Sana Tabanca Mı Çekmek Lazım Sözü - Tehdit


Yargıtay 4. Ceza Dairesi
2014/16237
2016/11886
2016-06-13





Özet:

  • Katılanın, sanığın telefonda kendisini, sana tabanca mı çekmek lazım, biçiminde sözlerle tehdit ettiğine ilişkin iddiasının, tanıkların beyanlarıyla da doğrulanmış olması karşısında, eylemin TCK'nın kapsamında tehdit suçunu oluşturduğu ve mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre ve yapılan incelemede:

Katılanın, sanığın telefonda kendisini "sana tabanca mı çekmek lazım" biçiminde sözlerle tehdit ettiğine ilişkin iddiasının, tanıklar ... ve ...'nın beyanlarıyla da doğrulanmış olması karşısında, eylemin TCK'nın 106/1. maddesinin 1. cümlesi kapsamında tehdit suçunu oluşturduğu ve mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılan ...'un temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.