ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Olay Tarihinden 12 Gün Sonra Düzenlenen Tespit Tutanaği Beraat Kararını Güçlendirir

26-09-2020 - 1051

Olay Tarihinden 12 Gün Sonra Düzenlenen Tespit Tutanaği Beraat Kararını Güçlendirir


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 19. Ceza Dairesi
2019/30802
2020/1403
2020-02-13

Özet:

  • Sanığın aşamalarda değişmeyen savunmasında yeğeni olan diğer sanığa kendi kullanımı için hediye amaçlı 5 karton sigara ve 5 kg çay gönderdiğini, 510 paket sigaranın kendisine ait olmadığını beyan etmesi, 04.04.2012 tarihli olay tutanağında sanıklara ait gönderide ele geçen eşyanın niteliği ve niceliği hakkında bilgi bulunmaması, 
  • Olay tarihinden 12 gün sonra düzenlenen 16.04.2012 tarihli tutanak ile sanıklara ait gönderide 510 paket sigara ve 11 paket 500 gramlık çay ele geçirildiğinin tespit edilmesi, 
  • Sanıkların tutarlı savunmaları ve ele geçen eşyanın tespiti ile olay tarihi arasında uzunca bir sürenin geçtiği nazara alındığında gönderi içeriklerinin karıştırılmış olabileceği, olay tarihi ile temyiz inceleme tarihi arasında da uzunca bir süre geçtiği ve tutanak mümzilerinin dinlenmesinin de suçun sübutun değerlendirilmesinde kanaat oluşumuna katkı sağlamayacağı, 
  • Sanıkların kabul ettikleri çay ve sigara miktarının kişisel kullanım sınırında kaldığı, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, dosyadaki mevcut delil durumu itibari ile mahkumiyet kararı verilemeyeceğinden mahkemenin, kargo firmasında VUK 127. maddede tanınan yetkiye istinaden maliye ekiplerince yapılan kontrollerde suça konu çay ve sigaranın tespit edildiği hususunu gözetmeden, usulüne uygun arama kararının bulunmadığı gerekçesi ile verdiği beraat kararının netice itibarı ile Kanuna uygun olduğu anlaşılmıştır.

 
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Sanıklar hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan çaylar yönünden kurulan beraat hükmüne yönelik TAPDK vekilinin temyizine ilişkin yapılan incelemede;

Sanıkların eyleminin suç tarihi itibarıyla 5607 sayılı Kanun'un 3/5. maddesi kapsamında kaldığı cihetle, suçtan doğrudan zarar görmeyen TAPDK Kurumu vekilinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Kanunun'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nin 317. maddesi uyarınca oy birliğiyle REDDİNE,

2-Sanıklar hakkında 4733 sayılı Kanuna muhalefet suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik Gümrük İdaresi vekilinin temyizine ilişkin yapılan incelemede;

Sanıkların eyleminin suç tarihi itibarıyla 5752 sayılı Kanun ile değişik 4733 sayılı Kanun'un 8/4. fıkrası kapsamında kaldığı cihetle, suçtan doğrudan zarar görmeyen Gümrük İdaresi'nin davaya katılma ve hükmü temyize yetkisinin bulunmadığı gibi katılmasına karar verilmesi de hükmü temyiz yetkisi vermeyeceğinden, Gümrük İdaresi adına Hazine vekilinin vaki temyiz talebinin 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nin 317. maddesi gereğince REDDİNE,

3- Sanıklar hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan (çaylar yönüyle) verilen beraat hükmüne yönelik katılan ... İdaresi vekilinin ve sanıklar hakkında 4733 sayılı Kanuna muhalefet suçundan (sigaralar yönüyle) verilen beraat hükmüne yönelik katılan TAPDK vekilinin temyizine ilişkin incelemede;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanık ...’ın aşamalarda değişmeyen savunmasında yeğeni olan diğer sanığa kendi kullanımı için hediye amaçlı 5 karton sigara ve 5 kg çay gönderdiğini, 510 paket sigaranın kendisine ait olmadığını beyan etmesi, 04.04.2012 tarihli olay tutanağında sanıklara ait gönderide ele geçen eşyanın niteliği ve niceliği hakkında bilgi bulunmaması, olay tarihinden 12 gün sonra düzenlenen 16.04.2012 tarihli tutanak ile sanıklara ait gönderide 510 paket sigara ve 11 paket 500 gramlık çay ele geçirildiğinin tespit edilmesi, sanıkların tutarlı savunmaları ve ele geçen eşyanın tespiti ile olay tarihi arasında uzunca bir sürenin geçtiği nazara alındığında gönderi içeriklerinin karıştırılmış olabileceği, olay tarihi ile temyiz inceleme tarihi arasında da uzunca bir süre geçtiği ve tutanak mümzilerinin dinlenmesinin de suçun sübutun değerlendirilmesinde kanaat oluşumuna katkı sağlamayacağı, sanıkların kabul ettikleri çay ve sigara miktarının kişisel kullanım sınırında kaldığı, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince, dosyadaki mevcut delil durumu itibari ile mahkumiyet kararı verilemeyeceğinden mahkemenin, kargo firmasında VUK 127. maddede tanınan yetkiye istinaden maliye ekiplerince yapılan kontrollerde suça konu çay ve sigaranın tespit edildiği hususunu gözetmeden, usulune uygun arama kararının bulunmadığı gerekçesi ile verdiği beraat kararının netice itibarı ile Kanuna uygun olduğu anlaşılmakla;

Eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan TAPDK vekili ile katılan ... İdaresi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 13.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Olay Tarihinden 12 Gün Sonra Düzenlenen Tespit Tutanağı Beraat Kararını Güçlendirir
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları