ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

www.kararmatik.com'a üyelik ücretsizdir ve HER ZAMAN da ücretsiz olacaktır!
layer1-background
layer1-background

www.avukatkartviziti.com İş birliği ile
199 TL Değerinde
Dijital Avukat Kartviziti
Ömür Boyu HEDİYE!

Promosyon kodunuz : "KARARMATİK-100"

www.avukatkartviziti.com'a git

layer1-background

5 Yıl Boyunca Yıllık Ücretli İzin Kullanılmadan Çalışılmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu Hakkında

Somut uyuşmazlıkta; hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işyerinde 5 yılı aşkın çalışması olduğu tespit edilen davacının tüm çalışma süresi boyunca hak ettiği yıllık ücretli izin süresinin 100 gün olduğu belirtilmiş ve yıllık izin ücreti alacağına yönelik talep,

İncele

layer1-background

Öğretmenlerin Fazla Mesai Ücretinin Okulda Kaldığı Süreye Göre Değil Girdiği Ders Saatine Göre Belirlenmesi Gerektiği

Davacı, sözleşmesinde belirlenen haftalık ders saatinden daha fazla sayıda derse girdiğini iddia etmemiş, okulda kaldığı sürenin haftalık 45 saati aştığı iddiasıyla fazla mesai ücretine hak kazandığını iddia etmiştir. Hatta 2008 ile 2013 yılları arası

İncele

layer1-background

Yönetim Planında Köpek Beslemeyi Yasaklayıcı Bir Hüküm Bulunmaması - Evcil Hayvan Beslenmesinin Önlenmesi

Yönetim planında köpek beslemeyi yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığı anlaşılmakla mahkemece her ne kadar kat malikleri kurulu toplantısında köpek beslenmesine yönelik şikayetler olduğu ve bunun rahatsızlık verdiğinin ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de;

İncele

layer1-background

Ödeme Yerine Alacakların Devrinde Hacze İştirak Eden Tüm Alacaklıların Muvafakati Gerekir

İcra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK nin 120. maddesi uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatinin bulunması şarttır.

İncele

layer1-background

PTT Web Sitesinden Alınan Gönderi Takibi Sorgu Çıktısının Resmi Kayıt Olmadığı Hakkında

Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği tebliğ belgesindeki işlemin aksinin iddia edilmesi hâlinde bunun tahkik şeklini ve yöntemini göstermemiştir. Mahkemece, her somut olayın özelliği, oluş şekli, gerçekleşen maddi olgular en ufak ayrıntılarına kadar göz önünde bulundurup iddia

İncele

Dün, sitemizdeki 4503 İçtihat, toplam 5606 kez okundu. 3 Yeni üye aramıza katıldı.

Şu ana kadar sitemizdeki 4503 İçtihat, toplam 2,306,269 kez okundu.


Ceza Hukuku

12 Aralık 2022, 08:10 - 215

Haksız Tutuklama - Başka Mahkumiyetten Mahsup - Tazminat
Haksız tutuklama tazminatı talep eden davacının, beraat ettiği dosyada tutuklu kaldığı günlerin, başka bir dosyadaki mahkumiyetinden mahsup edilmesi, maddi ve manevi tazminat haklarını ortadan kaldırmaz....

Devamını oku

12 Aralık 2022, 08:04 - 141

Seni Sürdürürüm Sözü Tehdit Suçunu Oluşturur Mu?
Sanığın polis memuruna hitaben -seni sürdürürüm- sözü, tartışmanın bütünü değerlendirildiğinde, polis memurunun görev yerini değiştirmede herhangi bir yetki ve gücü bulunmadığından, tehdit suçunu oluşturmaz....

Devamını oku

22 Kasım 2022, 10:24 - 176

Ruhsatsız Silahın Arızalı Olması - Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu
Ruhsatsız silahın arızalı olması durumunda, ruhsatsız silah taşıma suçu oluşmaz....

Devamını oku

04 Ekim 2022, 09:49 - 247

Diğer Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Eylemi - Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Kesinleşmemesi
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının sanığa 05/11/2014 tarihinde tebliğ edildiği, sanığın 14/11/2014 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eyleminin sözü edilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi...

Devamını oku

İş Hukuku

16 Şubat 2023, 14:35 - 46

5 Yıl Boyunca Yıllık Ücretli İzin Kullanılmadan Çalışılmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu Hakkında
Somut uyuşmazlıkta; hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işyerinde 5 yılı aşkın çalışması olduğu tespit edilen davacının tüm çalışma süresi boyunca hak ettiği yıllık ücretli izin süresinin 100 gün olduğu belirtilmiş ve yıllık izin ücreti alacağına yönelik talep,...

Devamını oku

16 Şubat 2023, 14:33 - 38

Öğretmenlerin Fazla Mesai Ücretinin Okulda Kaldığı Süreye Göre Değil Girdiği Ders Saatine Göre Belirlenmesi Gerektiği
Davacı, sözleşmesinde belirlenen haftalık ders saatinden daha fazla sayıda derse girdiğini iddia etmemiş, okulda kaldığı sürenin haftalık 45 saati aştığı iddiasıyla fazla mesai ücretine hak kazandığını iddia etmiştir. Hatta 2008 ile 2013 yılları arası...

Devamını oku

31 Ocak 2023, 09:41 - 36

Çeklerin İşçinin Alacaklarına Mahsuben Verilmesi - Ücretin Ödendiği İddiası - İspat Külfeti
Birleşen davada davacı son 7 aylık ücretinin ödenmediğini ileri sürmüş davalı işveren de davacının ücretini ödediğini ispatlayamamıştır. Mahkemece davacının ücret alacağının, asıl davada icra takibine konu edilen beş adet çek ile ödendiği kabul edilerek talebin reddine karar verilmiş ...

Devamını oku

30 Ocak 2023, 18:21 - 38

Düşük Zam Oranı İşçiye Haklı Fesih İmkanı Tanımaz
Somut olayda işçiye zam yapılmamasının ya da zam oranının düşüklüğünün işçiye haklı fesih olanağı tanımadığı işçinin işyerini terkinin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmakla,davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken...

Devamını oku


Ticaret Hukuku

31 Ocak 2023, 09:12 - 119

Motorun Sökülerek Yerine Yeni Sıfır Motorun Takılması Değeri Artırmaz Aksine Değer Kaybına Neden Olur
Davacı tarafından bakımının yapılması amacıyla davalı şirkete teslim edilen araçta motor değişikliği nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararın tespiti bakımından hükmün dayanağı bilirkişi raporları alınmış ise de; raporu düzenleyen bilirkişi heyeti işin tekniği konusunda uzman...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:49 - 344

Pert Total Durumu - Kdv nin Eklenmesi
Somut olayda davacı vekili, davalı nezdinde sigortalı aracın müvekkilinin aracına çarpması nedeniyle müvekkilinin aracının hasarlandığını ileri sürerek hasar tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, kaza nedeniyle davacıya ait aracın sağ arka, ön ve alt aksamlarından araç ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:46 - 216

Kooperatif Üyelik Devri - Kooperatif Aidat Alacağı
Davalı, davacı kooperatifteki dairesini, 27.05.2008 tarihinde dava dışı 3.kişiye satmış ise de, ortaklığını da devrettiğine ilişkin sözleşme düzenlenmemesi ve satın alanın da kooperatife ortaklığı devir aldığı yönünde beyan ve bilgi vermemesi, yapılan satışın ortaklığın devri niteliğinde olmaması ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:43 - 368

Kısa Süreli Kiralama - Uzun Süreli Kiralama - Tazminattan Sorumluluk
Somut olayda, davalı .... aracın kayden maliki olup davalı vekili, kaza tarihinden önce 04.06.2016 -06.06.2016 tarihli kira sözleşmesi ile aracın 2 günlüğüne davalı sürücü .... a kiraya verildiğini, kazanın aracın davalı sürücünün kiraladığı süre içerisinde gerçekleştiğini, kiracı sürücünün aracın işleteni ...

Devamını oku

Borçlar Hukuku

31 Ocak 2023, 10:22 - 38

Yönetim Planında Köpek Beslemeyi Yasaklayıcı Bir Hüküm Bulunmaması - Evcil Hayvan Beslenmesinin Önlenmesi
Yönetim planında köpek beslemeyi yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığı anlaşılmakla mahkemece her ne kadar kat malikleri kurulu toplantısında köpek beslenmesine yönelik şikayetler olduğu ve bunun rahatsızlık verdiğinin ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de; ...

Devamını oku

29 Kasım 2022, 13:36 - 127

Sevgilisinin Eşine Video Gönderen Kadın - Manevi Zarar - Tazminat
Sevgilisi olduğu adamın karısına birlikteliklerine ilişkin video gönderen kadının manevi tazminat ödemesi gerekir. ...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:55 - 389

Takip Talebinde Bulunulması Zamanaşımını Keser, Bunun için Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Şart Değildir
İcra takibinde ve davada dayanılan, hükme esas alınan 02.01.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede kira paralarının her ay peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar....

Devamını oku

17 Mart 2022, 18:07 - 843

Ev Sahibinin Kira Alacağı Sebebiyle Kiracının Suyunu Kesmesi Manevi Tazminat Ödemesini Gerektirir
Dosya kapsamına göre; davalı tarafından, kiracısı olan davacıyı kira borcunu ödememesi nedeniyle evden çıkarmak için, su saatini açma kapama vanasının yanından söktüğü ve su saatinden ev giriş plastik borusunu kestiği sabittir....

Devamını oku

Medeni Hukuk

22 Kasım 2022, 10:20 - 94

Ortak Konutun Anahtarının Aileye Verilmesi - Boşanma - Ağır Kusur
Ortak konutun anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal eden eş, boşanma davasında ağır kusurludur....

Devamını oku

04 Ekim 2022, 09:58 - 148

Katılma Ve Değer Artış Payı - Ziynet Alacağı - Fiili Karine – Bağışlama - İspat
Eşlerden her birinin kendi anne veya babalarından gelen mallar söz konusu olduğunda; satış gösterilse dahi fiili karine olarak karşılıksız kazandırma (bağışlama) olarak değerlendirilmektedir. Bu tasarrufi işlem, hayatın olağan akışına göre,...

Devamını oku

10 Ağustos 2022, 16:42 - 186

Unutkanlık Hastalığı Olan Kişinin Vesayet Altına Alınması
H. A. ın unutkanlık hastalığı olduğunu, gözlerinin görmediğini, kendisine bakacak durumda olmadığını, kendi işlerini yürütmekten aciz olduğunu belirterek annesinin vesayet altına alınarak kendisinin vasi olarak...

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 09:35 - 172

Ortaklığın Giderilmesi – Muhdesat - İnfazı Kabil Karar Verilmesi Gerektiği
Somut olaya gelince; dava konusu taşınmazın tapu kayıt bilgileri incelendiğinde, tapu kaydının beyanlar hanesinde (A) harfi ile gösterilen binanın Menderes Furunkoyak, (B) harfi ile gösterilen binanın Gülperi Yaşa, (C) harfi ile gösterilen binanın Musa Battal adına kayıtlı ...

Devamını oku

Medeni Usul Hukuku

23 Ocak 2023, 18:35 - 68

Delil Tespiti Davası Belirsiz Alacak Davası Açılmasına Engel Teşkil Etmez
Dava açılmadan önce delil tespiti yoluna gidilmiş olmasının, davaya konu edilen zarar veya alacak miktarını belirli hale getirdiği şeklinde yorumlamak Kanunun amacına aykırıdır....

Devamını oku

23 Ocak 2023, 10:52 - 111

Uyaptan İndirilen Kararın İcra Takibine Eklenmesi Tebliğ Yerine Geçer Mi
Konusu para olan mahkeme kararının UYAP tan indirilerek icra takibine eklenmesi tebliğ yerine geçmez....

Devamını oku

12 Aralık 2022, 08:20 - 94

Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden Önce Arabuluculuk Dava Şartının Yerine Getirilmesi
İş bu davada, yukarıdaki kanuni düzenlemeler doğrultusunda davacı tarafından verilen görevsizlik kararı kesinleşmeden arabulucuya başvurulduğu ve son tutanağın bir örneğinin görevli asliye ticaret mahkemesinde davanın açıldığı tarih olan 28.2.2022 tarihinden önce dosyaya sunulduğu anlaşılmakla, mahkemece dosyaya sunulu bu tutanağın ilk dava açılmasından ...

Devamını oku

22 Kasım 2022, 10:17 - 67

İtirazın İptali Davasının Süresinden Sonra Açılması - Islahla Alacak Davasına Dönüştürülmesi
Hak düşürücü süre olan 1 yıldan sonra açılan itirazın iptali davası ıslahla alacak davasına dönüştürülebilir....

Devamını oku

Tüketici Hukuku

28 Aralık 2022, 08:47 - 68

Konut Kredisinin Erken Ödenmesi - Erken Ödeme Sebebiyle Komisyon Bedeli Talebi
Davacı; davalı bankadan kullandığı kredi nedeni ile kendisinden tahsil edilen toplam 4.773 TL nin davalıdan tahsilini istemiştir. Kredi veren bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmayıp...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:52 - 222

Dershane Kaydının İptali - Ücret İadesi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin -ücretlerin iadesi- başlıklı 56. maddesinin 2. bendindeki sayılı koşullar somut olayda gerçekleşmemiş olmakla beraber, aynı maddenin 3. fıkrasına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Söz konusu ...

Devamını oku

27 Mart 2022, 04:33 - 887

Ayıplı İfa - Dönme Hakkı - Faiz Başlangıç Tarihi
Davacı, dava konusu alacağının faizi ile birlikte ödetilmesini talep etmiş olup, satın almış olduğu motosikleti iade etmeden ödediği satış bedeli için faiz talebinde bulunamazsa da, mahkemece, aracın davalılara iadesine karar verildiğine göre, hükmedilen alacağa, satışa konu motosikletin davalılara iade tarihinden itibaren...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:42 - 434

Sigorta Poliçesinin Yenilenmemesinde Bankanın Sorumluluğu
Mahkemece, Taraflar arasında imzalanan ... sözleşmesinde bankanın hayat sigortasını resen yenileme yetkisinin bulunduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmayıp, davalı banka da ilk sigortanın sona ermesinden sonra takip eden yıllarda hayat sigortasını yenileme yükümlüğü davacıdadır. Ayrıca hayat sigortası zorunlu sigorta olmayıp...

Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku

31 Ocak 2023, 10:18 - 29

Ödeme Yerine Alacakların Devrinde Hacze İştirak Eden Tüm Alacaklıların Muvafakati Gerekir
İcra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK nin 120. maddesi uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatinin bulunması şarttır....

Devamını oku

31 Ocak 2023, 10:00 - 32

PTT Web Sitesinden Alınan Gönderi Takibi Sorgu Çıktısının Resmi Kayıt Olmadığı Hakkında
Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği tebliğ belgesindeki işlemin aksinin iddia edilmesi hâlinde bunun tahkik şeklini ve yöntemini göstermemiştir. Mahkemece, her somut olayın özelliği, oluş şekli, gerçekleşen maddi olgular en ufak ayrıntılarına kadar göz önünde bulundurup iddia ...

Devamını oku

31 Ocak 2023, 09:49 - 34

Dosya Haczinin Düşme Süresi Haciz Konulan Dosyaya Fiilen Para Girdiği Tarihten İtibaren Başlar
Somut olayda da haciz koydurulan dosyaya henüz tahsil edilip giren bir paranın mevcut olmadığı, bu durumda da alacaklının herhangi bir parayı kendi dosyasına isteyemeyeceği ve 6 aylık haciz düşme süresinin de başlamayacağı, dolayısı ile İİK nun 120/2. maddesi uyarınca...

Devamını oku

31 Ocak 2023, 09:18 - 94

Vadesinden Önce Takip Başlatan Alacaklı Haksız ve Kötü Niyetli Olup Aleyhine Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilmelidir
Somut olayda, davalı kötüniyet tazminatı talebinde bulunmuş olup vadesinden önce takip başlatan alacaklının haksız ve kötüniyetli olduğunun kabulü gerekmektedir....

Devamını oku


Avukat Web Sitesi