ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İtirazı Yerinde Gören Merciin Esas Hakkına Karar Vermesi Gerektiği

23-09-2020 - 763

İtirazı Yerinde Gören Merciin Esas Hakkına Karar Vermesi Gerektiği


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2019/3768
2020/8
2020-01-13

Özet:

  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 271. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir." şeklinde düzenleme karşısında itirazı yerinde gören merciin işin esasına girerek hem maddi olay hem de hukuki yönden inceleme yaparak itiraz hakkında bir karar vermesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması yerinde görülmüştür.

 

(KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ)

Nitelikli hırsızlık, basit yaralama ve muhtelif suçlardan Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ...'in, daha önceden başka bir olaydan dolayı hakkında verilen hücre hapsi cezasına ilişkin kararın kaldırılması için gerekli süre dolmadan hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektiren şekilde kasten yaralama eylemi nedeniyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 44/2-e ve 48/2. maddeleri uyarınca 11 gün hücre hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 29/06/2018 tarihli ve 2018/1305 sayılı kararına karşı yapılan şikâyetin kabulüne ve anılan kararın kaldırılmasına ilişkin Konya İnfaz Hâkimliğinin 19/07/2018 tarihli ve 2018/2396 esas, 2018/2461 sayılı kararına yönelik itirazın kabulüne ve kararın kaldırılmasına dair Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/07/2018 tarihli ve 2018/1308 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre,

1-Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 19/12/2016 tarihli ve 2016/5344 esas, 2016/4355 sayılı ilamında yer alan, " 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 37/1. maddesinde "hükümlü hakkında kurumda, düzenli bir yaşam sürmesi, güvenliğin ve disiplinin sağlanması bakımından kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin uyulması emrettiği veya gerekli kıldığı davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlal ettiğinde eylemin niteliği ile ağırlık derecesine göre kanunda öngörülen disiplin cezaları uygulanır” denilmekte olup, madde de açıkça kurumda ibaresi kullanıldığı için hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumu dışında duruşmaya götürülürken, tedavi veya muayene için hastaneye götürülürken veya hastane de tedavi olunurken veya ceza infaz kurumları arasında nakilleri sırasında işledikleri eylemlere disiplin cezası verilemeyeceği anlaşılmaktadır" şeklindeki açıklamalar nazara alındığında, somut olayda 21/06/2018 tarihinde hükümlünün duruşmada ifade vermesi amacıyla götürüldüğü Konya Adliyesinde nezarethanede bekletildiği esnada diğer hükümlülere yönelik gerçekleştirdiği yaralama eyleminin kurumda gerçekleşmediği, bu halde eyleminin hücreye koyma disiplin cezasını gerektiren eylemlerden olmadığı gözetilmeden, itirazın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde,

2- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 271. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir." şeklinde düzenleme karşısında itirazı yerinde gören merciin işin esasına girerek hem maddi olay hem de hukukî yönden inceleme yaparak itiraz hakkında bir karar vermesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde,

İsabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 30/10/2019 gün ve 94660652-105-42-15765-2018-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/07/2018 tarihli ve 2018/1308 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 13/01/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
karar kanun yararına bozma cmk itiraz maddi olay hukuki yön merci
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları