ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kasten Öldürme - Duruşmadan Haberdar Edilme

23-09-2020 - 835

Kasten Öldürme - Duruşmadan Haberdar Edilme


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2018/906
2020/30
2020-01-13

Özet:

  • Sanık hakkında maktule yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü kapsayan kamu davasında, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu,
  • Bu sıfatının gereği olarak CMK'nin 233. ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve CMK'nin mağdur ... katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

 

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten hamile eşini öldürme

HÜKÜM : TCK'nin 82/1d,f, 29/1, 62/1, 53/1, 54. maddeleri uyarınca 20 yıl hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahalli mahkemece kurulan hükmün 5271 sayılı CMK'nin 35/2, 260, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2 maddeleri gözetilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tebliği üzerine anılan kurum tarafından da temyiz edildiği anlaşılmakla, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık ... hakkında maktul ...'a yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü kapsayan kamu davasında, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK'nin 233. ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve CMK'nin mağdur ... katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii, Cumhuriyet savcısı ile suçtan zarar gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin temyiz itirazları bu

../..

S/2

nedenle yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen, hükmün öncelikle bu nedenle tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 13/01/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.

13/01/2020 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ......ın huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Avukat ...'ın yokluğunda 16/01/2020 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kasten öldürme suç duruşma haberdar edilme tck cmk maktul kamu davası 6284 sayılı kanun
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları