ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İhaleye Katılmaktan Yasaklama Kararı

24-09-2020 - 649

İhaleye Katılmaktan Yasaklama Kararı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 5. Ceza Dairesi
2013/3053
2014/7073
2014-06-25

Özet:

  • Sanık hakkında 4735 sayılı Kanunun 25. maddesi yollamasıyla 27. maddesi uyarınca bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır.

 

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

D.. B.., F.. K.., A.. K.., R.. T.., İ.. Ö.. ve Y.. Ö.. hakkında verilen beraet hükümlerinin incelenmesinde;

Sanıkların leh ve aleyhindeki toplanan tüm kanıtları inceleyip, irdeleyen ve iddianın reddine ilişkin sebepleri karar yerinde ayrı ayrı gösteren, savunmayı tercih nedenlerini açıklayan, aleyhteki kanıtları hükümlülük için yeterli görmeyen mahkemenin beliren takdir ve kanaati karşısında tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmediği gibi O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları da yerinde görülmediğinden reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükümlerin ONANMASINA,

Sanık M.. Ç.. hakkında verilen mahkumiyet hükmünün incelenmesinde ise;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanık hakkında 4735 sayılı Kanunun 25. maddesi yollamasıyla 27. maddesi uyarınca bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanığın ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesinin verdiği yetki uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasının 2. bendinin sonuna mahkemenin temel cezayı alt sınırdan belirlemesine ilişkin takdiri de gözetilerek, ''Sanığın 4735 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine takdiren 1 yıl süreyle katılmaktan yasaklanmasına'' ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 25/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kamu kurum kuruluş ihale katılmak yasaklama karar kamu ihale sözleşmeleri 4735 sayılı kanun
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları