ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Av Bıçağı - 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet

25-09-2020 - 781

Av Bıçağı - 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 3. Ceza Dairesi
2019/19363
2020/4014
2020-02-26

Özet:

  • Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenen raporda; "sanıkta ele geçirilen bıçağın imal durumu, tip ve nitelikleri itibariyle bir av bıçağı olup, 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalır" şeklinde belirtmiş olması, bu bıçakların 2521 Sayılı Kanun'un 3. maddesine göre ithalinin, imalinin, alınıp satılmalarının serbestçe yapılması, atılı suçun oluşumunun 6136 Sayılı Kanun'un 15/4. maddesinde "sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar" kuralına bağlanmış olması ve ceza kanununda bir suçun oluşması için kastın varlığı arandığı, tüm dosya kapsamı ve delil durumuna göre sanığın bu bıçağı sırf saldırı amacıyla taşıdığı hususunda her türlü şüpheden uzak mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı anlaşılmakla, yasal unsurları oluşmayan atılı suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1) Sanık hakkında müştekiye yönelik kasten yaralamaya teşebbüs suçundan verilen karara ilişkin temyiz sebeplerinin incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün ONANMASINA,

2) Sanık hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan verilen karara ilişkin temyiz sebeplerinin incelenmesinde ise;

02.01.2012 tarihli Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenen raporda; "sanıkta ele geçirilen bıçağın imal durumu, tip ve nitelikleri itibariyle bir av bıçağı olup, 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalır" şeklinde belirtmiş olması, bu bıçakların 2521 Sayılı Kanun'un 3. maddesine göre ithalinin, imalinin, alınıp satılmalarının serbestçe yapılması, atılı suçun oluşumunun 6136 Sayılı Kanun'un 15/4. maddesinde "sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar" kuralına bağlanmış olması ve ceza kanununda bir suçun oluşması için kastın varlığı arandığı, tüm dosya kapsamı ve delil durumuna göre sanığın bu bıçağı sırf saldırı amacıyla taşıdığı hususunda her türlü şüpheden uzak mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı anlaşılmakla, yasal unsurları oluşmayan atılı suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.02.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Not:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
6136 sayılı yasa muhalefet tck av bıçağı kriminal polis laboratuvarı 2521 sayılı kanun
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları