Esasa Etkili Olacak Tanıkların Beyanlarının Alınmaması


Yargıtay 4. Ceza Dairesi
2016/5761
2020/5936
2020-06-08

Müştekinin soruşturma aşamasında sanığın kendisine "sen çok konuşuyorsun benim canımı sıkma seni yatağında kıtır kıtır keserim " diyerek elindeki çay bardağı ile kafasına vurduğu şeklindeki beyanı, tanık ...'in sanığın müştekiye "keserim seni" dediğini duyduğunu belirtmesi ve tanıklar ... ile ...’in, sanığın müştekinin yüzüne çay bardağı ile vurduğunu beyan etmeleri karşısında; beyanları esasa etkili olan adı geçen tanıklar dinlenmeksizin eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile sanık hakkında beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 08/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.