Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç


Yargıtay 20. Ceza Dairesi
2019/5981
2020/4241
2020-07-13

Özet:

  • TCK'nın 186/1. maddesinde "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilâçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye ceza verilmesi" düzenlenmiş olup,
  • 26/04/2013 tarihli arama, yakalama ve elkoyma tutanağında belirtilen ele geçirilen ilaçlara ilişkin olarak TCK'nın 186/1. maddesi uyarınca "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş olup olmadığına" ilişkin uzman kişi ya da kurumlardan rapor aldırılıp sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırıdır.

 

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

A-Sanıklar hakkında 5607 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kurulan hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

Dosya kapsamına göre sanıklardan ele geçirilen ilaçların analizine ilişkin Sağlık Bakanlığı İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Laboratuvar Daire Başkanlığı'nın 20/06/2013 ve 24/07/2013 tarihli inceleme ve analiz raporlarının aslı yada onaylı suretlerinin hukuki denetime olanak verecek şekilde dosya arasında bulundurulması gerektiği gözetilmeden onaysız fotokopi evrakların hükme esas alınmış olması,

Kanuna aykırı, sanıklar ve sanık ... müdafiinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde görüldüğünden diğer yönleri incelenmeksizin CMUK’nın 321. maddesi gereğince hükümlerin BOZULMASINA;

B-Sanıklar hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti suçundan kurulan hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;

1- Dosya kapsamına göre sanıklardan ele geçirilen ilaçların analizine ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü'nün 10/05/2013 tarihli muayene ve analiz raporları ile Sağlık Bakanlığı İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Laboratuvar Daire Başkanlığı'nın 20/06/2013 ve 24/07/2013 tarihli inceleme ve analiz raporlarının aslı yada onaylı suretlerinin hukuki denetime olanak verecek şekilde dosya arasında bulundurulması gerektiği gözetilmeden onaysız fotokopi evrakların hükme esas alınmış olması,

2-TCK'nın 186/1. maddesinde "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilâçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye ceza verilmesi" düzenlenmiş olup, 26/04/2013 tarihli arama, yakalama ve elkoyma tutanağında belirtilen ele geçirilen ilaçlara ilişkin olarak TCK'nın 186/1. maddesi uyarınca "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş olup olmadığına" ilişkin uzman kişi ya da kurumlardan rapor aldırılıp sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanıklar ve sanık ... müdafiinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde görüldüğünden diğer yönleri incelenmeksizin CMUK’nın 321. maddesi gereğince hükümlerin BOZULMASINA, 13.07.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

(www.corpus.com.tr)