ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yağma Suçu

25-09-2020 - 724

Yağma Suçu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 6. Ceza Dairesi
2017/2753
2020/8
2020-01-13

Özet:

  • Olaydan hemen sonra mağdura yaptırılan teşhis işleminde mağdurun sanığı tam ve kesin olarak teşhis ettiği, sanığın savunmasında olay günü ...'de bulunan ... şantiyesinde çalıştığını beyan etmesi üzerine anılan şantiye yetkilisi ... ile yapılan görüşmede sanığın uzaktan akrabası olduğunu, şantiyede çalışmadığını beyan ettiği, mağdurun alınan doktor raporunda olay anlatımı ile uyumlu şekilde yaralanmasının olduğunun anlaşılması karşısında; yağma suçunun sübut bulduğu gözetilmeden mağdurun sanığı suçtan kurtarmaya yönelik beyanlarına itibar edilip delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇ : Yağma

HÜKÜM : İstinaf talebinin esastan reddine

Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/186 Esas, 2016/296 Karar sayılı ilamı ile yağma suçundan verilen beraat hükmüne karşı, o yer Cumhuriyet Savcısının CMK 272 ve müteakip maddeleri uyarınca İstinaf kanun yoluna başvurması üzerine; Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 23.11.2016 gün, 2016/81 Esas, 2016/91 Karar sayılı "Esastan red" kararına karşı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısı tarafından usulüne uygun olarak açılan temyiz davası üzerine, temyiz dilekçesinde hukuka aykırı olduğu ileri sürülen hususlar ile re’sen incelenmesi gereken konular CMK'nin 288 ve 289. maddeleri kapsamında incelenip görüşüldü;

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Oluş ve dosya içeriğine göre; olaydan hemen sonra mağdura yaptırılan teşhis işleminde mağdurun sanığı tam ve kesin olarak teşhis ettiği, sanığın savunmasında olay günü ...'de bulunan ... şantiyesinde çalıştığını beyan etmesi üzerine anılan şantiye yetkilisi ... ile yapılan görüşmede sanığın uzaktan akrabası olduğunu, şantiyede çalışmadığını beyan ettiği, mağdurun alınan doktor raporunda olay anlatımı ile uyumlu şekilde yaralanmasının olduğunun anlaşılması karşısında; yağma suçunun sübut bulduğu gözetilmeden mağdurun sanığı suçtan kurtarmaya yönelik beyanlarına itibar edilip delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 23.11.2016 günlü, 2016/81 Esas ve 2016/91 Karar sayılı “İstinaf başvurusunun esastan reddine” dair hükmünün isteme aykırı olarak 5271 sayılı CMK'nin 302/2. madde ve fıkrası uyarınca BOZULMASINA, CMK'nin 7165 Sayılı Kanun ile değişik 304. maddesi gereğince, dosyanın Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesine; kararın bir örneğinin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesine gönderilmesine, 13.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Not:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
yağma suçu mağdur teşhis savunma şantiye uzaktan akraba doktor raporu
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları