ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Motosiklet Kazası - Taksirle Öldürme

23-09-2020 - 1204

Motosiklet Kazası - Taksirle Öldürme


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Ceza Dairesi
2020/114
2020/2011
2020-02-25

Özet:

  • 183 metre savrulan motosikletten düşen 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 1,00 promilin üzerinde alkollü olarak ve şehir içi hız sınırlarının 2 katından fazla bir hızla seyir halinde iken kazaya sebebiyet veren sanık hakkında bilinçli taksir oluşturan ihlalin birden fazla nedene dayandığı halde, TCK'nın 22/3. maddesi uyarınca temel cezadan yasanın izin verdiği şekilde daha fazla artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, temel cezada 1/3 oranında arttırım yapılması suretiyle eksik ceza tayini kanuna aykırıdır.

 

Mahkemesi :Ceza Dairesi

Suç : Taksirle öldürme

Hüküm : İstinaf başvurusunun esastan reddi

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün...Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda 27/06/2019 tarih,... karar sayılı "istinaf başvurusunun esastan reddine" ilişkin karar katılan vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Olay tarihinde, sanığın kazadan 2 saat 20 dakika sonra yapılan ölçüme göre 0,94 promil alkollü halde araç kullandığı sırada karıştığı çift taraflı trafik kazasında 2 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği olayda, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle öldürme/yaralama suçlarından açılan kamu davasında yapılan yargılama sonunda her iki suçtan sanığın mahkumiyetine karar verilmiş ise de, TCK'nın "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" başlıklı 179/3. maddesinde alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanma hâlinin suç olarak düzenlendiği, maddede belirtilen suçun tehlike suçu olduğu, somut olayda iki kişinin ölmüş olması sebebiyle zarar suçunun oluştuğu, Dairemizin yerleşik uygulamasına göre; tehlikeli eylemin zarara yol açması ve her iki suçun birlikte işlenmesi halinde sanığın hangi suç nedeniyle cezalandırılacağı belirlenirken suçlar için Kanunda öngörülen cezaların ağırlığının değil, zarar suçu-tehlike suçu ölçütünün esas alınması suretiyle, sanığın taksirle öldürme/yaralama suçundan cezalandırılmasının mümkün olduğu ahvalde sadece taksirle öldürme/yaralama suçundan cezalandırılması, taksirle öldürme/yaralama suçundan cezalandırmanın mümkün olmadığı ahvalde ise, sanığın TCK'nın 179. maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan cezalandırılması gerektiği, somut olayda sanığın taksirle öldürme suçundan cezalandırıldığı gözetildiğinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ''hüküm verilmesine yer olmadığına'' yönelik karar verilmesi yerine bu suçtan.... 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/19 esas, 2018/162 karar sayılı kararıyla mahkumiyetine karar verilmesine yönelik kanun yararına bozma yoluna gidilmesi mümkün görülmüştür.

Katılan vekilinin duruşmalı inceleme isteminin, hükmedilen cezanın on yıl hapis cezasından aşağı olması ve uygun görülmemesi nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 299. maddesi gereğince reddine karar verilerek yapılan incelemede;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin suçun olası kastla işlendiğine yönelik yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Kazadan 2 saat 20 dakika sonra yapılan ölçüme göre 0,94 promil alkollü olan sanığın idaresindeki otomobille geceleyin şehir içindeki aydınlatma bulunan 3 şeritli tek yönlü yolun en sol şeridinden, soruşturma aşamasında müdafii eşliğinde verdiği beyanına göre 100 km’nin üzerinde bir hızla, seyri sırasında sol şeritten sağa yanaşık şekilde seyretmekte olan motosiklete selektör yaparak sol yanından geçmek istediği sırada sağ ön kısmıyla çarptığı, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun en sağ şeridinde duraklama halinde olan başka bir araca da arkadan çarparak durabildiği, 183 metre savrulan motosikletten düşen 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda;

1,00 promilin üzerinde alkollü olarak ve şehir içi hız sınırlarının 2 katından fazla bir hızla seyir halinde iken kazaya sebebiyet veren sanık hakkında bilinçli taksir oluşturan ihlalin birden fazla nedene dayandığı halde, TCK'nın 22/3. maddesi uyarınca temel cezadan yasanın izin verdiği şekilde daha fazla artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, temel cezada 1/3 oranında arttırım yapılması suretiyle eksik ceza tayini,

Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak...Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda 27/06/2019 tarih, 2019/3073 esas 2019/2221 "istinaf başvurusunun esastan reddine" dair hükmünün 5271 sayılı CMK'nın 302/2. madde ve fıkrası uyarınca BOZULMASINA, bozma kararımıza istinaden sanığın tutuklulukta geçirdiği süre de dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına, bozma kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere 5271 sayılı CMK'nın 7165 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile değişik 304/2 maddesi uyarınca, dosyanın gereği için.... 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne; kararın bir örneğinin de...Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na GÖNDERİLMESİNE, 25.02.2020 tarihinde oybirliği karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
taksir öldürme tck motosiklet promil alkol hız sınırı bilinçli taksir ihlal temel ceza eksik ceza
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları