ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kasten Yaralama - Orantılılık İlkesi - Haksız Tahrik

26-09-2020 - 946

Kasten Yaralama - Orantılılık İlkesi - Haksız Tahrik


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 3. Ceza Dairesi
2019/15531
2020/1023
2020-01-16

Özet:

  • Adli tıp kriterleri açısından kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1) ila ağır (6) derece şeklinde sınıflandırılması ve 5237 sayılı TCK'nin 87/3. maddesinde kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisine göre cezanın en fazla (1/2) oranında artırılmasının öngörülmüş olması karşısında, 
  • Mağdur hakkında düzenlenen adli raporda vücudundaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisinin orta (2.) derece olduğunun belirtilmesine rağmen, TCK'nin 3. maddesine göre orantılılık ilkesine ve CGK'nin 05/02/2019 tarihli ve E.2017/3-308-K.2019/61 sayılı kararına aykırı olarak sanığın cezasında (1/3) oranında artırım yapılması suretiyle fazla ceza tayini, 
  • Mağdurun sanığa hakaret etmesi nedeniyle sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesi uyarınca haksız tahrik indirimi uygulanırken, daha makul ve hakkaniyete uygun bir oranda indirim yapılması gerekirken (1/2) oranında indirim yapılması suretiyle eksik cezaya hükmolunması bozmayı gerektirmiştir.

 
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten yaralama

HÜKÜM : Hükmün açıklanması suretiyle mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;

1)Sanığın cezasından haksız tahrik nedeniyle indirim yapılırken uygulama maddesinin 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesi yerine 24. maddesi olarak gösterilmesi,

2)Adli tıp kriterleri açısından kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1) ila ağır (6) derece şeklinde sınıflandırılması ve 5237 sayılı TCK'nin 87/3. maddesinde kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisine göre cezanın en fazla (1/2) oranında artırılmasının öngörülmüş olması karşısında, mağdur hakkında düzenlenen adli raporda vücudundaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisinin orta (2.) derece olduğunun belirtilmesine rağmen, TCK'nin 3. maddesine göre orantılılık ilkesine ve CGK'nin 05/02/2019 tarihli ve E.2017/3-308-K.2019/61 sayılı kararına aykırı olarak sanığın cezasında (1/3) oranında artırım yapılması suretiyle fazla ceza tayini,

3)Mağdurun sanığa hakaret etmesi nedeniyle sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesi uyarınca haksız tahrik indirimi uygulanırken, daha makul ve hakkaniyete uygun bir oranda indirim yapılması gerekirken (1/2) oranında indirim yapılması suretiyle eksik cezaya hükmolunması,

4)Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarihli ve E.2014/140-K.2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle, hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMUK’un 326/son maddesi

gereğince sanığın ceza miktarı açısından kazanılmış hakkının dikkate alınmasına, 16/01/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Kasten Yaralama Orantılılık İlkesi Haksız Tahrik
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları