ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kasten Öldürme - Nitelikli Hal - Ek Savunma

26-09-2020 - 857

Kasten Öldürme - Nitelikli Hal - Ek Savunma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2019/3874
2020/1241
2020-06-11

Özet:

  • Sanık hakkında maktul ...’e karşı eylemiyle ilgili olarak, TCK'nin 81/1, 53. maddeleri uygulanması istemiyle kamu davası açıldığı, Bölge Adliye Cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalasınında bu yönde olduğu dosya kapsamından anlaşılmakla, ek savunma hakkı tanınmadan TCK. 82/1-a maddesi ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

 
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇ : Çocuğu kasten öldürmek, kasten öldürmek

HÜKÜM : Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2018 tarih ve 2017/313 esas, 2018/152 sayılı kararla;

TCK.nin 82/1-e, 53. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,

TCK.nin 81/1, 53, 54. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmüne yönelik istinaf talebinin, maktul ...'ya yönelik eylemle ilgili talebin esastan reddi; maktul ...'e yönelik eylemle ilgili kararın kaldırılarak, TCK.nin 82/1-a, 53, 54. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü vekilinin temyiz dilekçesi ile katılan ... vekilinin gerek ilk temyiz dilekçesi gerek süresinde verdiği ek temyiz dilekçesinde CMK 294. maddesinde belirtildiği şekilde temyiz sebeplerinin bildirilmemesi nedeniyle temyiz istemlerinin CMK 298. madde uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.

Sanık ... hakkında; maktul ...’e yönelik kasten öldürme, maktul ...’ya yönelik çocuğa karşı kasten öldürme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine ilişkin, sanık müdafii, katılan ... vekili ve katılan Kurum vekilinin istinaf yoluna başvurması üzerine istinaf başvurusunun kabulü ile yapılan duruşmalı inceleme neticesinde; "sanık ... hakkında maktul ...’ya yönelik çocuğa karşı kasten öldürme suçundan kurulan hükme yönelik İstinaf başvurusunun esastan reddine dair karar ile sanık ... hakkında maktul ...’e yönelik kasten öldürme suçundan kurulan hükmün kaldırılmasına ve sanık hakkında maktul ...’e yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına" dair Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 18.09.2018 gün ve 2018/1417 esas 2018/1396 sayılı Kararında bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... ve müdafiinin; maktul ...’e yönelik tasarlama suçundan kurulan hükmün hatalı olduğuna, Cumhuriyet savcısının; vesaireye ilişkin ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle;

1)Sanık ... hakkında; maktul ...’ya yönelik çocuğa karşı kasten öldürme suçundan kurulan hükme yönelen temyiz başvurularının tebliğnamedeki düşünce gibi 5271 sayılı CMK'nin 302/1. maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,

2)Sanık ... hakkında maktul ...’e yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçu yönünden yapılan incelemede;

Sanık hakkında maktul ...’e karşı eylemiyle ilgili olarak, TCK'nin 81/1, 53. maddeleri uygulanması istemiyle kamu davası açıldığı, Bölge Adliye Cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalasınında bu yönde olduğu dosya kapsamından anlaşılmakla, ek savunma hakkı tanınmadan TCK. 82/1-a maddesi ile hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafii ile Bölge Adliye Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, bozmaya konu kararın niteliği de gözetilerek aynı Kanunun 304/2. maddesi uyarınca dosyanın takdiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 11.06.2020 gününde oy birliği ile karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Kasten Öldürme Nitelikli Hal Ek Savunma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları