ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yediemin - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

26-09-2020 - 655

Yediemin - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 8. Ceza Dairesi
2017/8197
2019/1930
2019-02-12

Özet:

  • Açık artırma gününde malların hazır edilmesi yönünde sanığa tebligat yapıldığı ancak mahcuzların teslim edilmediğinin anlaşıldığı somut olayda, 
  • Sanığın Çal İcra Müdürlüğünün 2012/3 talimat sayılı dosyasında yediemin sıfatıyla imzasının bulunması, bu dosyanın haricen tahsil nedeniyle kapanması nedeniyle mahcuzlar üzerine konulan haczin de kalkması sonucu sanığın yedieminlik görevinin sona ermesi, 
  • İştirak haczi konulan dosyada ise sanığın yedieminlik görevinin bulunmaması karşısında; unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan sanığın beraati yerine yerine ve yasal olmayan gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1)Alacaklı ... tarafından başlatılan Denizli 7. İcra Müdürlüğünün 2012/120 esas sayılı dosyasından yazılan talimat sonucu Çal İcra Müdürlüğünün 2012/3 talimat sayılı dosyasından haczedilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların borçlunun yanında çalışan ve aynı zamanda hayvanların bakıcısı olan sanığa 06/01/2012 tarihinde yediemin sıfatıyla teslim edildiği, 15/06/2012 tarihinde ise dosyanın haricen tahsil nedeniyle satış talebinde bulunmaksızın infaz olunduğu, Denizli 7. İcra Müdürlüğünün 2012/3676 esas sayılı dosyasında alacaklı TEB AŞ tarafından aynı borçlu aleyhine başlatılan takipte ise 08/06/2012 tarihli müzekkere ile aynı mahcuzlara iştirak haczi konulduğunun ve 08/11/2012 tarihinde 1. açık artırma gününde malların hazır edilmesi yönünde sanığa tebligat yapıldığı ancak mahcuzların teslim edilmediğinin anlaşıldığı somut olayda, sanığın Çal İcra Müdürlüğünün 2012/3 talimat sayılı dosyasında yediemin sıfatıyla imzasının bulunması, bu dosyanın haricen tahsil nedeniyle kapanması nedeniyle mahcuzlar üzerine konulan haczin de kalkması sonucu sanığın yedieminlik görevinin sona ermesi, iştirak haczi konulan dosyada ise sanığın yedieminlik görevinin bulunmaması karşısında; unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan sanığın beraati yerine yerinde ve yasal olmayan gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre ise;

2) Hüküm tarihinden önce 01.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle 5237 sayılı TCK.nun 50/6. madde ve fıkrasında yer alan “yaptırım” ibaresinin “tedbir” olarak değiştirilip, 5275 sayılı CGTİK.nun 106. maddesinin 4 ve 9. fıkrasının yeniden düzenlenip 10. fıkrasınında yürürlükten kaldırılması karşısında infazda yetkiyi kısıtlayacak şekilde hapisten çevrili adli para cezasının ödenmemesi durumunda hapis cezasının kısmen veya tamamen infazına karar verileceğinin belirtilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafinin itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 12.02.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Yediemin Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları