ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

bylock fetö itirafçı tanık teknik veri kuşku veri havuzu silahlı örgüt örgüt sabit hat arama telefon kayıtları gizli haberleşme cmk 229 güveni kötüye kullanma bam beraat derhal beraat hizmet mahkumiyet ön muhasebe cinsel taciz telefon numarası iftira kağıt parçası tevilli ikrar ısrarlı takip sırnaşıkça hareket ikrar savunma arkadaşlık kurmak not kağıdı deneme kabini giysi özel hayat gizlilik ihlal gözetleme hırsızlık zorunluluk cmk 223 yaralanma bıçak ekip aracı polis aracı hastane kişisel veri fotoğraf çıplak görüntü mahremiyet koruma tedbiri maddi tazminat belge asgari ücret tutuklama muhabir müşteki delil karar verme ameliyat itiraz devlet hastanesi teşhis eski sevgili şantaj tehdit uzlaşma uzlaştırma sahte fatura kovuşturma şartı defterdarlık vergi dairesi mütalaa düşme kararı uyuşturucu madde cezaevi fikri içtima hint keneviri ayakkabı topuğu kullanma soyut beyan kesin delil teknik yöntem bilişim sistemi e posta e mail erişimin engellenmesi şikayet mera tecavüz zincirleme suç aynı zaman temadi avukat yetki belgesi cezai sorumluluk görevi kötüye kullanma icra takibi dava açmamak açtığını söylemek görevi kötüye kullanmak icrai davranış masraf vekalet ücreti stajyer hakaret taarruz müessir fiil hakime karşı işlenen suçlar yazılı muvafakat görevi yaptırmamak direnme haciz suçların şahsiliği kasten yaralama basit yaralama öğretmen öğrenci tokat telefon üzerine yürüme kamu nüfuzu haksız tahrik kanun yararına bozma hesap hatası adalet bakanlığı takdir hakkı hagb denetim maddi yanılgı yazım hatası suça sürüklenen çocuk temyiz sınırı baro müdafi ücret yaralama adli tıp para cezası kasten öldürme teşebbüs silah elverişlilik horoz dövüşü taş darbelerin şiddeti vücut bölgesi hedef alma taksir ölüm keşif itibar etmeme gerekçe temsili keşif otopsi olay yeri krokisi töre namus öldürme kıyas saik birlikte yaşama töre cinayeti değer yargısı aile üyeleri sizi öldüreceğim olası kast traktör sürme tck 81 karşılıklı hakaret katılma talebi kararın tebliği sarhoşluk hakime hakaret allah belanı versin rahatsız edici haksız tutuklama cebir suçun unsurları tck 265 alkolmetre mala zarar verme cinsel saldırı birlikte suç iştirak şüpheden sanık yararlanır araca bindirme eve götürme uyuşturucu ticareti müsadere durdurma ihtar resmi belge sahtecilik gerçek durum belgeleme tck 204 tartışma duruşma söz sırası savunma hakkı şahsi durum ekonomik durum mali durum akıl hastalığı embesilite zeka geriliği konut dokunulmazlığı uyap temyiz dilekçese elektronik ortam e imza gece yarısından önce yağma nitelikli yağma anahtar vurma silmek rıza eşin rızası meşru amaç itirazın iptali kooperatif aidat taleple bağlılık icra inkar tazminatı pay defteri iş sözleşmesi yüklenici dava arkadaşlığı rücu tazminat müteselsil sorumluluk tasfiye tasfiye payı tasfiye masrafı istifa çıkma çıkarılma müflis iflas masası kayıt kabul kira alacağı iflas iflastan sonra doğan alacak masa borcu menfi tespit üyelik hakkı devir sözleşmesi tereke mirasçı terekeye iade fatura ticari defter sözleşme karine temsil kesinleşme tespit üye paylaştırma tapu iptal tescil ödeme olgusu ispat devamsızlık haksız fesih kıdem ihbar yıllık izin form okuma yazma bilmeme imza atma inkar fazla mesai fazla çalışma kıdem tazminatı şoför haklı neden haklı fesih hız trafik cezası iş güvenliği ihbar tazminatı ubgt hafta tatili agi kısmi dava belirsiz alacak usulden ret bölünebilir nitelik cevap dilekçesi zamanaşımı ıslah feshin geçersizliği işe iade sigara içme tuvalet maaş düşürme yazılı onay zımni kabul baskı yetki tespiti iş kolu işyeri 696 sayılı khk sürekli işçi kadroları yetki itirazı ödeme emri davanın reddi valilik tüzel kişilik husumet içişleri bakanlığı borcu söndürme borcu sona erdirme dinlememe açıklamama işçilik alacağı emeklilik iş kazası muris vefat manevi tazminat alt işveren asıl işveren zarar devre mülk satış iptal şekil şartı adi yazılı görevli mahkeme tüketici mahkemesi sgk sağlık harcamaları trafik kazası iş mahkemesi haksız fiil bono iade asliye hukuk eski hale getirme müdahalenin meni 4/5 in rızası projeye aykırılık ortak alan kamera güvenlik kamerası muvafakatname kat malikleri balkon mimari proje mutfak toplantı apartman yönetimi yazılı belge vekalet destekten yoksun kalma çocuğun desteği dönemsel azalma kusur sigortalı kaza arsa payı inşaat kat karşılığı inşaat tapu devri arsa sahibi cezai şart ifaya ekli muhdesat bütünleyici parça paydaşlığın giderilmesi ortaklığın giderilmesi 3. kişi arsa bina bağımsız bölüm alışveriş mağaza sorumluluk çantanın çalınması doğal zarar ayıplı mal misli ile değişim bedel iadesi aynı saate duruşma verilmesi tetikte tutma adil yargılanma hmk 320 sezaryen doğum organ fonksiyon kaybı uzman hekim denetlenebilme donör taşıyıcı anne genetik rahatsızlık hamile kalma gözetim amniosentez alerji anestezi bebek doktor hatası ihmal hata hastanenin sorumluluğu senedin iadesi borcun ifası aksinin ispatı kalp pili kanser tedavi komplikasyon aynen iade bozulma satış bedeli malpraktis zarar kalemleri açıklattırma bilirkişi taban düşmesi kireçlenme kreş park çocuk bakım azil haklı azil haklı sebep kazanılmış hak bozma karar verilmesine yer olmadığı eksik iş banka alacak maaş haczi ihtiyaç kredisi dörtte bir kesinti iik 83 damga vergisi harç icra müdürü tutanak harçlar kanunu haciz ihbarnamesi borçlu zimmet 89/1 tebliğ memur ismin yazılmaması çek ihtiyati tedbir takipten önce süresiz şikayet icra işlemleri borçlu olmayan kişi borçlunun değiştirilmesi borçlu eklenmesi mernis adresi usulsüz tebligat şerh öğrenme taşınmaz hisse kira parası muhtıra müzekkere rehin doğmamış hak mevcudu eksiltme iik 331 ödeme şartı taahhüdü ihlal taraf iradeleri uyuşmama gerekçeli karar cmk anayasa 230. madde tutarlılık denetimi haksız rekabet sosyal medya reklam rakip şirket zehir ayakkabı marka men metro istasyonu logo taklit ürün toplatılma imha markanın hükümsüzlüğü iltibas benzer hizmet sınıfları alacak davası dava dilekçesi genel hükümler mail order rıza dışı kredi kartı çek karnesi dikkat özen çek hamili keşideci ciranta ödeme yasağı ayırt edici benzerlik karıştırma tüketici bütüncül bakış açısı karıştırılma eser çoğaltma yayma izinsiz yönetici müteselsil sanat eserleri refi uyuşmazlık mahkemesi vakıf üniversitesi kamu personeli profesör iş akdi fesih parasal haklar idari yargı eser sahipliği taleplerin yığılması arabuluculuk endüstriyel tasarım lisans ayırt edici özellik tanınmış marka benzer marka risk değerlendirmesi sosyal güvenlik duruşma açılması hukuki dinlenilme hakkı ispat hakkı prime esas kazanç mülga kanun meri kanun kadrolu işçi ölüm aylığı eşle birlikte yaşama boşanma fiilen birlikte yaşama yıllık izin ücreti şantiye şefi işçilik alacakları 5 yıl evlenme 1 yıl içinde fesih nüfus kayıtları kadın işçi kötü niyet tazminatı bağımlı çalışma yargılama gideri görevsizlik yetkisizlik emsal ücret erkek tuvaleti görev değişikliği görevi kabul etmeme ücret farkı itfa yargılamanın her aşaması savunmanın genişletilmesi geçerli fesih geçerli neden hasta olma rahatsızlanma rapor alma kesintisiz toplu kullanım 24 saat izin yok hükmünde mahsup takas 6 iş günü hak düşürücü süre kavga işveren işe davet samimi olmama şart boşta geçen süre işe başlatmama işçi kadroya geçiş yeniden belirleme kazandırıcı zaman aşımı kamu malı özel mülkiyet zilyetlik yetkili makam kroki kazandırıcı zamanaşımı yol boşluğu tapu mesken bahçe yol devlet malı sit alanı vakıf malı mazeret icra emri davanın takip edilmemesi gaiplik kuvvetli şüphe haber alamama ticari sicil şirket yetkili kira sözleşmesi tahliye istinaf ek istinaf sebepleri artık değer mal rejimi ecrimisil likit muayyen elatma taşınmaz bedeli doğum tarihi düzeltim yargılamanın iadesi talepte bulunmayan talebin aşılması hukuki dinlenilme delil listesi tanık delili kesin süre tis işveren kayıtları eksik delil önemli delil hmk geri gönderme kısıtlı yerleşim yeri değişiklik vesayet makamı yetkili mahkeme staj staj ücreti kamu hastaneleri usul kayısı tarım makinası bozma dışı ticari taksi plakanın terki terkin trafikten çekme trafik komisyonu ailenin korunması şiddet savcılık dilekçe tedbir talebi örnek meslek hastalığı kuruma bildirim ziynet eşyası duyuma dayalı görgüye dayalı sebepsiz zenginleşme akaryakıt ipotek kiracı ihale kıymet takdiri nişan çeyiz başlık parası nişanın bozulması genel ahlak adap kişilik hakları geri isteyememe nafaka tedbir nafakası yoksulluk nafakası reşit olma ahlaki ödev geri ödeme iştirak nafakası velayet zenginleşme geriye dönük alışılmış hediye mutad hediye nişan elbisesi gerekçe göstermeme bilirkişi raporu çelişki kira makul süre noter noterlik yasası kusursuz sorumluluk araç satışı fotokopi vekaletname likit alacak belirlenebilir olma öğrenci yurdu yurt ücreti taraf ehliyeti paranın iadesi barınma hizmetleri yönetmelik aleyhe hüküm verme yasağı tahkim kurulu uyuşmazlık çözüm kurulu yargı yolu futbolcu fenerbahçe eczane sözleşmenin feshi ceza mahkemesi hukuk hakimini bağlamayacağı nitelikli dolandırıcılık askıda olma annenin ölmesi dede üstün yarar yüze tükürme eski erkek arkadaş tam kusur davanın açılmasından sonra sadakatsiz yaşam aldatma kayınvalide ile alay etme yağlı yemek eşit kusur sadakat evlilik öncesi cinsel ilişki bakire casus program ses kaydı zina hukuka aykırı delil eşi aşağılama eşya atma eşyalara zarar verme kapı kırma ayrı yaşama aile konutu açık rıza geçerlilik koşulu eş muvafakati eş rızası cinsel içerikli mesaj gece vakti ağır kusur anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma 2886 sayılı yasa süre verme teslim etme davanın açılmamış sayılması duygusal ilişki öpmeye çalışma savunma tutanağı yersiz ödeme gümrük vekalet aylığı gerçek dışı beyan hile açık hata kambiyo senetleri yenileme harcı dosyanın düşmesi 78/2 terör üye olma devletin birliği devletin bütünlüğü YPS molotof barikat kurma 302. madde silah sağlama tck 314/2 174/1 eylem hazırlığı kamu görevlisi yazı işleri müdürü kaba söz nezaket dışı görevden dolayı hakaret kayınvalide yalan söyleme gerçek dışı ziynet eşya alacağı sosyal durum evli olma izin alma dışarıda buluşma gönül eğlendirme ayıp yenisi ile değişim araç sıfır araç boyalı çıkma bedelde indirim icra mahkemesi istinaf süresi tefhim 10 gün süre aşımı ticareti terk ticaret şirketi alacaklı zarara uğratma mal beyanı mevcudu azaltma ticari faaliyet iş makinası finansal kiralama faktoring sahte belge müşavir özel belgede sahtecilik dolandırıcılık serbest meslek polis memuru yasak aşk eğlence yeri kafe kıdem durdurma güven duygusu resmi sıfat aşık olmak yetki köy korucusu ücretten kesme göreve son verme soruşturma disiplin cezası yetim aylığı 5434 sayılı yasa fiili birliktelik 5510 sayılı yasa gelir bağlama aylık bağlama iddianın genişletilmesi tahkikat dava tarihi 6 ay terditli dava aileye hakaret affetme barışma görüşmeleri saldırı paranın alım gücü menfaat taşınır mal bağışlama gizli bağışlama muvazaa isim tashihi tapuya başvuru ihtarname ihtara cevap taşınmaz satışı ticari son tutanak anlaşma anlaşamama dava şartı davet mektubu günlük hatıra defteri hukuka aykırı ortak konut evlilik birliği temelden sarsılma evlilik kızlık soyadı kocanın soyadı aihs davanın uzaması gereksiz masraf ön inceleme gizli ayıp ayıba karşı tekeffül borçlar kanunu rutubet yağmur satış sözleşmesi dönme soybağı nüfus kaydı düzeltme soybağının reddi nesebin reddi mirasçılık aile mahkemesi ilamsız takip yetkili icra dairesi yetkili yer tebligat usulsüzlük ceza dosyası kamulaştırma kamulaştırmasız el atma mülkiyet maden kömür madeni kaçınılmazlık koruyucu gözlük kpss kursu mesleki hazırlık kursu eğitim nafakanın kaldırılması reşit çocuk işe başlamak ticari araç ruhsat hususi asliye ticaret tespit davası kamu düzeni resen araştırma yazılı delil her türlü delil sendika sınır dışı deport örnek dilekçe çalışma izni evlilik dışı tanıma tmk biyolojik baba doğum masrafı ceza yargılaması masumiyet karinesi ihaleye fesat karıştırma sendikal faaliyet sendika hakkı sendikadan ayrılma belediye başkanı soruşturma izni bireysel başvuru zorunlu askerlik organ kaybı sağlık problemleri manevi varlık özel şirket ahlaki durum aile hayatı kişi hürriyeti sahte mühür hakkaniyete uygun yargılanma görüş farklılıkları yargıtay daireleri katılmama mahkemeye erişim gösteri yürüyüş propaganda ifade özgürlüğü hapis cezası kötü muamele orantısız güç etkili başvuru manevi zarar güvenlik güçleri gözaltı boğaziçi imara aykırı yapılar yıkım birden çok baro aynı il anayasaya aykırılık anayasaya aykırı bekçi hapis çarşı mahalle yapı kayıt belgesi iptal başvurusu özel okul taşınmaz mal eğitim yılı sonu idare üst sınır avukatlara dağıtım infaz koruma memuru tevkifevi takdir yetkisi güvenlik soruşturması genel müdür bağlı çalışma hizmet alacağı temsil yetkisi hatır çeki kambiyo senedi ticari ilişki avans çekleri bedelsiz kalma ticari satım ticari alım ticari dava sigorta şirketi ortak sorumluluk gerçek kişi hafriyat emsal kira şekil red süresinde itiraz karar düzeltme astsubay sözleşmeli astsubay yenilmeme işlemin iptali takdir belgesi not ortalaması hukuki isabet usta öğretici cinsel istismar eş sebebi atama 360 gün prim aile mazereti aile birliği tayin ilçe belediyesi meclis üyesi mali yıl bütçe tasarı belediye meclisi karar içtihat birleştirme amaç hukuki istikrar aykırılık uyuşmazlık sulh ceza hakimliği ehliyet ehliyetsiz sürücü belgesiz çalma malik twitter retweet aynen yayınlama zincirleme hakaret müstehcen cd dvd tck 226 izleme tutanağı doktor şeref haysiyet ağır eleştiri rahatsız edici söz cinsel organ gösterme doğrudan hedef alma hayasızca hareket göçmen kaçakçılık cezalandırma şüpheden uzak ssç suçüstü kamu masrafı oyun konsolu etkin pişmanlık şüphe kimlik kontrolü kapı tekmeleme daire kapısı terör örgütü kod ad iletişim ağı örgütsel faaliyet tespit tutanağı değerlendirme tutanağı tartışılmış delil resmi belgede sahtecilik tacir tacir vekili eczacı devremülk inşaata başlamama devremülk satışı bedensel temas şikayetten vazgeçme hüküm yeni kanun lehe düzenleme yeniden değerlendirme katılan uyarlama yargılaması tekerrür hukuki menfaat gizliliğin ihlali suç tarihi reşit olmama katılma hakkı kamusal alan sanık seçenek yaptırım uyarlama yargılama trafik güvenliği aldatıcılık objektif nüfus cüzdanı kesik izleri kambiyo vasfı sahte vekaletname tefecilik düzenleme harcama belgesi gerçeğe aykırı uyuşturucu ticaret kovuşturma alıcı görevliler satın alma satışa arz etme özel yetki kabul etmeme sıkı sıkıya bağlı hak adli emanet lisan sözleşmesi inhisari lehe kanun yürürlüğe girme kaçakçılıkla mücadele resmi gazete savcı olarak tanıtma bankanın aracı kılınması adli para cezası hapis cezasına çevirme şirket müdürü kişisel harcama cevapsız arama plan yasak kanıt tesadüf kusur yeteneği akıl hastası güvenlik tedbiri uyku ilacı yemek ilaç jandarma akşam yemeği kola şişesi başına vurma hazine mahkum olma hazır edilme segbis kanıt yanılgı yasa yolu yargıtay inandırıcı delil belediye kaplıca tahsis eksik inceleme kaçak elektrik davanın düşmesi adam öldürme ateşli silah kurşun çekirdeği kurşun menfaat çatışması ortak müdafi boğaz kesme maktul haksız hareket ceza haberdar edilme katılan vekili kısıtlama kimlik bilgileri kimlik bilgilerinin verilmesi suç mağdur odaya ateş rastgele ateş kasten işleme taraf sıfatı ortak hüküm kurulması vakıf hakkın kötüye kullanılması hizmet tespit ispat yükü çalışma olgusu müfettiş ifade mazeret dilekçesi su sızması alt kat tamir ettirme kararma ısı pay ölçer vazgeçme kurul kararı sayı çoğunluğu pay çoğunluğu kurul karar bağımsız ölüm temlik eden defi iyiniyet tasarrufun iptali malvarlığı borca yeter tasarrufun yapıldığı tarih kasko poliçe daimi maluliyet sigorta ferdi kaza koltuk sigortası belirleme ölçütü cismani zarar davacıya verilen süre mahkemece verilen süre maluliyet gerçek zarar müşterek sorumluluk müterafik kusur tazminattan indirim hasar hasar bedeli traktör römork ağır bedensel zarar koşul ibra tarihsiz ibraname ölenin yakınları protokol miktarın tespiti maktu nispi zmms vücut bütünlüğü park hali hukuki konu aciz vesikası adres haczi kabil mal dask deprem sigortası bildirim zorunluluğu pasif dönem asgari geçim indirimi kaza tarihi faiz başlangıç tarihi desteğin annesi pay hesabı hesaplama 4. kişi ızrar kastı kötüniyet icra dosyası icra müdürlüğü bilgi ibraz takibin kesinleşmesi emniyeti suistimal teminat belgede sahtecilik ceza davası bekletici mesele miras hükmen red araç maliki diş tedavisi tedavinin yarım kalması ücret iadesi hesap yöntemi yapı kayıt kar karşılığı inşaat kullanım amacı kat karşılığı inşaat kar kaybı menfi zarar müspet zarar kesinti yöntemi miktar yönünden red dava değeri havale borç hapis hakkı taşkın hapis müvekkile bildirme milli eğitim özel eğitim kısa karar ilke vergi kdv akdi vekalet iflas erteleme rehin açığı belgesi ilamlı takip borç ikrarı senet kambiyo çek aslı muvafakat taşıt kanunu makam aracı haczedilmezlik çek tazminatı keşide ilam vekile tebliğ görevli daire kıymetli evrak maddi hata bozma kararı taşkın haciz sonuç çekişmeli vakıa istihkak istihkak iddiası görevli yargıtay dairesi dava feragat davadan feragat temyizden feragat ihbarname 3. şahıs haksız itiraz işletme bir kez işlenme şirket yetkilisi gerçeğe aykırı beyan taahhüt belirsizlik tebliğ tarihi 1 hafta çağrı kağıdı bozma nedeni ihalenin feshi müşteri bilgileri kısmi sorumluluk gsm operatörü saklama yükümlülüğü nakliyat emtia davanın kabulü hükmün kesinleşmesi serbestçe tasarruf tüketici hakem heyeti kararın iptali yaşlılık maaş malullük bağkur kesinti tevkifat tarım süreksiz iş tarım işi kuruma başvuru sağlık karnesi haksız kullanım kurum borçsuzluğun tespiti icra inkar sağlık sorunları mobbing yıldırma işyeri değişikliği sendika temsilcisi 30 işçi kuralı kısmi eda külli tespit talep artırım bozmadan sonra ıslah kapris işyerini terk etme ibraname ulusal bayram usuli kazanılmış hak işten önceki paylaşımlar sosyal paylaşım sitesi düşünce özgürlüğü iş sağlığı olumsuz koşullar tehlike doktor raporu havalandırma bulunmaması işçi sağlığı kötüniyet tazminatı işvereni şikayet zorlayıcı sebep bayanlar tuvaleti işe gitmeme genel tatil itiraz yolu geriye yürüme derdest dava uygulama zorunluluğu hizmet süresi pasif husumet birlikte sorumluluk organik bağ hileli işlem birlikte istihdam işyeri devri işçi devri işe gelmeme yargılamadan önce aktif husumet kanuni haklar aleyhe tanıklık işten çıkarma başka dava bordro bölüm farkı ödemeler benzer iş prim kota hedef giydirilmiş ücret servis iş güvencesi işveren vekili çalışma süresi talebin sınırı muaf üniversite kadro artış oranı toplu iş sözleşmesi hizmet sözleşmesi eş lehine tahliye taahhüdü imzaya itiraz hatırlamama açık itiraz itirazın kaldırılması hukuki tavsif hukuki niteleme ecri misil daha önceki dönem malik olunan dönem el atmanın önlenmesi yapıların kaldırılması üstün korunmaya değer yıkma bedel tespiti mütemmim cüz bankadan çekme depo temyiz etmeme başka dosya yetersiz rapor dayanak belge haksız şikayet suç isnadı sınırı aşmak eser sözleşmesi estetik yanık epilasyon abone fiili kullanım kamu konutları milli emlak yakıt bedeli yüzölçümü bağlı kredi proje proje satışı konut deprem seçimlik hak hakkaniyet değer düşüklüğü şartname hakediş yüzdelik sebepten mücerret veriliş sebebi gayrimenkul satış vaadi kapora makbuz iş mahkemeleri ücret alacağı çamaşır makinası garanti kullanım ömrü boşanmanın gerçekleşmemesi ziynet bedeli ses kayıt cihazı alenilik sadakat yükümlülüğü hukuka aykırılık evlenmeye pişman olmak kötülemek kocayı kötülemek elimi sallasam ellisi rapor zorlamak ağır hakaret esas mahkeme aşağılama değersizleştirme fiziksel şiddet yavşak mirasın reddi yasal mirasçı terekenin tespiti taraf teşkili irade beyanı kötüye kullanma boşanma iradesi samimi koruma kararı çocuk mahkemesi 5395 sayılı kanun muhtaç çocuk sözleşmeli öğretmen sosyal inceleme gelir kefalet ipoteğin kaldırılması ipoteğin fekki yazılı rıza sera ağaç sondaj arazi gelir metodu emsal tarım il müdürlüğü imar emsal taşınmaz aritmetik ortalama limited şirket amme borcu vergi borcu sıra cetveli yediemin ücreti kayıt kabul davası ticari satış tenzil kiralama takip sistemi semen orman irtifak 2/B kadastro askı ilan süresi orman arazisi devlet ormanı dava hakkı dava ehliyeti orman rejimi tahdit harita 2/B arazisi orman yönetimi tapulama mahkemesi kesin hüküm özel mülk yolsuz tescil yenileme eski haciz yasa hükmü işi bırakma terbiyesi ahlaksız kadın geç tebliğ atıf hukuk genel kurulu aile hekimi defin ruhsatı ölüm belgesi belediye tabibi toplum sağlığı eş durumu yurt müdürü hastalık kurum içi atama güreş antrenör kamu yararı kamu hizmeti puan maddi manevi düşük para yurt dışı denklik tutukluluk adli kontrol hak ihlali konutu terk etmeme tsk amir talep ilgilenmeme aleyhe bozma sadakatsizlik özel hayatın gizliliği uzman heyet görüş korunma çocuk mahkemeleri görev büyükanne kişisel ilişki torun alım gücü katılma alacağı iş bölümü büyük genel kurul 8. hukuk dairesi ölünceye kadar bakma insan kokusu bakma sözleşmesi bakım görevi tahsil cirosu teminat cirosu takibin iptali elektrik şirketi temerrüt zararın doğumu eve geç gelme kaçınma konut kredisi borçlu vekili alacaklı vekili hususi araç tahkim kanun yolu sigorta tahkim hukuk daireleri ceza daireleri kapatılma tam yargı adil yargılanma hakkı kınama cezası internet haber sitesi basın özgürlüğü kamu görevi ihraç konusuz kalma karar hakkı mülkiyet hakkı mahkemeye erişim hakkı idari teşkilat asılsız iddia kınama el atma güven ilişkisi özel hayata saygı hükümlü darp kelepçe ne bis in dem uzun sürme idari para cezası serkan kılıç gerekçeli karar hakkı acil sağlık hizmeti yeni hizmet binası geçici görevlendirme harcıhah şirket borcu kamu borcu kanuni temsilci su kirliliği atık su alıcı su ortamı çevre kirliliği sınıf öğretmeni maaştan kesme bilgi edinme değerlendirme kurulu mit nişanlı çalıştırma ruhsatı idari işlem pavyon faaliyet durdurma cezası sağlık bakanlığı yetki devri uzayan sözleşme ilan mükellefiyet 6552 sayılı kanun yürürlük tarihi yapılandırma doğrudan satın alma fazla ödenen bedel otopark inşaat ruhsatı süre verilmesi hakim görevden ayrılma meslekten çıkarma polis disiplin kurulu karar veren hizmet dışı fiil vergi tekniği komisyon vergi ziyaı defin ihtar puanı gata tıp fakültesi istihbarat hemşire önlisans intibak genel hizmet branştan çıkarma görev süresi meb vali proje okulu sekiz yıl il içi atama posta kanunu dağıtıcı personel toplu taşıma ücretsiz yararlanma benzer olaylar bim başkanlar kurulu idari dava dairesi çiftçi koruma 4081 saylı kanun korumadan çıkma istek görevde yükselme şube müdürlüğü yazılı sınav sözlü sınav düzenleyici işlem aynı konu istikrar vergi müfettişi yüksek tutar eski sistem yeni sistem sözleşmeli memur şef geçici görev özlük hakları göreve gelmeme konfederasyon siyasi faaliyet öğretim üyesi özel muayenehane ödenek döner sermaye tıp uzmanlık eğitimi kamu görevlisi olmayan yargılanmanın yenilenmesi savunma dilekçesi altı ay yarışma sınavı atanma katip vekalet pulu sahte kıymetli damga uyarıcı kullanmak bulundurmak denetimli serbestlik adli arama önleme araması sigara yasağı avukat büroları kapsam dışı aşı veli askeri üniforma paylaşma emir itaatsizlik sürücü kabahat sürenin dolması alkol çevirme karşılıksız hamil sigara kişisel kullanım sınır gümrük kaçağı çek kanunu karşılıksız çek suç olmaktan çıkma suç işleme yeniden önceki hüküm suça konu eşya suç eşyası kabul etme din istismar büyü inanç senet aslı icraya koyma güven berber koltuğu basit cinsel istismar alıkonulma habersiz kaçırma görüntü kaydetme ses kaydetme şantiye arama kararı bilgisayar el koyma ölçüsüz müdahale imaj haberleşme gizliliği ihlal dinleyici yerleştirme ayrıntı resim yayınlama lunapark eskort site cep telefonu numara ele geçirme promil bilinçli taksir mektup yazma etkileme sınıf vergi incelemesi işyeri dışı kargo kargocu bilmek taşımak atm kart kopyalama kaçma iddianame savcı sözlü talimat yetersiz gerekçe onbeş gün soruşturma evrakı indirim asgari oran levye müdafi yokluğu kalp hastası göğse vurma yaşlı satma hukuka aykırı arama zabıt katibi süre temyiz süresi akrabalık kredi tatil çalışma bir günlük ücret tekrar çalışma üçlü vardiya vardiya çalışma düzeni ikale restoran sorumlusu gece sürekli hal gizlice izleme yazılı fesih geçerli sebep iş göremez illiyet bağı yaş tahsis yaşlılık aylığı baba oğul hizmet tespiti iskonto süreli vekalet sona erme asil usule uygun destek yoksun kalma değer kaybı pert kazanç kaybı müterafik trafik çalışma gücü düzenli gelir sağlık harcama tedavi giderleri pay hesaplama yöntemi yoklukta karar kriter güvence hesabı plaka net gelir zarar gören şahsi haklar kask yakınlar bedensel zarar işgücü kaybı parasal sınır paylar yaş değişik iş işitme kaybı hatır taşıması ahlaki görev zorunlu sigorta araç sürücüsü sigortacı ara karar yaşam süresi pmf 1931 yaşam tablosu sovtaj mahrumiyet müteveffa akraba işgöremez bakıcı gideri tek taraflı kaza sakatlık garameten haklılık durumu davaların durması hukuk davaları iflasın açılması motosiklet yasa değişikliği facebook terk etmek feshe bağlı alacaklar iş bedeli farklı yerler katalog deniz manzarası bekletme gerekçeli inkar tüketici kredisi emlakçı tellallık faiz alacağı hayat sigortası poliçe limiti müvekkil gbt sorgulama aranma özel günler aile toplantısı düğün sosyal ortam eşlik etme talep artırımı delil başlangıcı talimat icra dairesi takip dayanağı kefil sonraki borçlanma kredi sözleşmesi öğrenme tarihi ıttıla tebligat kanunu haciz yazısı icra usulsüz tebliğ vade tarihi tanzim tarihi keşide tarihi yanlış yazma bono vasfı borca itiraz itiraz kelimesi ödeme yükümlülük tebliğe elverişli birden fazla takip ipoteğin paraya çevrilmesi imza lehtar bozmaya uyma mahrum kalma tahsil alacak miktarı sermaye şirket ortağı sermaye borcu unvan terkini markaya tecavüz sekreter yarı yarıya sahte imza iş göremezlik tazmin 506 sayılı kanun bakım görevlisi hasta kız banka kayıtları kesintisiz çalışma akademisyen yabancı özbekistan sigorta başlangıç çıraklık işveren otoritesi işveren feshi geçerlilik koşulları ibra sözleşmesi yakınlaşma belirli süreli yetkililere haber vermeme doğruluk bağlılık mahkeme beyan sataşma geçimsizlik evli çalışan ilişki gönül ilişkisi ikamet iddia araştırma irade fesadı işkolu çoğunluk işe davetin samimi olmaması geçersizlik kısmi ıslah içtihadı birleştirme özel sebepler yıllık ücretli izin dinlenme hakkı avans brüt ücret ssk primi delil tespiti hukuki yarar müfettiş raporu hakkın tartışmalı olması gazeteci anayasa mahkemesi tazminatı tarım işçisi asliye hukuk mahkemesi ahır iş yasası ağır çalışma koşulları basın iş kanunu iş ilişkisi çelişkili beyan ücret miktarı çalışma arkadaşı suçlama geçersiz fesih delilden vazgeçme resen dinleme güven sarsıcı davranış samimi görüntü kadın müşteri kamera kayıtları yargıtay kanunu irade sakatlığı memuriyet mevsimlik işçi izin formu kişisel mal edinilmiş mal paylı mülkiyet kira geliri banka hesapları ortak mal evlatlık evlat edinilen küçük isim değişikliği nüfus mahkeme kararı evlenmeden önce ev alma değer artış payı evlilik birliği içinde kayyım babalık tespiti yasal temsilci kayyımın ölümü hasta evlat edinme medeni kanun paydaş paydaşlıktan çıkarma ağır ihlal basın haber görünür gerçeklik eleştiri sınırın aşılması haksız eylem okul müdürü fazla ödenek okul ihtiyaçları aids bulaştırma fiilen kullanma ortak çocuk takı gelin bedel yoksulluk alt kira çatılı işyeri iade borcu anahtar teslim mirasçılıktaki sıra amca kanalizasyon hizmeti abonelik kanalizasyon hattı hor kullanma eskime yıpranma yanlış belirtme usulsüz kapalı gps hukuk hakimi aile konutu şerhi fer-i maktu harç evden kovma ortak hayat temelinden sarsılma yoksulluğa düşme ayağın sakat olması eşle dalga geçmek temelinde sarsılma harçlık ekonomik şiddet ayrı yatak yeni isim dilekçe teatisi hitap oğlum popon sepet gibi evin bakımı temizlik ayrılık eğitim gideri bakım gideri kendiliğinden dikkate alınma delil göstermeme annenin soyadı ruhsal gelişim başka erkekle yaşama kadın sığınma evi psikolojik sorun saklama kişisel ilişkinin kaldırılması anne temlik satış iradesi gecikmiş itiraz tüzel kişi temsilci vekil tamamen ıslah kısmen ıslah mal kaçırma evlada satış inanç sözleşmesi inançlı işlem tavzih borçlar hukuku dava açma vekalet ehliyeti sebepten soyut hentbol transfer ücreti sporcu belediye başkanlığı dernek psikolojik taciz güçlü delil satış avansı satış talebinin reddi icra kefilliği dar yetkili genel mahkemeler güvenlik sistemi tüketici mahkemeleri genel kredi sözleşmesi gks tercüme kitap izinsiz promosyon tecavüzün önlenmesi eğitim giderleri yoksulluk sınırı tahir baykuşak kötü muamele yasağı reşit ölçer özel halk otobüsü aile hayatına saygı eşitlik ilkesi idari gözetim bandrol ücreti tutuklama tedbiri kabul edilemez uygun olmayan koşullar tutulma etkili başvuru hakkı ek dava evlenme hakkı levent tütüncü dilekçenin reddi tıbbi ihmal maddi varlık manevi varlığı koruma hakkı dokunulmazlık hakkı enis berberoğlu milletvekili haberleşme hürriyeti kurumsal yazışma kişisel verilerin korunması uygulama imar planı büyükşehir belediyesi değişiklik talebi nazım imar planı camii plan değişikliği kentsel dönüşüm riskli alan bakanlar kurulu kararı iptal davası 30 gün kongre pkk kck sehven uygulamama üyelik hazirun cetveli resmi kayıt yumruklama eşit davranma borcu rekabet yasağı sadakat borcu ticaret mahkemesi dershane taksit nama yazılı emre yazılı eşin üzerine yürüme azarlama mektup okuma kazanç karşılığı ödünç para erkek çocuk aktif dönem yolcu rögar kapağı maddi hasar idare mahkemeleri geçici işgöremezlik daimi işgöremezlik limit yetiştirme gideri hesap yöntem asliye ticaret mahkemesi inkar tazminatı yol zemini bozuk olma zmss motor silindir hacmi trafik sigortası kaza yeri uzamış ceza zamanaşımı cezayı gerektiren eylem direnme kararı usulden bozma bakıcı giderleri işgöremezlik trafik levhası idare mahkemesi karayolları alkollü sürücü peşin sermaye değerli gelir yol çalışması idarenin taraf olması otobüs intifadan men kira ödemesi vasi ticari sır izinsiz fotokopi çekme öne geçen fesih doğalgaz bağlantı bedeli güvence bedeli limit ipoteği ilamlı icra ipotek limiti tüketici senedi ciro iyiniyetli hamil şehrivan çoban duruşmada hazır bulunma hakkı emrah yayla infaz hakimliği hakan yılmazöz örgütlenme hakkı ersan nazlıer başvuru tek kol mahkum insan haysiyeti öz bakım m.t. başvurusu kişi güvenliği bylok ferhat kara senih özay 65 yaş üstü covid sokağa çıkma yasağı covid-19 salgın hastalık selahattin demirtaş tutukluluk süresi eren erdem takip hukuku ihtiyati haciz kesin haciz yakalama muhafaza aval şirket temsilcisi iki imza senedin ön yüzü kaşe yeni delil yargılama usulü delillendirme imzalı bordro sahtelik yabancı para türk lirası yasal faiz efektif satış kuru düzenleme tarihi tahrifat suçun kanuni unsuru fer-i müdahil gider temyiz dilekçesi müdahalenin men-i çıplak mülkiyet tapu iptali komşu haber vermeme tebligatın usulsüzlüğü bilirkişi beyanları tasdik yoklama belgesi kamu ortak kullanım mezarlık köy boşluğu satış senedi 3367 sayılı yasa köy boşluklar zeytin ağacı kişilik değerleri tedbir haklı olma eroin fişek saflık cumhurbaşkanı açıklanma yeni suç nitelendirme tahkim komisyonu beşte bir uyuşmazlık hakem heyeti kesin karar fazlaya ilişkin haklar saklı tutmak nemalandırma mehil vesikası istirdat basiretli tacir primin düşürülmesi korsan taşıma nakliye trafikten men avukatlık ücreti taşımacılık idari başvuru canlandırma idari ceza başbakan küfür meslekten ihraç çıkarma cezası hizmetli meslekten çekilme ayasofya müze ibadete açılma parmak izi sistem mesai takip dosya bilgileri yetkisiz kişi resmi kıyafet sivil kıyafet yönetmeliği 5334 sayılı yasa mera kanunu suçtan kurtarma okul müzik yetkili hamil araştırma görevi vade kamu ihale kurulu yol yapım işi baraj kamu ihalesi ağır aykırılık genel temizlik hizmeti işleten fren patlama bahşiş garanti ücret bedel tespit varlık yönetim istisna bankacılık kanunu iik 32 dürüstlük kuralı bandrol keşif gideri idari yol tescil ilamı iik 68 eve çağırma mesaj taciz cinsel tarh tarhiyat tahakkuk gelir vergisi kayıt dışı belgesiz stopaj belgesiz alış araç kiralama teslim etmeme namı müstear evliliğe müdahale tahsil harcı takibe devam özel tüketim ihracat ihraç malı imalatçı pomem mülakat sorular güzel sanatlar kaymakamlık hak arama özgürlüğü özelleştirme yüksek kurulu ivedi yargılama eve dön hoşgörü altın yediemin geçerli haciz geçersiz haciz adi ortaklık ek alacak birden fazla mühür bozma senetle ispat halefiyet ihya ek tasfiye dava zamanaşımı dokunulmazlık sigortasız araç yükseköğretim disiplin askı süresi zımnen red tıbbi laboratuvar zam üst öğrenim laborant lisansiyer sağlık bilimleri daire başkanlığı kontrol mühendisi enerji uzman yardımcısı naklen atama stratejik personel birlik tavan geri isteme hakem heyeti dosya masrafı adli tatil hizmet akdi geçerlilik arkadaş sayı açık oransızlık sopa para isteme işyeri sahibi görgü zincirleme kısa zaman silahla tehdit esasa etkili nitelikli sarkıntılık hürriyet yoksun bırakma fiziksel temas ani kısa süreli kesintili hürriyetinden yoksun bırakma ağır ceza hüseyin sezer çıkarma barış baş trh 2010 faiz başlangıcı uzun süreli cenaze hizmet kusuru pencere işyeri kıyafeti talimat işgörme edimi otel müşteri asılsız şikayet huzursuzluk hayatın olağan akışı aydınlatma görevi kademeli iş makinesi ayırma disiplin hukuku silahlı kuvvetler belediye kanunu vergi usul kanunu subay yenilememe psikiyatri görevden çekilme 1 ay şekli sorumlu sakat sağlık raporu tedavi gideri teminat dışı atk dahili davalı sorumlu düzenli iş erkek arkadaş dövme erteleme adli sicil sabıka yanlış gösterilmesi haber verme hakkı güncel taşıma denetim süresi sözleşme özgürlüğü yolcu taşımacılığı araç sahibi istasyon mühürleme faaliyetin durdurulması bayi teminat mektubu ihale kanunu teklif irade birliği aylıktan kesme suç duyurusu soyut iddia görüşme programı süleymaniye fevkalade hal bakanlar kurulu idari hak arama nüfus müdürlüğü ösym sınav kimlik avukatlık kimliği avukatlık kanunu levhadan silinme işten yasaklanma diş hekimi diş protez imar planı parselasyon imar durum belgesi uygulama meslekten men çalınma muhakkik öğretim görevlisi ales sözel puan eşit ağırlık uzatılma bölge idare mahkemesi benzer olay idari dava daireleri görev yeri amele karı onur kaba hitap çay huzur ve sükun arkadaşlık teklifi ısrar 15 temmuz darbe senaryo kalkışma suçu övme darbe girişimi örgüt üyesi bankasya çekinme muhasebe kullanım sınırı bulundurma hayat düşme tabanca oyuncak korkutucu gerçek silah kolonya çakmak ile yakmak kolonyanın silah olarak kabul edilmesi ev uyku ceza kanunu nitelikli hal ağırlaştırıcı sebep sözlü yazılı çırak kat maliki esastan red açığa senet tedavül yönetim kurulu nitelikli çoğunluk denetçi kat mülkiyeti oybirliği hasım yasal asgari ücret tarifesi hatır maddi olgu iski hatalı iş dekont icra dairesi geri bırakılma çalışma ortamı sakal belirsiz sürpriz karar toplu işçi çıkarma bildirim