213 Sayılı Kanuna Aykırılık


Yargıtay 11. Ceza Dairesi
2016/9132
2020/630
2020-01-23

Özet:

  • Sanık ... hakkında “2009 takvim yılında sahte müstahsil makbuzu ve fatura düzenleme” suçundan kamu davası açıldığı halde, sanığın 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte müstahsil makbuzu ve fatura düzenleme suçunu işlediği kabul edilerek 2007 ve 2008 takvim yılları yönünden açılmayan davadan hüküm kurulması, 
  • Sanıklar ... hakkında VUK‘nin 359/b maddesi uyarınca temel cezanın “3 yıl 4 ay hapis cezası“ olarak belirlenmesinden sonra, 5237 sayılı TCK’nin 43/1. maddesi uyarınca 1/4 oranında artırım yapıldığında "3 yıl 14 ay", TCK’nin 62/1. maddesi uyarınca 1/6 oranında ise indirim yapıldığında sonuç cezanın "3 yıl 5 ay 20 gün" hapis cezası olacağı gözetilmeden, hesap hatası yapılarak sonuç cezanın "3 yıl 7 ay 20 gün" olarak belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayini, 
  • Sanık ... yönünden ise; TCK'nin 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılırken, sonuç cezanın "3 yıl 1 ay 15 gün" yerine hesap hatası yapılarak "3 yıl 2 ay 15 gün" olarak belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Defter, kayıt ve belgeleri gizleme, sahte müstahsil makbuzu ve fatura düzenleme

HÜKÜM : Mahkumiyet

Sanık ... hakkında......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor.


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜYE OL