ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma

26-09-2020 - 849

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 10. Ceza Dairesi
2018/3407
2018/7804
2018-11-07

Özet:

  • Kendisinde ve evinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine, diğer sanığıın evinden özel geçiş yolu olan bodrum katında ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgisinin bulunduğuna veya bu sanığın suçlarına iştirak ettiğine ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşen, kuşku sınırlarını aşan yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

 

Mahkeme : GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Hükümler : 1- Sanık ... yönünden istinaf başvurusunun esastan reddi

Sanık ... yönünden beraat kararı kaldırılarak mahkûmiyet

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği ve istinaf isteminin esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunduğundan, sanık ve müdafiinin temyiz itirazlarının yerinde görülmemesi nedeniyle, 5271 sayılı CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan bölge adliye mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA,

Sanık ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:

UYAP kayıtlarında yapılan incelemede sanık ... müdafiine 28.03.2018 tarihinde hükmün tefhim edildiği, sanık müdafiinin 05.04.2018 tarihli dilekçesinde dosyanın itiraz merciine gönderilmesi, itiraz merciince tutuklama yönündeki yakalama kararı ile hapis cezasının kaldırılması talebinde bulunduğu, sanık müdafiinin temyiz merciinin adını yanlış yazarak temyiz ettiği anlaşılmış olup; kanun yolunun ve merciinin belirlenmesinde yanılma başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağından adı geçenin temyiz isteğinin süresinde olduğu kabul edilmiştir.

Kendisinde ve evinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine, diğer sanık ...’ın evinden özel geçiş yolu olan bodrum katında ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgisinin bulunduğuna veya bu sanığın suçlarına iştirak ettiğine ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşen, kuşku sınırlarını aşan yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, hükmün kesinleştirilerek infaza verildiği anlaşıldığından bozma nedenine göre sanık hakkındaki hükmün İNFAZININ DURDURULMASINA, sanık bu suç nedeniyle infaz kurumuna alınmış ise SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde sanığın serbest bırakılmasının sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları’na yazı yazılmasına,

07/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları