ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Avukatın Hakime Karşı Çaylar Bitti İse Bir Tane Daha Söyleyeyim Sözü

17-10-2020 - 971

Avukatın Hakime Karşı Çaylar Bitti İse Bir Tane Daha Söyleyeyim Sözü


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 18. Ceza Dairesi
2015/39470
2017/9714
2017-09-27

Özet:

  • Sanık avukatın duruşmanın daha önce ilan edilen saatte başlamaması üzerine müşteki hakimi kastederek yüksek sesle -çayları bitti ise bir çay daha söyleyeyim- diye bağırdığı, bahse konu sözü kimin söylediğini soran müştekiye -ben söyledim, sen duruşmanı yapacak mısın? sen burada konuşma gir içeri duruşmanı yap- şeklinde karşılık verdiği, müştekinin ikazı üzerine söylediği -sen gir içeri duruşmanı yap, sen benimle bir önceki celse böyle konuşmuştun- şeklindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi hakkında.

KARAR

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

Öte yandan kendilerine belirli idari yetkiler verilmiş görevlilerin, sözlerine ve eylemlerine getirilen eleştirilere daha fazla hoşgörü göstermeleri gerektiği AİHM içtihatlarında kabul edilmektedir. AİHM, kamu görevlilerine karşı yapılmış hakaret içerikli ifadelerle ilgili bir başvuruda, başvuruya konu sözlerin, kamuoyunun söz konusu görevlinin performansına duyduğu güveni ortadan kaldırmaya yönelik gerçek bir tehlike meydana getirip getirmediğini incelemektedir.

Yargılamaya konu somut olayda; sanık avukatın duruşmanın daha önce ilan edilen saatte başlamaması üzerine müşteki hakimi kastederek yüksek sesle "çayları bitti ise bir çay daha söyleyeyim" diye bağırdığı, bahse konu sözü kimin söylediğini soran müştekiye "ben söyledim, sen duruşmanı yapacak mısın? sen burada konuşma gir içeri duruşmanı yap" şeklinde karşılık verdiği, müştekinin ikazı üzerine söylediği "sen gir içeri duruşmanı yap, sen benimle bir önceki celse böyle konuşmuştun" şeklindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık ... müdafii ile O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27.09.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
hakim avukat çay duruşma hakaret onur şeref
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları