ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Eski Eş ve Gelini Hedef Alan Ateşlemede Hatalı Ceza: Genel Güvenlik Suçu Mu, Yoksa Yaralamaya Teşebbüs Mü?

29 Haziran 2024, 10:10 - 40

Eski Eş ve Gelini Hedef Alan Ateşlemede Hatalı Ceza: Genel Güvenlik Suçu Mu, Yoksa Yaralamaya Teşebbüs Mü?


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2016/2297
2017/3122
2017-03-27

I- Sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırı davranma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın sübuta ilişkin, sanık müdafinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün oybirliğiyle ONANMASINA,

II- Sanık hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; suç tarihinde aralarında anlaşmazlık bulunan eski eşinin ve gelininin bulunduğu balkona doğru 1 el ateş ateş ettiği, ancak taraflara isabet etmediği somut olayda; sanığın ateş etme şeklinde gerçekleşen eylemi tek olup, bütün halinde belirli kişiye yönelik olması nedeniyle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun oluşmadığı, sanığın kastı da dikkate alındığında sanığın eyleminin silahla yaralamaya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanık ve sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 27.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
genel güvenliği kasten tehlikeye sokma kasten yaralamaya teşebbüs eski eş eski eşe ve geline ateş eden sanık
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları