ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Babanın Evli Kızını Sevgilisiyle Buluştuğu Sırada Öldürmesi - Haksız Tahrik

21-09-2020 - 844

Babanın Evli Kızını Sevgilisiyle Buluştuğu Sırada Öldürmesi - Haksız Tahrik


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2019/1240
2019/2549
2019-05-06

HÜKÜM : 1- ...'i öldürmek suçundan; TCK'nin 81/1, 29/1, 62, 53/1-2-3, 63. maddeleri uyarınca 10 yıl hapis cezası. ile cezalandırılmasına dair hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine,

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/09/2017 gün ve 2016/257 esas, 2017253 karar sayılı kararının, ...’nın kasten öldürülmesine ilişkin olarak kurulan (2) numaralı hükmünün CMK’nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılmasına,

Sanığın kızı ...'yı öldürmek suçundan; TCK'nin 82/1-d, 62, 53/1-2-3, 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık ... müdafiinin yerinde görülmeyen duruşmalı inceleme talebinin hüküm tarihinde yürürlükte olan 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.

Sanık ... hakkında maktul ...’yı nitelikli kasten öldürme, maktul ...’i kasten öldürme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan incelemede; Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi 30/01/2018 gün ve 2017/165 E. 2018/231 K. sayılı kararında bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiinin sanığın öldürme kastının olmadığına, meşru müdafaanın varlığına ve suç vasıflarına yönelik sebeplerle temyiz edildiği görülmekle bu sebeplerle sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesinde, temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

Mahkemenin kabul ve takdirine göre, sanık ... hakkında maktul ...’i kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık ve müdafiinin temyiz itirazlarının ESASTAN REDDİNE,

Sanık hakkında maktul ...’yı nitelikli kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;

Oluşa ve dosya içeriğine göre, olaydan önce maktul ...'in maktul ...'yı evlenmek üzere ailesinden istediği ancak buna izin verilmediği, maktulenin akrabası olan ...ile evlendirildiği ancak maktullerin görüşmeye devam ettikleri, bu durumu öğrenen eşi ve ailesinin maktuleyi babası olan sanığa olay günü teslim ettikleri, hamile olan maktulenin olay gecesi eşinin evine dönmek istemediği, maktulenin,...'i 02:30 ve 02:34 sıralarında aradığı, olay saatinin ise 02:40 civarı olduğu anlaşılmasına göre maktullerin olay yerinde buluşmaları ile öldürülmelerinin eş zamanlı olduğu, babası olan sanığın maktüleyi sorguya çektiği ve görüştüğü kişinin Velit olduğunu öğrendiği, gece gelen tıkırtılar üzerine damda maktulleri görünce sinirlenerek onlara ateş ettiği, akabinde olay yerine gelen polis memuru tanık Hakan’ın beyanına göre de, namusunu temizlediği yönünde beyanda bulunduğu nazara alındığında ;

Bir başkasıyla evli olan kızının sevgilisiyle gece vakti kendi evinde buluşması nedeniyle toplum yapısı, kültürel yapı, toplum tepkisi gözetildiğinde sanığın haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetli elemin etkisi altında eylemini gerçekleştirdiği kanaati oluşmakla maktulden kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında, sanık hakkında TCK'nin 29. maddesi uyarınca makul oranda haksız tahrik indirimi yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık ve müdafiinin temyiz itirazların bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, aynı Kanunun 304/2-a maddesi uyarınca dosyanın Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 06/05/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
baba kız sevgili nitelikli kasten öldürme haksız tahrik tck m. 29 86
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları