Kadının Dövülmesi - Kasten Yaralama


Yargıtay 3. Ceza Dairesi
2019/16422
2020/4032
2020-02-27

Özet:

  • Oluş, iddia, katılanın aşamalarda değişmeyen istikrarlı anlatımları ile katılanda meydana gelen yaralanmaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu Konya Şube Müdürlüğünce tanzim olunan 11/08/2015 tarihli rapor içeriği ve kabule göre, sanığın, suç tarihinde eşi olan katılanı “sağ el bileğinde en büyüğü 4 cm. olan sıyrıklar, sol el küçük parmakta ekimoz” oluşacak şekilde, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaraladığı sabit olup sanığın, yargılama konusu suçtan mahkumiyeti yerine, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1)Oluş, iddia, katılanın aşamalarda değişmeyen istikrarlı anlıtmalı ile katılanda meydana gelen yaralanmaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu Konya Şube Müdürlüğünce tanzim olunan 11/08/2015 tarihli rapor içeriği ve kabule göre, sanığın, suç tarihinde eşi olan katılanı “sağ el bileğinde en büyüğü 4 cm. olan sıyrıklar, sol el küçük parmakta ekimoz” oluşacak şekilde, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaraladığı sabit olup sanığın, yargılama konusu suçtan mahkumiyeti yerine, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,

Kabule göre de;

2)Sanık hakkında verilen “beraat” kararının kanuni dayanağı olan uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nin 232/6. maddesine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 27.02.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Not:  (www.corpus.com.tr)