ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

www.kararmatik.com'a üyelik ücretsizdir ve HER ZAMAN da ücretsiz olacaktır!
layer1-background
layer1-background

www.avukatkartviziti.com İş birliği ile
199 TL Değerinde
Dijital Avukat Kartviziti
Ömür Boyu HEDİYE!

Promosyon kodunuz : "KARARMATİK-100"

www.avukatkartviziti.com'a git

layer1-background

İşe İade - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Arabuluculuk Dava Şartı

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde, işe iade talebiyle arabulucuya başvuru dava şartının yerine getirilmesi için asıl işveren ile alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurulmasının zorunlu olduğuna, sadece asıl işveren yahut sadece alt işverene karşı arabulucuya başvurulduktan sonra

İncele

layer1-background

Yıllık Ücretli İznin Fazla Kullandırılması - Para İadesi

İşverenin işçiye kullandırdığı yıllık ücretli iznin hak edilenden fazla olduğu öne sürülerek karşılığında parasal iade talep etmenin yasal bir dayanağı yoktur. Bu nedenle davacı karşı davalı işverenin davalı karşı davacı işçiye fazladan kullandırdığı 6 gün için talep ettiği alacağın reddi gerekirken kabulü de ayrıca hatalıdır.

İncele

layer1-background

İşe İade Başvuru Süresinin Başlaması - Kesinleşmiş Kararın Tebliği

Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; bölge Adliye Mahkemesi kararının kesin nitelikte olduğunu, davacının süresi içinde işe iade başvurusunda bulunmadığını, kararın yerinde olmadığını, mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

İncele

layer1-background

Komisyon Karşılığı Sahte Fatura Düzenlemek - Gelirin Beyan Dışı Bırakılması - Resen Salınan Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Kaldırılması İstemi

Davacı adına, komisyon karşılığı sahte fatura düzenlemek suretiyle elde ettiği gelirini kayıt ve beyan dışı bıraktığı yolundaki saptamaları içeren vergi tekniği raporunun done alındığı vergi inceleme raporuna dayanılarak 2012 yılının tüm dönemleri için resen salınan üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemine ilişkindir.

İncele

layer1-background

Hizmet Kusuru - Tazminat - Yargılamanın Uzun Sürmesi - Adil Yargılanma

Başvuru, hizmet kusurundan kaynaklanan alacak davasında usul ve kanuna aykırı karar verilmesi; esaslı iddiaların Yargıtay kararlarında cevaplanmaması ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

İncele

Dün, sitemizdeki 4439 İçtihat, toplam 3938 kez okundu. 5 Yeni üye aramıza katıldı.

Şu ana kadar sitemizdeki 4439 İçtihat, toplam 1,646,914 kez okundu.


Ceza Hukuku

27 Nisan 2022, 08:46 - 138

Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme
Yargıtay 16. Ceza Dairesi ile Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi arasında birleştirme uyuşmazlığına konu olan ve Ceza Genel Kuruluna taşınan somut olayda; Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/1 esas sayılı dosyasında, öncelikle özel soruşturma usullerine tabi olan Cumhuriyet savcıları ...

Devamını oku

10 Nisan 2022, 09:55 - 183

Mesaj - Cinsel Taciz Suçu
Katılanın aşamalarda istikrar arz eden samimi anlatımları ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın, önceden tanımadığı katılanın telefonuna aşk sözlerini içeren müstehcen mesajlar gönderdiği bu mesajların bir kısmı mağdure tarafından silinmiş ise de, ifade tutanağı ile tespit edilen -güneş herkes için doğar ay ise gece uyumayanlar için,...

Devamını oku

31 Mart 2022, 05:52 - 101

Yağma-Yaralama-Mala Zarar Verme
Katılanların beyanlarına göre, suça konu motosikletin zilyetinin torunları ... olması nedeniyle, şikayet hakkının adı geçene ait olduğunun anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK nın 73. maddesindeki şikayet süreleri de dikkate alınarak şikayetçi olup olmadığı...

Devamını oku

31 Mart 2022, 05:51 - 48

Yağma-Ödeme Gücü Olmayan Sanıklar-Avukatlık Ücreti
Mahkemece 5271 sayılı Yasanın 150/3. maddesi uyarınca, sanıkların savunmasını yapmak üzere zorunlu savunmanların görevlendirilmesi nedeniyle, savunmanlara ödenen avukatlık ücretinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye...

Devamını oku

İş Hukuku

03 Mayıs 2022, 10:29 - 19

İşe İade - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Arabuluculuk Dava Şartı
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde, işe iade talebiyle arabulucuya başvuru dava şartının yerine getirilmesi için asıl işveren ile alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurulmasının zorunlu olduğuna, sadece asıl işveren yahut sadece alt işverene karşı arabulucuya başvurulduktan sonra...

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:21 - 21

Yıllık Ücretli İznin Fazla Kullandırılması - Para İadesi
İşverenin işçiye kullandırdığı yıllık ücretli iznin hak edilenden fazla olduğu öne sürülerek karşılığında parasal iade talep etmenin yasal bir dayanağı yoktur. Bu nedenle davacı karşı davalı işverenin davalı karşı davacı işçiye fazladan kullandırdığı 6 gün için talep ettiği alacağın reddi gerekirken kabulü de ayrıca hatalıdır....

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:10 - 18

İşe İade Başvuru Süresinin Başlaması - Kesinleşmiş Kararın Tebliği
Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; bölge Adliye Mahkemesi kararının kesin nitelikte olduğunu, davacının süresi içinde işe iade başvurusunda bulunmadığını, kararın yerinde olmadığını, mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir....

Devamını oku

10 Nisan 2022, 10:06 - 52

İşçilerin Whatsaap Grubunda Yaptıkları Konuşmalar - İş Akdinin Feshi
Somut uyuşmazlıkta, whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır....

Devamını oku


Ticaret Hukuku

07 Nisan 2022, 07:35 - 40

Trafik Kazası - Maluliyet - Tazminat Davası - Güvence Hesabı - Daimi İş Göremezlik
Mahkemece, Güvence hesabı olay tarihinden işleyecek yasal faiz ile sorumlu tutulmuştur. Olay tarihinde yürürlükte bulunan 5684 sayılı yasanın 14. maddesi ve Güvence hesabı yönetmeliğinin 14 ve 15. maddesi gereğince, gerekli belgelerle birlikte güvence hesabına başvuru yapıldıktan sonra temerrüde düşeceğinden davalı güvence hesabı...

Devamını oku

28 Şubat 2022, 20:18 - 95

Uzlaşma Sonucunda Sigortaya Karşı Dava Açılamaz
Somut olayda dava konusu trafik kazası ile ilgili başlatılan ... Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/5994 soruşturma sayılı dosyasında müşteki olan davacının, davalının trafik sigortacısı olduğu araç sürücüsü olan eşi ...dan herhangi bir şikayetinin bulunmaması karşısında davacı...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 09:48 - 80

Haksız Rekabet - Tazminat - Haksız Rekabetin Tespiti - Tecavüzün Refi - Arabuluculuk Dava Şartına Tabi Olmama
Somut olayda davacı taraf, bir nispi ticari dava olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, maddi ve manevi tazminat talepleri yanında, haksız rekabet oluşturan fiilin tespiti ve tecavüzün ortadan kaldırılması (refi) taleplerini ...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:40 - 69

Ticaret Unvanının Terkini Davasında Uzun Süre Sessiz Kalmanın Hak Kaybına Neden Olacağı
Davacı şirket, her ne kadar Türkiye de tescilli olmasa da 1990 tarihinden itibaren -İNTEL- ibareli unvanını ve markalarını korumak için Türkiye de girişimlerde bulunduğu gözetildiğinde ticaret unvanlarının ticaret siciline tescil edilmek zorunda olmaları...

Devamını oku

Borçlar Hukuku

23 Mart 2022, 08:55 - 110

Takip Talebinde Bulunulması Zamanaşımını Keser, Bunun için Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Şart Değildir
İcra takibinde ve davada dayanılan, hükme esas alınan 02.01.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede kira paralarının her ay peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar....

Devamını oku

17 Mart 2022, 18:07 - 161

Ev Sahibinin Kira Alacağı Sebebiyle Kiracının Suyunu Kesmesi Manevi Tazminat Ödemesini Gerektirir
Dosya kapsamına göre; davalı tarafından, kiracısı olan davacıyı kira borcunu ödememesi nedeniyle evden çıkarmak için, su saatini açma kapama vanasının yanından söktüğü ve su saatinden ev giriş plastik borusunu kestiği sabittir....

Devamını oku

10 Mart 2022, 07:55 - 44

Kredi Kartı Borcunda Faiz Hesabı
Uyuşmazlık 5464 sayılı Yasa kapsamında düzenlenmiş olan kredi kartı borcundan kaynaklanmaktadır. Anılan yasanın 26. maddesinde kredi kartı borçları ile ilgili özel bir faiz düzenlenmesi bulunmaktadır. Bu nedenle somut olayda 5464 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca faize hükmedilmesi gerekirken...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:07 - 147

Sözleşmenin Bütün Sayfalarının İmzalanmaması
Davalı, davada dayanılan 01/01/2011 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki imzasını inkar etmemektedir. Kira sözleşmesinin, davalının imzası bulunan başka bir belge ile oluşturulduğunu iddia etmektedir. Dayanak kira sözleşmesinin aslı tek parça olup sözleşmenin ön sayfasında davalının...

Devamını oku

Medeni Hukuk

27 Nisan 2022, 08:50 - 20

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Tazminat
Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan sorumluluğu 4721 sayılı TMK 1007. maddede düzenlenmiş olup maddenin 1. fıkrasında; -Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur.- hükmü yer almaktadır....

Devamını oku

27 Mart 2022, 05:15 - 70

Bireysel Emeklilik Primleri Edinilmiş Mal Mıdır?
Dava konusu yapılan bireysel emeklilik sisteminde biriken iştira bedelinin mal rejiminin sona erdiği tarihte belirlenmesi mümkün olduğu gibi sistemden çıkılmasını yasaklayan herhangi bir kanuni düzenleme de bulunmamaktadır. Mal rejiminin sona erdiği 09.02.2010 tarihi itibariyle davalı eşin sistemden ayrılması halinde...

Devamını oku

27 Mart 2022, 05:01 - 68

Maddi Çıkar için Evlenme - Küfür Edip Evden Kovma - Kusur - Nafaka
Davalı-davacı kadın evlilik tarihinden üç gün önce 11.12.2015 tarihinde davacı-davalı erkeğin tek tapulu mal varlığı olan oturduğu evini tapuda satış yoluyla devralmış, mahkemeye ise kendisine ait taşınmazın satışı suretiyle elde ettiği parayla davacı-davalı erkeğin evini satın aldığını beyan etmiş ise de...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:39 - 49

Küçüğün Orman Yangını Çıkarması - Ev Başkanının Sorumluluğu
Davada; orman yangınına sebebiyet verilmekle, zararın kapsamının tayininde davacı idarenin kusurunun olup olmadığının da araştırılıp, tartışılması, yangının nitelik ve niceliği itibariyle davacı tarafın alması gereken tedbirleri alıp almadığının ve yangının büyümemesi için sorumluluk halinin değerlendirilmesi gerekir....

Devamını oku

Medeni Usul Hukuku

15 Nisan 2022, 14:25 - 22

Gizli Ayıp - Yetki İtirazı - Görevsizlik
Somut olayda, kesin yetki kuralının bulunmadığı, davanın ilk önce İstanbul 12. Tüketici Mahkemesinde açıldığı ve davalının süresi içerisinde ikamet adresi olan Esenyurt ilçesinin Tüketici Mahkemesi olarak bağlı bulunduğu Bakırköy Tüketici Mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle usulüne uygun bir şekilde yetki itirazında bulunduğu, ...

Devamını oku

15 Nisan 2022, 14:19 - 47

Ayıplı Araç Satışından Doğan Zarar - Para Borcu - Alacaklının Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu
Somut olayda dava, ikinci el araç satımından kaynaklanmakta olup, davacı, uğramış olduğu zararın tazminini istemiş olmakla, davanın konusu, sözleşmeden doğan para borcuna ilişkindir. Türk Borçlar Kanununun 89/1. maddesi gereğince, para borçlarında ifa yeri,...

Devamını oku

27 Mart 2022, 05:08 - 58

Posta Yoluyla Temyizde Temyiz Tarihi
Belirtildiği üzere, temyiz yoluna posta marifetiyle gönderilen bir dilekçe ile başvurulması mümkün ise de, temyiz tarihi dilekçenin postaya verildiği tarih değil, Özel Daireye ulaştığı tarihtir. Özel Daire kararı davacıya 06.02.2020 tarihinde tebliğ edilmiş ve davacı tarafından posta yoluyla gönderilen...

Devamını oku

12 Mart 2022, 09:14 - 162

Arabuluculuk Dava Şartı - Davanın Esasına Girilmeden Önce Dava Şartının Yerine Getirilmesi
Davalı vekilince, davanın arabuluculuk dava şartı gerçekleşmediğinden davanın dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesine rağmen vekille temsil olunan davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemesinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle hüküm istinaf edilmiştir. ...

Devamını oku

Tüketici Hukuku

27 Mart 2022, 04:33 - 45

Ayıplı İfa - Dönme Hakkı - Faiz Başlangıç Tarihi
Davacı, dava konusu alacağının faizi ile birlikte ödetilmesini talep etmiş olup, satın almış olduğu motosikleti iade etmeden ödediği satış bedeli için faiz talebinde bulunamazsa da, mahkemece, aracın davalılara iadesine karar verildiğine göre, hükmedilen alacağa, satışa konu motosikletin davalılara iade tarihinden itibaren...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:42 - 47

Sigorta Poliçesinin Yenilenmemesinde Bankanın Sorumluluğu
Mahkemece, Taraflar arasında imzalanan ... sözleşmesinde bankanın hayat sigortasını resen yenileme yetkisinin bulunduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmayıp, davalı banka da ilk sigortanın sona ermesinden sonra takip eden yıllarda hayat sigortasını yenileme yükümlüğü davacıdadır. Ayrıca hayat sigortası zorunlu sigorta olmayıp...

Devamını oku

19 Şubat 2022, 10:58 - 137

Aydınlatılmış Onamın Yapılmış Olduğu İddiası Tanık ile İspat Edilemez
Somut olayda, dosyaya kazandırılan Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulunun 15.10.2014 tarihli raporunda; -kişiye yapılan bilateral fess ameliyatının endikasyonunun ve ameliyat tekniğinin tıp kurallarına uygun olduğu, anosminin bu tür ameliyatlardan sonra ortaya çıkabilen, öngörülemeyen ve önlenemeyen...

Devamını oku

15 Şubat 2022, 21:05 - 60

Fazla Ödenen Bedelin İadesi - Sebepsiz Zenginleşme - İstirdat
Somut olayda, İİK nun 67. maddesine göre açılan itirazın iptali davasında mahkemece, öncelikle davalının itirazında belirttiği icra dairesinin yetkisinin araştırılması ve şayet icra dairesinin yetkisine ilişkin itiraz yerinde değil ise esasa ilişkin itirazın incelenmesine geçilerek...

Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku

07 Nisan 2022, 07:32 - 34

Tasarrufun İptali Davası - Alacaklılardan Mal Kaçırma - İptal Davalarının Ön Koşulları
Alacaklılardan Mal Kaçırılması - İptal Davasının Ön Koşulu - Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması - Tasarrufun İptali - Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/572 Esas 2011/1621 Karar Sayılı İlamı...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:46 - 43

Muvazaa Nedeniyle Sıra Cetveline İtiraz - Muvazaalı Olduğu İddia Edilen Alacağın Takibe Daha Önce Konulması
Somut olayda, davacının alacaklı olduğu İstanbul 14. İcra Müdürlüğünün 2009/14961 Esas sayılı 12.12.2008 tanzim, 20.03.2009 vade tarihli 300.000.00 TL bedelli bir adet bonoya dayalı olarak 09.04.2009 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus yolla takip başlatıldığı; davalının alacaklı olduğu Gaziantep 8. İcra Müdürlüğünün 2009/7460 Esas sayılı dosyasında ise,...

Devamını oku

17 Mart 2022, 18:11 - 47

İhtiyati Haciz Kararı Sonrası Hangi İcra Dairesinin Yetkili Olduğu Hakkında
Somut olayda, icra takibine konu 21.02.2014 keşide tarihli, 10.284,88 TL bedelli çek için İstanbul Anadolu 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/86 D. İş dosyasında 11.03.2014 tarihli ihtiyati haciz kararı verilmiş, söz konusu ihtiyati haciz kararına ...

Devamını oku

10 Mart 2022, 07:58 - 52

Takipte Alınan Peşin Harcın İadesi
492 Sayılı Harçlar Kanununun 29/3. maddesi hükmüne göre -ilama dayanmayan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir.- Somut olayda alacaklı...

Devamını oku


Avukat Web Sitesi