layer1-background

Kız Kaçırma Sebebiyle İşe Devamsızlık Yapan İşçi - Haklı Mazeret

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25.05.2021 tarihli kararıyla, davacı işçinin ailesi tarafından onaylanmayan evliliği yapabilmek için B.K. isimli kişiyle anlaşarak kaçtığı, bu dönemde evlilik

İncele

layer1-background

Hizmet Tespiti İstemi - Fiili Çalışma Olgusunun İspatı - Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, somut olayda fiili çalışma olgusunun ispatı konusunda, İlk Derece Mahkemesince yapılan inceleme ve araştırmanın hükme yeterli bulunup bulunmadığı noktasında

İncele

layer1-background

Tasarrufun İptali Davasında Menfi Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılması

Dava İİK nın 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasına ilişkindir. Bu davaların görülebilmesi için genel dava koşullarının yanında, davacının borçludan bir alacağının olması ve her

İncele

layer1-background

Rüşvet Alma Suçundan 3 Kez Cezalandırılma - Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme

Bölge Adliye Mahkemesince CMK nin 280/1-a maddesi delaletiyle aynı Kanunun 303/1-a maddesi gereğince duruşma açılmaksızın, sanığın rüşvet alma suçundan üç kez cezalandırılmasına dair mahkumiyet

İncele

layer1-background

Finansal Kiralama Konusu Malın İadesi Talebi

Dava, finansal kiralama konusu malın iadesi talebine ilişkindir. Dairemiz önüne gelen uyuşmazlık, ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazın reddi kararına yöneliktir. Dosya içeriğinden Sakarya 5.Asliye Hukuk

İncele

Ceza Hukuku

01-12-2021 - 9

Rüşvet Alma Suçundan 3 Kez Cezalandırılma - Duruşma Açılmaksızın Dosya Üzerinden Yapılan İnceleme

Bölge Adliye Mahkemesince CMK nin 280/1-a maddesi delaletiyle aynı Kanunun 303/1-a maddesi gereğince duruşma açılmaksızın, sanığın rüşvet alma suçundan üç kez cezalandırılmasına dair mahkumiyet...

Devamını oku

28-11-2021 - 33

Başka Biriyle Nişanlanan Eski Sevgilisiyle Beraberken Çektirdikleri Fotoğrafları Ayrıldıktan Sonra Açtığı Sahte Sosyal Medya Hesabından Paylaşan Kişi

Yargıtay kararını verdi! Eski sevgiliyle olan fotoğrafları paylaşırken dikkat başlığıyla yayınlanan Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı. Daire, başka biriyle nişanlanan eski sevgilisiyle beraberken çektirdikleri fotoğrafları ayrıldıktan sonra açtığı...

Devamını oku

27-11-2021 - 34

Ev Sahibinin Kira Alacağı Sebebiyle Kapı Kilidini Değiştirmesi

Sanıkların, katılanın kiracı olarak oturduğu taşınmazın kapı ve kilitlerini, kirayı alamadıklarından bahisle değiştirmek suretiyle kiracı olan şikayetçinin faydalanmasına engel oldukları anlaşılmakla; ...

Devamını oku

27-11-2021 - 21

Süpürge Sapı İle Yaralama

Oluşa, dosya içeriğine, mağdurun ve tanık Hülya nın anlatımı ile uyumlu ... Devlet Hastanesinin 08.08.2014 tarihli adli raporuna göre sanığın eylemini silahtan sayılan süpürge sapı ile gerçekleştirdiği dikkate alındığında...

Devamını oku

İş Hukuku

01-12-2021 - 6

Kız Kaçırma Sebebiyle İşe Devamsızlık Yapan İşçi - Haklı Mazeret

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25.05.2021 tarihli kararıyla, davacı işçinin ailesi tarafından onaylanmayan evliliği yapabilmek için B.K. isimli kişiyle anlaşarak kaçtığı, bu dönemde evlilik...

Devamını oku

01-12-2021 - 5

Hizmet Tespiti İstemi - Fiili Çalışma Olgusunun İspatı - Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, somut olayda fiili çalışma olgusunun ispatı konusunda, İlk Derece Mahkemesince yapılan inceleme ve araştırmanın hükme yeterli bulunup bulunmadığı noktasında...

Devamını oku

27-11-2021 - 19

Kıdem Tazminatının Döviz Cinsinden Hesaplanması

Kıdem tazminatında tavan kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, kıdem tazminatının Türk parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. O halde yabancı para üzerinden ücret alan...

Devamını oku

27-11-2021 - 14

Kapıcılık Hizmeti - Kapıcıya Konut Verilmesi

Taraflar arasında hizmet akdinin varlığı hususunda uyuşmazlık mevcuttur. Dosyaya davalı tarafından sunulan 22.01.2014- 04.02.2014 tarihleri arasında kamera görüntülerinin çözümlenmesine...

Devamını oku

Ticaret Hukuku

21-11-2021 - 34

Kusuru Olmayan Alkollü Sürücüye Tazminat Ödenmesi

Yargıtay, trafik kazasında hiçbir kusuru olmayan sürücünün alkollü olmasına rağmen tazminat almasına hükmetti. Tazminat davasına konu trafik kazasından hiçbir kusuru olmayan sigortalının sırf alkollü olması sebebiyle...

Devamını oku

01-11-2021 - 39

Aldatıcı ve Yanıltıcı Reklam Yoluyla Haksız Rekabet

Davaya konu reklam kampanyasında kullanılan yazım şeklinde indirim oranı kısmının büyük puntolarla ve belirgin şekilde yer almasına karşılık hemen yanındaki ye varan ibaresinin oldukça küçük harflerle ve dikkat...

Devamını oku

13-11-2021 - 108

Bilirkişi Raporunun Yetki Belgesi Geçersiz Hale Gelen Avukata Tebliğ Edilmesi

Dava, dava dışı 3. kişiye ödeme yapan trafik sigortacısının ödediği bedelin, KTK nun 95. maddesi ile ... poliçesi ve ... Genel Şartları gereği davalı sigortalıdan rücuen tahsili istemine ilişkindir. Davacı ... şirketinin vekilleri...

Devamını oku

01-11-2021 - 42

Bonodaki İmzaların İstiklali İlkesi

Bir bonoda herhangi bir sebeple geçerli olmayan imzaların bulunması, diğer geçerli imzalardan doğan borç sorumluluğunu etkilemez. TTK 778 maddesinin 2.fıkrasının d bendi gereği ve 677 maddesi gereğince bir...

Devamını oku

Borçlar Hukuku

28-11-2021 - 11

Sebepsiz Zenginleşme İddiasından Kaynaklanan Alacak İstemi

Dava, sebepsiz zenginleşme iddiasından kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Davacı banka vekili, davalı şirketin müvekkili banka nezdinde bulunan kendi hesabına para yatırılır iken banka çalışanının hesap hatası...

Devamını oku

27-11-2021 - 16

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Gecikme Tazminatı

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı taleplidir. Davanın reddine dair nihai kararın temyiz incelemesi sonucu Yargıtay tarafından bozulmuş olması nedeniyle HMK geçici 3/2 madde gereğince...

Devamını oku

21-11-2021 - 76

Gelini Hakkında Dedikodu Yapan Kaynana - Tazminat

Davacı; kayınvalidesi olan davalının, altınlarını çaldığından bahisle kendisini hırsızlıkla itham ettiğini, etrafta bu şekilde dedikodu yaparak kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek manevi tazminat talep etmiştir....

Devamını oku

21-11-2021 - 29

Malikin Taşınmazı Satmak İstemesi - Öncelikle Kiracıya Satış Teklif Etme Yükümlülüğü

Somut olayda; davacı, sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkının tanınmasını talep etmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kira sözleşmesinde yer alan düzenlemenin sözleşmeden doğan önalım hakkı niteliğinde olup olmadığı ...

Devamını oku

Medeni Hukuk

27-11-2021 - 16

Ziynet Alacağı - Rıza İle ve İade Şartı

Dava konusu edilen ziynet eşyalarının tarafların tüp bebek tedavisi için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Davalı-karşı davacı erkekte; ön inceleme duruşmasında tüm takıları aldığını ve tedavi amacı ile kullandığını kabul...

Devamını oku

27-11-2021 - 11

Aylık 1045 Euro Emekli Maaşı Almak Yoksulluktan Kurtarmaz - Yoksulluk Nafakası

Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre kadının Almanya ülkesinde emekli olduğu, 1045,26 euro gelirinin olduğu, çocuklarıyla birlikte kirada yaşadığı ve adına kayıtlı herhangi bir malvarlığının olmadığı, buna karşılık davacı-karşı davalı erkeğin ise; emekli olduğu,...

Devamını oku

27-11-2021 - 10

Kayınvalidenin Nişan Öncesi Gelininin Basenlerini Kontrol Etmek İstemesi - Tazminat

Somut olayda; davacı ile davalı ...in aileleriyle birlikte nişan öncesinde alışverişe çıktıkları, alışveriş sonrasında davalı ...in davacının fiziksel yapısından rahatsızlık duyduğuna dair mesajlar gönderdiği, davalının nişan töreni öncesinde ...

Devamını oku

27-11-2021 - 16

Eşinden Habersiz Kredi Çekmek - Boşanma

Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya az kusurlu olmasının yanında, boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması...

Devamını oku

Medeni Usul Hukuku

28-11-2021 - 7

Covid 19 Salgını Nedeniyle Ekonomik Sıkıntı - İhtiyati Tedbir Talebi - Mal Rejiminin Tasfiyesi

Davacı vekili, tarafların 2008 yılında evlendiklerini, boşanma davasının derdest olduğunu, mal rejiminin tasfiyesi ile davalı adına kayıtlı şirket hisselerine ihtiyati tedbir konulmasını istemiştir. Mahkemece mal rejimine...

Devamını oku

27-11-2021 - 9

Davacıya, Davalının Adresini Bildirmesi İçin Kesin Süre Verilmesi - Bu Hususun Mahkemenin Görevi Olduğu

Dava, el atmanın önlenmesi ve kal isteğine ilişkindir. Davalının tebligat için bilinen en son adreslerinin araştırması ve dava dilekçesi ve duruşma oturum gününün davalıya tebliğe çıkartılmasının mahkemenin görevi olduğu,...

Devamını oku

26-11-2021 - 8

Bilirkişinin İşveren Aleyhine Paylaşımlar Yapması - Başka Bir Bilirkişinin Atanması Gerektiği

Davacı, şirketin yurtdışı inşaat şantiyelerinde saha formeni olarak çalıştığını, şantiye işlerinin bitimi nedeniyle iş akdine şirket tarafından son verildiğini, alacaklarının ödenmediğini iddia ederek, kıdem ve ihbar...

Devamını oku

21-11-2021 - 51

Sigortasız Çalışana Tebligat

Somut olayda, davalı vekiline direnme kararının tebliğine ilişkin tebligat daimî çalışanı ... imzasına 09.04.2014 tarihinde tebliğ edilmiş, daha sonra aynı gerekçeli karar tekrar tebliğe çıkarılarak aynı adreste yine davalı vekiline daimî...

Devamını oku

Tüketici Hukuku

27-11-2021 - 8

Aracında Meydana Gelen Arızadan Kaynaklı Tamir Bedelleri ve Araçta Oluşan Değer Kaybının Tahsili İstemi

Dava, ayıplı hizmet iddiasına dayalı olarak davacının aracında meydana gelen arızadan kaynaklı tamir bedelleri ve araçta oluşan değer kaybının tahsiline yöneliktir. Tarafların aktif ve pasif dava ehliyetleri denetlenip...

Devamını oku

21-11-2021 - 15

Güvence Bedelinin Faiziyle İadesi

1995 yılında abone olurken kendisinden istenilen güvence bedeli ve proje onay ücretinin iadesi için başvurduğu somut olayda sözleşme başlangıcında davalı aboneden alınan bedelin amac...

Devamını oku

06-11-2021 - 28

Gizli Ayıbı Kabul Etmekle Beraber Aracın Yenisiyle Değiştirilmesinin Satıcıya Çok Fazla Yük Yüklemesi

Somut olay değerlendirildiğinde; mahkemece dava konusu otomobilin ayıplı olduğu kabulü yapılmış ve ancak ücretsiz değişim talebinin hakkaniyete ve iyi niyet kurallarına uygun düşmeyeceği değerlendirilmesi...

Devamını oku

31-10-2021 - 107

Özel Okullarda Ücret İadesi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 56. maddesinde; -Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında öğretim yılı başlamadan ayrılanlara ...

Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku

01-12-2021 - 4

Tasarrufun İptali Davasında Menfi Tespit Davasının Bekletici Mesele Yapılması

Dava İİK nın 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasına ilişkindir. Bu davaların görülebilmesi için genel dava koşullarının yanında, davacının borçludan bir alacağının olması ve her...

Devamını oku

27-11-2021 - 6

Yersiz Ödemenin Geri Alınması - İcra İnkar Tazminatı İstemi

Dava, itirazın iptali ile icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Davacı Kurum tarafından davalıya yersiz yapılan ödemelerin tahsili amacıyla ilamsız icra takibi yapıldığı, davalının itirazının iptali talebiyle açılan...

Devamını oku

24-11-2021 - 15

İcra Emrinde Yabancı Paranın Harca Esas Değer Olarak TL Karşılığının Gösterilmemesi Takibin İptali Sebebidir

İİK. nun 41. maddesi delaletiyle anılan hüküm ilamlı icra takiplerinde de uygulanır. İİK 58/3 maddesi hükmüne uygun düzenlenmeyen icra emrinin iptali gerekir. Bu durumda,...

Devamını oku

06-11-2021 - 27

İstihkak Davalarında Geçerli Bir Haczin Bulunması Dava Şartıdır

Dava, üçüncü kişinin İİK nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir. İstihkak davalarında geçerli bir haczin bulunması dava şartı olup, hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında resen...

Devamını oku