Bandrolü Bulunmayan 46 Karton Sigara


Yargıtay 19. Ceza Dairesi
2019/35715
2020/9579
2020-07-02

Özet:

  • Sanıkta ambalajında bandrol bulunmayan 46 karton sigara ele geçirilen uyuşmazlıkta suça konu eşyanın miktar olarak ticari değerde olduğu gözetilmeksizin sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi kanuna aykırıdır.
 
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi,gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanıkta ambalajında bandrol bulunmayan 46 karton sigara ele geçirilen uyuşmazlıkta suça konu eşyanın miktar olarak ticari değerde olduğu gözetilmeksizin sanığın mahkmumiyeti yerine beraatine karar verilmesi.

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 02/07/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)