ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Sanığın Pişmanlık Duyarak Mağdurun Zararını Gidermesi Gerekir

12-12-2020 - 622

Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Sanığın Pişmanlık Duyarak Mağdurun Zararını Gidermesi Gerekir


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Ceza Dairesi
2017/10515
2019/15578
2019-12-24

Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Gerekçeli karar başlığında "30/04/2013" olarak yanlış gösterilen suç tarihinin "30/04/2012" olarak mahallince düzeltilmesi mümkün görülmüştür.

Anayasa Mahkemesinin, TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede;

Katılanın, temyiz dışı sanık ...'a ait olan ... plakalı aracı 25.04.2012 tarihinde sanık ... aracılığı ile 40.000 TL'ye satın olmak için anlaştığı, aracın bedelinin bir kısmını bankaya yatırıp, bir kısmını elden nakit olarak sanık ...'e ödediği, katılanın sanıktan satış için vekaletname ile aracı da alarak Nurdağı ilesine döndüğü, katılanın aracın devrini almak için Nurdağı Noterliğine 30.04.2012 tarihinde pazartesi günü noterliğe gittiğinde satın almış olduğu araç üzerine araç sahibi ...'ın annesi temyiz dışı sanık ... tarafından Pendik 1. İcra Müdürlüğünün 2012/6176 sayılı dosyası üzerinden Pendik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/26 D.İş sayılı 30.04.2012 tarihli ihtiyati haciz kararına istinaden haciz konulduğunu, ayrıca sanık ...'un ise vekaleti azlettiğini öğrendiği, bu sebeple aracın devrini almadığı, böylelikle sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde mağdura yönelik hile ile kendileri yararına başkası zararına kamu kurum ve kuruluşlarından olan icra müdürlüğünü araç olarak kullanarak dolandırıcılık suçunu işlediği iddia olunan olayda, sanığın savunması, katılan beyanı ile tüm dosya kapsamına göre, ayrıca henüz yargılama başlamadan aracın devrini katılana vererek zararını giderdikleri ve etkin pişmanlık gösterdikleri anlaşılmakla mahkemenin mahkumiyet hükmüne ilişkin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiş,

Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için mağdurun zararının sanığın pişmanlık duyarak zararı gidermesi gerektiği cihetle, zararın bütünüyle giderilip giderilmediği araştırılmadan sanık lehine 5237 sayılı TCK'nın 168. maddesinin uygulanması suretiyle hüküm kurulması sanık aleyhine temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin bir sebebe dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 24/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
dolandırıcılık etkin pişmanlık zarar mağdur tck
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları