ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

23-09-2020 - 844

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Ceza Dairesi
2015/12904
2019/14415
2019-09-24

Özet:

  • Mağduru aracın bagajına zorla bindirmeleri, uygun bir yerde aracı durdurduktan sonra sanık ... ile temyiz dışı sanık ...'un mağdura silah göstermek sureti tehdit ettikleri şeklinde gerçekleştiği kabul edilen eylemde,
  • Sanıkların silah göstermek suretiyle tehdit eylemini mağdurun henüz egemenlik alanlarından dışarı çıkmadan, hürriyeti yoksun kılma suçu henüz devam ettiği dönemde gerçekleştirmeleri dolayısıyla eylemlerinin TCK'nın 109/3-a kapsamında kaldığı gözetilmeden sanık hakkında ayrıca silahla tehdit suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

A-Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanığa yükletilen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,

Sanık ...'ın temyiz dışı sanıklar ..., ... ve ... ile birlikte mağduru aracın bagajına zorla bindirmeleri ve sanık ... ile temyiz dışı sanık ...'un müştekiyi silah göstererek tehdit etmeleri şeklinde gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle TCK'nın 109/3-a maddesi uyarınca cezasında artırım yapılması gerektiği gözetilmemişse de, aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,

Anayasa Mahkemesi’nin karar tarihinden sonra 24/11/2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı, TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin kararının infaz aşamasında gözetilebileceği,

Anlaşıldığından sanık ... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

B-Sanık hakkında silahla tehdit suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince;

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1)Sanık ... ve temyiz dışı sanıklar ..., ... ve ...'nın mağduru aracın bagajına zorla bindirmeleri, uygun bir yerde aracı durdurduktan sonra sanık ... ile temyiz dışı sanık ...'un mağdura silah göstermek sureti tehdit ettikleri şeklinde gerçekleştiği kabul edilen eylemde, sanıkların silah göstermek suretiyle tehdit eylemini mağdurun henüz egemenlik alanlarından dışarı çıkmadan, hürriyeti yoksun kılma suçu henüz devam ettiği dönemde gerçekleştirmeleri dolayısıyla eylemlerinin TCK'nın 109/3-a kapsamında kaldığı gözetilmeden sanık hakkında ayrıca silahla tehdit suçundan hüküm kurulması,

2)Kabule göre de;

Anayasa Mahkemesi’nin karar tarihinden sonra 24/11/2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı, TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin kararın uygulanması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık ...'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, bozma kararının 1412 sayılı, CMUK'nın 325. maddesi gereğince hükmü temyiz etmeyen sanık ...'a sirayet ettirilmesine yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kişi hürriyet yoksun kılma tck silah tehdit silah göstermek egemenlik alanları
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları