ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Güncel Bilgiler

17-01-2022 - 381

2022 Yılı İtibari ile Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları
Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları (2022 Yılı)...

Devamını oku

16-01-2022 - 619

7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Asgari Geçim İndirimine (AGİ) ilişkin düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır....

Devamını oku

19-01-2022 - 395

7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme; tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletilmiştir....

Devamını oku

16-01-2022 - 700

2022 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul...

Devamını oku

16-01-2022 - 348

Aralık Ayı Kira Artış Oranı
Aralık 2021 TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) – Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) Oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlendi....

Devamını oku

16-01-2022 - 336

Aralık Enflasyon (TÜFE– Yİ-ÜFE) Oranları
Aralık 2021 TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) – Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) Oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlendi....

Devamını oku

16-01-2022 - 344

Anayasa Mahkemesi, Belli Suçlardan Hükümlü ve Tutukluların Kurum Dışına Çıkmalarını Kısıtlayan Kuralın İptaline Karar Verdi
10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun...

Devamını oku

16-01-2022 - 539

7350 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı süresini ihalesiz olarak kırk dokuz yıla uzatılmıştır....

Devamını oku

16-01-2022 - 282

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir...

Devamını oku

25-12-2021 - 372

2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında...

Devamını oku

25-12-2021 - 307

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir...

Devamını oku

25-12-2021 - 357

2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Yayınlandı
Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir....

Devamını oku

25-12-2021 - 600

2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı
Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile...

Devamını oku

04-12-2021 - 341

Kasım Ayı Kira Artış Oranı
Kasım 2021 yılı kira artış oranı...

Devamını oku

04-12-2021 - 419

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar
4 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar yayınlanmıştır....

Devamını oku