun Zararını Gidermesi Gerekir
Katılanın aracın devrini almak için Noterliğine gittiğinde satın almış olduğu araç üzerine araç sahibinin annesi temyiz dışı sanık tarafından İcra Müdürlüğünün dosyası üzerinden ihtiyati haciz kararına istinaden haciz...

Devamını oku

12-12-2020 - 1169

Öğretmenin Öğrencileri Cinsel Olarak Taciz Etmesi Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunu Oluşturur
Dosya içeriğine göre, anadolu lisesinde türk edebiyatı dil ve anlatım dersi öğretmeni olan sanığın, bazı derslerde sınıfa lolipop şekerlerinden getirtip bir tanesini kendisi alıp diğerlerini öğrencilere dağıtıp sizlere...

Devamını oku

12-12-2020 - 611

Çocuğun Velisinden Habersiz Olarak Bir Yerde Tutulması Çocuğun Kaçırılması Ve Alıkonulması Suçunu Oluşturur
Suç tarihinde onbeş-onsekiz yaş grubunda olan mağdurenin, sanık tarafından cebir, tehdit veya hile olmaksızın, kanuni temsilcisi sıfatına haiz katılanın bilgisi ve rızası dışında, yetkili makamları da haberdar...

Devamını oku

12-12-2020 - 812

Görüntü Ve Ses Kaydı Alınması Özel Hayatın Gizliliğine Müdahale Niteliğindedir
Sanıkların içerisinde bulundukları araçta olay tarihi itibariyle görüntü ve/veya ses kaydetme sisteminin mevcut olmaması karşısında, neticeyi gerçekleştirmeye elverişli düzeneğe sahip olmayan sanıkların, katılanı...

Devamını oku

12-12-2020 - 1887

Şantiye Alanında Olan İş Kazasında İzinde Olan Şefin Sorumluluğu Yoktur
Şantiyede çalışan işçilerin sanık olmadığı zaman talimatları diğer sanıktan aldıklarına ilişkin anlatımları gözetilerek, olay tarihinde sanığın izinli olduğu, yerine şantiye ile ilgilenen diğer sanığın inşaat mühendisi olup...

Devamını oku

12-12-2020 - 955

Arama Kararı İle Bilgisayara El Konularak İmaj İşlemi Yapılması Ölçüsüz Müdahale Niteliğindedir
Davacının ikametgahında arama yapılarak davacıya ait iki adet bilgisayara el konulduğu, imaj alma işlemi gerçekleştirilerek el konulan bilgisayarların davacıya iade edildiği dikkate alınarak, davacıya ait...

Devamını oku

12-12-2020 - 628

Dinleyici Yerleştirerek Aldatıldığını Tespit Eden Eşin Diğer Eşe Hakaret Etmesi Olayında Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmelidir
Katılanın tarafı olduğu haberleşme içeriklerini üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, katılan aleyhine açtığı boşanma davasındaki...

Devamını oku

12-12-2020 - 628

Yeterli Ayrıntı İçermeyen Tanık Anlatımlarına Dayalı Karar Verilemez
Şikayetçinin, şikayet dilekçesinde bildirdiği tanığın beyanı alınıp, ... isimli kitapta, şikayetçi hakkında yazılanların ve şikayetçinin resminin yayımlanmasına yönelik sanık tarafından şikayetçiden alınmış izne dair yazılı...

Devamını oku

12-12-2020 - 836

Lunaparktaki Alette Gerçekleşen Ölüm - Kusur Sorumluluğu
Dosyaya sunulan imzalanmış Park isimli şirkete ait sevk irsaliyesi ve fatura fotokopisine göre, olaya konu makinanın Temmuz ayı bakımının olaydan yaklaşık 15 gün önce gerçekleştirildiği, bilirkişi raporunda da,...

Devamını oku

25-12-2021 - 89097

Cep Telefonu Numarasının Eskort Sitesine Yüklenmesi
Mağdurun kullanımında olan kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle eskort sitesinde...

Devamını oku

12-12-2020 - 990

Kaza Esnasında 1,00 Promilin Altında Çıkan Alkol Oranında Bilinçli Taksir Hükümleri Uygulanamaz
Kaza saatinden 45 dakika sonra yapılan ölçümde 0,17 promil alkollü olduğu tespit edilen katılan sanığının idaresindeki otomobilin sağ yan kesimine aracının ön kesimiyle çarpması ve çarptığı aracın savrularak...

Devamını oku

12-12-2020 - 1301

Sanık - Hakime Mektup Yazma - Suç Niteliği
Sanığın hakime mektup yazarak -Efendim, beni affedin, fakat sizin bizlere çete, mafya ya da kirli işlere bulaşan insanlar gibi bir ön yargı içinde olduğunuz izlenimini alıyorum.- ibarelerine yer vererek, yargı görevi...

Devamını oku

12-12-2020 - 821

Kaza Yapılan Sınıftaki Sürücü Belgesi Dışında Belgelere El Konulamaz
Dosya içerisinde yer alan sürücü belgesi bilgilerine göre sanığın aynı belge numarası altında B, B1, D1, F, M sınıfı sürücü belgesinin bulunduğu, F, B1 ve M sınıfı belgeler ile otomobil kullanılmasının mümkün olmadığı, B...

Devamını oku

12-12-2020 - 810

Vergi İncelemesinin İşyeri Dışında Yapılması Konusunda Tebligat
Sahte fatura kullanma suçundan verilen hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde; iş yeri dışında inceleme yapılması gerektiğine ilişkin bir tespit varsa buna ilişkin belgenin dosyaya ibrazının istenmesi, aksi...

Devamını oku

12-12-2020 - 860

Kargocunun Taşıdığı Pakette Uyuşturucu Madde Olduğunu Bildiği Hakkında
Sanığın, diğer sanığa ait esrarın kargo ile İzmir e nakledilmesine aracılık yapması nedeniyle -suça yardım eden- konumunda olması nedeniyle hakkında TCK nın yardım etmeye ilişkin hükmünün uygulanması...

Devamını oku

12-12-2020 - 789

Atm ye Takılan Kart Kopyalama Cihazı Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme Suçunu Oluşturur
Sanığın kovuşturma aşamasında kart kopyalama cihazlarından kamerayı olay günü ATM ye deneme amaçlı yerleştirdiğine ancak kopyalama ve herhangi bir para çekimi gerçekleştiremediğine dair ikrar içeren...

Devamını oku

12-12-2020 - 1630

Polisin Gözaltına Aldığı Şüpheliyi Elinden Kaçırması Hakkında
Suça sürüklenen çocuğun işlemiş olduğu hırsızlık suçundan dolayı gözaltına alınmak üzere yakalandığı, Asayiş Şube Müdürlüğü Nezarethane Büro Amirliği görevlisine teslim edildiği, görevli tarafından suça...

Devamını oku

12-12-2020 - 1024

Hüküm Verildikten Sonra Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanamaz
Etkin pişmanlık hükümlerinin yağma, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarında yargılama süresi içerisinde hüküm verilinceye kadar ilk derece mahkemesi tarafından uygulanabileceği, hüküm verildikten sonra...

Devamını oku

12-12-2020 - 807

İddianamede Yer Almayan Suçtan Dolayı Hüküm Kurulamaz
Sanık hakkında mağdura yönelik yaralamaya teşebbüs suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde; İddianamedeki anlatıma göre sanık hakkında yaralamaya teşebbüs suçundan CMUK un ilgili...

Devamını oku

12-12-2020 - 1164

Hırsızlık Sonucu Elde Edilen Malın Rıza İle İade Edilmemesi Durumunda Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanamaz
Mağdurdan yağmalanan cep telefonu ve içerisinde 300 TL, 10 Euro, 5 adet 1 Dolar ile parfüm, bayan eşyaları, çeşitli alışveriş kartları ve mağdur ve çocuklarına ait kimlik cüzdanları bulunan çanta, kolluk görevlilerinin...

Devamını oku

12-12-2020 - 943

Savcının Sözlü Talimatı İle Yapılan Arama Hukuka Aykırıdır
İnceleme konusu olayda; yukarıda sözü edilen yasal düzenlemelere aykırı şekilde kolluk görevlilerince, sanığın ihbarı üzerine Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddelerine göre Cumhuriyet savcısına bilgi verildiği...

Devamını oku

12-12-2020 - 728

Kamu Görevlisine Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda Yetersiz Gerekçe İle Karar Verilmez
Mahkeme kararlarının davanın tarafları ile herkesi inandıracak ve Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde olması , Yargıtayın gerekçelerde denetimi sağlaması ve disiplin işlemini yerine getirmesi için, kararın...

Devamını oku

12-12-2020 - 950

İddianamenin Ve Soruşturma Evrakının Verildiği Tarihten İtibaren Onbeş Günlük Süre Sonunda İade Edilmeyen İddianame Kabul Edilmiş Sayılır
İnceleme konusu uyuşmazlık, ses kayıtlarının analizinin yaptırılmadığı gerekçesiyle verilen iddianamenin iadesi kararının yasaya uygun olup olmadığının ve bu bağlamda itirazın reddine dair mercii...

Devamını oku

12-12-2020 - 832

Basit Yaralama Suçunda Çocuklar İçin Hükmolunan Adli Para Cezası Hapis Cezasına Çevrilemez
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun ilgili maddesinde yer alan, -Çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi hâlinde, hu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır. ...

Devamını oku

10-12-2020 - 766

Hakimin Takdir Hakkına İlişkin Kanun Yararına Bozma Kararı Verilemez
5271 sayılı Kanunun 309. maddesi uyarınca, hakim veya mahkemece verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlerde, maddi hukuka veya yargılama hukukuna ilişkin hukuka aykırılık...

Devamını oku

10-12-2020 - 1030

İlk Haksız Hareketin Kimden Kaynaklandığının Belirlenemediği Durumlarda Haksız Tahrik İndirimi Asgari Oranda Uygulanmalıdır
Sanık ile katılan arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, sanığın katılanı yaraladığı olaya ilişkin tanığın bulunmadığı gözetildiğinde, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının şüpheye yer...

Devamını oku

10-12-2020 - 680

Sanığın Hırsızladığı Eşyaları Teslim Etmemek İçin Olayı Engellemek İsteyenlere Levye Ve Bıçak Sallayarak Cebir Ve Tehdit Göstermesi Olayında Yağma Suçunun Oluşma İhtimalinin Araştırılması Gerektiği
Olay günü gece vaktinde katılanın evde olmadığı bir saatte sanığın katılana ait konuta girerek suça konu eşyaları aldığı, akabinde tanık Medeninin sanığı fark ederek takip ettiği üzerinde çaldığı eşyalarla kaçmakta...

Devamını oku

10-12-2020 - 3293

Müdafiinin Yokluğunda Mahkumiyet Hükmü Kurulması İle Sanığın Savunma Hakkı Kısıtlanmış Ve Adil Yargılanma Hakkı Zedelenmiş Olup Bu Durum Mutlak Bozma Nedenidir
Sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda; zorunluluğa rağmen, görevlendirilen müdafiin yokluğunda kurulan hükmün, hazır bulunan sanığa tefhim edilmesi,...

Devamını oku

10-12-2020 - 638

Israr Edilen Önceki Hüküm Beraat Dahi Olsa Sanıktan Aleyhe Bozmaya Karşı Diyecekleri Sorulmadan Direnme Kararı Verilemez
Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan yerel mahkemece sanığın beraatine karar verilmiştir. Hüküm Yargıtay tarafından bozulmuştur. Yargıtayın bozma sebebinde; bilimsel verileri bilirkişi olarak...

Devamını oku

07-12-2020 - 748

HAGB Kararından Daha Uzun Süreli Hapis Cezasında Tazminat
İnceleme konusu davada, davacının tazminat talebine dayanak teşkil eden ceza davasında, hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden hükmün açıklanmasının geri...

Devamını oku

07-12-2020 - 1257

Sanık Rıza Gösterse Bile Arama Kararı Olmadan Yapılan Aramanın Hukuka Aykırı Olduğu
İnceleme konusu olayda, suç konusu uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi amacıyla konutta yapılacak aramaya ilişkin verilen rızanın geçerliliği olmayıp kanuni bir karşılığının bulunmadığı, suçlama ve arama...

Devamını oku

07-12-2020 - 1890

Kalp Hastası Olduğu Bilinen Kişinin Göğsüne Yumruk Atma Sonucu Ölüme Neden Olmada Bilinçli Taksir Mevcuttur
Kronik kalp damar hastalığının ölenin göğüs bölgesine denk gelen bu küt travma ve/veya karıştığı olayın efor ve stresi ile aktif hâle geçmesine bağlı dolaşım, solunum durmasının sonucunda beynin oksijensiz...

Devamını oku

07-12-2020 - 1301

Hukuka Aykırı Arama Sonucu Bulunan Uyuşturucu Madde Hükme Esas Alınamaz
Sanığın üstünde değil eşyası üzerinde gerçekleştirilen işlemin ayrıca bir arama kararı ya da emri gerektirmeyen hâllerden olduğunun da söylenemeyeceği, üzerlerinde yoklama yapılan kişilerin yanlarında...

Devamını oku

07-12-2020 - 709

Sanığın Memura Karşı Sözlerinin Hakaret Değil Kaba Söz Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği
Sanığın tarafı olduğu bir dava dosyasından sadece bir evrak fotokopisi alabilmek için aynı gün öğleden önce ve sonra olmak üzere iki kez ilgili mahkemenin kalemine geldiği, ancak önce mübaşir olmadığından bahisle...

Devamını oku

07-12-2020 - 700

Temyiz İsteminden Vazgeçmeden Dönme, Temyiz Süresi İçerisinde Yapılırsa Geçerlidir
Sanığın dilekçesinin temyiz isteminden vazgeçmesinden dönme olduğu kabul edilse dahi temyiz isteğinden vazgeçmeden dönülmesinin ancak temyiz süresi içinde mümkün olması, sanık tarafından temyiz süresi...

Devamını oku

21-11-2020 - 817

Avukat Müvekkili Hakkında GBT Sorgulaması Yaptırabilir
İletilen bilgiyi alabileceği, dolayısıyla -hakkında arama kaydı bulunmadığına ilişkin- bu bilginin TCK nın 258. maddesinde sayılan -gizli kalması gereken belge, karar, emir ve diğer tebligat- niteliğinde değerlendirilemeyeceği, bu...

Devamını oku

10-11-2020 - 921

Demokratik Toplum Kongresi Siyasi Faaliyet Olmayıp KCK PKK nın Koludur
Silahlı terör örgütü elebaşı olanın talimatı doğrultusunda KCK nın dört ayaklı paradigmasından biri olarak kurulup faaliyet gösterdiği anlaşılan Demokratik Toplum Kongresinin eş başkanlığını yapan suç tarihinde...

Devamını oku

10-11-2020 - 642

Kararın Temyiz Eden Sanık Lehine Bozulması Durumunda Bozma Sonrası Oluşan Yargılama Giderlerinden Sanık Sorumlu Değildir
Önceki hükmün sanık müdafi tarafından temyiz edildiği ve Yargıtay bozma ilamının sanık lehine olduğu gözetilmeden bozma sonrası yapılan yargılama giderlerinin sanıktan tahsiline karar verilmesi, bozmayı gerektirmiş...

Devamını oku

10-11-2020 - 909

Kasten Yaralamada Haksız Tahrik İndiriminin Sehven Uygulanmaması Bozma Sebebidir
Sanığın mağdura yönelik olarak gerçekleştirdiği kasten yaralama eyleminde haksız tahrik altında hareket ettiğinin kabulü ve bu hususun gerekçeye yazılması karşısında sanık hakkında zuhulen haksız tahrik...

Devamını oku

06-11-2021 - 1009

İşçi Adına Gelen Tebligatı İşverenin Açıp Okuması ve Diğer Sanığa Vermesi Olayında Özel Hayatın Gizliliği Suçu Oluşmuştur
Katılanın kendisi hakkında yürütülen başka bir soruşturma sonrası açılan, sanık sıfatıyla yer aldığı ceza davasına konu yapılan olayların, niteliği itibariyle herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka...

Devamını oku

08-11-2020 - 612

Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kişiye Kazanç Karşılığı Ödünç Para Vermek Zincirleme Tefecilik Suçunu Oluşturur
Tefecilik suçunda suç tarihinin kazanç elde etmek için ödünç paranın verildiği tarih, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği gün olduğu Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulunun 12/05/2015 tarihli ve 2014/4655 Esas,...

Devamını oku

21-11-2021 - 1204

Senet Üzerindeki Tarihle Oynama İşlemi İlk Bakışta Anlaşılıyorsa Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşmamıştır
Sanığın ifadesinde, senedin katılanlar tarafından tanzim edilmiş olarak getirildiğini, kendisinin senet üzerinde bir tahrifat yapmadığını beyan ettiği, mahkeme tarafından senedin incelenmesinde, düzenleme tarihinin...

Devamını oku

31-10-2020 - 857

Gerçek Bir Durumun İspatı İçin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun İşlenmesi
Çıplak mülkiyet sahibi Hazine, mera olduğunu iddia ettiği yer için tapu iptali ve mera olarak sınırlandırma istemiyle dava açabilir....

Devamını oku

31-10-2020 - 920

Uyuşturucu Ticareti Suçunda İhbar Olsa Dahi Sanıkların Üzerinden Çıkan Uyuşturucunun Saflığı Farklı İse Beraat Kararı Verilmelidir
Kriminal rapor incelemesinde sanık A. da yakalanan bir fişek eroin maddesindeki elde edilebilecek eroin miktarının %8 olduğu, merdiven boşluğunda yakalanan eroin maddesindeki eroin elde edilebilecek miktarın...

Devamını oku

31-10-2020 - 798

Cumhurbaşkanının Çocuklarının Nüfus Sisteminden Sorgulanması Suç Teşkil Eder
İl Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde sosyal güvenlik denetmen yardımcısı olarak görev yapan şüphelinin yetkileri çerçevesinde erişmemesi gereken bilgi ve belgelerden uzak durmayarak, yönetmelikte...

Devamını oku

31-10-2020 - 768

HAGB Kararı Açıklanırsa Suç Konusunda Yeninde Nitelendirme Yapılmalıdır
Açıklanması geri bırakılan hükmün, kasten yeni bir suç işlenmesi halinde açıklanmasına dair kararın, mahkumiyet hükmü niteliğinde olup Kanunun ilgili maddesinde belirtilen hususları içermesi gerektiği, hükmün...

Devamını oku

30-10-2020 - 683

Mağdurun Cinsel Saldırıyı Gerçekleştiren Sanıkları Kurtarmaya Yönelik İfadesine İtibar Edilemez
Her ne kadar mağdure 23.03.2012 tarihli beyanında sanıklar ... ile rıza ile ilişkiye girdiğini beyan etmişse de; mağdurenin tanıklar ...,. tarafından yalın ayak ve yarı çıplak vaziyette...

Devamını oku

29-10-2020 - 762

Sigaraların Bandrolsüz Olduğu Konusunda Tereddüt Yoksa Keşif Yapılmasına Gerek Yoktur
Suça konu sigaraların bandrolsüz olduğuna ilişkin tereddüt olmadığının anlaşılması karşısında; suçun sübutu ve nitelendirilmesi açısından etkisi olmadığı halde keşif yapılarak, sanığın sebep olmadığı keşif giderinin...

Devamını oku

29-10-2020 - 984

Kiralanan Aracın Kira Sözleşmesinin Bitiminde İade Edilmemesi - Güveni Kötüye Kullanma
Sanığın katılan tarafından ibraz edilen araç kiralama sözleşmesine göre ... plakalı Dacia Logan marka aracı 05/02/2008 tarihinden itibaren bir yıllığına kiraladığı halde kira sözleşmesinin bitiminde kira sözleşmesi...

Devamını oku

29-10-2020 - 712

Özel Şirket Tarafından Konulan Mührün Bozulması Mühür Bozma Suçunu Oluşturmaz
05.01.2015 tarihli mühür bozma tutanağına konu mühürleme işlemini gerçekleştiren, katılan ... Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin mühürleme tarihinden önce 30.09.2013 tarihinde...

Devamını oku

29-10-2020 - 1022

Suça Sürüklenen Çocuklarda Dava Zamanaşımı
Denetim süresinin başladığı 16.02.2012 tarihi ile ikinci suçun işlendiği 20.06.2013 tarihi arasında dava zamanaşımının durduğu dikkate alındığında; suç tarihi itibarıyla 15-18 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 sayılı...

Devamını oku

25-10-2020 - 861

Sopa İle Vurarak Sigarayı Alma - Yağma
Beraat eden sanık ...in aşamalardaki savunmasında; -Olay günü ... ve ... ile birlikte olduğunu, mağdurdan diğer sanıkların sigara istediğini, mağdurun olumsuz cevabı üzerine ...ın -Nasıl sigaran yok, yalan söyleme- diyerek...

Devamını oku

25-10-2020 - 897

Olayın Tek Tanığının Dinlenmemesi
Sanığın aşamalarda tartışma yaşandığını doğrulaması ancak tehdit eylemini kabul etmemesi, tanık ...nin kovuşturma evresinde de tekrar ettiği Cumhuriyet savcısı huzurundaki beyanında tehdit eyleminin iş yeri sahibi...

Devamını oku

25-10-2020 - 943

Miras Sebebiyle Önceye Dayalı Husumet - Haksız Tahrik
Sanık ile mağdur ...e babalarından kalan zeytin tarlası nedeniyle aralarında önceye dayalı husumet bulunması, miras meselesi nedeniyle tarlanın henüz paylaşılmamasına rağmen tarla üzerindeki zeytinlerin...

Devamını oku

25-10-2020 - 2647

Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki
Sanığın sopa ile tehdit suçunun kabul etmediği, soruşturma aşamasında dinlenen tanıklardan ...ın sanığın sopa ile tehdidinden bahsetmediği halde tanık ...nun sanığın sopa ile tehdidini doğrulaması karşısında, tanıklar...

Devamını oku

25-10-2020 - 665

Silahla Tehditin Birden Çok Kişiye Karşı Yapılması
Sanığın, olay tarihinde parkta müşteki...ile tartışması üzerine silahla tehdit ettiği, akabinde araya giren müşteki ...ı da silahla tehdit ettiği şeklinde iddia ve kabul edilen eylemlerinin, aynı olay bütünlüğü, aynı yer ve kısa...

Devamını oku

25-10-2020 - 870

Esasa Etkili Olacak Tanıkların Beyanlarının Alınmaması
Müştekinin soruşturma aşamasında sanığın kendisine -sen çok konuşuyorsun benim canımı sıkma seni yatağında kıtır kıtır keserim- diyerek elindeki çay bardağı ile kafasına vurduğu şeklindeki beyanı, tanık...

Devamını oku

25-10-2020 - 799

Nitelikli Cinsel İstismar Suçunun Koşullarının Oluşmadığı
Mağdurenin aşamalardaki çelişkili ifadeleri, savunma, tanık beyanları, olayın intikal şekli ve zamanı ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, suç tarihinden önce on beş yaşından küçük mağdureyle tanışıp arkadaş olan...

Devamını oku

25-10-2020 - 822

Değişik Tarihlerde Cinsel İstismar - Zincirleme Suç
Mağdurun aşamalardaki organ sokmaya ilişkin çelişkili ifadeleri, doktor raporları ve tüm dosya kapsamına göre, ilk derece mahkemesince sanığın cinsel istismarı eylemlerini organ sokmak suretiyle gerçekleştirdiği...

Devamını oku

25-10-2020 - 770

Çocuğun Cinsel İstismarı - Sarkıntılık
Mağdurenin aşamalardaki samimi anlatımları, savunma ile tüm dosya kapsamına göre olay günü sanığın, evlerinin önünde oyun oynayan altı yaşındaki mağdurenin cinsel bölgesine dokunmasının ardından onun elini...

Devamını oku

25-10-2020 - 785

Polis - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Tehdit
Olay gecesi sanığın, hastane girişinde gördüğü mağdure Meryem e cinsel saldırıda bulunmasının ardından adli işlem yapılmak üzere kendisini yakalamak isteyen polis memuru mağdur ...u tehdit ederek mukavemette...

Devamını oku

25-10-2020 - 937

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı
Mağdurun amcasının işyerinde çalışan suça sürüklenen çocuğun, değişik zamanlarda işyerine gelen yedi yaşındaki mağduru oyun oynama bahanesiyle bodrum katına götürerek anal bölgesine cinsel organını...

Devamını oku

25-10-2020 - 938

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Ağır Cezanın Görevli Olduğu
Sanığın üzerine atılı çocuğun cinsel istismarı suçunu düzenleyen 5237 sayılı TCK nın 103/1. maddesinde hükümden sonra 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan...

Devamını oku

25-10-2020 - 720

Çocuk - Cinsel İstismar - Sarkıntılık
Mağdurenin aşamalardaki ifadeleri savcılık aşamasında alınan görüntülü beyanında eylemi uygulamalı olarak anlatımı, savunma ile tüm dosya kapsamına göre suç tarihlerinde okuldan dönmekte olan mağdurenin...

Devamını oku

25-10-2020 - 656

Cinsel İstismar - Sarkıntılık
Mağdurenin aşamalardaki samimi anlatımları, savunma ile tüm dosya içeriğine göre sanığın, olay günü dışarıdan evine dönen apartman komşusu mağdureyi görünce sarılarak öpmeye çalıştığı ve evine götürmek...

Devamını oku

25-10-2020 - 678

Çocuğun Arkasında Durarak Kısa Süreli Fiziksel Temasta Bulunulması
Mağdurenin olay gecesi misafir bulunduğu evde elini yıkayarak lavabodan çıktığında akrabası olan sanığın yanına gelerek konuştuğu mağdurenin arkasına geçmesinin ardından bir eliyle onun gözünü kapatıp, diğer eliyle...

Devamını oku

20-10-2020 - 795

Adi Ortaklık - Sahte Fatura
Sahte fatura kullanımına ilişkin inceleme konusu olayda; cezanın şahsiliği ilkesine bağlı olarak adi ortaklıkta temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar dikkate alınarak, suçun şeklî sorumlusuna değil,...

Devamını oku

19-10-2020 - 650

HAGB ve Erteleme Kararları Arasında Hangisine Öncelik Verileceği
Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesine ve mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat edinmesine rağmen; adli sicil kaydı bulunmayan sanık...

Devamını oku

17-10-2020 - 798

Amele Karısı Sözü - Hakaret
Olay günü sanığın, müştekiye söylediği kabul edilen -amele karısı- şeklinde ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması...

Devamını oku

17-10-2020 - 954

Avukatın Hakime Karşı Çaylar Bitti İse Bir Tane Daha Söyleyeyim Sözü
Sanık avukatın duruşmanın daha önce ilan edilen saatte başlamaması üzerine müşteki hakimi kastederek yüksek sesle -çayları bitti ise bir çay daha söyleyeyim- diye bağırdığı, bahse konu sözü kimin söylediğini...

Devamını oku

17-10-2020 - 936

Arkadaşlık Teklifinin Reddedilmesine Rağmen Israrlı Takip
Sanığın katılana arkadaşlık teklifinin reddedilmesine karşı ısrarla takip etmesi suretiyle müştekiyi rahatsız etmesinin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu, ayrıca kovuşturmaya konu eylemler içinde...

Devamını oku

17-10-2020 - 822

15 Temmuz Darbe Girişimi - Senaryo Benzetmesi
15 Temmuz darbe kalkışmasının akabinde saat 10:17 de, URL adresinde, -Oscarlık bir senaryo iktidar hırslı bir diktatör: IQ su düşük bir toplum, hiç uğruna ölen, uyumaya devam, şimdi şov zamanı...

Devamını oku

17-10-2020 - 1269

Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Ortaya Çıkan Delil - Kanun Yararına Bozma
FETÖ terör örgütü üyesi olması nedeniyle cezalandırılması istenen sanık hakkında yapılan kovuşturmada Bank A. hesap hareketlerine dair bilirkişi incelemesinin yaptırıldığı ve verilere esas kayıtların dijital...

Devamını oku

16-10-2020 - 738

Sahte Fatura Düzenlenmesi
Faturalardaki ve diğer belgelerdeki yazı ve imzaların sanığa ait olmadığının anlaşılması halinde, faturaları kullanan şirket yetkilileri veya kişilerin, çekinme hakları hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi; kendilerinden,...

Devamını oku

16-10-2020 - 683

Yıllık Miktar Olarak Uyuşturucu Kullanma Sınırı
Kıbrıs’a uyuşturucu madde getireceğine ilişkin alınan istihbari bilgi üzerine takip edilen sanığın otelden çıktıktan sonra kolluk görevlilerince yakalandığı ve kaldığı otelde yapılan aramada yıllık 20 gram...

Devamını oku

16-10-2020 - 1018

Telefona El Koyma - Yağma
Sanığın, mağdura, Sen benim nişanlıma niye mesaj atıyorsun, diye sorduğu, mağdurun, Senin nişanlın kim ben kimseye mesaj atmadım, demesi üzerine, ... nolu telefona neden mesaj atıyorsun, seni bulacağımı...

Devamını oku

16-10-2020 - 704

Onu Yaşatmayacağım Sözü - Tehdit
Mağdura söylediği iddia olunan, ... nün anasını avradını sinkaf edeceğim, onu yaşatmayacağım, sözünün sübutu halinde Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde düzenlenen hayata yönelik tehdit...

Devamını oku

16-10-2020 - 739

Sana Tabanca Mı Çekmek Lazım Sözü - Tehdit
Katılanın, sanığın telefonda kendisini, sana tabanca mı çekmek lazım, biçiminde sözlerle tehdit ettiğine ilişkin iddiasının, tanıkların beyanlarıyla da doğrulanmış olması karşısında, eylemin TCK nın...

Devamını oku

16-10-2020 - 1010

Oyuncak Tabanca - Korkutuculuk Özelliği
Duruşmada, sanığın suçta kullandığı oyuncak tabancanın görünüşü ve tabancaya ait detayların çoğunu ihtiva etmesi nedeniyle korkutuculuk özelliğine sahip olduğu, birisine uzaktan gösterildiğinde...

Devamını oku

16-10-2020 - 1048

Kolonya Dökerek Adam Yakma - Silahla Yaralama
Sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabit olduğu halde, sanık hakkında eksik ceza tayini hatalıdır....

Devamını oku

16-10-2020 - 702

Tek Eşyada Parmak İzinin Bulunması - Hırsızlık
Sanık hakkında yakın yerlerde oturan müştekilere yönelik, hırsızlık yaptığından bahisle davalar açıldığı, bu olaylardan sadece müşteki ....nin evinde yapılan incelemede yatak odasındaki parfüm kutusu...

Devamını oku

16-10-2020 - 1032

Kişiyi Uyku Sırasında Öldürme - Nitelikli Hal
Sanığın eylemi gerçekleştirdiği sırada maktülün uyku halinde olduğunun anlaşıldığı dolayısıyla eylemin -beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi-...

Devamını oku

16-10-2020 - 810

Sözlü Emir ile Arama
Gecikmesinde sakınca olduğu kabul edilse bile Ceza Genel Kurulunun kararında belirtildiği gibi arama yazılı bir karara veya emre dayanmak zorundadır. Sonradan yazıya çevrilmiş olsa bile sözlü emir ile arama...

Devamını oku

05-10-2020 - 1023

Sen Kimsin Lan Sözü - Hakaret
Sanığın, adliyeye girmek isterken; adliyenin C Blok kapısının duruşma için Avrupa Birliğinden gelecek gözlemcilere tahsis edildiğinden diğer kapıdan geçmesi gerektiğini söyleyen görevli polis memuru katılana...

Devamını oku

05-10-2020 - 1057

Gürültüye Neden Olma Suçu
Gürültüye neden olma suçunun belli bir mağduru yoktur. Toplumda yaşayan herkes bu suçun mağduru olabilir. Bu suçun oluşması için sanığın ilgili Kanunlarda belirlenen yükümlülüklere aykırı...

Devamını oku

04-10-2020 - 1038

Uyuşturucu Ticareti - Tanığın Soyut Beyanı
Suça sürüklenen çocuğun oturduğu ikametinde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine ikametin önünde fiziki takibe başlanıldığı, suç tarihinde alıcı tanığın Suça sürüklenen çocuğa ait ikamete girdiği...

Devamını oku

04-10-2020 - 699

Uyuşturucu Ticareti - Kullanmandan Ayrıca Ceza Alması
Sanığın sübut bulan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ayrıca soruşturma yapılarak kamu davası açıldığı ve karara bağlandığı göz önüne alınarak sanığın sübut bulmayan uyuşturucu...

Devamını oku

04-10-2020 - 1098

Sabıkası Olmayan Sanık - Seçenek Yaptırım
Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş bulunan sanıkların otuz gün ve daha az süreli hapis cezalarının aynı maddenin birinci fıkrasında yazılı yaptırımlara çevrilmesi zorunlu olduğu, kayden 1982 doğumlu ve suç tarihinde...

Devamını oku

04-10-2020 - 591

HAGB Kararı Vermekten Kaçınma - Soyut Gerekçe
Sanığın propaganda teşkil ettiği kabul edilen eylemi TCK nın 61. maddesi kapsamında değerlendirilerek temel cezanın buna göre belirlenmesi gerektiği halde, Mahkemece bu hususta herhangi bir açıklama yapılmayıp...

Devamını oku

04-10-2020 - 867

Kadının Kalçasına Dokunma - Sarkıntılık
Katılanın olay günü Cadde üzerindeki kaldırımda tek başına yürürken, direğe yaslanmış bir vaziyette tanımadığı bir erkek şahsı gördüğü, yanından geçtiği sırada, bu şahsın arkasından gelip, elbisesinin üzerinden kalçasına...

Devamını oku

04-10-2020 - 609

Banka Çalışanının Hesap Bilgilerini Başkalarıyla Paylaşması
Mahkemece, bilgilerin 3. kişilere açıklandığına dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmiş ise de -Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan...

Devamını oku

04-10-2020 - 884

Borca Yönelik Sık Mesaj Atılması - Huzur ve Sükunu Bozma
Somut olayda müştekinin Varlık Yönetim A.Ş. ler ve Hukuk Bürolarınca, Şirket ve Avukattan bir süredir -borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek- diye mesaj geldiğini belirterek şikâyetçi olması üzerine herhangi bir soruşturma yapılmadan...

Devamını oku

04-10-2020 - 873

Tedaş Çalışanları - Kamu Görevlisi - Yaralama
TEDAŞ ın özelleştirme kapsam ve programına alınması ve tamamının özel bir şirket tarafından satın alınarak özelleştirme faaliyetlerinin tamamlanması, katılanların çalışmakta olduğu Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş nin özel hukuk hükümlerine göre faaliyette...

Devamını oku

04-10-2020 - 747

"Kimsiniz Lan Siz" Sözü - Hakaret
Sanığın katılanlara -kimsiniz lan siz- şeklinde sözlerle hakaret suçunu işlediği beyan edilmiş ise de, anılan sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu...

Devamını oku

04-10-2020 - 615

Örgütle Bağlantılı Okula Göndermek - Gazete Aboneliği
Sanıkların çocuklarını örgütle iltisaklı okula göndermelerinin ve örgütle iltisaklı Gazeteye abone olmalarının örgütsel faaliyet olarak kabul edilemeyeceğinin düşünülmemesi, kanuna aykırıdır....

Devamını oku

04-10-2020 - 815

Küfür İçermeyen Paylaşım - Siyasi Kişilik - Hakaret
Sanığın sübutu kabul edilen facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde, -bir de sokaklara dökülün diyor reis; bu kez sokağa çıkma yasağına uyuyorum. Şimdi git eline beline silah dolayıp üzerimize saldığın askerlerin korusun seni. Militarizm senin taktiğindi....

Devamını oku

04-10-2020 - 724

Milli Piyango - Kazı Kazan Satıcısı - Dolandırıcılık
Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde, kurgu halinde sanığın Milli Piyango idaresi kazı kazan bileti satıcısı gibi dolaştığı bu esnada diğer sanığın kendisinden hemen kazan kuponu aldığı ve 5.000 TL kazandım diye bağırdığı...

Devamını oku

04-10-2020 - 773

Arama Kararı Olmaksızın Ele Geçirilen Kumar Malzemeleri
İnceleme konusu olayda; ihbar üzerine bahsi geçen adreste kumar oynandığı değerlendirmesi yapan kolluk görevlilerinin umuma açık yer olmadığı anlaşılan lokale denetim amaçlı girerek suça konu kumar malzemelerini...

Devamını oku

04-10-2020 - 1146

Evde Yapılan Boğma Rakı - Ticari Amaç
Sanığın ikametinde kaçak içki üreterek satışa arz ettiği yönündeki ihbar üzerine söz konusu yerde usulüne uygun yapılan aramada, 127,85 kg boğma rakı olarak tabir edilen alkollü içki ele geçirildiği ve sanık hakkında kamu davası açıldığı cihetle...

Devamını oku

04-10-2020 - 892

Hakime Yemek Yemesi İçin Para Bırakılması - Hakaret
Sulh Ceza Mahkemesinin ve Sulh Hukuk Mahkemesinin dosyalarında taraf sıfatı bulunan sanığın, adliyede tek hakim olarak tüm mahkemelere müstemiren bakmakla görevli katılanın odasına girip duruşma gününü sorduktan sonra ...

Devamını oku

04-10-2020 - 817

Tefecilik Suçuna Konu Senedi Ciro İle Devralmak
Hakkındaki mahkumiyet hükmü onanan diğer sanıktan birden fazla kez kazanç karşılığı ödünç para alan mağdurların karşılığında bono veya çek verdikleri, dayısına ait işyerinde çalışan sanığın ise ciro yoluyla devraldığı senetleri icraya ...

Devamını oku

04-10-2020 - 871

Silahın Kuru Sıkı Olduğunun Bilinmesi - Tehdit
Sanığın, mağdura yönelik silahla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyize gelince, mağdurun, olaydan hemen sonra kolluktaki, -abim Şeref evinden kuru sıkı tabancasını alıp bana doğrulttu...

Devamını oku

04-10-2020 - 693

Kül Tablası Silah Niteliğindedir
Sanığın eşi olan mağdura karşı, TCK nin ilgili hükmü kapsamında silahtan sayılan kül tablası ile eylemini gerçekleştirmiş olduğu anlaşılmakla, sanık hakkında kurulan hükümde, birden fazla nitelikli halin...

Devamını oku

04-10-2020 - 980

Hükümden Sonra Vekalet Sunulması - Vekalet Ücreti
Sanık hakkında hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Sanığın beraatine karar verildiği...

Devamını oku

04-10-2020 - 918

Yayalarda Taksirle Ölüme Sebebiyet Verebilir
Taksirle öldürme ve yaralama suçları herkes tarafından işlenebilecek suçlardan olup kategorik olarak yayaların bu suçların faili olamayacakları söylenemez. Dolayısıyla trafik kazalarında sürücüler gibi yayaların...

Devamını oku

04-10-2020 - 825

İştirak - Çocuk İle Yetişkin Sanığın Genel Mahkemede Birlikte Yargılanması
23.03.1996 doğumlu maktulün İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Zümrütevler Mahallesindeki evinin önünde meydana gelen kavga sırasında, inceleme dışı yetişkin sanığın maktul çocuğu yumrukladığı, 18 yaşından küçük sanığın ise maktulün başına tornavida sapladığı...

Devamını oku

04-10-2020 - 799

Yeni ve Değişik Gerekçe - Genel Kurul Tarafından Değerlendirilemeyeceği
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkûmiyetine ilişkin ilk hükmün Özel Dairece, sanığın eyleminin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu kapsamında kaldığı belirtilerek bozulmasından sonra yargılama...

Devamını oku

03-10-2020 - 667

Zorunlu Müdafi Ücretinin Sanığa Yüklenmesi
Temel hak ve hürriyetlerden olan ücretsiz müdafi hakkına ilişkin yasal mevzuat ile AİHS nin farklı hükümler içermesi sebebiyle Anayasa nın 90. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca somut olayda AİHS nin 6/3-c maddesi hükmünün uygulanması gerekmekte olup suç tarihi itibarıyla...

Devamını oku

27-09-2020 - 1070

Kalp Hastası Eşin Ölümüne Sebep Olma - Bilinçli Taksir
Olayda sanık, kalp hastası olduğunu bildiği eşi maktul ile dikkat ve özen yükümlülüğüne uymayarak, kavgaya tutuşmuş, bu kavganın yaratacağı efor ve stresin maktulün kalp krizi geçirmesine, hatta ölümüne neden olabileceğini öngörmüş...

Devamını oku

27-09-2020 - 867

Uyuşturucu Maddelerin Miktar İtibariyle Kullanma Sınırları
Uyuşmazlık; sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu mu yoksa kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir. Sürücülüğünü tanığın yaptığı, sanığın da içinde bulunduğu araçta yapılan aramada; sanığın oturduğu sağ ön koltuğun önündeki paspasın üzerinde bulunan poşette, 40 adet -MDMA- etken...

Devamını oku

27-09-2020 - 1934

Uyuşturucu Ticareti - Hassas Terazinin Çalışıp Çalışmaması
Olay tutanağına göre, 43,5 ve 7,3 gr metamfetamin olduğu belirtilen maddenin kriminal müdürlüğünün vezin açma tutanağına göre 6 gr ve 0,5 gram olarak belirtildiği halde bu husus tartışılmadan hüküm kurulması, kriminal raporuna göre incelemeye giden maddelerin toplam miktarı belirtilerek metamfetamin ve kokain içerdikleri belirtilmesine rağmen, net olarak ne kadar metamfetamin ve ...

Devamını oku

27-09-2020 - 839

Cinsel Saldırı Suçu - Müşterek Faillik
İnceleme dışı sanık ..., istikrarlı şekilde sanığın mağdurun bacaklarını kaldırıp külotunu çıkartmak suretiyle eylemine iştirak ettiğini, ancak görüntülerden bu bölümlerin çıkartıldığını, görüntülerdeki kesikliğin de bu sebepten kaynaklandığı ifade etmiştir. Sanık ise inceleme dışı sanık ...ın eylemine iştirak etmediğini, kendisinin sadece görüntüleri kayıt altına aldığını, yaşananlar hoşuna gittiği ...

Devamını oku

27-09-2020 - 833

İlaç Yazmayan Doktora Allah Belanı Versin Sözü
Olay günü, sanığın, istediği ilaçları yazamayacağını söyleyen doktor olan müştekiye -senin gibi doktorun Allah belasını versin- şeklinde, kaba ifade niteliğindeki sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi, kabule göre de, sanık hakkında yeterli gerekçe ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1053

Alkol Etkisinde Trafik Kazasına Sebebiyet Verme - Yaralama
Müşteki ...un kovuşturma aşamasında alınan beyanında sanıktan şikayetçi olmadığını ifade etmesi karşısında; sanığın eyleminin katılan ...ın yaralanması nedeniyle TCK nın 89/1. maddesinde tanımlanan taksirle yaralama suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, birden fazla kişinin yaralanmasını yaptırım altına alan TCK nın 89/4 ...

Devamını oku

26-09-2020 - 974

Kendisini Aldatan Kişiyi ve Mağduru İple Bağlama
Mağdurun olay gecesi sanığın eşi ...f ile onun evinde ilişkiye girdiklerini beyan etmesi, savunma, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamına göre sanık ...ın, kendi evlerine ait yatak odasında eşi ...f ile mağdur ...yi çıplak şekilde yakaladıktan sonra mağdurun kaçmasını engellemek için iple bağlayıp olay yerine çağrılan polislere...

Devamını oku

23-09-2020 - 748

Hapis Cezası - Para Cezası - Kazanılmış Hak
Bozma öncesi verilen 19.12.2013 tarih, 2013/562 esas ve 2013/850 karar sayılı hükümde, sanık hakkında verilen 2 ay 15 gün hapis cezası, TCK 50/1.a maddesi gereğince 1.500 TL adli para cezasına çevrildiği halde, temyiz incelemesine konu hükümde; sonuç ceza 2 ay 15 gün hapis olarak belirlenmek suretiyle sanığın ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1002

Bilişim Sistemleri - Dolandırıcılık - Yetki Savcılık
Dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından; ...

Devamını oku

23-09-2020 - 931

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralama
Mağdurun yevmiyeci olarak çalıştığı bina inşaatında iskeleden düşerek yaralanması şeklinde oluştuğu kabul edilen olayın iş kazası niteliğinde olduğu ve oluşun özelliklerine göre; bu olayda, sanığın kusurunun bulunup bulunmadığı hususunun iş güvenliği uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından belirlenmesi gerektiği ...

Devamını oku

23-09-2020 - 2685

Karşılıksız Çek Keşide Etme - İptal Davası - Bekletici Mesele
İbraz tarihinden önce açılan ve suça konu çekin her ne suretle olursa olsun geçerliliğinin tartışılması sonucunu doğuracak menfi tespit ve iptal davalarının çekin iptali sonucunu da gündeme getireceğinden, sonucun beklenmesinde yasal zorunluluk bulunduğundan, sanığın temyiz dilekçesinde, çek iptal davası açtığını ileri ...

Devamını oku

23-09-2020 - 887

Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal
Apartman yöneticisi olan sanığın, kat maliklerinden topladığı paraları yerinde harcamadığı, dosyada mevcut Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/678 Esas sayılı dosyasına ibraz edilen 5.7.2001 günlü bilirkişi raporunda belirtildiği üzere yönetim kasasında ya da banka hesabında olması gereken 5.237.712.270 lirayı ...

Devamını oku

23-09-2020 - 821

Suriye Vatandaşı - Kimlik Tespiti - Geçici Koruma
Sanıkların Suriye vatandaşı olduğu ve kendi beyanlarına göre kimlik bilgilerinin tespit edilmiş olduğunun anlaşılması, bu aşamada Suriye ye yönelik adli yardımlaşma taleplerine Dışişleri Bakanlığınca yapılacak bildirime kadar ara verilmesi karşısında, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 756

Hazine Avukatının Davaya Müdahil Olması
Sanık hakkında açılan kamu davasına konu görevi kötüye kullanma suçunda korunan hukuki yararın; kamu görevlilerinin görevlerinin gereklerine uygun hareket ettikleri, bu görevleri dolayısıyla kendilerine tanınan yetkileri hukuken belirlenmiş sınırlar içinde kullandıkları konusunda toplumda hâkim olan güven olması, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 861

Resmi Belgede Sahtecilik - Ek Savunma
Belgede sahtecilik suçlarında aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının takdirinin hakime ait olması nedeniyle suça konu belgenin duruşmaya getirtilip incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması, yasal unsurları taşıyıp taşımadığının ve iğfal kabiliyetlerine haiz olup olmadıklarının ...

Devamını oku

23-09-2020 - 820

Artislik Yapma Sözü Hakaret Midir?
Katılanın, hükümlü olan sanığa adliye koridorunda kardeşi ile konuşmasına devam etmesi halinde nezarethaneye alınacağını söyleyip, sanığın uyarıya riayet etmemesi üzerine nezarethaneye götürülürken katılana hitaben söylediği -götürürsen götür, sen kendini ne sanıyorsun, parmaklarını kırarım, artistik yapma, v.s.- ...

Devamını oku

23-09-2020 - 969

Savcıya Hakaret - Allah Savcıdan Hesap Sorsun Sözü
Sanığın savunması ile itiraz dilekçesinin bütünlüğü ve yazılış amacı gözetildiğinde kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de bu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması ...

Devamını oku

23-09-2020 - 859

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
Sanıkların silah göstermek suretiyle tehdit eylemini mağdurun henüz egemenlik alanlarından dışarı çıkmadan, hürriyeti yoksun kılma suçu henüz devam ettiği dönemde gerçekleştirmeleri dolayısıyla eylemlerinin TCK nın 109/3-a kapsamında kaldığı gözetilmeden sanık hakkında ayrıca silahla tehdit suçundan hüküm ...

Devamını oku

23-09-2020 - 864

Yolsuz İpotek İşlem Tesisi
İpotek işleminde, mevcut kimlik bilgilerine göre gerçek mal sahibi ile ipotek başvuru sahibinin aynı kişi olup olmadığını tespit etmeyerek yolsuz ipotek işlem tesis sonucunda ... ye kredi kullandıran Ziraat Bankasının mağduriyetine sebep olduğu iddiasıyla görevi kötüye kullanma suçundan açılan kamu davasında, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1187

Motosiklet Kazası - Taksirle Öldürme
183 metre savrulan motosikletten düşen 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 1,00 promilin üzerinde alkollü olarak ve şehir içi hız sınırlarının 2 katından fazla bir hızla seyir halinde iken kazaya sebebiyet veren sanık hakkında bilinçli taksir oluşturan ihlalin birden fazla nedene dayandığı halde, TCK nın 22/3. maddesi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1020

Basit Zimmet Suçu - Dava Zamanaşımı
Sanığa isnat olunan eylemin kurum içi araştırma ve belgelerle anlaşıldığı nazara alındığında; suç tarihi itibarıyla yürürlükte olan 765 sayılı TCK nın 202/1. maddesinde düzenlenen basit zimmet suçunu oluşturacağı, bu suçun aynı Kanunun 102/3 ve 104/2. maddeleri gereğince 10 yıllık asli ve 15 yıllık ilaveli dava ...

Devamını oku

23-09-2020 - 480

Edimin İfasına Fesat Karıştırma - Özgü Suç
Edimin ifasına fesat karıştırma suçundan açılan kamu davasında; suça konu edimin hizmet niteliğinde olması nedeniyle sanıkların eylemlerinin TCK nın 236/2-e maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ancak 5237 sayılı TCK nın 236. maddesinde edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından ...

Devamını oku

23-09-2020 - 716

Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma - Ön Ödeme
Hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 12. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK nın 75. maddesi uyarınca sanığın üzerine atılı olup 5237 sayılı TCK nın 264/1. maddesinde düzenlenen özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçunun ön ödeme kapsamına alındığı anlaşıldığından, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1556

Köy Muhtarı - Zimmet Suçu
Sanığın Güneri köyü muhtarı olarak görev yaptığı dönemde, köy ihtiyar meclisinin bila tarihli ve 125 nolu kararıyla köye düğün salonu yapılması ve giderinin köy bütçesinden karşılanması için karar alındığı, ayrıca inşaat işlerini yürütmek ve harcama yapmak üzere sanığa yetki verildiği, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 924

Güveni Kötüye Kullanma - Uzlaştırma
Hükümden sonra yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK nın 253. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine eklenen alt bentler arasında yer alan ve 5237 sayılı TCK nın 155/2. maddesinde tanımı yapılan hizmet ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1174

Segbis Çözüm Tutanağı - Bilirkişi - Yargılama Gideri
İlk derece Mahkemesi tarafından yapılan duruşmada SEGBİS vasıtasıyla kaydedilen savunmasına ilişkin SEGBİS çözüm tutanağı düzenleyen bilirkişilere ödenen ücretlerin yargılama gideri olarak sanığa yükletilemeyeceğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 922

Karşılıksız Çek - Konkordato - Bekletici Mesele
Çek hesabı sahibi tüzel kişi hakkında, henüz Ticaret Mahkemesinde açılmış bir konkordato davası yokken tüzel kişi adına keşide edilmiş çek üzerinde karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunun işlenmesi halinde; suçun işlenmesinden sonra açılacak konkordato davasının, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1255

Silahla Tehdit - Temyiz Edilebilirlik Sınırı
Sanık hakkında silahla tehdit suçundan TCK nın 106/2-a ve 62. maddeleri uyarınca hükmolunan 1 yıl 8 ay hapis cezasının miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK nın 286. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun ...

Devamını oku

23-09-2020 - 933

Suçun Niteliğinin Değişmesi
İddianame içeriğine ve sevk maddelerine göre, sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...ye yönelik ayrı ayrı yaralama suçlarından açılmış bir dava bulunmadığı gözetilmeden, iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmayıp, dava açılmayan yaralama suçlarından sanıklar hakkında ayrı ayrı mahkumiyet kararları ...

Devamını oku

23-09-2020 - 801

Hırsızlık - Uzlaştırma - Tekerrür
Tekerrüre esas alınan ilama konu, TCK nın 141/1. maddesine uyan hırsızlık suçunun 02/12/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaştırma kapsamına alınması karşısında, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 899

Mahkeme Başkanını Tehdit Etmek - Şikayet
İncelenen dosyada; yürütülen yargılamanın son celsesinde hüküm açıklandıktan sonra mahkeme başkanına -sen göreceksin- şeklinde tehditte bulunan sanık hakkında açılan kamu davası üzerine yapılan yargılama neticesinde, sanığın basit tehdit suçundan mahkûmiyetine hükmedilmiş ise de; ...

Devamını oku

23-09-2020 - 699

Kasten Yaralama - Olağanüstü Zamanaşımı
Sanığa yüklenen suçun gerektirdiği cezanın türü ve üst haddine göre, suç tarihi olan 31.10.2006 tarihi ile inceleme tarihi arasında 5237 sayılı TCK nin 66/1-e, 67/3-4. maddelerinde öngörülen 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş bulunduğunun anlaşılması bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 1306

Kasten Yaralama - Olay Yeri - HTS Kayıtları
Sanığın aşamalarda alınan savunmalarında, kavga anında olay yerinde olmadığını belirtmesi ve tanık ... in sanığın olay günü 19:00 sıralarında Digor ilçe merkezinde bulunan gıda dükkanında kendisi ile birlikte olduğuna ve olayı telefonla yanında öğrendiğine ilişkin anlatımı karşısında; ...

Devamını oku

23-09-2020 - 838

Kasten Yaralama - Orantılılık
Sanığın cezasından, katılanın yaralama eylemi öncesinde sanığa hakaret ettiği gerekçesi ile 5237 sayılı TCK nin 29. maddesi uyarınca (1/4) oranında indirim uygulanması gerekirken, TCK nin 3. maddesinde belirtilen orantılılık ilkesine aykırı olacak şekilde, (1/2) oranında indirim uygulanması suretiyle eksik ceza ...

Devamını oku

23-09-2020 - 800

Haksız Tahrik - Orantılılık İlkesi
Sanığın cezasından, -ilk haksız hareketin hangi taraftan kaynaklandığı kesin olarak tespit edilemediğinden- şeklindeki gerekçe ile 5237 sayılı TCK nin 29. maddesi uyarınca (1/4) oranında indirim uygulanması gerekirken, TCK nin 3. maddesinde belirtilen orantılılık ilkesine aykırı olacak şekilde, (1/3) oranında ...

Devamını oku

23-09-2020 - 885

Kararda Başvurulacak Kanun Yolunun Gösterilmemesi
Anayasa nın 40/2, 5271 sayılı CMK nin 34/2. maddeleri uyarınca, hüküm fıkrasında, başvurulacak kanun yolunun, merciinin, başvuru şekli, süresi ve bu sürenin başlangıcının açıkça ve ilgiliyi yanıltmayacak biçimde gösterilmesi gerekmekte olup; dosya kapsamına göre, hükümde sanık yönüyle 5271 sayılı CMK nin 34/2. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 672

Suça Sürüklenen Çocuk - Hırsızlık
Fiil işlendiği sırada 15-18 yaş grubu içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuğun işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının takdiri bakımından, mahkemece sosyal inceleme raporu alınmadan veya alınmaması durumunda gerekçesi kararda gösterilmeden ...

Devamını oku

23-09-2020 - 920

Hırsızlık - Menşei Şahadetname
Sanık hakkında hırsızlık suçundan açılan davada her ne kadar içeriğinde koyunlara ya da satıcıya ilişkin ayrıntılı ve ayırt edici bilgiler bulunmasa da sanığın menşei şahadetnamesi sunmuş olması, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 730

Hapis Cezası - Adli Para Cezası
Sanık hakkında TCK nın 245/1. maddesi gereğince temel ceza tayin edilirken hapis cezası ile birlikte adli para cezasına da hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 674

Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi - Aleyhe Bozma
Dosya kapsamına göre, müştekiye ait suça konu eşyaların CD izleme tutanağına göre saat 23:00 sıraları alındığının, suç tarihinde güneşin saat 20:04 te battığının ve TCK nın 6/1-e maddesi uyarınca gecenin saat 21:04 ten sonra başladığının anlaşılması karşısında, hırsızlık suçunun geceleyin işlendiğinin kabulü ile 5237 ...

Devamını oku

23-09-2020 - 813

Kasten Öldürme Suçu - Haksız Tahrik
Maktulün, sanığın ikamet ettiği apartmanın bitişiğinde bulunan apartmanın zemin katındaki işyerini sıhhi tesisatçı olarak çalıştırdığı, maktül ve yanında çalışan gençlerin sık sık kalabalık bir grup halinde işyerinin önünü mesken tutmaları, geceleyin geç vakitlere kadar oturup yüksek sesle müzik dinlemeleri, okey ...

Devamını oku

23-09-2020 - 749

İtirazı Yerinde Gören Merciin Esas Hakkına Karar Vermesi Gerektiği
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 271. maddesinin 2. fıkrasında yer alan -İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir.- şeklinde düzenleme karşısında itirazı yerinde gören merciin işin esasına girerek hem maddi olay hem de hukukî yönden inceleme yaparak itiraz hakkında ...

Devamını oku

23-09-2020 - 825

Kasten Öldürme - Duruşmadan Haberdar Edilme
Sanık hakkında maktule yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü kapsayan kamu davasında, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 983

Kasten Öldürme - Haksız Tahrik
Sanığın, kardeşi olan diğer sanık ... ile maktuller arasındaki tartışmadan haberdar olduğu, maktuller tarafından sanık ...e hakaret edildiğini, darp etmeye çalıştıklarını bildiği ve eylemini de bu nedenle gerçekleştirmesi karşısında, sanık hakkında TCK nin 29. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 905

Davaya Katılma - Duruşmadan Haberdar Edilme
6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK nin 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 751

İddianamede Geçen Suçlamalar Hakkında Karar Vermemek
Sanık ... hakkında kişisel verileri ele geçirme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmasına rağmen, bu iddialar ile ilgili olarak sanıklar hakkında hüküm kurulmaması bozma nedenidir....

Devamını oku

23-09-2020 - 822

Uyuşturucu Ticareti - Etkin Pişmanlık
Olay tutanağı içeriğine göre kullanma sınırları içerisinde kalan esrar maddesi ile yakalanan sanığın elindeki maddeleri ev sahibi olan ve yargılamanın devamında diğer sanık ... olduğu anlaşılan kişinin baskısıyla tanıklara götürdüğünü beyan ettiği ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyetine yeterli delil ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1747

Uyuşturucu Madde Ticareti - Soyut Tanık Beyanı
Üzerlerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçirilemeyen, hiçbir aşamada suçu kabul etmeyen sanıkların ele geçen uyuşturucu maddeler ile ilgileri olduğuna dair soyut tanık beyanı dışında, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıkların ...

Devamını oku

23-09-2020 - 593

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç - Resmi İzin
TCK nın 186/2. maddesinde düzenlenen -Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.- hükmü uyarınca, Migros Marketin Unlu Mamüller Reyonunun işletmecisi olduğunu beyan eden sanığın, pastacılık mesleğini icra edip ...

Devamını oku

23-09-2020 - 939

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç Ticareti
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün 14.05.2012 tarihli analiz raporunda, Türk Gıda Kodeksine uygun olmadığı belirtilen dava konusu yağların, TCK nın 186/1. maddesi kapsamında -kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya değiştirilmiş-...

Devamını oku

23-09-2020 - 725

Uyuşturucu Madde Ticareti - İştirak
TCK nın 188/5. maddesinin uygulanabilmesi için TCK nın 188/3. maddesinde öngörülen seçimlik hareketlerden birinin üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesinin gerektiği, somut olayda sanıklar......in ele geçirilen esrarı naklettikleri, sanık ...in ise bu esrarı sanıklara temin eden kişi olduğu bu nedenle ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1484

Uyuşturucu Madde - Ekspertiz Raporu
Hükme esas alınan ele geçirilen suç konusu uyuşturucu madde ile ilgili ekspertiz raporunun dosyada bulunmadığı anlaşıldığından, ekspertiz raporunun varsa aslı veya onaylı örneğinin dosya içerisine konulması, uyuşturucu madde ile ilgili ekspertiz raporu yoksa uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alınması ve ...

Devamını oku

23-09-2020 - 982

Uyuşturucu Madde Ticareti - Zincirleme Suç
Sanığın 17/01/2018 tarihli eyleminden başka uyuşturucu madde satma veya başkasına verme gibi bir eyleminin bulunduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında TCK nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayin edilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 880

Uyuşturucu - Gizli Soruşturmacı
Dosya kapsamına göre; sanıkların atılı suçlamayı ve fiziki takip tutanaklarının içeriklerini kabul etmediklerini savunmaları karşısında; suç tarihi itibariyle CMK 139. madde anlamında gizli soruşturmacı görevlendirmesinin ancak örgütlü suçlarda mümkün ise de dosya kapsamındaki olaylarda gizli soruşturmacıların adli ...

Devamını oku

23-09-2020 - 617

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Erteleme Süresi
Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen TCKnın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen -Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1853

Karşılıklı Hakaret - Ceza Verilmesine Yer Olmadığı
TCK nın 129. maddesi uyarınca hakaretin karşılıklı olarak işlendiğinin kabul edilmesi halinde, CMK nın 223/4-c maddesi gereğince -ceza verilmesine yer olmadığı- kararı verilmesi gerekirken -ceza vermekten vazgeçilmesine- şeklinde karar verilmesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 583

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu
Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse veya daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazı ...

Devamını oku

23-09-2020 - 785

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali - Zamanaşımı
Suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 sayılı TCK nın 116/4 ve 31/2. maddelerinde tanımlanan iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçu için öngörülen cezanın üst sınırına göre, aynı Kanunun 66/1-e ve 66/2. maddeleri uyarınca hesaplanan 4 yıllık asli dava...

Devamını oku

23-09-2020 - 947

Uyuşturucu Madde Nakletme
Arama ve el koyma tutanağı içeriği, tutanak tanıklarının ve sanıkların beyanları ile dosyadaki tüm bilgi ve belgelere göre, sanığın -uyuşturucu madde nakletme- suçunu işlediği sabit olduğu gözetilmeden atılı suçtan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 923

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Müsadere
Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan uyuşturucu maddelerin TCK nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesi yerine TCK nın 54/1. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

23-09-2020 - 942

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti
01.07.2013 ve 03.08.2013 tarihli eylemlerinin müstakil suçlar olup olmadıkları, bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenip işlenmedikleri, zincirleme suçu oluşturup oluşturmadıkları, buna bağlı olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK nın 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

23-09-2020 - 978

Uyuşturucu Madde Ticareti - Zorunlu Müdafii
Sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan suç tarihi itibariyle TCK nın 188/3 maddesinde öngörülen hapis cezasının alt sınırına göre zorunlu müdafii tayini gerekmemekte ise de, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 953

Uyuşturucu Madde Ticareti - Etkin Pişmanlık
Sanık hakkında TCK 192/3 maddesi gereğince etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği ve eylemlerinin tek suç veya iki ayrı suç ya da zincirleme suç oluşturup oluşturmadığı tartışıldıktan sonra sanığın iddianamelerde anlatılan eylemleri birlikte değerlendirilerek mükerrer mahkûmiyete neden ...

Devamını oku

23-09-2020 - 662

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma
Olayda 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değişik TCK nın 191. maddesinin 5. fıkrasının uygulanma şartları bulunmamakla birlikte, bu suç nedeniyle doğrudan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 873

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna Muhalefet
Dosyanın incelenmesinde, görgü tespit tutanağına göre tarlada haşhaş ekildiğine dair tespit yapılamamış olduğu gibi, haşhaş ekili olan tarlanın da sürülmüş vaziyette olduğu ve zeminde yabani otların bulunduğu tespit edilmekle, ...

Devamını oku

23-09-2020 - 917

YCGK 2019/657 E. 2020/241 K.
Oluşa ve dosya kapsamına göre; maktul ...in sanık ...in evinin bulunduğu sokaktan hızlı bir şekilde geçmesi üzerine, sanık ... ve diğer sanıkların maktul ...i öldürmeye karar vererek silah ve tüfeklerle dışarı çıkıp maktul ...i aradıkları, maktul ...i bulamamaları üzerine sanık ...in evine geri döndüğü, sanık ... ve ...

Devamını oku

24-09-2020 - 810

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme - Alkol
Dosya kapsamına göre sanığın savunmasının aksine, alındığı iddia edilen madde ele geçirilememiş olduğu gibi mağdurların alkol kullanımının da teknik usullerle tespit edilememiş olması karşısında, mağdurlar ..., ..., ... ve ... e alkol sattığına ilişkin, mağdur ... ın kollukta alınan ve sonradan döndüğü soyut beyanı dışında, her ...

Devamını oku

24-09-2020 - 677

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç
TCK nın 186/1. maddesinde -kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilâçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye ceza verilmesi- düzenlenmiş olup, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 979

Uyuşturucu Madde Ticareti - Delil
Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen ve kullanıcılar tarafından da herhangi bir isnatta bulunulmayan ve aleyhinde iddia bulunmayan sanığın ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgisi bulunduğuna ve bunu sattığına ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1898

Uyuşturucu Madde Ticareti - Delil Yetersizliği
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu yönünden mahkemenin takdirine göre delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken, değişen suç vasfına göre sanığın kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırı dır....

Devamını oku

24-09-2020 - 970

Kaçakçılık - Müsadere
Dosya kapsamına göre daha önce başka suçun işlenmesinde de kullanıldığı anlaşılan 9680 paket gümrük kaçağı sigaranın naklinde kullanılan 76 DK 174 plakalı aracın müsaderesi yerine iadesine karar verilmesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

24-09-2020 - 889

Kamu Görevi Nedeniyle Hakaret
Sanığın, hakaret eylemini, katılanın yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği gözetilmeden sanık hakkında TCKnın 125/3-a maddesi yerine aynı Kanunun 125/1. maddesi uygulanması, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 796

Taksirle Öldürme - Hak Yoksunluğu
Olay günü gündüz vakti üç şeritli bölünmüş yolda sanığın sevk ve idaresindeki kamyon tipi araç ile dört yönlü kontrollü kavşakta kırmızı ışık yanması nedeniyle sol şeritte durakladıktan sonra yeşil ışık yanmasını takiben hareket ettiği esnada yolun karşısına geçmek için yolun solundan kaplamaya giren yayaya çarpması ...

Devamını oku

24-09-2020 - 773

Kasten Yaralama - Karşılıklı Yaralama
Tüm sanıkların soruşturma safhasında alınan ifadelerinde karşılıklı boğuştuklarını beyan etmiş olmaları karşısında, sanıklar...ve ... in katılan ... yi, sanık ... nin de katılan ... i kasten yaraladığının sabit olmasına ve sanıkların üzerlerine atılı sübut bulan kasten yaralama...

Devamını oku

24-09-2020 - 863

Uyuşturucu Madde - Tanığın Sonradan Beyanından Dönmesi
Tüm dosya kapsamına göre; iletişimin dinlenmesi, izlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kapsamında ... isimli şahsın uyuşturucu madde satacağı bilgisi alınması üzerine yapılan takipte ... ün indiği aracın park halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine kolluk görevlilerin şahısların yanlarına yaklaştıklarında araç ...

Devamını oku

24-09-2020 - 280

Kasten Yaralama - Zamanaşımını Kesen Son İşlem
Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuğa yüklenen 5237 sayılı TCK nin 86/1, 86/3-e maddelerinde öngörülen cezanın türü ve üst haddine göre; davanın TCK nin 66/1-e, 67/2. maddeleri uyarınca 5 yıl 4 ay asli zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını kesen son işlem olan ...

Devamını oku

24-09-2020 - 993

Kaçak Olan Eşyaların Müsaderesi
Suçtan doğrudan zarar görmeyen ve katılma hakkı bulunmayan Gümrük İdaresinin davaya katılan olarak kabul edilip lehine vekalet ücreti hükmedilmesi, dava konusu kaçak eşyanın müsaderesine karar verilen bent de uygulama maddesinin 5237 sayılı TCK nun 54/4. fıkrası yerine TCK nın 54. maddesi yazılması ile yetinilmesi yasaya aykırıdır....

Devamını oku

24-09-2020 - 916

Edimin İfasına Fesat Karıştırma - Özgü Suç
5237 sayılı TCK nın 236. maddesinde edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Yasanın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı; ...

Devamını oku

24-09-2020 - 969

Tanıklıktan Çekinme Hakkı Hatırlatılmadan Alınan Beyan
Uyuşmazlık; suçun sübutuna ilişkin ise de, tanıklıktan çekinme hakkı bulunan tanığa bu hakkı hatırlatılmadan alınan beyanın hükme esas alınmasının mümkün olup olmadığı hususu öncelikle değerlendirilmelidir. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 676

Sigorta Bedelini Almak Maksadı ile Dolandırıcılık
5237 sayılı TCK nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler ...

Devamını oku

24-09-2020 - 660

Facebook - Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme
Mağdura ait facebook hesabında mağdur tarafından yayımlanan ve mağdurun günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdiği resminin, mağdurun başkalarının görmesini ve bilmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin bir görüntü olarak kabul edilemeyeceği; ...

Devamını oku

24-09-2020 - 936

Kamu İhale Sözleşmesi - Görevi Kötüye Kullanma
İş artışının %20 ye çıkartılması nedeni ile yüklenici firmanın işe devam ederek %18,25 oranında ihale fazlası iş yaptığı ve yapılan iş karşılığında gerekli hakedişler düzenlenerek yüklenici firmaya ödemelerde bulunulması biçiminde gerçekleşen olayda; ...

Devamını oku

24-09-2020 - 218

İhalelere Girmekten Yasaklama
Sanıklar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi uyarınca yasaklama kararına hükmedilmemesi ve suçun 5237 sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki hak ve yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiğinin kabul edilmesi karşısında sanıklar hakkında aynı ...

Devamını oku

24-09-2020 - 914

Kamu İhalesi - Vakfa İlişkin İhale
Suç tarihlerinde Şırnak Valisi olan ve Şırnak İli ve İlçelerini Geliştirme Vakfının başkanlığını yapan sanığın vakfa ait Vakıfkent konutlarının kalorifer kazanları ve konutlar içindeki perde betonu inşaatı ihalesi ile Şırnak ili ve ilçelerindeki içme suyu sondaj işleri ihalesini mevzuata aykırı yaparak vakfı zarara uğrattığından ...

Devamını oku

24-09-2020 - 783

Yakarak Mala Zarar Verme
Sanığın müştekiye ait eve girmek için pencere demirine zarar verdiği ve içeride bulunan müştekiye ait kozmetik ürünlerini sobaya atmak suretiyle yaktığı olayda, kamu güvenliği açısından somut bir tehlikenin ortaya çıkmaması nedeniyle mala zarar verme fiillerinin bir bütün hâlinde TCK nın 151/1. maddesi kapsamında ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1280

Taksirle Yaralama - Bilinçli Taksir - Şikayetten Vazgeçme
Karar tarihinden sonra 19.11.2015 hakim havale tarihli dilekçesinde ise her iki sanıktan da şikayetinden vazgeçtiğini belirttiğinin anlaşılması karşısında sanıkların TCK nın 73/6. maddesi gereğince şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediğine dair beyanı alınarak, sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekir....

Devamını oku

24-09-2020 - 1018

Önleme Araması - 4600 Karton Sigara
Olay tutanağına göre; uygulama noktasında durdurulan sanığın kullandığı kamyonda, önleme arama kararına istinaden yapılan aramada, aracın kasa kapağı açıldığında gözle görülür şekilde 4600 karton sigara kutularının ele geçtiğinin belirtilmesi ile sanığın yaptığı işin gereği aracında neyi taşıdığını bilmemesi...

Devamını oku

24-09-2020 - 1048

Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenleme - Abonelik - Ön Ödeme
Sanığın eyleminin özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Kanunun 56/2. maddesi delaletiyle 63/10. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu ve bu hükmün TCK nın 75. maddesi uyarınca ön ödemeye tabi olduğu gözetilerek, sanığa ön ödeme önerisinde bulunulduktan sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1103

Polis - Fetö - Dolandırıcılık - İrtikap - Teşebbüs
Katılanın FETÖ terör örgütüyle alakalı hakkında işlemler yapılacağından bahisle dosyayı kapatmak için para ayarlaması gerektiğini müteaddit zamanlarda söylediği, ...

Devamını oku

24-09-2020 - 817

Tehlike Suçu - Hagb
Zarar değil tehlike suçu olması nedeniyle defter ve belgeleri ibraz etmeme suçu neticesinde oluşan herhangi bir somut maddi zarar bulunmadığı halde, engel sabıkası bulunmayan ve takdiri indirim uygulanarak cezası ertelenen sanık hakkında herhangi bir gerekçe gösterilmeden hükmün açıklanmasının geri ...

Devamını oku

24-09-2020 - 852

Suça Sürüklenen Çocuk - Sosyal İnceleme Raporu
Fiil işlendiği sırada 15-18 yaş grubu içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuk hakkında sosyal yönden inceleme yaptırılmasının zorunlu olmadığı, ancak mahkemece sosyal inceleme raporuna gerek görülmediği takdirde gerekçesinin kararda gösterilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

24-09-2020 - 666

İhalelere Girmekten Yasaklama
TCK nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve E.2014/140; K. 2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş, sanıklar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi uyarınca yasaklama kararına hükmedilmemesi ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1029

Gizli Tanık Beyanı
Dosya kapsamında mahkumiyet için başkaca delil de elde edilememesi karşısında, sadece gizli tanık beyanlarının mahkumiyet hükmüne esas alınamayacağı gözetilmeden, suça sürüklenen çocukların atılı suçlardan beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

24-09-2020 - 685

İhaleye Katılmaktan Yasaklama Kararı
Sanık hakkında 4735 sayılı Kanunun 25. maddesi yollamasıyla 27. maddesi uyarınca bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....

Devamını oku

17-03-2021 - 2461

Şikayetten Vazgeçtikten Sonra Tekrar Şikayetçi Olma
Şikayetten vazgeçmeden sonra tekrar şikayetçi olmanın hukuki sonuç doğurmayacağı, ayrıca olayda bilinçli taksir halininde de bulunmadığı anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının şikayet yokluğu sebebiyle düşmesine karar verilmesi gerekirken...

Devamını oku

24-09-2020 - 942

Dolandırıcılık - Suç Yeri - Yetki
Dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle, şüpheli ve meçhul şüpheli tarafından paranın çekildiği yerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yargı ...

Devamını oku

24-09-2020 - 1153

Göçmen Kaçakçılığı - Zincirleme Suç
Sanıklar hakkında suç tarihleri ile kaçak göçmenlerin farklı olduğu her bir göçmen kaçakçılığı eyleminden dolayı ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

25-09-2020 - 655

Araç - Kaçakçılık - Müsadere -
Sanığın yurda ithal edemeyeceği ve geçici ithalat kapsamında dahi getiremeyeceği aracı, Gürcistanda haricen satın alıp, araç sahibince yurda sokmak suretiyle aracı yurt içinde bırakmak ve daimi olarak kullanmak amacıyla hareket ettiği, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 801

10 Numara Yağ - Kaçakçılık
Sanık ... in işlettiği ... Mağdeni Yağ isimli iş yerinde, diğer sanık ... ya ait kamyonun yakıt deposuna 10 numara yağ olarak tabir edilen yağın elektrikli dinamoya bağlanan hortum vasıtasıyla aktarıldığının tespiti üzerine yapılan usulüne uygun aramada, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 754

Hagb - Suç Eşyası - Uzlaşma - Davanın Düşürülmesi
CMK nın 231. maddesinin 10. fıkrasında, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verileceği düzenlenmiş olup, sanığın 5 yıllık denetim süresi ...

Devamını oku

25-09-2020 - 971

Sigorta Bedelinin Almak İçin Dolandırıcılık
Katılan şirketince düzenlenen kasko sigorta poliçesinde olduğu gibi araç kasko poliçelerinde yer alan anahtar ile araç çalınması klozu gereği araç üzerinde bırakılan anahtar ile sigortalı aracın çalınması halinde meydana gelebilecek ziya ve hasarların teminat kapsamı dışında olduğu, sanığın sigorta şirketine müracaat ...

Devamını oku

25-09-2020 - 788

Tehdit Suçu - Suça Sürüklenen Çocuk
Olay günü parkta gezmekte olan mağdurlara, suça sürüklenen çocuk tarafından çağrılmaları üzerine yanına gittikten sonra tehditle İstiklal Marşı söyletilip, rahat hazır ol komutlarıyla hareketler yaptırıldıktan sonra mağdurların olay yerinden ayrıldıkları tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 776

Hukuki Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık
Sanığın aşamalardaki tüm beyanlarında, sanık ... in katılanın kardeşi ... ve ... den alacaklı olduğunu, katılanın bu borca kefil olmak maksadıyla suça konu senedi verdiğini ve senedi bu nedenle icraya koyduğunu belirtmeleri karşısında; ...

Devamını oku

25-09-2020 - 778

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma - Taksirle Yaralama
Kazadan yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra saat 04.57 de yapılan ölçümde 1,78 promil alkollü olduğu tespit edilen sanığın, yerleşik Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Dairesi uygulamalarına göre vücuttaki alkol oranının her saat ortalama 15 promil düştüğü de dikkate alındığında, olay anında 1,96 promil civarında alkollü halde ...

Devamını oku

25-09-2020 - 707

Kontör Satışı - Sahte Fatura
Sanığın, nakit ihtiyacını karşılamak için kredi kartı ile işlem yapan kişiler adına, kontör satışı yapmamasına rağmen kontör satmış gibi fatura düzenlendiğinin iddia edildiği olayda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. maddesinin (a) ve (b) fıkralarında...

Devamını oku

25-09-2020 - 766

Muafiyet Kapsamında Getirilen Eşya - Satış
Sanığın muafiyet kapsamında getirdiği eşyayı yurt içinde satışa sunduğundan bahisle 5607 sayılı Kanunun 3/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında, dosya kapsamında sanığın yaklaşık 207 adet şahsa ait elektronik eşyayı yurt dışındaki sanal mağazadan...

Devamını oku

25-09-2020 - 751

Çocuğun Basit Cinsel İstismarı
Sanığın, mahkemece kabul edilen eylemleri hem kız hem de erkek öğrencilere karşı ve herkesin görebileceği bir şekilde sınıf ortamında gerçekleştirmesi, yanağından öpme eylemlerinin genel olarak öğrenciler tarafından sorulara doğru cevap verilmesi nedeniyle ödül olarak algılanması karşısında, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1011

İşçinin Gönderdiği Senetlerin Sahte Çıkması
Sanığın suçlamaları kabul etmemesi, yanında işçi olarak çalıştığı diğer sanığın, suç konusu çekleri mağdura vermesini istediği için götürüp verdiğini, çeklerin sahteliğinden haberinin olmadığını, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1010

İlk Haksız Hareketin Kimden Kaynaklandığının Tespit Edilememesi
Sanıklar ile katılanlar arasında husumet bulunması, sanığın olay günü katılanların kendisine küfür edip saldırdıklarını savunması, sanığın de kendilerine ait evin katılanlar tarafından gasp edildiğini savunması karşısında; ...

Devamını oku

25-12-2021 - 857

Banka Görevlisinin Vekaletname İbraz Eden Avukata Belge Vermemesi
1136 sayılı Avukatlık Kanununun, sadece avukatlar için değil, avukatlar dışında ilgili görülen tüm muhataplar için de uymaları gereken kuralları düzenlediği, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1141

Ayrıldığı Kız Arkadaşının Telefon Numarasını Hukuka Aykırı Olarak Yayma
Sanık Turgut un, ayrıldığı kız arkadaşı olan şikayetçinin, kendisinde kayıtlı olan kişisel veri niteliğindeki telefon numarasını, şikayetçinin rızası dışında diğer sanık Onur a verdiği olayda; ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1027

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma
Katılanın, bilgisi ve rızası dışında, adına bir arkadaşlık sitesinde üyelik işlemleri yapılarak profil oluşturulan sitede, -benherbaharaşıkolurum- adı ile oluşturulan profile katılana ait cep telefonu numarasının yazıldığı ve bu profil üzerinden tanımadığı kişilerin kendisini telefonundan...

Devamını oku

25-09-2020 - 613

Kargo Aracından Paket Çalma
Müştekinin beyanına ve dosya içeriğine göre, sanığın gündüz vakti müştekinin kullanmakta olduğu kilitli olmayan kargo aracının içinden bir paket çalması şeklindeki eyleminin TCK nun 142/1-c maddesindeki suça ...

Devamını oku

25-09-2020 - 664

Savcı veya Tanık Olmadan Yapılan Arama
Somut olayda, sanığın narkotik madde sakladığına yönelik ihbar üzerine Cumhuriyet savcısının yazılı arama emri gereğince belirtilen yerde yapılan aramada ofis masasının üst bölgesinde sonradan yapılan gizli bölme içerisinde 6 paket halinde toz esrarın bulunduğu, ...