ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal

23-09-2020 - 901

Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 11. Ceza Dairesi
2003/9372
2004/7237
2004-10-07

Özet:

  • Apartman yöneticisi olan sanığın, kat maliklerinden topladığı paraları yerinde harcamadığı, dosyada mevcut Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/678 Esas sayılı dosyasına ibraz edilen 5.7.2001 günlü bilirkişi raporunda belirtildiği üzere yönetim kasasında ya da banka hesabında olması gereken 5.237.712.270 lirayı yeni yönetime devretmeyerek alıkoyduğu, dosya kapsamı ve sanığın tevilli ikrarı ile anlaşıldığı halde, mahkumiyeti yerine, uyuşmazlığın hukuki nitelikte olduğundan bahisle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

 

Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal suçundan sanık Esat Uzun'un yapılan yargılaması sonunda: Beraatine dair BURSA 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 30.01.2002 gün ve 2001/384 Esas, 2002/50 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılanlar vekili ve C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 25.06.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Apartman yöneticisi olan sanığın, kat maliklerinden topladığı paraları yerinde harcamadığı, dosyada mevcut Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/678 Esas sayılı dosyasına ibraz edilen 5.7.2001 günlü bilirkişi raporunda belirtildiği üzere yönetim kasasında ya da banka hesabında olması gereken 5.237.712.270 lirayı yeni yönetime devretmeyerek alıkoyduğu, dosya kapsamı ve sanığın tevilli ikrarı ile anlaşıldığı halde, mahkümiyeti yerine, uyuşmazlığın hukuki nitelikte olduğundan bahisle beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, C. Savcısı ve müdahiller vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 07.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
hizmet emniyet emniyeti suistimal suç tck apartman yönetici kat malikleri bilirkişi raporu tevilli ikrar mahkumiyet beraat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları