ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Başkalarına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerini Kullanma

21-09-2020 - 706

Başkalarına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerini Kullanma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2017/7994
2019/5004
2019-04-08

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun oluşabilmesi için, failin işlemiş olduğu bir suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla hareket etmesi gerektiği, sürücüsü olduğu araç yol uygulaması sırasında polis ekiplerince durdurulduğunda alkollü olduğu tespit edilen sanığın kendisini mağdur ... olarak tanıtarak bu isimle idari para cezası tutanağı düzenlenmesini sağladığı şeklinde gelişen olayın, 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/6. maddesindeki “1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.” şeklindeki değişiklikten önce gerçekleştiği dikkate alındığında, sanık hakkında TCK.nun 179. maddesi kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa neticesi araştırılıp denetime olanak sağlayacak şekilde evraklarının temin edilmesi, sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma yapılmış olduğunun tespiti halinde TCK.nun 268/1. maddesinde yazılı suçun oluşacağı, anılan suçtan soruşturma yapılmadığının tespiti halinde ise TCK.nun 206/1. maddesinde yazılı suçun oluşacağı cihetle, mahkemece belirtilen araştırma yapıldıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabul ve uygulamaya göre de; mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda sanığın gerçek kimlik bilgilerinin tespit edilmesi karşısında, sanık hakkında koşulları oluşmadığı halde TCK.nun 269/4...b maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması suretiyle eksik ceza tayini,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 ve 326/son maddeleri gereğince kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla BOZULMASINA, 08/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kimlik kimlik bilgileri kullanma tck m. 268
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları