ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Medeni Hukuk

09 Haziran 2024, 22:15 - 1

Aile Konutu - Tapu İptal ve Tescil - Eşin Açık Rızası - Eşin Alacaklılar İle Yapılan Toplantıda Hazır Bulunması
TMK nın 194. maddesi uyarınca malik olmayan eşin izni için her ne kadar bir geçerlilik şekli öngörülmemiş, söz konusu iznin bir şekle tâbi olmadan verilebileceği düzenleme altına alınmışsa da, maddenin ifadesinden verilen iznin -açık- olması gerektiği hususu tartışmasızdır. ...

Devamını oku

09 Haziran 2024, 11:59 - 21

Aile Konutu - Tapu İptal ve Tescil - Eşin Açık Rızası - Eşin Alacaklılar İle Yapılan Toplantıda Hazır Bulunması
TMK nın 194. maddesi uyarınca malik olmayan eşin izni için her ne kadar bir geçerlilik şekli öngörülmemiş, söz konusu iznin bir şekle tâbi olmadan verilebileceği düzenleme altına alınmışsa da, maddenin ifadesinden verilen iznin -açık- olması gerektiği hususu tartışmasızdır. ...

Devamını oku

25 Mayıs 2024, 20:32 - 73

Kıdem Tazminatı Edinilmiş Mal Grubuna Girer
Kıdem tazminatının tasfiyeye konu edilmesi için mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olması ya da bu tazminat kullanılarak başka bir malvarlığına sahip olunmalıdır....

Devamını oku

21 Aralık 2023, 06:47 - 398

Evlat Edinme Şartları Yerine Getirilmeden Kurulduğu İddia Edilen Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması İstemi
Evlatlık ilişkisi evlat edinmenin şartlarının oluşup oluşmadığı yönünden değerlendirme yapılan ve kesinleşen mahkeme kararına binaen kurulur. Bu sebeple kesinleşen bir evlat edinme kararının denetimi başka bir mahkemede...

Devamını oku

13 Temmuz 2023, 09:38 - 447

Tüp Bebek Tedavisine İlgisiz Davranma - Boşanmada Kusur
Boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen olaylarda erkeğin; önceki evliliklerinden olan çocukları ile ilgilenmesini sorun haline getiren ve ailesi ile görüşmek istemeyen kadın az; tüp bebek tedavisinde ilgisiz davranarak, eşi ile birlikte kontrollere gitmeyen, eşini desteklemeyen, ...

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 16:12 - 404

Kocanın Hamile Olan Eşini Ailesine Bırakması - Doğum ile İlgilenmemesi - Eşine Dünya Ahiret Kardeşim Olsun Demesi
Toplanan delillerden ve tarafların boşanmalarına ilişkin 12.02.2008 kesinleşme tarihli Sarıyer Aile Mahkemesi dosyasından davalı kocanın eşini hamileyken ailesine bıraktığı, eşinin doğumuyla ve çocuğuyla ilgilenmediği, eşi hakkında -dünya ahiret kardeşim olsun- dediği,...

Devamını oku

26 Nisan 2023, 18:43 - 1137

Aracın Evlilikten Önce Satın Alınması Ancak Devrin Evlilik Birliği İçerisinde Yapılması - Kişisel Mal - Edinilmiş Mal
Davalının evlilik birliğinin kurulmasından önce satın aldığı Lada marka araç kişisel maldır. O halde; daha sonra evlilik birliği içerisinde satılan bu araçtan gelen para diğer araçların alımında kullanılmakla davacı lehine katılma alacağı hesaplanır iken davalı lehine denkleştirme yapılması gerekmektedir....

Devamını oku

22 Nisan 2023, 23:39 - 634

Kısıtlının Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi Talebi Olmaksızın Mahkemece Kendiliğinden Bu Hususta Karar Verilemez
Kısıtlının yerleşim yeri değişikliğine izin verilmesine ilişkin vesayet makamı olan Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesince Medeni Kanunun ilgili maddesinin birinci fıkrasına göre verilmiş bir izin kararı olmadığının yerleşim yeri Adana olan müteveffanın terekesinin teslimi ile ilgili karar vermekte Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesi yetkilidir....

Devamını oku

22 Kasım 2022, 10:20 - 498

Ortak Konutun Anahtarının Aileye Verilmesi - Boşanma - Ağır Kusur
Ortak konutun anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal eden eş, boşanma davasında ağır kusurludur....

Devamını oku

04 Ekim 2022, 09:58 - 410

Katılma Ve Değer Artış Payı - Ziynet Alacağı - Fiili Karine – Bağışlama - İspat
Eşlerden her birinin kendi anne veya babalarından gelen mallar söz konusu olduğunda; satış gösterilse dahi fiili karine olarak karşılıksız kazandırma (bağışlama) olarak değerlendirilmektedir. Bu tasarrufi işlem, hayatın olağan akışına göre,...

Devamını oku

10 Ağustos 2022, 16:42 - 441

Unutkanlık Hastalığı Olan Kişinin Vesayet Altına Alınması
H. A. ın unutkanlık hastalığı olduğunu, gözlerinin görmediğini, kendisine bakacak durumda olmadığını, kendi işlerini yürütmekten aciz olduğunu belirterek annesinin vesayet altına alınarak kendisinin vasi olarak...

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 09:35 - 322

Ortaklığın Giderilmesi – Muhdesat - İnfazı Kabil Karar Verilmesi Gerektiği
Somut olaya gelince; dava konusu taşınmazın tapu kayıt bilgileri incelendiğinde, tapu kaydının beyanlar hanesinde (A) harfi ile gösterilen binanın Menderes Furunkoyak, (B) harfi ile gösterilen binanın Gülperi Yaşa, (C) harfi ile gösterilen binanın Musa Battal adına kayıtlı ...

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 09:32 - 417

Nüfustaki Anne Adının Gerçeği Yansıtmaması - Nüfus Kaydının Düzeltilmesi - Gerçek Annenin Tespitinde Hukuki Yarar ve Aktif Husumet Ehliyeti
Nüfus kayıtlarının düzenli ve gerçeğe uygun olarak tutulması kamu düzeni ile yakından ilgilidir. Davacı Şengül ün, davalı Rabia yı nüfus kaydından iptal ettirmesi yönünden hukuki yararı bulunmakta ise de gerçek annenin tespiti ve gerçek anne olduğu iddia edilenin nüfus ...

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 09:16 - 288

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası - Dna Testinin Zorla Yapılması Gerektiği - Tanık Beyanları ile Sonuca Ulaşılamayacağı - Resen Araştırma İlkesi
Somut olayda dosyanın incelenmesinden; mahkemece 22.09.2010 tarihli duruşmada davalı Mevlüt Günalmış ın, Şerif Mehmet Günalmış ın oğlu olup olmadığının anlaşılabilmesi için DNA tespiti yapılmasına, bu hususta kan örneğinin alınması için 25.10.2010 tarihinde ...

Devamını oku

27 Nisan 2022, 08:50 - 581

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Tazminat
Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan sorumluluğu 4721 sayılı TMK 1007. maddede düzenlenmiş olup maddenin 1. fıkrasında; -Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur.- hükmü yer almaktadır....

Devamını oku

27 Mart 2022, 05:15 - 999

Bireysel Emeklilik Primleri Edinilmiş Mal Mıdır?
Dava konusu yapılan bireysel emeklilik sisteminde biriken iştira bedelinin mal rejiminin sona erdiği tarihte belirlenmesi mümkün olduğu gibi sistemden çıkılmasını yasaklayan herhangi bir kanuni düzenleme de bulunmamaktadır. Mal rejiminin sona erdiği 09.02.2010 tarihi itibariyle davalı eşin sistemden ayrılması halinde...

Devamını oku

27 Mart 2022, 05:01 - 669

Maddi Çıkar için Evlenme - Küfür Edip Evden Kovma - Kusur - Nafaka
Davalı-davacı kadın evlilik tarihinden üç gün önce 11.12.2015 tarihinde davacı-davalı erkeğin tek tapulu mal varlığı olan oturduğu evini tapuda satış yoluyla devralmış, mahkemeye ise kendisine ait taşınmazın satışı suretiyle elde ettiği parayla davacı-davalı erkeğin evini satın aldığını beyan etmiş ise de...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:39 - 477

Küçüğün Orman Yangını Çıkarması - Ev Başkanının Sorumluluğu
Davada; orman yangınına sebebiyet verilmekle, zararın kapsamının tayininde davacı idarenin kusurunun olup olmadığının da araştırılıp, tartışılması, yangının nitelik ve niceliği itibariyle davacı tarafın alması gereken tedbirleri alıp almadığının ve yangının büyümemesi için sorumluluk halinin değerlendirilmesi gerekir....

Devamını oku

06 Mart 2022, 11:12 - 492

Eşinin Kredi Kartını İptal Ettiren Erkek - Boşanma - Kusur - Tazminat
Toplanan delillerin değerlendirilmesinde; tarafların 09.06.2012 tarihinde evlenerek Manavgat a yerleştikleri, sonrasında birlikte aldıkları karar ile ayrı yaşamaya başladıkları, dolayısıyla kadın eşin İstanbul a ailesinin yanına dönmek durumunda kaldığı, bu tarihten sonra eşinin işi ve geliri olmadığını bilen erkeğin,...

Devamını oku

06 Mart 2022, 11:08 - 859

Evlenince Sigarayı Bırakacağına Dair Söz Vermek - Boşanma Davasında Kusur
Somut olaya gelindiğinde; erkek tarafından TMK nın 166/1. maddesine dayalı olarak 21.06.2012 tarihinde genel sebebe dayalı boşanma davası açıldığı, buna karşılık kadının da 27.07.2012 tarihinde TMK nın 162. maddesinde belirtilen özel sebebe dayalı boşanma davası açtığı, ...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:57 - 618

Kadının Kardeşinin Kocayı Dövmesi - Boşanma Davası
Somut olaya göre kadının kardeşinin erkeğe şiddet uygulaması vakıası, kadına kusur olarak yüklenemez. Gerçekleşen bu duruma göre, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilmesi doğru bulunmayıp bozmayı gerektirmiştir....

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:28 - 551

Aldatan Eşe Gavat Denilmesi - Boşanma Davasında Kusur
Somut olayda da davacı karşı davalı erkeğin başka bir kadınla ilişki kurmak, bu kişiyi yakın çevresine -yengeniz- diyerek tanıtıp, sosyal ortamlarda birlikte bulunmak suretiyle açık şekilde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmıştır. Davacı karşı davalı erkeğe atfedilen bu kusur belirlemesi ...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:16 - 439

Kadının Eğitim Hakkını Engelleyen Koca - Boşanma
Davacı kadından kaynaklanan dava dosyasında ispatlanan bir kusur yoktur. Erkeğin mevcut kusurlarının yanında, eşini evden uzaklaştırdığı, manevi anlamda bağımsız ev temin etmediği, kadının eğitim hakkının engellediği dosya kapsamında tanık beyanlarıyla ispatlanmıştır....

Devamını oku

04 Mart 2022, 09:08 - 363

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi İçin Tüm Paydaşların İmzası Gereklidir
Somut olayda, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin davacı yüklenici ile bir kısım hissedarlar arasında düzenlendiği görülmüştür. Bu durumda mahkemece, davaya konu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tüm hissedarlarla düzenlenmediği gerekçesiyle sözleşmenin...

Devamını oku

02 Mart 2022, 22:52 - 694

Eşin Dedikodusunu Yapmak Boşanma Sebebidir
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak taraflarca karşılıklı açılan boşanma davalarının, ilk derece mahkemesince yapılan yargılaması sonucunda, evlilik birliği içerisinde davacı-davalı erkeğin bağımsız konut temin etmediği, ailesinin evliliğe ve düğün sürecinde eşine yönelik olumsuz...

Devamını oku

28 Şubat 2022, 20:14 - 562

Geçit Hakkı Tesis Edilirken Taşınmazın Ekonomik Bütünlüğü Korunmalıdır
Somut olaya gelince; Dairemizin yukarıda belirtilen ilkelerine göre zorunluluk bulunmadıkça aleyhine geçit kurulacak taşınmazın bölünmemesi, ekonomik kullanım bütünlüğünün bozulmaması gerekir; bilirkişi raporunda alternatifler gösterilmiş ise de gösterilen yerlerden geçit hakkı...

Devamını oku

26 Şubat 2022, 10:49 - 274

Kayyımlık Kararının Kaldırılması İstemi - Kayıtlarda Gözüken Murisin Nüfustaki Kişi ile Aynı Olmaması
Dosyadaki bilgi ve belgelerden; İ.-S.-Y. .. ada.. parseldeki taşınmazın 1/3 hissesinin -A.G. M. Kızı- adına 04.03.1955 tarihinde kadastro tespitinden tapuya tescil edildiği, kadastro tespit tutanağında taşınmazın 2/3 hisse ile G. M. oğlu V. G.ve 1/3 hisse ile G. M. kızı A. adına yazılı olduğu, dosya içerisinde...

Devamını oku

14 Şubat 2022, 08:43 - 634

Kusurlu Eş Yararına Dahi Tedbir Nafakasına Hükmedilebilir
Kural olarak her dava açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirilir. Dolayısıyla hâkim, önüne gelen dosyada, tarafların ve çocukların gereksinimlerine bağlı olarak derdest olan diğer davaların akıbetine bağlı olmaksızın uygun bir nafakaya karar verecek, gerekli...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 10:17 - 333

Ecrimisil Davalarında İntifadan Men Şartı ve İstisnaları
Somut olaya gelince; dava konusu taşınmazlardan, tarafların paydaş olduğu 511 parsel sayılı taşınmazda tüm paydaşları bağlayan fiili kullanma biçiminin oluşup oluşmadığı , oluşmuşsa çekişmeli bölümün kim veya kimlerin paylarına isabet ettiği ve kimler tarafından ...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:40 - 295

Boşanma Kararının 7 Yıl Sonra Tebliğe Çıkarılmasını İstemek - Hakkın Kötüye Kullanılması
Davacı erkek tarafından açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda 01.08.2013 tarihinde tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesine dayalı olarak boşanmalarına karar verilmiş, mahkemenin gerekçeli kararı, aradan yedi yıl geçtikten...

Devamını oku

09 Şubat 2022, 20:28 - 303

Boşanma Davasında Yabancılık Unsurunun Bulunması
Tarafların ikisinin de dava tarihi itibari ile Alman vatandaşı oldukları anlaşılmaktadır. Buna göre asıl ve birleşen davalar, tarafları bakımından -Yabancılık- unsuru taşımaktadır. Bu durumda davada uygulanacak hukuk, 5718 sayılı Kanun hükümlerine...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 22:26 - 791

Ceza Davasında Şikayetten Vazgeçmenin Boşanma Davasına Etkisi
Tüm dosya kapsamı ve Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/640 esas ve 2016/15 karar sayılı dosya münderecatından da anlaşıldığı üzere, ceza yargılamasına konu iki ayrı zamanda vukuu bulan...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 09:11 - 831

Eşini Doktor Yerine Üfürükçüye Götürmek Boşanma Sebebidir
Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının, davacı kadının hastalığı ile ilgilenmeyip tıbbi tedavisini yaptırmayıp bunun yerine üfürükçülere götürüp evde okunmuş su bulundurarak bununla yetindiği,...

Devamını oku

30 Ocak 2022, 08:37 - 1321

Eşin Giyim Tarzına Karışmak - Boşanma
Somut olayda; davacı erkeğin dava dilekçesinde -baskın bir karakter olarak sürekli kendi dediklerini dikte etmeye çalıştığı- vakıası belirtildiği gibi davalı kadın usulüne uygun şekilde tebliğ edilen ön inceleme...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 06:22 - 744

TMK Madde 713/2 ye Göre Açılan Davalarda Kayıt Malikine Kayyım Tayini ile Davanın Yürütülmesinin Mümkün Olmadığı
Kabule göre de; kural olarak, tapu iptali ve tescil davalarında, dava kayıt malikine, kayıt maliki ölmüş ise, saptanacak mirasçılarına yöneltilerek açılır. TMK nin 713/2. maddesi uyarınca açılan tapu iptali ve tescil davalarında,...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:54 - 311

Birden Çok Boşanma Davası Açılması - Taraflara Yüklenen Tüm Kusurların Bir Kez Belirlenmesi Gerektiği
Taraflarca evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak karşılıklı boşanma davaları ikame edilmiş, ilk derece mahkemesince boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, kadın eşin kusursuz, erkek eşin ise tam kusurlu...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:46 - 313

Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası - Tazminat
Somut olayda davacıların dayandığı ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/324 Esas, 2014/332 Karar sayılı mirasçılık belgesi hasımsız olup, çekişmeli taşınmazların mirasbırakandan intikali sırasında kullanıldığı...

Devamını oku

29 Ocak 2022, 05:15 - 667

Ön Alım Davası - Tanıkların Keşif Sırasında Dinlenmesi Gerektiği
Somut olaya gelince; davalı vekili 29.08.2018 tarihli dilekçesinde, dava konusu taşınmazda fiili taksim bulunduğunu ileri sürmüş ve tanık deliline dayanmıştır. Yargılama aşamasında dava konusu önalıma konu...

Devamını oku

26 Ocak 2022, 10:50 - 620

Mirasçılık Belgesine Bağlı Olarak Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi
Bu tür davalarda mirasçılık belgesine atıf yapılarak hüküm kurulması doğru değildir. Hüküm sonucunda infazda tereddüt oluşturmayacak şekilde elbirliği halindeki mülkiyetin veya payın mirasçılık belgesindeki paylar oranında paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmesi gerekir....

Devamını oku

25 Ocak 2022, 22:30 - 325

Mirasın Hükmen Reddi - Aciz Vesikasının Bulunmadığı Durumlarda Araştırma Yapılması Gerektiği
Mirasın hükmen reddine ilişkin olarak açılan davalarda, terekenin açıkça borca batık olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. İcra takibi sonunda aciz vesikası düzenlenmesi halinde terekenin...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 11:37 - 549

SKYPE İsimli Uygulamadan Başka Kadınlarla Olan Konuşmaların Ekran Görüntülerinin Alınması - Hukuka Aykırı Delil Tartışması
Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki SKYPE isimli uygulamadan başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri alınmak suretiyle dosyaya sunulan çıktıların...

Devamını oku

25 Ocak 2022, 11:29 - 453

Kadının Ekonomik Durumunun Erkekten Daha İyi Olması - Tedbir Nafakası
Tedbir nafakasında eşlerin birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katkıda bulunmaları gerekir (TMK Md. 186/son). Davacı eşin ekonomik durumunun davalı (kocadan) daha iyi olması veya davacının çalışması davalı (kocayı) tedbir nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz....

Devamını oku

25 Ocak 2022, 10:55 - 815

Evi Terk Eden Çocuğun Mirasçılıktan Çıkarılması
Evi terk ederek ailesi ile tüm sosyal ilişkilerini sonlandıran, anne ve babası hastalandığında dahi ziyarete gelmeyen, onların hatırını bile sormayan evladın vasiyetname ile mirasçılıktan çıkartılabileceğine...

Devamını oku

24 Ocak 2022, 22:37 - 313

Boşanma Davası ile Birlikte Kayınbabadan Tazminat Talep Edilmesi - Görevli Mahkeme
Diğer taraftan, davacı kadının davalı erkek dışında davalı Nevzat Ünsal a karşı tazminat istemi Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair 4787 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinde...

Devamını oku

24-01-2022 - 308

Yabancı Mahkeme Kararı - Mal Rejiminin Tasfiyesi - Zamanaşımının Ne Zaman Başlayacağı Hakkında
İleri sürülmesi zamanaşımına bağlanan hakların kullanılmasında, zamanaşımı, söz konusu hakkın kullanılabilir duruma geldiği tarihte başlar. Bir hak kullanılabilir duruma gelmeden zamanaşımı işletilemez. Tüm bu açıklamalar nedeniyle,...

Devamını oku

24-01-2022 - 327

Mal Ayrılığı Rejiminde Katkı Payının Tespiti - Tasarruf Oranında Katkı Yapıldığının Kabulü
Tasfiyeye konu edilen 107 parsel sayılı taşınmaz, arsa hissesi olarak 1973 yılında tapuda satın alınıp üzerine inşa edilen bina 1985 yılında bitirilmiş, diğer tasfiye konusu 10 nolu mesken ise 1992 yılında satın alınıp davalı erkek adına tescil edilmiştir....

Devamını oku

24-01-2022 - 671

Katkı Payı Alacağı - Hesaplama Yöntemi
Dosya kapsamı incelendiğinde tasfiyeye konu edilen meskenler ilgili olarak bozma sonrası yapılan hesaplama sonucu davacı birleşen dosyada davalı erkeğin toplam alacağı doğru bir şekilde 88.243,80 TL olarak belirlenmiş ise de...

Devamını oku

24-01-2022 - 575

Katkı Payı Alacağında Hesap Yöntemi
Mahkemece yapılacak iş, öncelikle çalıştığı kurumlar taraftan sorulup öğrenilerek gelir evraklarının yöntemince araştırılıp ilgili kurumlardan temin edilmeye çalışılması, temin edilemiyorsa ilgili meslek kuruluşlarından ve/veya bilirkişilerden...

Devamını oku

23-01-2022 - 358

İdrak Çağındaki Çocuğun Babasından Korktuğuna Dair Beyanı - Yatısız İlişki
Dosya incelendiğinde, 09.08.2018 tarihli üçlü heyet raporunda çocuğun babasına karşı olumsuz tutum geliştirdiği ve alışana kadar çocukla baba arasında yatısız kişisel ilişki kurulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca idrak çağındaki ortak...

Devamını oku

23-01-2022 - 304

Evlenmenin Butlanına Karar Verildiğinde Küçüğün Velayeti Hakkında da Karar Verilmelidir
Mahkemece evliliğin butlanına karar verilse dahi, çocukların evlilik içinde doğmuş sayılacağı dikkate alınarak velayet ve kişisel ilişki yönlerinden bir düzenleme yapılmaması doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir...

Devamını oku

23-01-2022 - 598

Baba ile Çocuklar Arasında Kişisel İlişki Kurulmasının Tehlikeli Olması
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden, davalı-davacı babanın ortak çocuklara karşı cinsel istismar eyleminde bulunduğu iddiası ile ortak çocuklar ile baba arasındaki kişisel ilişkinin kaldırılması talepli dava açıldığı anlaşılmıştır....

Devamını oku

23-01-2022 - 312

Kişisel İlişki Tesisinde Aynı Şehir veya Farklı Şehirde Yaşama Durumu - Babanın Hakları
Mahkemece, velayeti anneye bırakılan ortak çocuk ile baba arasında aynı şehirde ikamet etmeleri durumuna hasren kişisel ilişki kurulmuş, farklı yerlerde ikamet etmeleri duruma ilişkin kişisel ilişki düzenlemesi yapılmamıştır. Günümüz ulaşım...

Devamını oku

23-01-2022 - 291

Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin Kararlar Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmez
Davalı-davacı anne tarafından açılan ve ilk derece mahkemesi tarafından reddedilen kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davasında davalı-davacı annenin istinaf yoluna başvurması üzerine bölge adliye mahkemesince...

Devamını oku

23-01-2022 - 295

Babanın Görevi Sebebiyle Çocukların Baba ile Tatil Yapabilecekleri Günlerde Anne ile Kişisel İlişki Kurulması Doğru Değildir
Taraflar arasında görülen karşılıklı boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda, ilk derece mahkemesince boşanma ve ferilerine hükmedilmiş; ortak çocukların velayeti babaya verilerek anne ile kişisel ilişki tesis edilmiştir....

Devamını oku

23-01-2022 - 607

Sahte Vekaletname ile Araç Satışı - İyi Niyetli 3. Kişinin İyi Niyeti Korunur Mu?
Somut olayda davacı, adına tescilli aracını kiralama maksadıyla dava dışı Mustafa Özçulha ya teslim etmiş, akabinde sahte olduğu sabit olan vekâletname ile yine dava dışı Kasım Orak tarafından iyiniyetli davalıya noterde satışı gerçekleştirilerek...

Devamını oku

18-01-2022 - 684

Boşanma Davalarında Kesin Yetki Kuralı Yoktur
Dava, boşanma istemine ilişkindir. Mahkemece davacı ve davalı tarafın ikametgah adreslerinin başka bir yer olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir. Aile Mahkemesince boşanma ve ayrılık davalarında...

Devamını oku

15-01-2022 - 320

Anlaşmalı Boşanma İsteğinde Tazminat Haklarının Saklı Tutulması
Tarafların irade beyanları esas alınarak boşanmalarına karar verilebilmesi için, diğer şartların yanında boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda tam olarak anlaşmış olmaları,...

Devamını oku

15-01-2022 - 374

Kayınvalidenin Cenazesine Katılmama - Boşanma
Mahkemece, davalı-karşı davacı kadın ağır kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmişse de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı kadının ev işi yapmayıp, kayınvalidesinin cenazesine...

Devamını oku

15-01-2022 - 659

İntihara Teşebbüs Boşanma Sebebi Olabilir Mi?
Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden davalının intihara teşebbüs ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan...

Devamını oku

15-01-2022 - 313

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine İstinaden Taşınmaz Devri - Murisin Birçok Taşınmazının Olması - Mal Kaçırma Kastı
Maddi durumu iyi olan murisin dava konusu taşınmaz dışında Ankara ve Çorum da konut niteliğinde dört ayrı bağımsız bölüm ile 300 dönüm kadar arazi sahibi olduğu dosya kapsamından anlaşılmakta olup, mal kaçırma...

Devamını oku

14-01-2022 - 431

Kooperatif Üyeliği - Tapu İptal ve Tescil - İspat Yükü
Türk Medeni Kanununun 6. maddesinde, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her birinin hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlü olduğu, 6100 sayılı HMK nun 190. maddesinde,...

Devamını oku

14-01-2022 - 363

Babalığın Tespiti - Tek Hekim Tarafından Düzenlenen Rapora İtibar Edilemeyeceği
Soybağını düzenleyen davaların kamu düzeninden olduğu gözetilerek hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırma yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle DNA raporlarının uzmanlardan...

Devamını oku

14-01-2022 - 369

Babalığın Tespiti - DNA Testi Yaptırmaktan Kaçınma
Kamu düzeni ile yakından ilgili olan soybağının tespiti davalarında, Türk Medeni Kanununun 284. maddesinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanır. Hukuk Muhakemeleri...

Devamını oku

14-01-2022 - 349

Boşanma İlamındaki Nafaka Miktarının Yanlış Tespit Edilmesi - Nafakanın Artırılması İstemi
Dosyanın yapılan incelemesinde, tarafların ... Anadolu 5. Aile mahkemesinin 2016/687 esas, 2017/204 karar sayılı, 29.3.2019 kesinleşme tarihli ilamı ile boşandıkları, ortak çocuklar yararına her biri için aylık 150 şer TL iştirak nafakasına...

Devamını oku

14-01-2022 - 361

Anlaşmalı Boşanma - Cep Telefonu ile Beyanların Tutanağa Geçirilmesi
Somut olayda dosyanın incelenmesinden; tarafların dosyaya sunduğu 05.02.2018 tarihli anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca değil, taraf vekilleri tarafından imzalandığı, ayrıca 06.02.2018 tarihli duruşmada davacı...

Devamını oku

09-01-2022 - 417

Çocuğa Annenin Kızlık Soyadının Verilmesinin Şartları
Çocuğun üstün yararı gereği, anne hiçbir gerekçe göstermeden, sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemez. Anne tarafından çocuğun soyadının değiştirilmesi...

Devamını oku

08-01-2022 - 450

Velayeti Anneden Olan Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi
Davacı kadın dava dilekçesinde; ortak çocuk Umut un babası olan davalı ... ile Sivas Aile Mahkemesinin 2005/1022 Esas, 2005/991 Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, ortak çocuk Umut un velayetinin kendisine verildiğini,...

Devamını oku

02-01-2022 - 1324

Boşanma Davasında Ara Karar ile Hükmedilen Tedbir Nafakasına Karşı İstinaf Yoluna Başvurulamayacağı
Kadın tarafından evlilik birliğinin karşı eşin kusurlu davranışları ile temelinden sarsılması gerekçesi ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayet haklarının anneye verilmesine, her bir çocuk ve kadın için...

Devamını oku

02-01-2022 - 317

Kadının Sigortalı Olması - Nafaka - Eylemli Bir Çalışmanın Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği
Kadın, tarafların evlendiklerini, müşterek bir çocuklarının olduğunu, evlilik birliğinin erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle temelinden sarsıldığını bildirerek, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin...

Devamını oku

02-01-2022 - 309

Kadının Psikolojik Tedavi Gördüğü İddiası - Vesayet Altına Alınmasının Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması
Kadın tarafından adli yardım taleplerinin kabulü ile boşanmalarına, kadın lehine yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminatın erkekten tahsiline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Dava, evlilik birliğinin...

Devamını oku

02-01-2022 - 416

Müşterek Çocuk Yönünden Talep Edilen Tedbir Nafakası Takdirinde Ayrı Yaşamakta Haklılık Olgusu Aranmaz
Kadın tarafından, erkek ile evli oldukları, bir müşterek çocuklarının bulunduğunu, erkeğin müşterek haneyi terk ederek gittiği ve eve dönmediği, müşterek çocuğun kadının yanında yaşadığı ihtiyaçlarının kadın...

Devamını oku

02-01-2022 - 449

Ziynet Eşyalarının İadesi - Çeyizlerin İadesi İstemi - Evden Ayrılma - İspat Yükü
Kadının müşterek konuttan ayrıldığı, eşya ve ziynetlerin erkek ve ailesinde kaldığı, dilekçede belirtilen ziynet, çeyiz ve ev eşyalarının aynen iadesine, olmadığı taktirde bedellerinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile...

Devamını oku

02-01-2022 - 371

Boşanma ve Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Davada Malvarlığına Tedbir Konulamaz
Erkeğin dava dilekçesi ile tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmalarına, ortak çocukların velayetlerinin erkeğe verilmesine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmiştir. Dava;...

Devamını oku

02-01-2022 - 308

Nafakanın Tarafların Ekonomik Durumlarına Göre Belirlenmesi Gerektiği
Erkek tarafından kadın aleyhine açılan boşanma davasının reddedildiği, kadın ile halen ayrı yaşadıkları, kadının nafaka davası açtığı, mahkemece kadın ve müşterek çocuklar için tedbir nafakasına hükmedildiği, nafaka...

Devamını oku

01-01-2022 - 320

Ziynet Alacağı - Zamanaşımı - Evlilik Süresince Zamanaşımının İşlemeyeceği
Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, tasarruf özgürlüğüne yönelik saldırılara el atmanın...

Devamını oku

01-01-2022 - 335

Kişisel Mal Niteliğindeki Şirketin Gelirleri - Mal Rejimi Davası
Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut edinilmiş mallar tasfiye edilir. Mal varlıkları, mal rejiminin sonra ermesi anındaki durumlarına göre değerlendirilir. Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir....

Devamını oku

01-01-2022 - 394

Boşanma - Yoğun Aile Müdahalesi - Anne Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği
Türk Medeni Kanununun ilgili maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp, daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber,...

Devamını oku

01-01-2022 - 356

Babalığın Tespiti - İhbar Yükümlülüğü - Hakim Hükmü
Açıkça yetki verilmemiş ise vekil, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez. Evlilik haricinde doğan çocukla baba arasındaki soybağı hakim hükmüyle kurulabilir. Bunu sağlayan dava ise...

Devamını oku

01-01-2022 - 339

Yoksulluk Nafakasına Hükmedilebilmesinin Şartı
Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir. Her ne kadar bölge adliye mahkemesince kadının asgari ücret karşılığı çalışıyor iken kendi...

Devamını oku

01-01-2022 - 290

Boşanma - Tazminatın İhlal Edilen Menfaate Göre Belirlenmesi
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

01-01-2022 - 500

Boşanma - Eşit Kusur - Manevi Tazminat
Bölge adliye mahkemesince davalı kadının, davacının ilk evliliğinden olan ergin olmayan çocuğuna iyi davranmadığı ve şiddet uyguladığı, davacı erkeğin de eşi ile yeterince ilgilenmeyerek birlik görevlerini yerine...

Devamını oku

01-01-2022 - 372

Boşanma Protokolünde Mal Rejimine İlişkin Hüküm Olmaması
Dosyaya sunulan ve mahkemece uygun görülerek kararın eki sayılmasına karar verilen boşanma protokolü ve duruşmadaki imzalı beyanları ile tarafların boşanmanın eki niteliğinde bulunan nafaka ve tazminatlar...

Devamını oku

01-01-2022 - 323

Boşanma - Maddi ve Manevi Tazminat - Nafaka - İhlal Edilen Menfaat - Hakkaniyet İlkesi
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

01-01-2022 - 633

Kadını İş Arkadaşlarıyla Yemeğe Gitmesi - Güven Sarsıcı Davranış - Boşanma
Mahkemece, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda taraflar eşit kusurlu kabul edilerek her iki davanın da kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadına...

Devamını oku

01-01-2022 - 373

Eşini İşyerinde Küçük Düşürme - Boşanma - Tam Kusur
Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı kadının boşanmayı gerektirir kusurlu bir davranışının kanıtlanmadığı, davacı erkeğin...

Devamını oku

01-01-2022 - 409

Boşanma Davası - Ses Kaydı - Fotoğraf - Delil Değeri
Mahkemece, -kadın tarafından sunulan belge içeriğine göre davalı erkeğin başka kadınlarla facebook ve Outlook hesaplarından mesajlaştığı- gerekçesiyle, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen...

Devamını oku

30-12-2021 - 690

Cinsiyet Değişikliği
Düzenlemeye göre, cinsiyetini ve buna bağlı olarak ismini değiştirmek isteyen kimsenin; öncelikle mahkemeden cinsiyet değişikliğine izin verilmesini talep etmesi, bu izne bağlı olarak cinsiyet değiştirme ameliyatını gerçekleştirmesi...

Devamını oku

30-12-2021 - 681

Ecrimisil - Taşınmaz Tespiti
Araca ilişkin temyiz itirazlarına gelince; taraflar arasında görülen ortaklığın giderilmesi davasının satış memurluğu aşamasında 17.06.2009 tarihinde yapılan keşif sonucu alınan 22.06.2009 tarihli raporda, aracın uzun zamandır çalışmadığının...

Devamını oku

30-12-2021 - 366

Taşınmaz Satışı - Ortaklığın Giderilmesi
Somut olayda, her ne Mahkemece Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 26.03.2015 tarihli 2015/2420 Esas, 2015/4285 Karar sayılı bozma ilamına uyulmasına karar verilmişse de, Mahkemenin bozma ilamında belirtilen hususlarda...

Devamını oku

26-12-2021 - 462

Mehir Senedi - İspat Külfeti
Davacı-karşı davalı kadın tarafından boşanma davası ile birlikte evlenirken düzenlenen mehir senedi nedeniyle 101 adet cumhuriyet altınının aynen olmadığı taktirde bedelinin iadesi talep edilmiş, davalı-karşı davacı...

Devamını oku

26-12-2021 - 379

Evlilik Döneminde Oluşan Borçlar - Tanık Delili
Davacı-birleşen davalı dava dilekçesi ile taraflar evliyken davalının... şubesinden çekmiş olduğu krediye kefil olduğunu, davalının ödememesi sonucu 11.103,26 TL ödediğini, buna ilişkin banka makbuzlarının olduğunu,...

Devamını oku

25-12-2021 - 577

Bilgisayarda Fazla Vakit Geçirmek - Boşanma
İlk derece mahkemesi kararına kusur belirlemesi hakkında sadece davacı kadın tarafın istinaf isteminde bulunduğu dikkate alınarak aleyhe hüküm kurma yasağı doğrultusunda bölge adliye mahkemesince davacı...

Devamını oku

25-12-2021 - 443

Eşinin Sağlık Problemleri Sırasında İş Gezisine Gitmek
Davacı kadın tarafından 17.10.2016 tarihinde evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine (TMK m. 166/1) dayalı boşanma davası açılmış olup, mahkemece davalı erkeğin, eşinin ameliyatında yanında olmadığı, eşini ihtiyac...

Devamını oku

25-12-2021 - 631

Kocanın Eşine İsmi İle Hitap Etmemesi - Eşine Islık Çalarak Seslenme - Manevi Tazminat
Davalı (koca) nın eşine kaba davrandığı, eşine ismi ile hitap etmeyip -hişt, hey veya ıslık çalarak- çağırdığı ve eşini istemediğini söylediği anlaşılmaktadır. Davalı (koca)nın gerçekleşen...

Devamını oku

15-12-2021 - 383

Boşanma Davasında Davacının Karar Kesinleşmeden Ölmesi - Davanın Konusuz Kalması
Davacı, davalıyla evli olup müşterek üç çocuklarının bulunduğunu, yedi yıldır ayrı yaşadıklarını, davalının terk ettiğini, arayıp sormadığını belirtip boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dosya...

Devamını oku

04-12-2021 - 472

Dava Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar Eldeki Davada Taraflara Kusur Olarak Yüklenemez
Tarafların dava tarihinden sonra yeniden bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirdikleri, ıslah dilekçesi ile dayanılan zina fiilinin ise davanın devamı sırasında tarafların bir araya gelmelerinden sonra gerçekleşen bir...

Devamını oku

04-12-2021 - 394

Muhdesatın Tespiti Davası
Dava, muhdesatın tespiti isteğine ilişkindir. Somut olayda, davacının dava konusu taşınmazlar üzerinde bulunan evin kullanılır hale getirilmesi için yapılan masrafların ve eklentilerinin kendisi tarafından yapıldığını...

Devamını oku

27-11-2021 - 404

Ziynet Alacağı - Rıza İle ve İade Şartı
Dava konusu edilen ziynet eşyalarının tarafların tüp bebek tedavisi için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Davalı-karşı davacı erkekte; ön inceleme duruşmasında tüm takıları aldığını ve tedavi amacı ile kullandığını kabul...

Devamını oku

27-11-2021 - 673

Aylık 1045 Euro Emekli Maaşı Almak Yoksulluktan Kurtarmaz - Yoksulluk Nafakası
Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre kadının Almanya ülkesinde emekli olduğu, 1045,26 euro gelirinin olduğu, çocuklarıyla birlikte kirada yaşadığı ve adına kayıtlı herhangi bir malvarlığının olmadığı, buna karşılık davacı-karşı davalı erkeğin ise; emekli olduğu,...

Devamını oku

27-11-2021 - 344

Kayınvalidenin Nişan Öncesi Gelininin Basenlerini Kontrol Etmek İstemesi - Tazminat
Somut olayda; davacı ile davalı ...in aileleriyle birlikte nişan öncesinde alışverişe çıktıkları, alışveriş sonrasında davalı ...in davacının fiziksel yapısından rahatsızlık duyduğuna dair mesajlar gönderdiği, davalının nişan töreni öncesinde ...

Devamını oku

27-11-2021 - 378

Eşinden Habersiz Kredi Çekmek - Boşanma
Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya az kusurlu olmasının yanında, boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması...

Devamını oku

26-11-2021 - 1531

Katılma Alacağı - İhtiyati Tedbir Talebi
Dava, boşanma ve katılma alacağına ilişkindir. Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların 14/03/2006 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, evlilik birliğinin davalının kusurlu davranışları...

Devamını oku

26-11-2021 - 660

Yoksulluk Nafakası - Hakkaniyet
Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186....

Devamını oku

26-11-2021 - 468

Feragat veya Çekişmeli Boşanma
Dava ve uyuşmazlık boşanmaya ilişkindir. Anlaşmalı boşanma yönünden oluşan karar kesinleşinceye kadar, eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda...

Devamını oku

26-11-2021 - 346

En Yakın Yasal Mirasçıların Tümünün Mirası Reddetmesi Hali
Dilekçe ile mirasın gerçek reddi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda, mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine uygun olduğu gibi özellikle en yakın...

Devamını oku

21-11-2021 - 377

Doğum Tarihinin Düzeltilmesi İstemi - Nüfus Kayıtlarında Çelişki Meydana Gelmesi - Hayatın Olağan Akışına Aykırılık
Dava, doğum tarihinin düzeltilmesi istemine ilişkindir. Dosya içerisindeki mevcut nüfus kaydından, doğum tarihi düzeltilmesi istenen davacı ... nın nüfusa 15.6.1959 tarihinde tescil edildiği görülmüştür. Bir kimsenin...

Devamını oku

21-11-2021 - 475

Babalığın Tespiti İstemi - Cumhuriyet Savcısı ve Hazineye İhbar Kuralı
Dava, babalığın tespitine ilişkindir. Somut olayda dava anne tarafından açılmış olup, küçüğe kayyım atanarak yargılama yapılmıştır. Ancak dava Cumhuriyet savcısına ve Hazineye ihbar edilmemiştir. Babalık davasının...

Devamını oku

21-11-2021 - 387

Ziynet Alacağı Talebinde Süresinde Ağırlık ve Cinsinin Mahkemeye Bildirilmemesi
Davacı 17.07.2013 tarihli dava dilekçesinde; tarafların 06.10.2009 tarihinde evlendiklerini, eşinin kendisine karşı küçük düşürücü davranış ve hareketlerde bulunduğunu, küfür ettiğini, hırsızlık ve namussuzlukla suçladığını, ...

Devamını oku

21-11-2021 - 380

Çocukların Bakım ve Giderlerini Karşılama
Tarafların müşterek çocuğu ..... 19.09.1995 doğumludur. Dava tarihinden önce ergin olmuştur. Mahkemece, bu çocuk için -eğitimine devam ettiği- gerekçe gösterilerek davacı babanın iştirak nafakasının kaldırılması talebi reddedilmiş...

Devamını oku

21-11-2021 - 344

Söz Verip Düğün Yapmayan Damat Kusurludur
Kurul, söz verip de düğün yapmayan damadı kusurlu buldu ve bu durumu boşanma sebebi saydı. Ancak altı çizilmesi gereken önemli bir nokta, ekonomik durumun da belirleyici olması....

Devamını oku

16-11-2021 - 378

Tanıkların Mirasbırakanın Beyanının Kendi Önlerinde Yapıldığını Tevsik Eden Beyanlarının Olmaması
Somut olayda, vasiyetname; noter tarafından, mirasbırakanın okur yazar olmadığı belirtilerek, okuyamayan veya yazamayanlara özgü vasiyetname şeklinde düzenlenmiştir. Ne var ki, vasiyetnamede tanıkların...

Devamını oku

13-11-2021 - 672

Nafaka - Erkeğin Cezaevinde Olması
Bölge adliye mahkemesince davacı kadının tedbir ve yoksulluk nafakasına ilişkin itirazı hakkında, ilk derece mahkemesi kararının hüküm fıkrasından 2. bendin çıkarılarak yerine...

Devamını oku

13-11-2021 - 443

Velayetin Birlikte Kullanılması - Çocuğa İsim Konulması
Çocuğun adını ana ve babası koyar (TMK m. 339-5). Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler....

Devamını oku

13-11-2021 - 720

Karşılıklı Boşanma - Feragat
Feragat edilen dava münhasıran TMK nın 166/3. maddesine dayalı olarak açılmışsa, anlaşmalı boşanma davasından feragat, dava tarihinden önceki olayların affedildiği sonucunu doğurmaz. ...

Devamını oku

06-11-2021 - 342

Boşanma Davası - Dedektifin Çektiği Fotoğraflar Hukuka Aykırı Delil Olduğu İçin Kusur Belirlenmesinde Esas Alınamaz
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, davalı kadına yüklenen sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış fiilinin ispatında kullanılan ve dedektif tarafından çekilen...

Devamını oku

06-11-2021 - 423

Aile Konutunun Miras Hakkına Mahsuben Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi İsteği
Dava, aile konutunun miras hakkına mahsuben sağ kalan eşe özgülenmesi isteğine ilişkindir. Somut olayda, öncelikle davacıya dava konusu konutun mirasbırakan ile birlikte kullanılan aile konutu olduğuna dair tespit hükmü...

Devamını oku

06-11-2021 - 343

Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarihe Kadar Aylık Almaya Hak Kazanma
Dava, kurum işleminin iptali ile ödenmeyen aylıkların yasal faizi ile tahsili istemine ilişkindir. Açılan boşanma davasının yargılaması sırasında kocanın vefatıyla, TMK 181 inci madde hükmü gereğince davanın bir...

Devamını oku

06-11-2021 - 355

Tapu İptali ve Tescil – Alacak - Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre - Yolsuz Tescil
Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil-bedel isteğine ilişkindir. Somut olaya gelince; dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğiyle açılıp aşamalarda bedele...

Devamını oku

06-11-2021 - 338

Kadın, Fetöden Tutuklanan Eşinden Boşanmak İçin Dava Açtı
Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, her ne kadar bölge adliye mahkemesince, kadın tarafından, erkek hakkında FETÖ üyeliğinden yürütülen ceza soruşturmasına dilekçeler...

Devamını oku

01-11-2021 - 370

Boşanma Davası - İspat Yükü
Uyuşmazlık, TMK nın 166/4. maddesine dayalı olarak açılan eldeki davada, daha önce açılan boşanma davasında verilen ret kararının kesinleşmesinden itibaren başlayacak üç yıllık süre zarfında ortak hayatın...

Devamını oku

31-10-2021 - 555

Erkeğin Başka Bir Kadını Sosyal Ortamlarda Eşi Olarak Tanıtması - Zina
Yapılan yargılama ve toplanan deliller ile dinlenen tanık beyanlarından, davacı-karşı davalı erkek ile dava dışı S.O. isimli kadının mahkemeninde kabulünde olduğu üzere beraber tatile gittikleri, sosyal ortamlarda bu kadını eşi olarak tanıttığı...

Devamını oku

31-10-2021 - 341

Dava Konusu Taşınmazın Orman Olması Sebebiyle Hazine Adına Tescili İstemi
Davacı Hazine vekili, dava konusu taşınmazın evveliyatı itibariyle orman olduğunu, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer olup zilyetlikle kazanılamayacağını öne sürerek Hazine adına tescili istemiyle dava...

Devamını oku

18-10-2021 - 615

Yargıtay 1. H.D. 2016/12946 E. 2017/370 K.
Dava, tapu kaydında eksik yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkindir. Düzeltilmesi istenen kayıtlar mahkeme kararı ile oluşmuş ise bu şekilde oluşan bir kaydın yine mahkeme kararı ile düzeltilmesi zorunlu...

Devamını oku

18-10-2021 - 352

Yargıtay 2. H.D. 2018/5100 E. 2019/2582 K.
Davalı-davacı erkeğin delil olarak dayandığı ses kaydının hukuka aykırı delil olması nedeniyle hükme esas alınmamasında bir isabetsizlik bulunmamakla birlikte, davalı-davacı erkeğin bir kısım tanık beyanlarıyla...

Devamını oku

18-10-2021 - 402

Yargıtay H.G.K. 2017/2494 E. 2021/248 K.
Uyuşmazlık; tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre davacı yararına Türk Medeni Kanununun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakası koşullarının oluşup oluşmadığı, burada varılacak...

Devamını oku

18-10-2021 - 459

Yargıtay 3. H.D. 2014/20406 E. 2014/17028 K.
Dava, velayeti anneye verilmiş olan küçük için nafaka istemine ilişkindir. Nafaka yükümlüsü babanın ölmüş olması veya bakma gücünün olmaması üzerine bir üst zümrede yeralan dededen de nafaka istenebilir. Dava...

Devamını oku

07-10-2021 - 324

Terkin İstemli İpotek - Aile Konutu
Dava, aile konutu olduğu iddia edilen taşınmaz üzerinde tesis edilen ipoteğin geçersiz olduğundan bahisle ipoteğin terkini talebi ile açılmıştır. Mahkemece TMK 194. Maddeye dayalı olarak açılan davada,...

Devamını oku

03-10-2021 - 373

Tapu İptali ve Tescil - Yolsuz Tescil
Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı terekeye iade talepli tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle terekesi elbirliği mülkiyetine tabidir. Terekeye karşı yapılan mülkiyetten kaynaklanan haksız fiil niteliğindeki muris muvazaası ve el atmanın...

Devamını oku

03-10-2021 - 358

Gaiplik - Kamulaştırma Bedelinin Hazineye İntikali
Dava, TMK nın 588. maddesinden kaynaklanan gaiplik ve çekişmeli paya ait kamulaştırma bedelinin Hazineye intikali isteklerine ilişkindir. Davanın 1.000,00 TL değer gösterilmek suretiyle açıldığı ve yargılama sırasında çekişmeli taşınmazın değeri keşfen saptanmadan sonuca...

Devamını oku

25-09-2021 - 415

Ziynet Eşyanın Kadında Olacağı Karinesi - Aksinin Kanıtlanması Usulü
Dava, ziynet eşyalarından kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK) 6. maddesine göre ispat yükünün davacı tarafa ait olduğu eldeki davada, davanın ispat edilip...

Devamını oku

03-09-2021 - 416

Tespit Talepli Davada İzaleyi Şuyu Davasına Konu Olmuş Taşınmazın Aile Konutu Olup Olmadığının Tüm Deliller Toplanarak Tespit Edilmesi Gerekir
Dava konusu bağımsız bölümün yüzde altmış sekiz hissesine davacının, kalan yüzde otuz iki hissesine ise ölen eşinin malik olduğu görülmektedir. Evlilik birliği içerisinde bu taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığı,...

Devamını oku

03-09-2021 - 399

Anlaşmalı Olarak Boşanmayı Talep Etmiş Olmalarına Rağmen Erkeğin Boşanmak İstemediğini Belirtmesi Üzerine Dava Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşür
Erkeğin talebi üzerine karar ile ilgili kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur. Türk Medeni Kanununun ilgili maddesinde evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her birinin boşanma davası açabileceği...

Devamını oku

03-09-2021 - 345

Velayet Münhasıran Anne ve Babaya Tanınan Bir Hak Olduğundan Boşanma Protokolü İle Ortak Çocukların Velayetinin Dedelerine Verilmesini Kararlaştırmaları Mümkün Değildir
Taraflar mahkemeye sundukları anlaşmalı boşanma protokolünde ortak çocukların velayetlerinin dedelerine verilmesini kararlaştırmışlar, mahkeme de protokol hükmü gibi ortak çocukların velayetlerinin dedeye...

Devamını oku

03-09-2021 - 496

Boşanmanın Ferilerine İlişkin Kararın Tanınması Talep Edilmediğinden Taleple Bağlı Kalınarak Sadece Boşanmaya Dair Yabancı Mahkeme İlamının Tanınmasına ve Tenfizine Karar Verilmesi Gerekir
Davacı dava dilekçesinde Nurtingen Sulh Mahkemesinin boşanma kararının Türkiye de tanınması ve tenfizine karar verilmesini talep etmiş ancak mahkemece talepten fazlaya hükmedilerek tarafların boşanmaları ve...

Devamını oku

03-09-2021 - 372

Kadın Eşin Yüksek Miktarlı Geliri ve Mal Varlığı Olsa Dahi Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmelidir
Kadın tarafından tarafların evlendiklerini, bir çocuklarının dünyaya geldiğini, erkeğin doğumdan sonra birlik görevlerini yerine getirmediğini, evine ve çocuğuna bakmadığını, akşamları eve geç geldiğini, bazı akşamlar...

Devamını oku

29-08-2021 - 367

Ana İle Babanın Ayrı Şehirlerde Oturması Durumunda Kişisel İlişki Düzenlenirken Çocuğun Yüksek Yararı Gözetilmelidir
Baba tarafından açılan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesine yönelik davada; çocuğun yaşının büyüdüğünü, annenin taşındığını, kişisel ilişkinin yetersiz olduğunu belirterek, daha uzun süreli ve yatılı olacak...

Devamını oku

29-08-2021 - 462

Kadının Açtığı Boşanma Davasında Davanın Açılmasından Sonra Doğan Çocuk İçin Nafakaya Hükmedilmemesi Hatalı Olmuştur
Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, malların yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri...

Devamını oku

29-08-2021 - 341

İdrak Çağındaki Çocukların Velayetleri Hakkında Kendilerine Sorularak ve Uzman Heyetinden Alınacak Raporlar Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerekir
Velâyet düzenlemesinde; çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Çocuğun yararı ise; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi...

Devamını oku

29-08-2021 - 377

Boşanmanın Eki Niteliğindeki Tazminatlar Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi İle Muaccel Hale Gelir
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

29-08-2021 - 458

Tarafların Karşılıklı Olarak Açtığı Boşanma Davalarının Birleştirilip Birlikte Hüküm Kurulması Gerekir
Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı karşılıklı boşanma davalarının yapılan yargılaması sonunda, ilk derece mahkemesince kadının kabul edilen boşama davası ve tazminatlar...

Devamını oku

06-08-2021 - 808

Başkasına Ait Arazi Üzerine Yapılmış Olan Muhdesatın Mülkiyetinin Muhdesatı Yapana Ait Olduğu Yönünde Hükümde Kurulamaz
TMK nun 1006. maddesinde hangi hakların tapu kütüğüne tescil, 1009, 1010 ve 1011 maddelerinde hangi hakların şerh edilebileceği, 1012 maddesinde ise taşınmaz eklentilerinin malikin istemi üzerine kütükteki beyanlar sütununa...

Devamını oku

20-07-2021 - 493

Paylı Mülkiyette Taşınmazdan Yararlanamayan Paydaş Engel Olan Öteki Paydaşlardan Her Zaman Payına Vaki El Atmanın Önlenmesini veya Ecrimisil İsteyebilir
Somut olayda, Mahkemece, 622 ada 9 parsel sayılı taşınmazın zemin katındaki bağımsız bölümü için 07.02.2009 tarihinden 27.02.2013 tarihine kadar 1/2 oranında, bu tarihten sonra da tam oranda, toplamda...

Devamını oku

20-07-2021 - 581

Tapuda Kayıtlı Bir Taşınmazın Mülkiyetini Devir Borcu Doğuran ve Ancak Yasanın Öngördüğü Biçim Koşullarına Uygun Olarak Yapılmadığından Geçersiz Bulunan Sözleşmeye Dayanılarak Açılan Bir Cebri Tescil Davası Kural Olarak Kabul Edilemez
06.1939 tarihli ve 1936/31, 1939/47 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da, -Taşınmazın haricen satışına ve satış vaadine ilişkin muameleler kanunen geçerli bulunmamış ise de, satıcının bu işte görevli memur önünde...

Devamını oku

20-07-2021 - 424

Ecrimisil - Her Bağımsız Bölümün Kendine Özgü Yapısı Bulunduğundan Bağımsız Bölümler Gezilmeden Hazırlanan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemez
Hal böyle olunca; mahallinde yeniden keşif yapılarak 1, 3 , 4 ve 5 nolu bağımsız bölümlerin dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği ecrimisil bedelinin, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılması...

Devamını oku

20-07-2021 - 480

El Atmanın Önlenmesi Kal ve Ecrimisil İstemi
Somut olaya gelince; mahkemece yapılan araştırma ve incelemenin hüküm kurmaya yeterli olduğu söylenemez. Dosya kapsamından, taraflar arasında dava konusu parsel üzerinde bulunan ... ... Caddesi No:1 adresinde bulunan...

Devamını oku

18-07-2021 - 384

Men Edilmedikçe Paydaşlar Birbirlerinden Ecrimisil İsteyemezler
Kural olarak, men edilmedikçe paydaşlar birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de, ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden...

Devamını oku

18-07-2021 - 379

Çaplı Taşınmaza Yönelik Ecrimisil İstemi
Dava, çaplı taşınmaza yönelik ecrimisil istemine ilişkindir. Paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş, engel olan öteki paydaş veya paydaşlardan her zaman payına vaki elatmanın önlenilmesini ve ecrimisil...

Devamını oku

22-07-2021 - 480

İsviçre den Türkiye ye Getirilen ve Bir Daha Geri Gönderilmeyen Çocuk - Velayet - Çocuğun Mutat Meskene İadesi
Somut olayda mahkemece, çocuğun yaşının küçük olması ciddi bir risk olarak kabul edilerek davanın reddi kararına dayanak yapılmış ise de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 03/05/2012 tarihli ve 60328/09 başvuru numaralı...

Devamını oku

14-07-2021 - 449

Boşanma - Kusur
Buna göre; kadın tarafından açılan nafaka davası ile erkek tarafından açılan ve reddedilen boşanma davasında erkeğe yüklenen kusurlu davranışların kesinleştiği, evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı ...

Devamını oku

14-07-2021 - 531

Boşanma - Kusur - Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminat
Taraflarca açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı karşılıklı boşanma davalarının yapılan yargılaması sonunda, ilk derece mahkemesince kadın ağır kusurlu bulunarak tarafların davalarının kabulü ile boşanmalarına...

Devamını oku

14-07-2021 - 440

Mirastan Iskat - İspat Külfeti - Davada İzlenecek Yol
Somut olayda; davaya konu vasiyetname incelendiğinde, mirasbırakanın, -... Oğlum ...a itimat ederek verdiğim çeşitli vekaletnameler neticesinde adıma yaptığı işlemlerde kendi menfaatine ve diğer evlatlarımın zararına hareket ettiğinden...

Devamını oku

14-07-2021 - 610

Gaiplik Araştırmasının Nasıl Yapılması Gerektiği - Tapu İptal ve Tescil
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu 1962 ada 4 parsel sayılı 71,10m2 miktarlı arsa nitelikli taşınmazın 24.05.1974 tarihli kadastro işlemi ile İbrahim oğlu ... adına tescil edildiği, taşınmazda halen ... ....Vakfından icareli şerhinin ...

Devamını oku

14-07-2021 - 396

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil - İkinci El Konumundaki Kişinin İyi Niyeti
Somut olayda; ikinci el konumundaki davalı ...nın iktisabında iyiniyetli olup olmadığı hususunda mahkemece hükme yeterli bir araştırma yapıldığını söyleyebilme olanağı yoktur....

Devamını oku

14-07-2021 - 370

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Tapu İptal ve Tescil - Bedel Talebi
Somut olaya gelince, mahkemece vekil olan davalı ... tarafından davalı ... İnşaat ...Ltd. Ştine yapılan devir işleminde vekalet görevinin kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili yukarıda belirtilen ilkeler gereğince araştırma yapılmadığı,...

Devamını oku

06-07-2021 - 500

Kadının Eşine Verdiği Ziynetleri Geri Vermemek Kaydıyla Erkeğe Verdiği İddiası Erkek Tarafından İspatlanmalıdır
Davacı kadın, dava dilekçesi ile çeyiz senedinde yazılı olan ziynetlerin aynen veya bedelinin iadesine karar verilmesini talep etmiş, davalı erkek ise; çeyiz senedindeki imzanın kendisine ait olduğunu, ancak çeyiz senedinde yazılı olduğu...

Devamını oku

06-07-2021 - 431

Erkeğin Başka Bir Kadının Evinde Gece Geç Saatlere Kalması - Zinanın İspatlanması
Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-davalı kadının, eşinin Selda isimli kişi ile gayrı resmi olarak birlikte yaşadıklarını iddia ettiği, gerek dava dışı Seldanın oturduğu sitenin giriş-çıkış kamera kayıtlarının tetkiki gerekse dosya kapsamında...

Devamını oku

06-07-2021 - 457

Boşanma Sebepleri - Dava Dilekçesindeki Sebeplerle Bağlı Olma
Somut olayda, mahkemece, gerekçeli kararda davalı kadına izafe edilen kusurlu davranışlardan; -Eşimi istemiyorum- dediği ve alkol aldığı vakıalarına davacı erkek tarafından dava dilekçesinde usulünce dayanılmadığı gibi...

Devamını oku

06-07-2021 - 504

Erkeğin Kasasından Habersiz Şekilde Para Almak Güven Sarsıcı Davranıştır
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davalı kadının, erkeğin kasasından habersiz bir şekilde paraları almak suretiyle güven sarsıcı davrandığı, birlik görevlerini yapmamak amacıyla...

Devamını oku

30-06-2021 - 437

Arsa Üzerindeki Binanın Davalıya Ait Olduğuna İlişkin Tapuda Şerh Olması - El Atmanın Önlenmesi - Hapis Hakkı
Şu halde, tapu kaydındaki davaya konu taşınmazın üzerindeki binanın davalılara ait olduğuna dair şerh sebebiyle, TMK nin 723. maddesi gereği mahkemece resen belirlenecek uygun bir bedel üzerinden davalılar lehine hapis hakkı tanınmak...

Devamını oku

30-06-2021 - 424

Paydaşlar Arasında Ecrimisil Talep Edilmesi - İntifadan Men - Faiz Hesaplaması
Davacı vekili fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydı ile 04.07.2008 – 21.122012 tarihleri arasına tekabül eden 13.650.00 TL ecrimisil bedelinin işgalin başlangıcından itibaren kademeli kanuni faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir. ...

Devamını oku

30-06-2021 - 1087

Boşanma Kararının Kesinleşmesi - Eski Eşin Çocuk ile Birlikte Hala Davacının Evinde Oturması - Ecrimisil
Eşler arasındaki boşanmanın kesinleşmesiyle davalı eski eş kendiliğinden ecrimisil ödemeye mahkum edilmez. Hayatın olağan akışı gereği, davacı eşin müşterek çocukları ile birlikte davalı eski eşin dava konusu konutta kalmasına muvafakat ettiğinin kabulü gerekir....

Devamını oku

30-06-2021 - 655

Kira Geliri Üzerindeki Katkı Payı Alacağı İstemi
Mahkemece, tasfiyeye konu edilen davalı erkeğin banka hesaplarındaki paraları yönünden yazılı şekilde 19.948,76 TL katılma alacağına hükmedilmiş ise de hükme esas alınan rapor incelendiğinde banka hesaplarında ...

Devamını oku

30-06-2021 - 455

El Atmanın Önlenmesi - Yıkım Engeli
Olayda, yıkıma konu yapıların davalı beyanına göre davalı tarafından meydana getirildiğinin beyan edilmesi, yine davalının dava konusu taşınmazda pay sahibi olmaması ve geçerli bir hukuki gerekçeye dayanmadan davacıya ait taşınmazı işgal etmesi karşısında, yıkıma konu yapı ve seraların ekonomik...

Devamını oku

29-06-2021 - 1122

Taşkın Yapı - Ecrimisil
Binanın taşınmaza haklı ve geçerli bir neden bulunmaksızın taşkın yapıldığı ve davada yıkım isteğinin bulunmadığı da dikkate alınarak, aleyhlerine usulüne uygun dava açılan davalılardan asıl dava tarihi itibariyle ve halen taşkın yapının kayıt malikleri ...

Devamını oku

29-06-2021 - 402

Ecrimisilin Kira Geliri Usulüne Göre Tespiti - Emsal Alınan Taşınmazların Niteliği
Hükme esas alınan raporun tanziminde, ilanı verilen taşınmazlara ilişkin kira talepleri incelenmişse de, bu taşınmazların dava konusu taşınmaz ile aynı nitelikte olup olmadığı hususlarında duraksama oluşmuştur. Mahkemece, Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı...

Devamını oku

29-06-2021 - 390

Ecrimisil Hesaplama Yöntemi - Bozmaya Uyulması Durumunda Yapılacak İşlemler
Somut olaya gelince; mahkemece, bozmaya uyulduğu halde bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki, bozma ilamında ecrimisilin belirlenmesi için uygulanması gereken hesaplanma yöntemi açıklandığı halde...

Devamını oku

28-06-2021 - 445

Kazandırıcı Zamanaşımı - Kadastro Tespitine İtiraz Davası
Taşınmazların bulunduğu yeri kapsayacak şekilde tespit tarihinden 15-20-25 yıl öncesi zaman dilimi içerisinde çekilmiş farklı tarihlere ait en az 3 adet stereoskopik hava fotoğrafı ile temin edilebilen en eski ve yeni tarihli...

Devamını oku

16-06-2021 - 453

Kusuru Daha Az veya Eşit Olmamak Kaydıyla Geliri Olmayan Kadından Dahi Maddi Tazminat İstenebilir
Maddi tazminatın ön koşullarından olan mevcut ve beklenen menfaat kavramının sadece para ile değerlendirilebilir bir kavram olmadığı, kadın tarafından evlilik birliği içerisinde yemek, ütü, temizlik, çamaşır, bulaşık gibi ev işlerinin ...

Devamını oku

16-06-2021 - 1336

Bipolar Bozukluk - Evliliğin Mutlak Butlanla İptali
Davalının evlenme tarihi itibari ile evlenmeye engel derecede akıl hastası olduğu ve bu hastalığın etkisiyle ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu, muayene tarihinde ise mevcut hastalığın remisyon döneminde olduğu, remisyon sözcüğünün ...

Devamını oku

14-06-2021 - 668

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ön Alım Hakkı Kullanılamaz
Uyuşmazlık; arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereğince davalı yükleniciye yapılan devirlerin, gerçek satış sayılıp sayılamayacağı, davacı lehine önalım hakkının doğup doğmadığı noktasındadır....

Devamını oku

06-06-2021 - 437

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Terekeye İade
TMK nin 702/2 maddesi bu yönde açık hüküm getirmiştir. Ancak, açıklanan kural yargısal uygulamada kısmen yumuşatılmış bir ortağın tek başına dava açabileceği, ne var ki, davaya devam edebilmesi için öteki ortakların olurlarının...

Devamını oku

06-06-2021 - 572

Geçit Hakkı Kurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler - Yargılama Giderinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gerektiği
Mahkemece, davacının kullandığı taşınmazın yola cephesinin bulunduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmişse de; bilirkişi raporlarında davacının sınırdaş olduğu yolun eğimi nedeniyle kullanıma elverişli olmadığı belirtildiğinden, ...

Devamını oku

02-06-2021 - 495

Eşi Evden Kovmak Kendi İçinde Hakaret Eylemini De Barındırır - Cimri Koca - Kişilik Haklarına Saldırı - Manevi Tazminat
Tarafların komşusu olan tanık beyanlarına göre, erkek eşin davacıyı evden kovduğu, bu nedenle kadın eşin iki gece tanığın evinde kaldığı, sonrasında komşuların aralarında para topladığı, toplanan parayla davacıya uçak bileti aldıkları ...

Devamını oku

02-06-2021 - 460

Mirasın Hükmen Reddi
Temyize konu kararın bir direnme kararı olarak nitelendirilmesine olanak yoktur. Hukuk Genel Kurulunun görevi, direnme kararlarının temyizen incelenmesidir. Mahkemece, bozma kararına açıkça uyulması veya kabul ...

Devamını oku

01-06-2021 - 427

Elbirliği Mülkiyetin Altında Bulunan Taşınmazın Bir Kısmının Satış Vaadine Konu Olması
Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davaların kabulüne karar verebilmek için sözleşmenin ifa olanağı bulunmalıdır. Elbirliği mülkiyetine (TMK m.701) konu bir taşınmazda elbirliği (İştirak halinde) ortaklarından birinin...

Devamını oku

21-05-2021 - 437

Boşanma - Tazminat - Davanın Konusuz Kalması
Davanın konusuz kalması sebebiyle esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde hakim, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerini takdir ve tayin eder....

Devamını oku

21-05-2021 - 414

Velayet - Çocukların Alıştıkları Düzenden Ayrılmaması Gerektiği
Davalı-karşı davacı babanın ise kendisine yeni bir aile düzeni kurmuş olması ve çocukların alıştıkları çevreden ayrılmaması ilkeleri bir arada değerlendirildiğinde ortak çocuklar H. ve A. E. nin velayetlerinin davacı-karşı ...

Devamını oku

20-05-2021 - 369

Kamulaştırmasız El Atma Davası Açıldıktan Sonraki Tarih İçin Ecrimisil İstenemez Zira Bu Tarihten Sonrası İçin El Atma Rızaya Dayalıdır
Taşınmaz sahibinin açtığı davalarda, malikin idarece yaratılan fiili duruma açtığı dava tarihi itibariyle onay verdiği ve bedeli karşılığında mülkiyet hakkını idareye devretme iradesini ortaya koyduğu için idarenin taşınmaza ...

Devamını oku

20-05-2021 - 1692

Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı - Maliki Tapu Kütüğünden Anlaşılamayan İbaresinin Ne Anlama Geldiği Hakkında
Davacı tarafça her ne kadar dava konusu taşınmazda, ½ pay maliki görünen ... ... oğlu ... adlı kişinin kendisinin ve mirasçılarının kim olduğunun bilinilmediği iddia edilip taşınmazın tamamında nizasız ve fasılasız olarak 48 yıllık ...

Devamını oku

20-05-2021 - 403

Mal Rejimine İlişkin Zamanaşımı Süresi Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfiz Yoluyla Kesinleşmesinden Sonra Başlar
Olayda, eşler, Krefeld Yerel (Aile ) Mahkemesinin 16.01.2007 tarihinde kesinleşen ilamı ile boşanmışlardır. Söz konusu ilam, Seydişehir Asliye Hukuk (Aile ) Mahkemesinin 28.09.2015 tarihinde kesinleşen kararıyla tanınmıştır. Mal rejiminin ...

Devamını oku

20-05-2021 - 648

El Atmanın Önlenmesi - Ecrimisil - Kal Davası
Mahkemece ilk hükmün belirtilen davalı tarafından temyiz edilmediği, taraf ve tanık beyanları uyarınca kadastro tespitinden önce rıza ile taşınmaz üzerine dikilen ceviz ağaçlarının davalılarca kendilerine ait olduğu ...

Devamını oku

20-05-2021 - 3496

Tarla Vasfındaki Taşınmaza İlişkin Ecrimisil Hesabının Nasıl Yapılacağı Hakkında
Taşınmazın tapu kaydında belirlenen vasfı tarla olduğu, ancak hükme esas alınan bilirkişi raporunda kapama limon bahçesi olarak getireceği gelirin hesaplandığı görülmektedir. Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde...

Devamını oku

15-05-2021 - 445

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğan Zarar - Arsa Niteliğindeki Taşınmaza Değer Biçilmesi Yöntemi
Dava, tapu kaydının mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uğranılan zararın 4721 Sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkindir. Arsa niteliğindeki taşınmazlar için ödenecek ...

Devamını oku

14-05-2021 - 459

Boşanma - Hamile Eşin Oruç Tutması Kusur Sayılır Mı?
Davacı kadının dava dilekçesinde maddi tazminat olarak talep ettiği altınlar, evlilik öncesinde taraflarca düzenlenen ve mehir senedi ile davalı erkek tarafından davacı kadına ödenmesi kararlaştırılan 100 gr 5 adet bilezik ve 50 adet çeyrek ...

Devamını oku

12-05-2021 - 421

Maddi Ve Manevi Tazminat - Boşanma
TarafIarın tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

12-05-2021 - 1515

Eski Sevgilinin Fotoğrafını Saklamak Boşanma Sebebi Olduğu Gibi Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğundan Manevi Tazminata Hükmedilmelidir
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden mahkemece kabul edilen kusurlu davranışların yanı sıra davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği...

Devamını oku

12-05-2021 - 394

Engelli Çocuğunun Masraflarını Karşılamayan Eşin Kadın Eşe Ekonomik Şiddet Uyguladığı - Kadının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olduğu - Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği
Davacı-karşı davalı erkeğin, mahkemece kabul edilen -Eşine ekonomik şiddet uyguladığı, özürlü olan ortak çocuğun bakım ve ihtiyaçlarını göz ardı ederek eşine tek başına bu sorumluluğu yüklediği- şeklindeki kusurlu davranışları aynı zamanda davalı-karşı davacı kadının kişilik...

Devamını oku

11-05-2021 - 549

Yoksulluk Nafakası Dilekçe Teatisi Aşamasından Sonra İleri Sürülür İse İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı Kapsamında Değerlendirilmelidir
Yoksulluk nafakasının boşanma davasından bağımsız şekilde talep edilmesi halinde ise, usulüne uygun yargılaması yapılarak tamamlanmış bir boşanma davası sonucu uyarınca ve kesinleşen...

Devamını oku

11-05-2021 - 475

Mirasçılar Taşınmazı Muvazaalı Olarak İktisap Eden Kişiden Murisin Ölüm Tarihinden İtibaren Ecrimisil Talep Edebilir
Taşınmazı muvazaalı olarak iktisap eden davalının işgali iyi niyetli sayılamaz ve kendisinden mal kaçırılan davacılar, murisin ölüm tarihinden başlayarak dava tarihine kadar geçen süre için ecrimisil isteyebilirler....

Devamını oku

09-05-2021 - 389

Beyanlar Hanesine Şerh Verilmesi İstemi - Şahsi Hak
Dava, tapu kaydının beyanlar hanesine şerh verilmesi isteğine ilişkindir. Somut olayda, dava konusu 13 parsel sayılı taşınmaz imar uygulaması ile oluşmuştur Düzenleme sırasında plan ve mevzuata göre muhafazasında...

Devamını oku

05-05-2021 - 385

Muhdesat Şerhi Konulmasına İlişkin Dava
Davacı ..., çekişmeli taşınmazın üzerinde yer alan evin kendisine ait olduğunu ileri sürerek, lehine muhdesat şerhi verilmesi istemiyle dava açmıştır. Davacı, dava dilekçesinde açıkça çekişmeli taşınmaz üzerinde yer...

Devamını oku

05-05-2021 - 987

Önalım Hakkı - Dava Açılmadan Önce Satış Taraflarının Vergi Dairesine Pişmanlık Beyannamesi Vermesi
Taşınmazda bulunan payını davalıya satış işlemi ile devreden dava dışı .... ile davalının ilgili kuruma 21.10.2014 tarihinde ayrı ayrı pişmanlık beyannamesi verdikleri, dava konusu pay satışında vergiye konu matrahın...

Devamını oku

05-05-2021 - 500

Orman Kadastrosunun Kesinleştiği Tarihten İtibaren Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımının Dolması Durumunda Tescil İstenebilir
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tespit tarihinden önce 6831 sayılı Kanuna göre yapılıp 12.08.1987 – 12.02.1988 tarihleri arasında ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Yörede genel arazi kadastrosu işlemi 31.01.1957 tarihinde...

Devamını oku

27-04-2021 - 1693

Murisin Resmi Evlilik Olmaksızın Sadece İmam Nikahı ile Evli Olduğu Kadına Sağlığında Taşınmaz Devretmesi - Eşin Murisin Bakım ve Gözetimini Yapması - Muvazaa - Tapu İptal ve Tescil
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; 26.06.2012 tarihinde vefat eden mirasbırakan ...nin oturduğu konutun 1/2 payını 07.06.2005 tarihinde, 1/2...

Devamını oku

27-04-2021 - 465

Çocuk İstemeyen Eş Kusurludur - Çocuk İstememek Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindedir
Erkeğin kesinleşen kusurlu davranışları yanında -Kadından ortak çocuk istemediği- anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davacı erkeğin davalı kadına oranla -Daha ağır...

Devamını oku

24-04-2021 - 668

Faiz Alacağı Asıl Alacağın Bağlı Olduğu Hak Düşürücü Süreye Bağlıdır - Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmasının Önemi Yoktur
Faiz , tenkis alacağına ilişkin isteğin fer-i niteliğinde ayrı bir alacak olup; faiz alacağı, asıl davada istenebileceği gibi ayrı bir dava açılarak da istenebilir. Ancak; tenkis davasında faiz istemi de, asıl alacağın bağlı...

Devamını oku

23-04-2021 - 1185

Erkeğin Eşine Sürekli Seni Seviyorum Beni Affet Diyerek Mesaj Atması Kadının Kusurlarını En Azından Hoşgörü İle Karşıladığını Göstermektedir
Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı- davalı kadının kusurlu olmadığı ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de sabit olduğuna göre, davacı- davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakasına ...

Devamını oku

23-04-2021 - 623

Mal Rejiminin Tasfiyesi - Evlilik Süresince Yapılan Birikimlerin Davalının Banka Hesabına Yatırılması
Mahkemece davalının iddia edilen banka hesaplarında boşanma dava tarihi itibarıyla veya öncesinde mevcut bir para bulunup bulunmadığı araştırılıp ilgili kayıtların temin edilmesi, paranın mevcut olduğunun tespiti halinde bu...

Devamını oku

16-04-2021 - 730

Erkeğin İş Çıkışında Sürekli Olarak Annesinin Evine Gitmesi Boşanma Sebebidir
Erkeğin -Sürekli akşamları iş çıkışından sonra annesinin evine giderek bu durumu alışkanlık haline getirmek, evin ihtiyaçlarını gidermeyerek birlik görevlerini yerine getirmemek ve evi terk etmek- kadının ise ilk derece...

Devamını oku

14-04-2021 - 429

Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
Somut olaya gelince; mahallinde teknik bilirkişi vasıtasıyla yapılan keşif sonrasında alınan fen bilirkişi raporuna göre, aynen taksiminin mümkün olduğu bildirilmiş ise de bilirkişi tarafından düzenlenen ifraz (taksim) projesinin, ... Belediyesine...

Devamını oku

11-04-2021 - 437

Katkı Payı Alacağının Hesaplanma Yöntemi
Mahkemenin davanın reddine dair verdiği karar, mal rejiminin tasfiyesi isteğinde bulunan eşe ya da mirasçılarına tanınan hakkın ayni olmayıp, şahsi alacak hakkı niteliğinde olduğundan, davacının tapu iptal tescile yönelik talebi açısından doğru ise de, katkı payı alacağı...

Devamını oku

11-04-2021 - 663

Kooperatif Hissesinin Ferdileştirme ile 2002 den Sonra Tescil Edilmesi - Mal Rejimi Davası - Edinilmiş Mal
Katılma alacağı, Yasadan kaynaklanan bir hak olup, bu hakkı talep eden eşin gelirinin olmasına veya söz konusu mal varlığının edinilmesine, iyileştirilmesine ya da korunmasına katkıda bulunulmasına...

Devamını oku

11-04-2021 - 474

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması İçin Evlenme Olmaksızın Fiilen Birlikte Yaşama Olgusu İspatlanmalıdır
Nafaka alacaklısının, evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluk nafakasının kaldırılması sebebidir (TMK m.176/2). Bu düzenlemeye göre, yoksulluk nafakasının kaldırılması için, aynen evlilik gibi ortak bir hayat kurularak, fiilen birlikte...

Devamını oku

09-04-2021 - 474

Önalım Hakkında Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Davalının İşlemin Tarafı Olması Hasebiyle Bedelde Muvazaa İddiasında Bulunamayacağı
Hak düşürücü süre içinde davacının yasal önalım hakkını kullandığı, davalının sözleşmenin tarafı olmakla bedelde muvazaa iddiasına dayanamayacağı gözetilerek taşınmazın satış bedeli ile ödenmesi zorunlu...

Devamını oku

01-05-2021 - 516

Annenin Çocuğun Kendi Soyadının Alması İçin Açmış Olduğu Dava - Davanın Nüfus Müdürlüğü ile Babaya Karşı Açılması Gerektiği
Davacı anne davalı olarak sadece Nüfus Müdürlüğünü göstermiş, çocuğun babasının yokluğunda dava görülmüş ve karar verilmiştir. Dava sonucunda verilecek karar, küçüğün babasının hukuki durumunu da...

Devamını oku

31-03-2021 - 439

Mirasçılıktan Çıkarma - Çıkarmanın Geçersiz Olması Durumunda Davaya Tenkis Davası Olarak Devam Edileceği
Uyuşmazlık; ortak vasiyetnamenin geçerli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davada, 06/01/1998 tarihli vasiyetnamede ıskat sebebi yazılmasına rağmen delillere göre yasada aranan ıskat sebeplerinin gerçekleşmediği anlaşılmaktadır....

Devamını oku

28-03-2021 - 529

Erkeğin İnternet Üzerinden Başka Kadınlarla Duygusal İçerikli Konuşması Boşanma Nedenidir
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı-davacı erkeğe mahkemece yüklenen; sadakatsizlik, tehdit, hakaret ve davacı-davalı kadına ailesi ile görüşmemesi...

Devamını oku

21-03-2021 - 492

Gaiplik Kararı Verilebilmesinin Şartları
Gaipliğine karar verilen kişinin 1993 yılından beri kayıp olduğu, yaklaşık 24 yılı aşkın zamandır kendisinden haber alınamadığı, gaipliğine karar verilmesi gerektiği iddia edilmiş, Mahkemece toplanan delillere...

Devamını oku

20-03-2021 - 396

Cezaevine Giren Hükümlüye Vasi Atanması İstemi - Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi
Kanuna göre, Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine ait olup Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Hükümlünün cezaevine girmeden önceki...

Devamını oku

20-03-2021 - 421

İrtifak Hakkı - Ecri Misil - Şuyulandırma - Bekletici Mesele
Dava konusu taşınmazların İdare Mahkemesi kararları ile Belediye Encümeninin Kanun uyarınca davacıya ait parselin bulunduğu alanda şuyulandırma yapılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verildiği, bu kararın...

Devamını oku

20-03-2021 - 459

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Kararlaştırılan Nafaka Mahkeme Tarafından Kaldırılamaz
Her ne kadar davalı kadının boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında çalışmaya başlayarak asgari ücret miktarı üzerinde bir geliri olduğu saptanmış ise de; davalı kadının tarafların anlaşmalı olarak boşandıkları...

Devamını oku

20-03-2021 - 1084

Ziynet Eşyaları ile Kayınvalideye Ev Alınması - Sebepsiz Zenginleşme
Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı kabul edilir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda geline ve...

Devamını oku

25-12-2021 - 552

Miras Yoluyla İntikal Eden Malvarlığının Satışından Gelen Paranın Eşler Arasındaki Müşterek Hesapta Tutulması - Kişisel Mal
Dava, davacıya mirasen intikal eden taşınmazın satışından elde edilip müşterek hesapta değerlendirilen paranın tamamının davalı tarafından çekildiği iddiasına dayalı alacak davasıdır. Davacı taraf müşterek hesaptaki...

Devamını oku

20-03-2021 - 406

Daha Ağır Kusurlu Eş Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Gerekir - Nafaka
Mahkemece her iki taraf eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece tarafların belirlenen kusurlu davranışları yanında, erkeğin, kadına hakaret ve...

Devamını oku

20-03-2021 - 480

Fiili Ayrılık Tek Başına Boşanma Sebebi Değildir
Fiili ayrılık tek başına boşanma sebebi değildir. Terk hukuki sebebine dayalı bir davada bulunmamaktadır. Kanunun gereğince boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri...

Devamını oku

20-03-2021 - 1641

Cevap Dilekçesinin Islahı ile Takas ve Mahsup Talebinde Bulunulması Mümkündür
Davalının cevap dilekçesinin ıslahı niteliğindeki dilekçe ile takas ve mahsup talebinde bulunduğu halde, davalının ıslah dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilmediği, celsede taraflara ıslah dilekçesi ile ilgili beyanları...

Devamını oku

20-03-2021 - 407

Boşanma Davasına Dayalı Maddi Tazminat İstemi
Kadın tarafından açılan boşanma davasında yapılan yargılama sonucunda ilk derece mahkemesince davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verildiğinin, kararın davacı kadın...

Devamını oku

14-03-2021 - 556

Bulut Depolama Sistemi - Dijital Mal Varlığı - Terekenin Tespiti
Mahkemece tespit talebi gereğince murisin ölüm tarihi itibariyle tüm aktif ve pasif mal varlığının tespiti ve bu minvalde dijital mal varlığının terekesine dahil olması gerektiği nazara alınarak dijital terekesinin de tespiti...

Devamını oku

21-02-2021 - 753

Ortaklığın Giderilmesi Davası - 3. Kişilerin Bütünleyici Parçaların Kendisine Ait Olduğu İddiası Dinlenmez
Bütünleyici parçanın (muhdesat) arzın paydaşlarına (ortaklarına) değil de üçüncü şahsa ait olduğunun anlaşılması halinde bu kimseyi muhdesat sahibi olarak davaya dahil etmek ve ona satış bedelinden pay vermek...

Devamını oku

14-02-2021 - 831

Kazandırıcı Zamanaşımı - Kamu Malının Özel Mülkiyete Dönüşmesi
Kesinleşen ve onaylanan imar planından önce kazanma koşulları davacı yararına gerçekleşmiş olup, taşınmazın imar planı içinde kalması tescile engel olmadığının kabulü gerekir. Kaldı ki, imar planları tasavvur...

Devamını oku

14-02-2021 - 1248

Kazandırıcı Zamanaşımı - Yol Boşluğu
Davacı, dava dilekçesinde mevkii ve sınırları yazılı ev ve bahçe olarak kullandığı yeri kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir. Krokide belirtilen harfler ile...

Devamını oku

14-02-2021 - 664

Kazandırıcı Zamanaşımı - Yolun Terkedilmiş Olması - Devlet Malı
Tapuya tescil edilmemiş terkedilmiş yollar ile yol fazlası yerler öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda zilyetlik ile kazanılması mümkündür. Kural olarak vakıf malları kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap...

Devamını oku

14-02-2021 - 1103

Gaiplik Kararı - Ölüm Hakkında Kuvvetli Şüphe - 50 Yıl Haber Alamama
Gaiplik kararının verilebilmesi için, kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin, ancak ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa gaipliğine karar verilebilecektir. Mahkemece, gaipliğine karar...

Devamını oku

14-02-2021 - 743

Yargılama İadesi - Talepte Bulunmayanlar İçin Hüküm Kurulamayacağı
Dava, nüfus kayıtlarındaki doğum tarihinin düzeltilmesine dair kesinleşmiş mahkeme kararının yargılamanın iadesi yolu ile ortadan kaldırılması istemine ilişkindir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

Devamını oku

14-02-2021 - 913

Kısıtlı - Yerleşim Yeri Değişikliği - Yetkili Mahkeme
Kısıtlı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada 1. Sulh Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin...

Devamını oku

13-02-2021 - 867

Ziynet Eşyalarının İadesi İstemi - Duyuma Dayalı Tanık Anlatımları
Davacı tanıklarından birinin -davacının ailesinin dükkanında işçi- anlatımlarına itibar edilerek, ayrılık gerçekleşmeden önce davacı kadının ziynet eşyalarının bir kısmının ortak ihtiyaçlar için harcandığı, bir kısmının...

Devamını oku

13-02-2021 - 685

Başlık Parasının Genel Ahlaka Aykırı Olduğu - Nişanın Bozulması Sebebiyle İstenemeyeceği - Manevi Tazminat
Nişan ya da evliliklerde kayınpederin gelinine takı takması ya da para veya hediye vermesi yerel gelenek ve göreneklere uygun ise de; kızın babasının evlenmeye razı olmasının karşılığı olarak (başlık) adı altında...

Devamını oku

13-02-2021 - 823

Çocuk Reşit Olduktan Sonra İcra Dosyasına Ödenen Tedbir Nafakasının Geri İstenemeyeceği - Ahlaki Ödev
Davacı dava tarihinden evvel reşit olan davalı lehine hükmedilen tedbir nafakasının, davalının reşit olduğu tarih itibariyle kaldırılmasını ve reşit olma tarihi itibariyle nafakayı alma hakkının olmadığının tespitine...

Devamını oku

13-02-2021 - 1340

Müşterek Çocuk İçin Geriye Dönük Nafaka İstenemeyeceği
Davacı, müşterek çocuğun velayeti babasına verilmiş olmasına rağmen ahlaki bir görevi ifa ederek çocuğuna bakmıştır. Ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmelerin geri...

Devamını oku

13-02-2021 - 735

Nişanın Sebep Göstermeden Bozulması Tek Başına Manevi Tazminatı Doğurmaz - Nişan Kıyafetinin Bedeli Talep Edilemez
Nişan evlenme dışında bir nedenden dolayı sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt; giymekle, kullanmakla eskiyen...

Devamını oku

13-02-2021 - 847

Daha Önce Velayetin Anneye Verilmesi - Annenin Ölmesi - Velayetin Doğrudan Baba Geçmeyeceği - Velayetin Askıda Olduğu
Boşanma davasında, tarafların boşanmalarına ve müşterek çocuğun velayet hakkının anneye verilmesine karar verildiği, annenin ise öldüğü anlaşılmaktadır. müşterek çocuk Erdemin velayet hakkının askıda...

Devamını oku

13-02-2021 - 739

Eşi Rahatsız Edecek Şekilde Eski Erkek Arkadaştan Bahsedilmesi - Erkeğin Yüzüne Tükürme - Kadının Tam Kusurlu Olduğu
Kocanın da boşanmaya neden olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilerek kadın yararına manevi tazminata hükmedilmiş ise de: toplanan delillerden, kadının eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından...

Devamını oku

13-02-2021 - 697

Boşanma Davasının Açılmasından Sonra Gerçekleşen Sadakatsiz Yaşam - Açılan Davada Kusur Olarak Kabul Edilemeyeceği
Davalı erkek sadakatsiz kabul edilerek ağır kusurlu bulunmuştur. Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir. Davadan sonra oluşan olaylar boşanma kararında esas alınamaz, ancak yeni bir davanın konusu olur....

Devamını oku

13-02-2021 - 829

Kadının Erkeğin Ailesi ile Dalga Geçmesi - Yemekleri Eşin İsteğinin Aksine Sürekli Yağlı Yapması - Kusur
Toplanan delillerden; mahkemenin de belirlemiş olduğu kusurlara göre kadının kayınvalidesinin boyunun kısalığını kastederek alaycı ve gülerek konuşmalar yaptığı, eşinin isteğinin aksine yemekleri sürekli yağlı...

Devamını oku

13-02-2021 - 968

Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Boşanma Sebebi Değildir
Erkek boşanma sebebi olarak sadece -Davalı bakire değil- vakıasına dayanmıştır. Tarafların sadakat yükümlülüğü evlilik birliğinin kurulmasıyla başlar. Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması (bakire...

Devamını oku

13-02-2021 - 598

Telefona İndirilen Casus Program - Boşanma - Zina Eylemi - Hukuka Aykırı Delil
Erkeğin eşinin telefonuna casus program yükleyerek ele geçirdiği ses kayıtları hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ise de; tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflar ile...

Devamını oku

15-01-2022 - 987

Boşanma - Küçük Düşürücü Sözler - Eşi Aşağılama - Kusur - Tazminat - İştirak Nafakası
Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden,...

Devamını oku

13-02-2021 - 728

Boşanma - Eşit Kusur - Tazminata Hükmedilemeyeceği - Yoksulluk Nafakası
Boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez. Erkek yararına tazminata hükmedilmesi için...

Devamını oku

13-02-2021 - 1089

Ev Eşyalarını Erkeğin Üzerine Atma - Hakaret - Erkeğin Fiziksel Şiddet Uygulaması - Kapıyı Kırması - Eşit Kusur
Boşanmaya sebep olan olaylarda kadının tamamen kusurlu olduğu kabul edilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; kadının eşine yönelik olarak ağır hakaretler ettiği, eşine ev eşyaları atarak evden...

Devamını oku

13-02-2021 - 824

Boşanma - Ses Kaydı - Hukuka Aykırı Delil
Erkek tarafından açılan boşanma davasının reddine, Kadının boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; hükme esas alınan ses kaydı hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur...

Devamını oku

13-02-2021 - 736

Aile Konutu - Satış - İpotek - Eş Rızasının Şekle Tabi Olmadığı - Açık Rızanın Sözlü Dahi Olabileceği
Dava konusu taşınmazın davalı eşi tarafından satın alınarak, tescil edildiği ve aile konutu olarak kullanıldığı, bu taşınmaz üzerine Banka lehine ipotek konulduğu, davacı kadının talebi üzerine taşınmazın tapu...

Devamını oku

13-02-2021 - 848

Kadının Başka Bir Erkeğe Cinsel İçerikli Mesaj Atması - Erkeğin Basit Fiziksel Şiddeti ve Hakareti - Kusur - Manevi Tazminat -Yoksulluk Nafakası
Kadının gece vakti başka bir erkekle sadakatsizlik boyutuna ulaşan güven sarsıcı nitelikte cinsel içerikli mesajlaştığını görmesi üzerine haksız tahrik altında erkeğin eşine basit fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği,...

Devamını oku

13-02-2021 - 670

Anlaşmalı Boşanma Kararının Temyiz Edilmesi - Çekişmeli Boşanmaya Dönme
Taraflar boşanmışlarsa da hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse...

Devamını oku

12-02-2021 - 606

Boşanma - Maddi ve Manevi Tazminatın Tayini
Bölge adliye mahkemesince son kurulan hüküm bozma ilamında belirtilen ilkelere, bozmanın amacına uygun olmayıp, davacı-karşı davalı kadın yararına hükmedilen maddi tazminat çoktur. Türk...

Devamını oku

12-02-2021 - 790

Boşanma - Manevi Tazminatın Tayini
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır...

Devamını oku

09-02-2021 - 855

Boşanma - Maddi Tazminat - Islah - Hakkaniyet
Islah ile kadın davasını tahkikat sona erinceye kadar iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın genişletebilir ya da değiştirebilir. Verilen dilekçe, gerek içeriği, gerekse niteliği itibariyle ıslah dilekçesi niteliğinde...

Devamını oku

09-02-2021 - 958

Islah Dilekçesi ile Zina Hukuki Sebebine Dayanılması - Hak Düşürücü Sürenin Dava Tarihine Göre Belirlenmesi Gerektiği
Kadın tarafından anılan tarihte evlilik birliğinin temelinde sarsılması hukuki nedenine dayalı olarak boşanma talebinde bulunulmuş, sonrasında usule uygun ıslah dilekçesi ile davasını terditli hale getirilerek;...

Devamını oku

09-02-2021 - 890

Erkeğin Kadının Ailesine Hakaret Etmesi Boşanma Sebebidir - Barışma Görüşmeleri Af Anlamında Kabul Edilemez
Davalı erkeğin kadının ailesine ağza alınmayacak hakaret ettiği anlaşılmaktadır. O halde erkeğin kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkek tamamen kusurludur. Evlilik birliğinin devamı...

Devamını oku

09-02-2021 - 719

Boşanma - Maddi Ve Manevi Tazminat - Zararın Belirlenme Şekli
Kadın tarafından tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmekle, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan...

Devamını oku

09-02-2021 - 866

Boşanma - Tazminat - Kusur - Ekonomik Sosyal Durum - İhlal Edilen Menfaat
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

09-02-2021 - 775

Tapu İptal ve Tescil - Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Taşınır Mal Niteliğinde Olduğu - Gizli Bağışlamanın Geçerli Olduğu
Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar taşınır mal niteliğindedir. Tapusuz taşınmazlarda zilyetlikten ibaret olan hakkın devri suretiyle yapılan elden bağışlama sözleşmeleri hiçbir biçim koşuluna tâbi değildir. Bu nedenle...

Devamını oku

09-02-2021 - 814

Boşanma - Ortak Konutta Bulunan Günlük Hukuka Aykırı Delil Değildir
Tarafların birlikte yaşadığı evde evi terk ettikten sonra kilitli olmayan yerden elde edilip mahkemeye sunulan zor ve tehdit ile ele geçirildiği savunulmayan ve davalı tarafından tutulduğu tartışmasız olan bir...

Devamını oku

09-02-2021 - 680

Kadın Evlenirken Sadece Kızlık Soyadını Kullanabilir
Direnmeye konu yargılama kapsamında verilen kararın Kanuna dayanarak verildiği anlaşılmaktadır. Ancak, ilgili Kanun hükmünün sözü edilen Sözleşme hükümleri ile çatıştığı görülmektedir. Bu durumda,...

Devamını oku

09-02-2021 - 924

Boşanma Davası - Tazminat - Nafaka - Velayet - Sadakat Yükümlülüğü - Kusur
Eşine hakaret ettiği ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı, bu kusur belirlemesinin diğer eş tarafından da temyiz edilmemek suretiyle kesinleşmiş olduğu anlaşılmıştır. Kadının da erkeğe -ibne, pezevenk-...

Devamını oku

08-02-2021 - 804

Stajyere Yapılan Tebligatın Geçersizliği - Boşanma - Tanık Beyanlarının Tek Başına Yeterli Olmadığı
Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır. Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden...

Devamını oku

08-02-2021 - 992

Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Ecrimisil - Ecrimisilin Dava Açılmamış ise Terkin Tarihine Kadar İstenebileceği
Yerel mahkemece kamulaştırmasız el atılan dava konusu taşınmazın daha sonra idarece kamulaştırıldığı, mülkiyetin ise idarenin açtığı davada mahkemece verilen terkin kararı ile idareye geçtiği gözetilerek, davacının bu terkin karar tarihine kadar ecrimisil...

Devamını oku

08-02-2021 - 912

Nafakanın Kaldırılması İstemi - Reşit Çocuğun Mesleki Hazırlık Kursuna Gitmesi
Dava tarihi itibariyle davalı çocuk reşit olup üniversiteden mezun olmakla birlikte KPSS kursuna devam etmektedir. Türk Medeni Kanununun ilgili maddesi ergin çocuğun eğitiminin devam etmesi hâlinde ana ve...

Devamını oku

24-01-2021 - 764

Nafaka Alacağının Tahsili İsteminde Çocuk İçin Eşe Ödenmesine Karar Verilen Birikmiş Nafakaları Çocuk Reşit Olsa Dahi İcra Takibine Konu Edemez
Takip dosyasında velayeti anneye verilen müşterek çocuk alacaklı sıfatı ile ilam gereği birikmiş nafaka talebinde bulunmuştur. Yukarıda açıklandığı üzere iştirak nafakası alacaklısı velayet hakkı kendisine verilen eş...

Devamını oku

24-01-2021 - 669

Daha Sonra El Değiştirse Bile Önceki Mülkiyet Hakkına Dayanılarak Malik Olunan Dönem İçin Ecri Misil Talep Edilebilir
Davacı Büyükşehir Belediye Başkanlığının dava tarihinde halen dava konusu taşınmazın maliki olduğu ve ecrimisil talebinin de taşınmazın maliki bulunduğu döneme ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Dava konusu...

Devamını oku

24-01-2021 - 729

Üstün ve Korunmaya Değer Zilyetliğe Dayanmayan El Atmanın Önlenmesi İstemi
Taraflar arasındaki uyuşmazlığın zilyetlik hükümleri çerçevesinde çözümlenip sonuçlandırılması gerekir. Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir. Zilyetlik herhangi bir hakka bağlı...

Devamını oku

17-01-2021 - 787

Boşanma İsteminden Bağımsız Olan Ziynet Eşyalarının Bedeline İlişkin Talebin Boşanma Gerçekleşmese Dahi Hükme Bağlanması Gerekir
Düğünde takılan ve kendisine ait olan ziynet eşyalarının bedelinin istenmesi boşanma davasının eki niteliğinde olmadığından, boşanma gerçekleşmese dahi talep edilebilir. Ziynet bedeline yönelik istemin esası...

Devamını oku

17-01-2021 - 882

Ortak Konuta Eşinin Bilgisi Dışında Ses Kayıt Cihazı Yerleştirerek Eşinin Konuşmalarını Kaydedip Sadakat Yükümlülüğüyle Bağdaşmayan Davranışların Tespitinde Hukuka Aykırılık Bulunmaz
Eşinin sadakatinden kuşkulanan Erkek, ortak konuta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek, eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde bu suretle sadakat yükümlülüğü ile...

Devamını oku

17-01-2021 - 992

Kadının Evliliğini Ve Kocasını Kötülemesi Kusurlu Davranıştır Ve Boşanma Nedenidir
Kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, buna karşılık davalı-karşılık davacı kadının da, sürekli olarak -evlendiğine pişman olduğunu, çocuk için evlendiğini- söylediği ve kayınvalidesine hitaben -kart oğlunu...

Devamını oku

17-01-2021 - 753

Erkek Kadını Bakirelik Konusunda Rapor Almaya Zorlayamaz
Evliliğin fiilen dört gün devam ettiği ve cinsel birleşmenin gerçekleşmesi için eşlerden beklenen makul sürenin geçmediği, davacı erkeğin eşine bu konuda makul süre tanımadığı, erkeğin dava dilekçesinde kadının...

Devamını oku

17-01-2021 - 733

Boşanma İsteminde Kadının Eşine Daha Ağır Hakaret Etmesi Daha Ağır Kusurlu Olacağından Boşanmayı Gerektirir
Erkeğe kusur olarak yüklenilen -güven sarsıcı davranış- vakıasına kadın tarafından dayanılmamıştır. Dayanılmayan bu vakıa erkeğe kusur olarak yüklenilemez. Erkeğin, kadına -sen delisin, akıl hastasısın, hastaneye...

Devamını oku

17-01-2021 - 689

Eşlerin Karşılıklı Olarak Boşanma İsteminde Eş Tarafından Kadının Değersizleştirilerek Aşağılanması Boşanma Nedenidir
Erkeğin eşini -Sen ancak benim paramla varsın, sen ben yoksam hiçsin- diyerek aşağıladığı ve eşine yönelik süregelen fiziksel şiddetinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda kadının evlilik birliğinin temelinden...

Devamını oku

11-01-2021 - 1221

Boşanma - Kusur - Manevi Tazminatın Şartları
Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya az kusurlu olmasının yanında, boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması...

Devamını oku

11-01-2021 - 493

Anlaşmalı Boşanma Kararına Rağmen Taraflardan Biri Temyiz Yoluna Başvurursa Dava Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Devam Eder
Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından...

Devamını oku

11-01-2021 - 987

Anlaşmalı Boşanma Kararına Rağmen Taraflardan Biri Temyiz Yoluna Başvurursa Dava Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Devam Eder
Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından...

Devamını oku

11-01-2021 - 820

Boşanma Konusundaki Gerekçeli Kararın Uzun Süre Sonra Tebliğe Çıkarılması Hakkın Kötüye Kullanılması Mahiyetindedir
Mahkemenin gerekçeli kararı, aradan on altı yıl geçtikten sonra tebliğe çıkartılmış, 30.07.2020 tarihinde davalı kadına tebliğ edilmesi üzerinde, davalı süresi içerisinde kararı temyiz etmiştir. Davalı temyiz dilekçesinde eşi ile aynı...

Devamını oku

11-01-2021 - 1041

Çocuk Hakkındaki Koruma Kararının Kaldırılması Davasında Görevli Mahkeme Çocuk Mahkemesidir
5395 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 2828 sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi çocuk...

Devamını oku

11-01-2021 - 775

Yoksulluk Nafakasına Hükmedebilmek İçin Boşanma Sonrası Yoksulluğa Düşme Hususunun Tespiti Gerekir
Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için, nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir (TMK m. 175). Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; mahkemece...

Devamını oku

11-01-2021 - 956

Aile Konutu - Kefalet - Eş Rızası - İpoteğin Fekki
Aile konutunun, hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılması, diğer eşin açık rızasına bağlıdır. Bu rıza alınmadan konutla ilgili yapılan tasarruf işlemi geçersizdir. Yazılı...

Devamını oku

10-01-2021 - 661

Orman Olarak Tespit Edilip Tescil Edilen Arazilerde İzin ve İrtifak Hakkı Tesis Edilmiş İse Burada 2/B Uygulaması Yapılamaz
Orman olarak tespit edilip tapuya tescil edilen ve izin ve irtifak hakkı tesis edilen alanlarda 2/B uygulaması yapılamaz. Esasen tahdit içinde olan bir yer hangi nedenle olursa olsun orman sınırlarına çıkartılması için açılan...

Devamını oku

10-01-2021 - 1047

Orman Kadastrosu Sınırları İçerisinde Bırakılan Taşınmazın Tapu İptal ve Tescil Davası Orman Yönetimi Tarafından Askı İlan Süresi İçerisinde Açılsa Dahi Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir
Orman yönetimince, orman kadastrosu sınırları içinde bırakılan taşınmazın tapu kaydının iptali isteğiyle genel mahkemede açılan dava, askı ilan süresi içinde açılmış olsa bile orman kadastrosuna itiraz davası...

Devamını oku

10-01-2021 - 613

Öncesinde Devlet Ormanı Olan Taşınmazın, Orman Vasfı Dışına Çıkarılması İşlemine Karşı Gerçek Kişiler Dava Açamaz
Öncesi Devlet ormanı olan taşınmazın, 6831 sayılı Kanunun değişik 2/B maddesi uygulaması ile Hazine adına orman dışına çıkarılması işlemine karşı, gerçek kişiler yönetimi zorlayıcı biçimde dava açamayacakları gibi,...

Devamını oku

10-01-2021 - 857

Orman Arazisi - Tahdidin Kesinleşmiş Olması - Tahdit Tutanak ve Haritaları
Orman tahdidinin kesinleştiği yerlerde bir yerin orman olup olmadığı ve hukuki niteliği, orman tahdit tutanak ve haritalarının uygulanması ile belirlenir....

Devamını oku

10-01-2021 - 1019

Orman Rejimi Dışına Çıkarma - Kadastro Tespitine İtiraz Davası
3302 ve 3402 sayılı Yasalara göre yapılan 2/B madde uygulaması 31.12.1981 tarihi itibariyle değerlendirilmeli, taşınmazın 2/B madde koşullarını taşıyıp taşımadığı, bilim ve fen bakımından taşınmaz kendi haline bırakıldığında ormana...

Devamını oku

10-01-2021 - 703

Eylemli Orman - Kadastro Tespitine İtiraz
Dosyada mevcut orman bilirkişi raporunda taşınmazın % 25 eğimli olduğunu ve içinde meşe, menengeç ile 15-20 yaşlı kızıl çam ağaçlarının bulunduğunu ağaçların % 60 kapalılık oluşturduğunu bildirmiş ayni şekilde ziraatçı bilirkişi...

Devamını oku

10-01-2021 - 782

Kadastro Sebebiyle Orman Dışı Bırakılan Yerin Daha Önce Kesinleşmiş Mahkeme Kararı İle Orman Arazisi Olarak Tespiti Yapılmış ise Kadastronun Farklı Olması Taşınmazın Orman Vasfını Etkilemeyecektir
Medeni Yasanın 713. maddesine göre açılan tescil davasında, Tapulama Mahkemesince hükmen orman olarak tapulama dışında bırakılan taşınmazın, daha sonra yapılan orman kadastrosu sırasında orman...

Devamını oku

10-01-2021 - 988

Devlet Ormanı Niteliğindeki Taşınmazın Hazinenin Özel Mülkü Gibi İhaleyle Satılması
Orman niteliği ile Hazine adına kayıtlı olan taşınmazın, Hazinenin özel mülkü gibi işlem yapılarak ihale yolu ile satışı hukuken geçerli değildir. Yasal istisnalar dışında kullanım hakkı Orman Yönetimi dışında herhangi...

Devamını oku

10-01-2021 - 1068

Kadının Eşine Maaşın Düşük Yetersiz Para Kazanıyorsun Demesi - Ağır Kusur - Tazminat
Daire, kendisini çalışmaya zorlayan kocasına -Maaşın düşük, yetersiz para kazanıyorsun- diyen kadını ağır kusurlu saydı. Yüksek Mahkeme, kadının bu sözlerinin kocanın kişisel...

Devamını oku

27-12-2020 - 788

Yoksulluk Nafakası İsteminde Hüküm Kısmında Talep İle İlgili Karar Verilmesi Gerekir
Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir. Davalı-karşı davacı kadın dava dilekçesinde boşanmakla yoksulluğa...

Devamını oku

27-12-2020 - 636

Boşanma İsteminde Eşin İlgilenmemesi Kusurlu Davranışlardan Kabul Edilir ve Kişilik Hakları Zedelenen Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir
Eşiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçiren, geç saatlere kadar eve gelmeyen, eşini ve kayın validesini eve almayan, sonrasında ise...

Devamını oku

27-12-2020 - 773

Boşanma Ve Ziynet Alacağı Davasında İddianın Ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı Ve Aleyhe Bozma Yasağı
Hükümde, davalı erkeğin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle davacı kadının boşanma ve ziynet alacağı davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın ve ortak çoçuklar yararına nafakalara, yine davacı kadın...

Devamını oku

27-12-2020 - 804

Maddi Ve Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davasında Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilen Cd Eşin Sadakatsizliğini İspat Yönünden Hükme Esas Alınamaz
Kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD nin erkeğin -Özel hayatının gizliliği- ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı...

Devamını oku

27-12-2020 - 670

Velayetin Kime Verileceğinin Belirlenmesinde Uzmanlardan Oluşan Heyetten Görüş Alınmalıdır
Boşanma ile birlikte ortak iki çocuğun velayeti anneye bırakılmıştır. Velayet kamu düzenine ilişkin olup resen araştırma ilkesi geçerlidir. Velayetin düzenlenmesinde aslolan çocuğun üstün yararıdır. Mahkemece velayet...

Devamını oku

27-12-2020 - 980

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Koruma Kararını Alma Ve Kaldırma Çocuk Mahkemelerinin Görevi Kapsamındadır
Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocuklar hakkında korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi çocuk mahkemelerinin görevi kapsamına alınmıştır. İstanbul İlinde çocuk...

Devamını oku

27-12-2020 - 918

Dede ve Büyükanne ile Torun Arasında Kişisel İlişki Kurulması
Kanunda Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir denilmektedir. Davacılar küçüğün...

Devamını oku

27-12-2020 - 843

Boşanma - Kadın Tarafından İstenilen Maddi Tazminatın Hesabı
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate...

Devamını oku

27-12-2020 - 874

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakım Görevinin Yerine Getirildiğinin Tespiti
1911 doğumlu ve çocuksuz olan mirasbırakanın dava konusu ölünceye kadar bakma sözleşmesinin yapıldığı tarihte 98 yaşında olup 104 yaşında öldüğü, anılan sözleşme uyarınca davalının bakım görevini yerine...

Devamını oku

27-12-2020 - 881

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Olmazsa Tenkis İstemi
-Muris muvazaası- olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir....

Devamını oku

27-12-2020 - 2973

Erkeğin Eve Gelmemesi ve Eşiyle İlgilenmemesi Kadının Cinsel İlişkiden Kaçınmasından Daha Ağır Kusurlu Bir Davranıştır
Davacı erkeğin eşiyle ilgilenmediği, gece geç saatlerde geldiği, gece vakti eşini ablasının evine bırakmak suretiyle birlikte yaşamaktan kaçındığı, buna karşılık davalı kadının da cinsel ilişkiden kaçındığı...

Devamını oku

23-11-2020 - 955

Eşin Zamanının Çoğunu Sosyal Paylaşım Sitesinde Geçirmesi Boşanma Sebebidir
Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler. Davalının -eşinden boşanacağını- söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu...

Devamını oku

22-11-2020 - 1046

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bütünleyici Parçanın Paydaş Olmayan Üçüncü Kişiye Ait Olması Halinde Bu Kişinin Davaya Dahil Edilmesinin Mümkün Olmadığı
Bütünleyici parçanın (muhdesat) arzın paydaşlarına (ortaklarına) değil de üçüncü şahsa ait olduğunun anlaşılması halinde bu kimseyi muhdesat sahibi olarak davaya dahil etmek ve ona satış bedelinden pay vermek...

Devamını oku

21-11-2020 - 919

Özel Günlerin Unutulmasının Ve Sosyal Ortamlarda Eşin Yalnız Bırakılmasının Boşanma Sebebi Olduğu
Erkeğin eşine aile toplantısı, düğün gibi özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşlik etmediği, onu yalnız bırakmak suretiyle duygusal ve sosyal şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Boşanma sebebiyle manevi tazminata...

Devamını oku

21-11-2020 - 989

Nafaka Yükümlülüğü Doğmadan Yapılan Ödemeler Nafaka Borcundan Mahsup Edilemez.
Borçlunun itfa itirazına dayanak olarak sunduğu belgelerden bir kısmının ve mahkemece nafaka alacağına mahsuben yapıldığı kabul edilen ödemelerin, takip dayanağı tedbir nafakasına dair 13.11.2014 tarihli ara...

Devamını oku

15-11-2020 - 660

Mal Rejiminin Tasfiyesinde Kişisel Mal Ayrımı
Davada, taraf delillerinin eksiksiz olarak toplanması, dava konusu taşınmazlar ile davalının kişisel malı niteliğindeki 6 nolu bağımsız bölümün kira geliri üzerindeki davacıların tasfiye alacağının usulüne uygun olarak tespiti, banka hesaplarının açılış tarihleri ve hesap hareketleri...

Devamını oku

15-11-2020 - 967

Kişisel Mal Olduğu Belirlenemeyen Malların Ortak Mal Kabul Edileceği
Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları,...

Devamını oku

15-11-2020 - 981

Evlat Edinilen Küçüğün Nüfus Cüzdanındaki İsimlerin Değişmesi İçin Ayrıca Mahkeme Kararına Gerek Olmadığı
İnceleme konusu uyuşmazlık yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda değerlendirildiğinde; davacının, evlendiği eşinin önceki evliliğinden 28.11.2006 tarihinde doğan küçüğü evlat edinmek istemekte ve küçüğün baba...

Devamını oku

15-11-2020 - 961

Evlenmeden Önce Alınan Evin Kredisi Evlilik Birliği İçinde Ödendiyse Değer Artış Payı İstenebilir
Tasfiyeye konu edilen taşınmaz için davalı adına vadeli konut kredisi çekildiği, 7 taksitin taraflar evlenmeden evvel, 32 taksitin evlilik birliği içinde, geri kalan taksit ödemelerinin ise mal rejiminin sona ermesinden sonra gerçekleştiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır....

Devamını oku

15-11-2020 - 1011

Kısıtlı Hastalar Evlat Edinebilir
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kısıtlı kişilerin evlat edinmesi mümkün olduğuna ve inceleme konusu olayda kısıtlı davalıyı yasanın aradığı prosedüre uygun olarak evlat edindiğine göre; evlat edinenin...

Devamını oku

15-11-2020 - 835

Paydaşın Sürekli Olarak İcra Takibine Uğrayıp Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılmasına Sebep Olması Paydaşlıktan Çıkarmak İçin Aranan Ağır İhlal Kapsamında Değerlendirilemez
Davacılar dava dilekçesinde davalıların paydaşı olduğu taşınmaza ait ortak gider ve vergi borcunu ödemeyerek diğer paydaşlara yük getirdiğini, davalıların sürekli borçlanarak haklarında icra takibi yapılmasına ve...

Devamını oku

15-11-2020 - 902

Velayet Kendisinde Olmayan Eş Çocuğa Fiilen Bakıyorsa İştirak Nafakası Davası Açabileceği Gibi Çocuk Velayet Sahibine Geri Dönerse Velayet Sahibi Eş Nafakanın Kaldırılmasını Her Zaman İsteyebilir
İştirak nafakası velayetin fiilen kullanılmasına bağlı bir haktır. Velayet değiştirilmeden çocuğa bakan iştirak nafakası davası açıp iştirak nafakasına hükmolunduktan sonra çocuk velayetinde bulunduğu tarafın yanına giderse bu taraf nafakanın kaldırılmasını her...

Devamını oku

15-11-2020 - 662

Düğünde Takılan Takıların Geline Ait Olduğu
Kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı kabul edilir. Ne var ki inceleme konusu olayda; hükme esas alınan bilirkişi raporunda...

Devamını oku

15-11-2020 - 872

Yetim Aylığı Almak Yoksulluk Nafakası Almaya Engel Değildir
Davalının 01/05/2010 tarihinden itibaren vefat eden babasından dolayı yetim aylığı aldığı ve Eylül 2011 dönemi itibariyle davalıya yapılan ödeme miktarının 239,86 TL maaş ile 11,99 TL ek ödemeden ibaret olduğu anlaşılmıştır....

Devamını oku

15-11-2020 - 776

İştirak Nafakası Talebinde Mirasçılıktaki Sıra Gözetilmelidir
Öncelikle iştirak nafakası yükümlüsü olan davalı babadan nafakanın talep edilmesi, eğer davalı babanın sosyal ve ekonomik durumu elverişli değilse ancak bu durumda; mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak diğer...

Devamını oku

15-11-2020 - 826

Eşin Aracına Gps Takılmasının Hukuka Aykırı Delil Olduğu
Davacı-karşı davalı erkek tarafından, davalı-karşı davacı kadının aracına gps cihazı taktırılması ve telefonuna casus yazılım yüklenmesi hukuka aykırı delil niteliğinde ise de, dosyada yer alan diğer deliller dikkate...

Devamını oku

15-11-2020 - 779

Boşanma Talebinin Davalı Tarafından Kabul Edilmesi Hukuk Hakimini Bağlamaz
Boşanma davasında, davanın dayandığı olgulara ilişkin ikrar bile hakimi bağlamayacağı halde; davanın sonuç talebini oluşturan -boşanma talebinin -kabul edilmesinin hakimi...

Devamını oku

15-11-2020 - 772

Evlenmeden Önceki Hadiseler Boşanmaya Sebep Teşkil Edemez
Mahkemece davalı karşı davacı kocaya kusur atfeden evden kovma hadisesinin tarafların evlenmeden önceki dönemde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Evlilikten önce taraflar arasında yaşanan olaylara dayanarak...

Devamını oku

15-11-2020 - 792

Eşin Hayatını Kısıtlamanın Boşanma Sebebi Olduğu
Davacı kocanın eşinin yaşantısını kısıtladığı, davalı kadının da buna karşılık olarak gittiği yerler hakkında eşine doğru bilgiler vermediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden...

Devamını oku

15-11-2020 - 875

Boşanma Davasında Yoksulluk Nafakası Talep Eden Avukatın Yoksulluğa Düşeceği Kabul Edilemez
Davacının avukat olduğu, ruhsatının ve baro levhasında kaydının bulunduğu anlaşılmaktadır. Mesleğini icra etmesine engel bir durumu bulunmamaktadır. Bu halde, yoksulluğa düşeceği kabul edilemez. Bu husus...

Devamını oku

15-11-2020 - 884

Kadının Eşini Sürekli Eleştirmesinin Boşanmaya Yol Açacağı
Davalı-davacı kadının eşine sürekli eleştirel ve aşağılayıcı konuşmalarda bulunduğu, eşinin kararlarını beğenmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin...

Devamını oku

15-11-2020 - 864

Eşinin Sakat Olması Durumuyla Dalga Geçmek Boşanma Sebebidir
Davalı kadının davacının bir ayağının sakat olması ve ayak başparmağının kapanmaması nedeniyle sürekli alay ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin...

Devamını oku

15-11-2020 - 684

Eşine Harçlık Vermeyen Erkeğin Ekonomik Şiddet Uyguladığı
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların 25 yıldır ayrı yatakta yattıkları, erkeğin başka kadınlarla ilişkisi olduğu yönünde dedikoduya sebebiyet verdiği ve eşine harçlık vermeyerek ekonomik şiddet...

Devamını oku

21-11-2021 - 699

Eşe Oğlum Diye Hitap Etmek Boşanma Sebebidir
Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek davacı- karşı davalı kadının tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların mahkemece kabul edilen ve...

Devamını oku

15-11-2020 - 891

Boşanmada Kusur Oranları
Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek her iki tarafın karşılıklı boşanma davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Davalı- karşı davacı...

Devamını oku

15-11-2020 - 624

Hakim Görevi Gereği Çocuk İçin İştirak Nafakasını Kendiliğinden Dikkate Almalıdır
Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. Bu hususu hakim görevi gereği kendiliğinden dikkate alması...

Devamını oku

15-11-2020 - 761

Çocuğun Annenin Soyadını Taşımaktaki Üstün Yararı
İnceleme konusu olayda, velayet hakkına sahip davacı anne, davalı babanın çocuğa karşı ilgisiz olduğunu, çocuğun yaşamını annesi ile geçirdiğini, her türlü işini kendisinin yerine getirdiğini ve resmi işlemler ile...

Devamını oku

15-11-2020 - 788

Boşanma Halinde Yoksulluk Nafakası Ve Velayet
Ortada yoksulluk nafakasının kaldırılması koşulları varken yoksulluk nafakasına hükmetmek yasanın amacına uygun değildir. Yine aynı şekilde başka bir erkekle birlikte yaşayan kadın yararına tedbir nafakasına...

Devamını oku

15-11-2020 - 917

Çocuğun Psikolojisini Bozan Anne İle Kişisel İlişkisinin Çocuğun Üstün Yararı Gözetilerek Kaldırılması Gerektiği
Tarafların Aile Mahkemesinin ilamı ile boşandıkları, bu kararın kesinleştiği, davacı babanın Adana ilinde, davalı annenin ise boşandıktan sonra Aydın ilinde yaşamaya başladığı, davalı annenin ortak çocuğu kurulan...

Devamını oku

15-11-2020 - 751

Çocuğun Annenin Soyadını Alması İçin Üstün Yararının Bulunması Gerekir
Çocuğun üstün yararı gereği, velayetin anneye verilmesi halinde, anne hiçbir gerekçe göstermeden, sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemez. Anne tarafından...

Devamını oku

15-11-2020 - 933

Velayet Sahibi Annenin Vefatı Sonrası Velayetin Kendiliğinden Babaya Geçmeyeceği
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak reşit olmayana velayeten babası Mustafa G… tarafından açılmış olup, Aile Mahkemesinin kararı ile davacının anne ve babasının boşanmalarına, velayetinin ise...

Devamını oku

14-11-2020 - 769

Diğer Mirasçılardan Mal Kaçırmak Maksadıyla Evlada Yapılan Satışta Tapu İptal Talebinin Kabulü Gerektiği
İnceleme konusu olayda; tarafların murisin çocukları oldukları, mirasbırakanın ölümünden önce davalı ile birlikte oturduğu, davalının alım gücünün bulunmadığı, mirasbırakanın, çekişmeli taşınmazı satma ihtiyacı...

Devamını oku

11-11-2020 - 1463

Anlaşmalı Boşanma Protokolünden Kaynaklanan İtirazın İptali İsteminde Velayet
Protokolde uyuşmazlığa konu -eğitim giderlerinden sorumluluk- maddesi -velayet- hükmünden bağımsız olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla -velayetin değiştirilmesi- hâlinde söz konusu hükmün geçerliliğini yitirdiği kabul...

Devamını oku

11-11-2020 - 660

Yoksulluk Nafakası Alan Davalı Aleyhine İştirak Nafakasına Hükmedilemez
İnceleme konusu olaya bakıldığında; tarafların kesinleşen kararla boşandıkları, boşanma kararında ortak çocukların velayetinin davacıya bırakıldığı ve davalı lehine 300,00TL...

Devamını oku

08-11-2020 - 745

Şiddet Uygulamak Amacıyla Eşin Üzerine Yürünmesi Şiddet Sayılır ve Boşanma Sebebidir
Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında davacı-karşı davalı kadın da dava...

Devamını oku

01-11-2020 - 696

Ecri Misil Hesaplamasında Kira Ödemesi Adı Altında Yapılan Ödemelerin Düşülmesi Gerektiği
Tarafların taşınmazı 05.02.2016 tarihinde 13/20 payı davacı, 7/20 payı davalı adına tescil edilerek satın aldıkları, davacının ihtarname ile davalının taşınmazı bedelsiz kullanımına muvafakat etmediğini bildirdiği,...

Devamını oku

31-10-2020 - 602

Boşanma Davası Açmadan Tedbir Nafakası İçin Dava Açılması Durumunda Ayrı Yaşamakta Haklı Olduğunun İspatlanması Gerekir
Davacı kadına tedbir nafakası bağlanabilmesi için ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmesi gerekir. Davacı, dava dilekçesinde herhangi bir delile dayanmamıştır. Dolayısıyla ilk derece mahkemesince, davacı kadının...

Devamını oku

29-10-2020 - 864

Kazandırıcı Zamanaşımı İle Taşınmazın Tescilinde Bilirkişi Beyanının Yeterli Olmadığı
3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesi hükmüne göre maddi olaylardan sayılan zilyetlik olaylarının yerel bilirkişinin sözleriyle de kanıtlanması mümkün ise de, somut olayda, bilirkişinin sözleri kazanmayı...

Devamını oku

29-10-2020 - 816

Kazandırıcı Zamanaşımı - Tapunun İdari Yoldan Hazine Adına Tescil Edilmesi
Hazine adına idari yoldan tapu oluşturulmuş olup bu yer Jandarma Karakolu yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına -Jandarma Genel Komutanlığına- tahsis edildiğine göre taşınmaz hukuken ve fiilen kamu...

Devamını oku

29-10-2020 - 744

Kazandırıcı Zamanaşımı Sebebiyle Mal Edinmede Yeterince Araştırma Yapılmaması
Zilyet davalı taraf yararına 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesi hükmünde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğiyle, taşınmaz edinme koşullarının gerçekleştiği gerekçe gösterilerek, hüküm kurulmuş ise...

Devamını oku

29-10-2020 - 776

Kadastro Sebebiyle Tapu Kayıtlarının Çatışması - Tapu İptal ve Tescil - Kesin Hüküm
Kural olarak tapu kayıtlarının çatışması halinde doğru temele dayanan önceki tarihli tapuya değer verilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir. Ancak, dava konusu olayda davalı tescil ilamı ile oluşan tapu kaydına...

Devamını oku

29-10-2020 - 926

Tek Taraflı Olarak Düğünden Vazgeçme Boşanma Sebebidir
Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, ilk derece mahkemesince kabul edilen kadının kusurlu davranışları yanında, davalı erkeğin de ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı, tek taraflı olarak düğünden vazgeçtikleri...

Devamını oku

29-10-2020 - 996

Eve Dön İhtarı İle Birlikte Önceki Tüm Kusurlar Affedilmiş Sayılır
Davacı-karşı davalı müteveffa erkeğin dayanak boşanma dosyasında davalı-karşı davacı kadına 20/12/2005 tarihinde gönderdiği eve dön ihtarı ile kadının ortak konuta dönmesini istediği anlaşılmaktadır. Bu durum,...

Devamını oku

25-10-2020 - 713

Facebook Adresinde Arkadaş Sayısının Çok Olması - Sadakat
Bir kişinin köyde yaşaması ve facebook profilindeki arkadaş sayısının çokluğu bu kişinin sadakatsiz davrandığının kanıtı olarak kabul edilemeyeceği gibi, güven sarsıcı davranış olarak da nitelendirilemeyeceğinden...

Devamını oku

25-10-2020 - 630

Boşanma - Eşin Annesinin Yüzüne Tükürme - Kusur
İnceleme konusu olay, boşanma davasına ilişkindir. Taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden tarafların mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen...

Devamını oku

21-10-2020 - 2409

Binaya Pencere Yapılması - Mahremiyet İhlali - El Atmanın Önlenmesi
Dava, komşuluk hukukundan kaynaklanan pencerelerin kapatılması suretiyle elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davalıların kullanımında...

Devamını oku

21-10-2020 - 976

Çalışma Arkadaşının Telefon Numarasının Otel Müşterisine Verilmesi - Haklı Fesih
Davacı işçinin, çalıştığı otelin devamlı müşterilerinden birisinin talebi üzerine aynı işyerinde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki kadın çalışanın kimlik bilgileri ve telefon numarasını verdiği, telefon numarasını bu şekilde öğrenen müşterinin de stajyer kadın çalışanı arayarak yakınlaşma isteğinde bulunduğu, bu durumdan rahatsız olan stajyerin durumu işyeri ...

Devamını oku

21-10-2020 - 921

Eş Hakkında Asılsız Şikayette Bulunma - Boşanma
Kadının eşi hakkında asılsız şikayette bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve...

Devamını oku

21-10-2020 - 906

Kişisel İlişkinin Gelecek Yıllar İçin Kademeli Olarak Kurulması
Velayeti anneye verilen ortak çocuk ile davalı-karşı davacı baba arasında kişisel ilişki kurulurken çocuğun dört yaşına kadar ve dört yaşı sonrası ayrı ayrı düzenlenerek, kademeli kişisel ilişki düzenlemesi...

Devamını oku

13-11-2021 - 1477

Eşin Pavyona Gitmesi - Güven Sarsıcı Hareket
Davalı-davacı kadının sadakatsiz davranışlar sergilemesine karşılık davacı-davalı kocanın da düzenli işte çalışmayıp birlik görevlerini ihmal ettiği, genelev ve pavyon gibi uygunsuz yerlere gitmek...

Devamını oku

20-10-2020 - 734

Eski Erkek Arkadaşa Dair Dövme - Boşanma - Kusur
Eski erkek arkadaşı ile ilgili dövme taşıması eylemine ilişkin tanık beyanında zamanın belirtilmediği ve tarafların evlilik tarihinin 2008 yılı olduğu dikkate alındığında bu hadisenin boşanmaya neden olacak...

Devamını oku

13-10-2020 - 618

Nişanda Takılan Takılar - İade - İspat Külfeti
İnceleme konusu olayda; mahkemece, davaya konu edilen ziynet eşyalarından 2 adet bilezik ile 2 adet gerdanlık seti yönünden; davalının bu ziynet eşyalarının davacı tarafa geri verildiğine dair ...

Devamını oku

13-10-2020 - 4404

Ziynet Talep Çeşidinin Islah ile Artırılamayacağı
Davacı-karşı davalı kadın, dava dilekçesi ile boşanma ve ferileri yanında, 8 adet bileziğin aynen iadesini, aynen iade mümkün olmazsa bedeli olan 10.000 TL nin tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ...

Devamını oku

13-10-2020 - 1051

Boşanmada Kusur Etkisi
Toplanan delillerden, davalı-davacı erkeğin, eşine artık evliliği devam ettirmek istemediği, başka kadınlarla birlikte olmak istediği ve artık Türk kadını ile evli kalmak istemediğini mesaj yoluyla söylediği,...

Devamını oku

13-10-2020 - 948

İşten Ayrılan Eş - Yoksulluk Nafakası
Davacı kadın, dava dilekçesinde bankada çalıştığını, cevaba cevap dilekçesinde ise çalışmakta olduğu işi bıraktığını beyan etmiştir. Dosya içindeki davacı kadının çalıştığı bankadan gönderilen...

Devamını oku

05-10-2020 - 983

KPSS Kursuna Giden Çocuk - Nafaka
İnceleme konusu olayda, davalı üniversite mezunu ise de; dava tarihi itibariyle herhangi bir işte çalışmadığı, bitirdiği okul itibariyle ülkemiz şartlarında hemen iş bulma imkânında olmadığı, işe girebilmek için...

Devamını oku

05-10-2020 - 746

Kadının Sürekli Alkol Alması - Sosyal Medyada Paylaşması - Erkeğin Kişilik Hakları
Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurların yanında ayrıca davalı-karşı davacı kadının sürekli alkol kullanarak sosyal medyada buna ilişkin uygunsuz paylaşımlarda bulunduğu anlaşılmaktadır....

Devamını oku

05-10-2020 - 963

Evlilik Öncesinde Mevcut Olan Hastalığın Saklanması - Nispi Butlan
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı erkeğin, evlilik öncesi mevcut olan hastalığını gizlediği vakıasının boşanma sebebi oluşturmayacağı, ancak evliliğin nispi butlan ile iptalinin...

Devamını oku

04-10-2020 - 1087

Nafakanın Kaldırılması - İndirilmesi - Vekalet Ücreti
Davacı tarafından açılan davanın ödenmekte olan yoksulluk nafakasının kaldırılması, olmadığı takdirde indirilmesi talebine ilişkin olduğundan, davanın bu hali ile terditli yoksulluk nafakasının kaldırılması, olmadığı takdirde...

Devamını oku

04-10-2020 - 922

Kocanın Kadının Pasaportunu Alıp Yurtdışına Giderek Boşanma Davası Açması
Boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen davacı kadının davalı erkekten daha ziyade veya eşit kusurlu olmadığı, davalı-davacı erkeğin tam kusurlu olduğu, davacı kadının boşanma sonucu en azından davalı erkeğin maddi desteğini...

Devamını oku

04-10-2020 - 673

Ölmeden Önce Mirasçılıktan Çıkarma Davası
Davacı tarafça ileride yapılması muhtemel mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin ölüme bağlı tasarruf, yine buna bağlı olarak ileride davalı tarafça açılması muhtemel ölüme bağlı tasarrufun iptali davasına konu ıskat hallerini şimdiden tespit ettirmesinde,...

Devamını oku

01-01-2022 - 901

Ad Değiştirme - Kişilik ile Özdeşleşmeme
Türk Medeni Kanunun ilgili maddesinde; adın değiştirilmesinin, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebileceği, değişikliğin nüfus siciline kayıt ve ilan olunacağı, adın değişmekle kişisel durumda değişme olmayacağı...

Devamını oku

03-10-2020 - 837

Yaş Düzeltim - Vesayet Makamının İzni - Çelişkili Raporlar
Temyiz kudretinden yoksun olan kişileri de davada kanuni temsilcileri temsil edilebilecek olup, bunun için vesayet makamından izin alınması ve izin belgesinin dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulması zorunludur. ...

Devamını oku

03-10-2020 - 738

Gayri Resmi Birliktelik - Terk - Tazminat - Dürüstlük Kuralı
Dava, gayriresmi birlikteliğin sona ermesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile nafaka istemine ilişkindir. Mahkemece, maddi tazminat ve nafaka istemi yönünden, taraflar arasında Türk Medeni Kanunu gereğince...

Devamını oku

28-09-2020 - 936

Nişanın Bozulması - Hediyelerin İadesi
Taraflar arasındaki nişan bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi ve tazminat davasının mahkemece yargılaması yapılmıştır. Giyilmekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen eşya kapsamında nişan elbisesi, ayakkabı, bayan elbisesi ve özdilek marka ev eşyalarının da bedelinin tahsiline karar verildiği...

Devamını oku

28-09-2020 - 673

Eşin Yersiz Ekonomik Talepleri - Güven Sarsıcı Davranış
Mahkemece boşanmaya neden olan olaylarda, davalı-karşı davacı erkeğin, davacı-karşı davalı kadına göre daha ağır kusurlu olduğu kabul edilerek her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmedilmiş ise de...

Devamını oku

28-09-2020 - 772

Boşanma - Eşin Ailesinden Görülen Fiziksel Şiddet
Her ne kadar tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında eşit kusurlu oldukları belirtilerek her iki boşanma davasının da kabulüne karar verilmiş ise de; davacı-karşı davalı erkeğin ailesinin kadına yönelik fiziksel şiddet ve kısıtlamalarının olduğu,...

Devamını oku

28-09-2020 - 754

Kadının Hasta Kocasına Bakmasının Af Anlamına Gelmeyeceği
Tarafların 1997 yılında evlendikleri, davalı-karşı davacı erkeğin 2005 yılında beyin kanseri teşhisiyle ameliyat olduğu, tedricen rahatsızlığının arttığı, vücut fonksiyonlarında kayıp oluştuğu, son safhaya gelindiğinde erkeğin rahatsızlığı nedeniyle bakım ve gözetime muhtaç hale geldiği,...

Devamını oku

28-09-2020 - 649

Muris Muvazaası - Mal Kaçırma Kastı
Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı miras payı oranında tapu iptal tescil istemine ilişkindir. İnceleme konusu olaya gelince, dinlenen bir kısım davacı tanığı mirasbırakanın akit tarihinde sağlık durumunun iyi olduğunu...

Devamını oku

27-09-2020 - 965

Fiili Ayrılık - Boşanma - Kusur - Tazminat
Erkeğin açtığı boşanma davası, Türk Medeni Kanununun 166/4. maddesinde yer alan fiili ayrılık sebebine dayanmaktadır. Mahkemece de, erkeğin boşanma davası bu sebeple kabul edilmiştir. Erkek tarafından açılan ilk boşanma davasının feragat nedeniyle 16.2.2011 tarihinde reddedildiği ve kesinleştiği, üç yıllık süre zarfında ortak hayatın yeniden kurulamadığı anlaşılmaktadır....

Devamını oku

27-09-2020 - 1080

Evlilik Birliği İçinde Annenin Oğluna Taşınmazı Devretmesi
Tasfiyeye konu mesken niteliğindeki taşınmaz tapuda davalının annesi adına kayıtlı iken evlilik birliği içinde 14.08.2008 tarihinde intifa hakkı anne üzerinde tutarak çıplak mülkiyeti satış yolu ile davalı adına tescil edilmiş, 19.06.2013 tarihinde ise çıplak mülkiyet satış yolu ile dava dışı üçüncü bir şahsa tapuda devredilmiştir. Mahkemece, taşınmaz davalının edinilmiş malı olarak kabul...

Devamını oku

27-09-2020 - 1435

Taşınmazın Eş Adına Tescil Edilmesi - Gizli Bağış - Katılma Alacağı
Dava, değer artış payı ve katılma alacağı istemine ilişkindir. Dava konusu bağımsız bölüm satış suretiyle 20.2.2007 tarihinde edinilerek davalı eş adına tapuya tescil edilmiştir. Uyuşmazlık; evlilik birliği içerisinde bedeli davacı (erkek) tarafından ödenerek alındığı iddia edilen taşınmazın davalı (kadın) adına tescil edilmesinin, davacı (erkek) tarafından davalıya (kadın) yapılmış bir bağış...

Devamını oku

27-09-2020 - 938

Geçit Hakkı - Taşınmaz - Dava Ehliyeti
Dava, Türk Medeni Kanununun 747. maddesi gereğince geçit hakkı kurulması istemine ilişkindir. Geçit hakkı tesis edilen 155 ada 1 parsel sayılı taşınmazın dava dışı kişi adına kayıtlı olduğu anlaşılmakla, bu parsel yönünden davacının aktif dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken lehine geçit irtifakı tesisine karar verilerek yazılı şekilde hüküm...

Devamını oku

27-09-2020 - 1018

Boşanmaya Sebep Olan Davranışların İspatlanması
Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesi uyarınca boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez. Tarafların son ayrıldıkları tarihten sonrasına ilişkin boşanmaya sebep...

Devamını oku

27-09-2020 - 716

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması
Dava; yoksulluk nafakasının kaldırılması istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; asgari ücret seviyesinde maaş alan davalının yoksulluğunun ortan kalkıp kalmadığı, burada varılacak sonuca göre tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına göre davalı yararına hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılmasına mı yoksa indirilmesine mi karar verilmesi gerektiği noktasında ...

Devamını oku

27-09-2020 - 947

Temyiz Talebinden Sonra Barışma - Feragat
Davacı-karşı davalı erkeğin temyiz talebinden sonra her iki taraf ayrı ayrı sundukları dilekçelerle, barıştıklarını bu sebeple dosyanın düşürülmesini talep etmişlerdir. Tarafların bu beyanı davadan feragat niteliğindedir. Taraflar barıştıklarını bu nedenle davalarından feragat ettiklerini bildirmişler iseler de; ilk derece mahkemesince verilen davacı-karşı ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1513

Paylı Mülkiyet - Paydaşlıktan Çıkarma
Dava; paylı mülkiyete tabi olan taşınmazda fiili kullanıma aykırı hareket ettiği iddia olunan davalının müdahalesinin meni ile pay değerinin karşılığının ödenerek davalının müşterek mülkiyetten çıkarılması istemine ilişkindir. Mahkemece TMK nın 696. maddesinde paylı mülkiyette paydaşlıktan çıkartılma hali düzenlenmiş olup, bu maddeye göre davanın açılabilmesi ...

Devamını oku

23-09-2020 - 743

Ecri Misil - Taşınmazın Kullanımına Ses Çıkarmama
Olayda davalının kullanımına bir itirazlarının olmadığı, davalıya bir ihtarname keşide etmedikleri, taşınmazdan çıkması konusunda bir ikazda bulunmadıkları gözetildiğinde, bu davacıların payı bakımından taşınmazı kullanımının muvafakata dayalı olduğu anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 855

Şans Oyunları Oynayan ve Çocuk İstemeyen Erkek
Güven sarsıcı davranışta bulunan ve kıskanç olan davalı-karşı davacı kadın ile şans oyunları oynayan, aile bütçesini iyi yönetemeyen ve çocuk istemeyen davacı-karşı davalı erkek boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurludur. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 494

Boşanma - Tazminat - Hakkaniyet İlkesi
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 825

Tedbir Nafakası - Hakkaniyet İlkesi
Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre davalı kadın yararına takdir edilen tedbir ve yoksulluk nafakası çoktur. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 730

Boşanma - Ölüm - Miras Hakları
İlk derece mahkemesince davacı erkek tarafından açılan boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesinden sonra, fakat karar henüz kesinleşmeden önce davacı erkek 26.07.2019 tarihinde ölmüştür. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 869

Boşanma - İstinafa Başvurmama
Anılan karara karşı, davalı-karşı davacı erkek tarafından lehine hükmedilen tazminatların miktarları ve kadının kabul edilen ziynet alacağı davası yönlerinden istinaf kanun yoluna başvurulmuş, davacı-karşı davalı kadın tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmamıştır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 589

Boşanma - Tazminat
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 976

Vasiyetnamenin İptali - Tazminat - Tenkis
Dava, ehliyetsizlik ve irade fesadı hukuksal nedenlerine dayalı vasiyetnamenin iptali, olmadığı taktirde tenkis ile muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tazminat isteklerine ilişkindir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1104

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İvazlı Sözleşmedir
Mahkemece, temliklerin muvazaalı olmadığı, ölünceye kadar bakma akdi ivazlı akitlerden olduğundan tenkis hükümlerinin de uygulanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup, işbu ilamın onanmasına karar verilmiştir. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 892

Muris Muvazaası - Tapu İptal ve Tescil - Tenkis
Davacıların eşi ve anneleri olan mirasbırakanın kızı ...nin 29.05.2013 tarihinde öldüğü ve miras bırakan ...in ölümünden sonra geçen sürede muvazaa iddiasına dayanarak dava açmadığı açık olup dinlenen tanık beyanlarından miras bırakanın uzun yıllar hasta olduğu, bakımı ve ihtiyaçları ile ağırlıklı olarak davalıların ...

Devamını oku

23-09-2020 - 1151

Tereke İşlerine Karışmak - Mirasın Hükmen Reddi
TMK nın 610/2. maddesi uyarınca da ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan ve mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez. ...

Devamını oku

23-09-2020 - 801

Mirasın Gerçek Reddi - Hak Düşürücü Süre
Dava, mirasın gerçek reddinin tespiti istemine ilişkindir. Mirasın gerçek reddinin tespitini isteyen davacının, murisinin ölümünü daha sonraki bir tarihte öğrendiğini savunduğundan, ona ilişkin taraf delillerinin değerlendirilerek ve özellikle talep edenin temyiz dilekçesindeki beyanında belirttiği icra dosyası ...

Devamını oku

24-09-2020 - 635

Mirasın Gerçek Reddi - 3 Aylık Süre - İspat
Mahkemece davacıya murisin ölümünü daha sonra öğrenme durumu hakkında delillerini sunması için imkan verilip; gösterdiği taktirde delillerin toplanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir....

Devamını oku

24-09-2020 - 800

En Yakın Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonuçları
4721 sayılı TMK nın 612. maddesi uyarınca mirasın gerçek reddini tespit ve tescil edip başka mirasçı bulunmadığını gören mahkemenin terekeyi resen iflas hükümlerine göre tasfiye etmesi gerekir....

Devamını oku

24-09-2020 - 779

Erkeğin Sürekli ve Düzenli Gelirinin Olmaması - Yoksulluk Nafakası
Boşanmaya sebep olan olaylarda erkek tam kusurlu olup çalışmasına engel bir durumunun olmadığı, kadının da sürekli ve düzenli geliri olmadığına göre, davacı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları gerçekleşmiştir. Davacı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekir....

Devamını oku

24-09-2020 - 925

Yoksulluk Nafakası - Dava Tarihinden Sonra İstifa Edilmesi
Davacı kadının, kendi beyanından da anlaşılacağı üzere, dava tarihinden sonra çalıştığı işten istifa ederek ayrıldığı anlaşılmaktadır. İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. O halde, davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kabulü doğru değildir....

Devamını oku

24-09-2020 - 853

Hisseli Arazi - Fiili Taksim - Öanlım - Kötüniyet İddiası
Kötüniyet iddiası davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi mahkemece de resen dikkate alınır. Hisseli arazinin paylaş paydaşlarının arazi üzerinde fiili bir taksim ilişkisi yaparak her paydaşın arazinin belli bir bölümünü kullanması halinde o arazide önalımdan söz edilemez....

Devamını oku

24-09-2020 - 1203

Önalım Davası - Satış Bedeli - Muvazaa İddiası
Önalım davasında tapuda yapılan satışın tarafı olmayan davacı satış bedelinde muvazaa olduğunu iddia edebilir. Ancak tapuda yapılan satışın tarafı olan davalı gerçek satış bedelinin tapudaki miktarın üzerinde olduğunu iddia edemez. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 927

Terk Sebebine Dayalı Boşanma - Sebebin Geçerliliği
Boşanma sebebi olabilmesi için terk olgusunun en az altı ay sürmesi gerekir. Bu altı aylık süre geçirildikten sonra evi terk eden eş eve dönmemekte haklılığını ispatlamadıkça terk sebebi geçerliliğini sürdürür. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 659

Terk Sebebiyle Boşanma - 4 Aylık Süre
Türk Medeni Kanununun 164. maddesi, eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde, ayrılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ise istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtarın da sonuçsuz kalması ...

Devamını oku

24-09-2020 - 994

Zinanın Varlığı - Karineler
Erkeğin başka bir kadınla uygunsuz fotoğrafının bulunması ve kadınla birlikte yaşaması zinanın varlığına işaret eder....

Devamını oku

24-09-2020 - 947

Zinanın İspatlanması
Davalı kadının ortak konuttan ayrılarak başka bir erkekle bir süre yaşadığı anlaşıldığına göre zinanın mevcut olduğu kabul edilmelidir....

Devamını oku

24-09-2020 - 901

Tedbir Nafakası - Terk İhtarı - 4 Aylık Süre
Davalı kadının tedbir nafakası davası açmasından itibaren dört aylık süre geçirilmeden terk ihtarı gönderilemez....

Devamını oku

24-09-2020 - 634

Tapu Kaydında Düzeltme
Tapu Sicil Tüzüğü gereğince düzeltim için öncelikle tapu müdürlüğüne başvurma zorunluluğu vardır. Davanın bu nedenle usulden reddi gerekir....

Devamını oku

24-09-2020 - 795

Sadakatsiz Eş - Facebook Yazıları - Yoksulluk Nafakası
Tarafların 16.10.2000 tarihinde evlendikleri, asıl davanın 20.10.2012, karşı davanın 14.01.2013 tarihinde açıldığı, tanık beyanları, mahkemenin bozma öncesi ve bozma sonrası verdiği kararların gerekçesinde de yer aldığı üzere kadının evine yabancı bir erkeğin geldiğinin beyan edildiği, dosyada mevcut tüm delillerin değerlendirilmesi neticesinde davacı davalı kadının başka bir erkekle sadakatsiz davranış içerisine girdiği, eşin...

Devamını oku

24-09-2020 - 970

Ziynet Eşyası - İspat Yükü - İkrar
Kadına özgü ziynet eşyası niteliğindeki bilezik eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. ...

Devamını oku

24-09-2020 - 876

İştirak Nafakası - Çocuğun Üstün Yararı
Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlendiğinde karşılıklı edimler arasındaki denge sonradan, şartların olağanüstü değişmesiyle taraflardan biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulmuşsa, taraflar artık o akitle bağlı tutulamazlar, değişen bu koşullar karşısında 4721 sayılı TMK’nın 2. maddesinden yararlanarak ...

Devamını oku

24-09-2020 - 882

Muris Muvazaası - İspat - Bedeller Arasındaki Fark
Davalı, mirasbırakanın dava konusu taşınmazı 3. kişiye devrettiğini, taşınmazın 3. kişilerin eline geçmesine gönlü razı olmayınca bedelini ödemek suretiyle devraldığını, 2006 yılında ise bir başkasına sattığını, zamanaşımı süresinin dolduğunu, davacıların 29 yıl sonra dava açmalarının hakkın kötüye kullanılması ...

Devamını oku

25-09-2020 - 999

Suriye Uyruklu Mirasçılar - Mirasçılık Belgesinin İptali
Miras bırakandan Suriye uyruklu mirasçılarına intikal eden Türkiyedeki taşınmazların miras bırakanın ölüm gününden sonra yürürlüğe giren ve Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararnameleri karşısındaki hukuki durumu tartışılmamış,...

Devamını oku

25-09-2020 - 977

Suriye Uyruklu Mirasçılara Düşecek Miras Payları
Suriye uyruklu bütün özel ve tüzel kişilerin Türkiyede bulunan taşınmaz ve kişisel eşyası hariç taşınır malları ile bütün hak ve menfaatlerine 28.05.1927 gün 1062 sayılı Kanun hükümlerine dayalı Hazinece el konulmuştur. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 740

Suriye Uyruklu Kişilerin Mirasçılığı - Karşılıklılık
Davacı... uyruklu olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 13.01.1998 tarihinde vefat eden murise ait mirasçılık belgesini kendi hissesi yönünden Köy Kanunu, Tapu Kanunu, 01.10.1966 tarihli B.K. kısıtlamaları saklı kalmak kaydıyla istemiştir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 821

Mirasçılık Belgesi Verilmesi İstemi
Murisin vefatıyla mirasının 1/2 sinin babasına, 1/2 sinin annesine kalacağı, bu payların da kendi mirasçılarına intikal edeceği gözetilmeksizin miras paylarının yanlış hesaplanması, ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1345

Boşanma - Duyuma Dayalı Tanık Beyanları - Kusur
Yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemece davacı erkeğe kusur olarak yüklenen eşine hakaret ve evden kovma tehdit vakıasına ilişkin dinlenen tanıkların beyanları duyumdan aktarım olup, kusur belirlemesine esas alınma olanağı bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 970

Erkeğin Cinsel Probleminin Olması
Tarafların, davacı kadın tarafından iddia edildiği gibi, davalı erkeğin de kabulünde olduğu üzere erkeğin erken boşalma problemi nedeniyle fiili evlilik süresi içinde cinsel ilişki kuramadıkları anlaşılmaktadır. Bu hal evlilik birliğini temelinden sarsar. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 4087

Eşten Habersiz Altınları Bozdurma - Boşanma - Kusur
Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda, eşinden habersiz altınlarını bozdurup evlenmeden önceki borçlarını ödeyen, yerine sahte bilezik takıp eşinin güvenini sarsan davalı kadın tam kusurludur....

Devamını oku

25-09-2020 - 654

Resmi Nikah Kıyılmaması - Kişilik Hakkı - Tazminat
Davacının, davalı tarafından resmi nikah yapma vaadi ile kandırıldığı ve bunun etkisi altında, fiziksel ve ruhsal olarak zarara uğratıldığı, bundan elem ve üzüntü duyduğunun kabul edilmesi ve davacının hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin...

Devamını oku

25-09-2020 - 872

Boşanma - Kusur Mirasçılar Tarafından İleri Sürülemez
Dosyanın incelenmesinde; davacı erkek tarafından, dilekçeler teatisi aşamasında usulünce ileri sürülmeyen ve dayanılmayan, kadının sadakatsiz olduğu vakıası, mirasçılar tarafından öne sürülemeyeceğine göre, davalı kadına kusur olarak yüklenemez. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 821

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Hale Gelmesi
Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 921

Boşanma - Ortak Hayat - Temelinden Sarsma
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davalı erkeğin birlik görevlerini yerine getirmediği, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunarak davacı kadını aşağıladığı anlaşılmaktadır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 951

Gerekçe İle Hüküm Arasındaki Çelişki - Boşanma - Kusur
Bölge adliye mahkemesi kararının gerekçesinde erkeğin istinaf talebinin kusur belirlemesine yönelik talebi uyarınca kısmen kusur düzeltilmesi yapıldığı halde, kararın hüküm kısmında erkeğin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmek suretiyle gerekçe ile hüküm arasında çelişki yaratılmıştır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 601

Boşanma - Evliliğin Ölümle Kendiliğinden Sona Ermesi
Davacı erkek boşanma kararı verilmesinden sonra ancak boşanma ile ilgili hüküm kesinleşmeden önce vefat etmiştir. Bu halde evlilik ölümle kendiliğinden sona ermiş, boşanma davası konusuz kalmıştır....

Devamını oku

25-09-2020 - 1009

Boşanma - Tazminat - Hakkaniyet İlkesi
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davalı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 875

Önalım Hakkı - Tapu İptal ve Tescil
Davacı vekili, davalının, müvekkilinin de payı bulunan ...İlçesi, Afşar Köyünde bulunan 2347, 7149 ve 7150 parsel sayılı taşınmazlarda pay satın aldığını belirterek, davalının satın aldığı paylar hakkında önalım hakkını kullandıklarından bahisle söz konusu payların tapusunun iptalini ve müvekkili adına tescilini ...

Devamını oku

25-09-2020 - 1589

Ziynet Eşyası Alacağı Davası - Tanık Beyanı
HMK nın 198. maddesine göre, tanık beyanı takdiri delillerden olup, hakim tanık beyanı ile bağlı değildir. Tanığın doğru söylemediğine dair belirti ve deliller varsa tanık beyanlarının aksi yönde de karar verebilir. Ancak, HMK nın 255. maddesi gereği, aksine inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır....

Devamını oku

25-09-2020 - 967

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Veya Azaltılması
Somut olayda taraflar, 22.08.2013 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmışlar, kadına 250 TL yoksulluk nafakası, ortak çocuk Emine ye 250 TL iştirak nafakasına hükmedilmiş, kararın eki sayılan protokolün 7. maddesinde ise kadının yakıt giderleri ile ortak çocuk Emine nin eğitim giderlerinin davacı tarafından karşılanmasına karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. ...

Devamını oku

25-09-2020 - 763

Yoksulluk Nafakası - Yoksulluğa Düşmeme
Erkek tarafından gerçekliği kabul edilmeyen ve başkaca delil ile de doğruluğu ispatlanamayan erkeğin sadakatsizliğine ilişkin olarak sunulan bilgisayar çıktılarının delil olarak dikkate alınamayacağının, ancak mevcut delil durumu ile bir kısım tanık anlatımları dikkate alındığında erkeğin güven sarsıcı davranışlarının bulunduğunun, mahkemece taraflara yüklenen ...

Devamını oku

26-09-2020 - 981

Yaş Düzeltimi Davası Açması İçin Vasiye Verilmiş Husumete İzin Kararı Olmaması
Mahkemece, 4721 sayılı TMK nin 462/8. maddesi uyarınca vesayet makamı tarafından yaş düzeltimi davası açması için vasiye verilmiş husumete izin kararı olmaksızın işin esasının incelenmesi hatalı olmuştur....

Devamını oku

26-09-2020 - 797

Vajinismus Rahatsızlığı - Evlilik Birliğinin Sarsılması - Kusur
Türk Medeni Kanununun 166. maddesine göre boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır. O halde davacı erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekir....

Devamını oku

26-09-2020 - 710

Uyuşturucu Ticareti - Uyuşturucu Madde Bulundurma
Suç tarihinde söz konusu şahsın, K... Caddesi sol tarafında bulunan binanın 1. katında -Ercan ile sivri lakaplı Mehmet ve ismi bilinmeyen üçüncü kişinin birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde sattıkları ve ikamette silah bulundurdukları* şeklindeki ihbarı üzerine kolluk görevlilerinin mahkemeden alınan arama kararına istinaden belirtilen adrese gittikleri, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 838

Terk - Boşanma
Davacı erkeğin daha önce açtığı Türk Medeni Kanunu 166/1. maddesi hukuki sebebine dayalı boşanma davası henüz kesinleşmeden, davalı eşe 31.12.2014 tarihinde tebliğ edilen 16.10.2014 tarihli noter ihtarına dayanılarak 18.09.2015 tarihinde terk sebebiyle boşanma davası açılmış ve dava kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 705

Tenkis İstemi - Mirasçıdan Mal Kaçırma - Muvazaa
Dava, tenkis istemine ilişkindir. Mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar tenkise tabidir. Çekişme konusu bağımsız bölümün bedelinin mirasbırakan tarafından ödendiği kanıtlanamadığı gibi, bedelin mirasbırakan tarafından ödendiği kanıtlanmış olsa dahi TMK nın 565/4. maddesi uyarınca mirasbırakanın...

Devamını oku

26-09-2020 - 916

Tarafların Biraraya Gelmesi - Önceki Olayları Affetmeleri
Bölge adliye mahkemesince davalı-karşı davacı kadın tam kusurlu bulunarak erkeğin boşanma davasının kabulüne karar verilmiş ise de; toplanan delillerden kadına yüklenen hakaret vakıasının, tarafların biraraya gelerek karşılıklı olarak önceki olayları affetmeleri nedeniyle affedilen en azından hoşgörü ile karşılanan bu vakıanın af kapsamında kaldığı, bu...

Devamını oku

26-09-2020 - 894

Tapusuz Taşınmazın Tescili - Zilyetlikle Kazanma - Orman Vasfı
Dava, tapusuz taşınmazın tescili istemine ilişkindir. İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, mahkemece yapılan keşif sonucu düzenlenen ziraat bilirkişi raporunda çekişmeli taşınmazın %40 lık bölümünün taşlık ve kayalık olduğu, taşınmazda bulunan zeytinlerde budama çalışmalarının yeterince yapılmadığı, gübreleme ve ilaçlama gibi bakım ...

Devamını oku

26-09-2020 - 866

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Tazminat - Nisbi Harç
Tapu sicilinin yanlış tutulması nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini istemine ilişkin davalar nisbi harca tabi davalardandır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 959

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Devletin Kusursuz Sorumluluğu
Dava, tapu kaydının mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK nın 1007. maddesi uyarınca tazmini isteğine ilişkindir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 876

Tapu İptali Ve Tescil İstemi - Muvazaalı Satış İddiası
Dava, davalı ….. ….. ın şirketi temsil ve ilzam yetkisini aşarak taşınmazları muvazaalı bir şekilde sattığı iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkin olup, mahkemece, anılan davalı yönünden sorumluluğuna ilişkin olarak yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de;davanın şirket müdürüne karşı açılmış sorumluluk davası olmaması karşısında ...

Devamını oku

26-09-2020 - 906

Tapu İptali Ve Tescil - Tenkis
Somut olayda, davacı taraf, mirasbırakanın işlem tarihinde hukuki ehliyeti haiz olmayıp kandırılması suretiyle işlemin gerçekleştirildiğini, mirasçılardan mal kaçırıldığını, bedeller arasında fark olduğunu iddia ederek miras bırakanın 2007 yılında yaptığı tapu devir işleminin tenkise tabi kısmının tenkisi ile taşınmazın bütün mirasçılar adına kaydını, aksi halde ...

Devamını oku

26-09-2020 - 706

Tapu İptali Ve Tescil - Tazminat
Yargılamanın seyri sırasında 3. kişilere devredilen dava konusu taşınmazlar bakımından 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu 125. maddesine göre davanın tazminata dönüştürüldüğü, halen davalılar adına kayıtlı olan dava konusu taşınmazlar bakımından ise davanın iptal tescil olarak devam ettiği kuşkusuzdur. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 645

Tapu İptali Ve Tescil - Muris Muvazaası - İspat
Dinlenen davacı tanıkları mirasbırakanın ilk eşinden olma çocuklarından mal kaçırmasını gerektirir somut bir bilgi ortaya koymamışlar, aksine dairelerden bir kısmını satarak erkek evlatlarına ... de ev yaptırdığını bildirmişler,...

Devamını oku

26-09-2020 - 640

Tapu İptali Ve Tescil - İyiniyetli 3. Kişiler
Somut olayda, ikinci el davalının herhangi bir işi olmayıp eşinin aylık kazancının ise 1.000 TL olduğunun, aylık 320 TL kira ödediklerinin ve halen kirada oturduklarının kolluk marifetiyle saptandığı, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 593

Tapu İptal Ve Tescil - Muvazaali İşlem - Dürüstlük Kuralı
Davada vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayanıldığı ve İbrahim in miras payı oranında davanın kabul edildiği, bu hali ile mirasbırakan ile davacı arasındaki ilişkinin vekalet görevinin kötüye kullanılması olduğunun kesinleşen mahkeme kararı ile sabit olduğu eldeki davada ise muvazaa hukuksal nedenine dayanıldığı davacı ve davalının ...

Devamını oku

26-09-2020 - 790

Tapu İptal Ve Tescil - Muvazaalı İşlem - Aile Konutu
Davacı, davalı ile boşandıklarını, taşınmazdaki davalı adına kayıtlı 10/147 payın davacıya devrine, devir ve temlik işleminin taraflarca gerçekleştirilmesine şeklinde karar verildiğini, anılan kararın kesinleştiğini, aile konutu şerhine ilişkin davadan feragat verdirildiğini, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 914

Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi Davası
Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1049

Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi - Muhdesat
Paydaşlığın (ortaklığın) satış yoluyla giderilmesi halinde dava konusu taşınmaz üzerinde bina, ağaç v.s. gibi bütünleyici parçalar (muhdesat) varsa bunların arzla birlikte satılması gerekir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 679

Miras Ortaklığı - Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptali Ve Tescil İstemi
Önalım hakkının kullanılmasında davacının dayandığı pay elbirliği mülkiyetine konu ise tüm ortakların birlikte dava açması veya birinin açtığı davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekir. Çünkü bu gibi hallerde 11.10.1982 gün 3/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca davanın tereke adına açıldığının kabulü gerekir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 642

Mal Rejiminin Tasfiyesi İçin Zamanaşımı
Somut uyuşmazlık incelendiğinde taraflar, 1972 yılında evlenmiş olup, 02.03.2010 tarihinde açılan birleşen boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün, 12.02.2013 tarihinde kesinleşmesiyle boşanmışlardır. İş bu temyize konu dava ise 06.03.2015 tarihinde açılmıştır. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 878

Mal Rejimi - Konut Kredisi - Katılma Alacağı
Davaya konu taşınmazın alım bedelinin tamamının krediyle karşılandığı kabul edilerek, katılma alacağına hükmedilmiş ise de verilen karar dosya kapsamıyla örtüşmemektedir. Davaya konu taşınmaz için 25.09.2012 tarihinde 120 ay vadeli, 27 taksiti evlilik içine isabet eden 33.750 TL tutarında konut kredisi çekildiği anlaşılmaktadır....

Devamını oku

26-09-2020 - 731

Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik - Husumet
Dava; kazanmayı sağlayan zilyetlik hukuksal nedenlerine dayalı olarak TMK.nin 713/1 ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesine göre açılan tescil istemine ilişkindir. TMK.nin 713/3. maddesi uyarınca bu nitelikteki davalarda husumetin yasal hasım konumunda olan Hazine ve ilgili Kamu Tüzel Kişiliğine birlikte yöneltilmesi zorunludur. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 819

Karşılıklı Boşanma - Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri
Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte, davalı-karşı davacı erkekten kaynaklı geçimsizliği kabule elverişli başkaca da ciddi sebep ve deliller tespit edilememiştir. Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde yer alan çekilmezlik ve temelden sarsılma unsuru kadının davasında ...

Devamını oku

26-09-2020 - 787

Kadastro - Muristen Satın Alınan Gayrimenkul - İyiniyet İlkesi
Davalının kadastrodan sonra, tapu sicilinde malik olarak görünen kişilerden sicile güvenmek suretiyle taşınmazı satın aldığı, davacı tarafından kadastro öncesi sebebe dayalı olarak açılan eldeki davada muvazaa iddiasının ileri sürülmediği gerekçesiyle, davalının TMK nın 1023. maddesi uyarınca mahkemece taşınmazın maliki olacağı kanaatiyle davanın...

Devamını oku

26-09-2020 - 863

Hayata Kast Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış
Davacı-davalı kadının aşırı kıskanç olduğu, davalı-davacı erkeğin kardeşleri ile telefonda görüşmesini bile sorun haline getirdiği, sürekli olarak eşinin yüzünde gül olduğunu, çirkin olduğunu, yaşlı ve kısır olduğunu söylediği, ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1247

Eşlerin Aynı Evde Kalması Ve Doğum Günü Yapılması Barışma Sayılmaz
Anlaşmalı olarak açılan davanın duruşma gününün beklenildiği süre içinde tarafların aynı evde fakat ayrı odalarda kaldıkları, kadının doğum günü olan tarihte davalı eş ile yemek yemeleri tanık anlatımlarından özellikle erkek tanığının beyanından -Bir süre aynı evde kalıyorlardı ancak davacı davalıyı affetmedi, hatta bende ikna etmeye çalıştım- beyanı ...

Devamını oku

26-09-2020 - 1126

Eşiyle Ailesi Arasındaki Dengeyi Koruyamamak Boşanma Sebebidir
Mahkemece verilen ilk hüküm sadece davalı- karşı davacı kadın tarafından temyiz edildiğinden, temyiz edenin aleyhine olacak şekilde mahkemece davalı-karşı davacı kadına yeni vakıalar kusur olarak eklenemez. Yine ilk karar ile erkeğe yüklenen kusurlu davranışlar davacı-karşı davalı erkek tarafından temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. ...

Devamını oku

26-09-2020 - 862

Eşit Kusurlu Eş Yararına Maddi Tazminata Hükmedilemez
Boşanmaya neden olan olaylarda her iki eş de eşit derecede kusurlu olup, birinin kusurunu diğerinin kusurundan üstün tutmak mümkün bulunmamaktadır. O halde, eşit kusurlu eş yararına maddi tazminata hükmedilemez (TMK m.174/1)....

Devamını oku

26-09-2020 - 707

Eşini Aldatan Kadın Lehine Tedbir Nafakası Bağlanabilir
Somut olay değerlendirildiğinde, tarafların 20.02.2011 tarihinde evlendikleri, aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle karşılıklı olarak boşanma davası açtıkları anlaşılmaktadır. Mahkemece 23.11.2011 tarihli ara karar ile davalı-karşı davacı kadın yararına 500,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmiş ise de akabinde 19.12.2011 tarihli ara karar ile -kocanın işsiz ...

Devamını oku

26-09-2020 - 907

Erkeğin Cimriliği - Boşanmada Kusur
Kusurlu davranışlar yanında erkeğin ayrıca cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerin eşit kusurlu olduklarının kabulü hatalı olup, erkeğin daha fazla kusurlu olduğu kabul edilmelidir....

Devamını oku

21-09-2020 - 929

Boşanma - Tazminatın Karar Verilinceye Kadar İstenebileceği
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, boşanma davası içinde vaki ve boşanmanın fer-i niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 174. maddesinde yazılı maddi ve manevi tazminat istekleri harca tabi değildir. Dava veya karşı dava olarak istenilmesine gerek yoktur. İsteğin karar verilinceye kadar davanın her safhasında yazılı veya sözlü olarak talep edilmesi yeterlidir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 885

Boşanma - Miras Hakları - Kusur
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak görülen boşanma davası devam ederken davacı erkek vefat etmiş ve davaya davacı erkek mirasçısı tarafından devam edilmiş olup, mahkemece TMK nın 181. maddesine uygun olarak yapılan yargılama sonucunda davalı kadının eski eşi ile sadakatsiz olduğu, murise kötü muamelede......

Devamını oku

21-09-2020 - 662

Boşanma - Manevi Tazminat
Boşanmada manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 820

Boşanma - Maddi Ve Manevi Tazminat
Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 789

Boşanma - Kişisel Eşyanın İadesi Davası - Zamanaşımı
Dava, kişisel eşyanın iadesi davasıdır. Dava konusu eşyaların mevcut olduğu tespit edilmiş ise uyuşmazlık mülkiyet hakkına dayandığından olayda zamanaşımı söz konusu olamaz. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 820

Boşanma - Kararın 15 yılı Aşkın Bir Süre Tebliğe Çıkarılmaması
Taraflar arasında görülen boşanma davası sonucunda 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 134/3. maddesi uyarınca 09.09.1997 tarihli karar ile boşanmalarına karşın, kararın 15 yılı aşkın bir süre tebliğe çıkarılmadığı ve boşanma kararından sonra tarafların birlikte yaşamaya devam ettikleri nazara alınarak, boşanma iradelerinin samimi olmadığı ve davacı kadın......

Devamını oku

21-09-2020 - 904

Boşanma - Hamile Eşin Düşük Yapmasına Neden Olma - Eşit Kusur
Koca, hamileyken bile eşine şiddet uyguladı. Eşinin iki kez düşük yapmasına neden oldu. Kadın ise kocasına hakaret etti. Yerel Mahkeme, karı kocayı eşit kusurlu saydı. Çiftin boşanması kararlaştırılırken, kadının tazminat talebi reddedildi. Yargıtay ise yerel mahkemenin kararını bozdu. -Koca daha ağır kusurlu, kadın için uygun miktarda tazminata hükmedilmeli- dedi....

Devamını oku

21-09-2020 - 946

Basın Özgürlüğü - Baronun Tüzel Kişilik Hakları
Dava konusu haberin basın özgürlüğü kapsamında kalmadığı, özellikle başlıkta kullanılan “Darbeci Baro” ifadesinin çağrıştırdığı anlam itibariyle demokrasiye karşı işlenen ağır bir suç isnadına ilişkin olduğu, Davacı Baro’nun kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı kabul edilmelidir. ...

Devamını oku

21-09-2020 - 976

Baba Oğul Arasında Gayrimenkul Satışı - Muvazaanın İspatlanamaması
Asıl ve birleştirilen davada davalı, dava konusu edilen 1 ve 3 nolu parsellerin kaydının kapatıldığını ve tevhit işlemi ile 1479 ada 6 parsel sayılı taşınmaza dönüştüğünü, davanın kabul edilmesi halinde infaza elverişli hüküm kurulamacağını, mirasbırakan babasının çevreye olan borçları sebebiyle ve imar durumundaki karışıklığın giderilmesi amacıyla......

Devamını oku