ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İşçinin Gönderdiği Senetlerin Sahte Çıkması

25-09-2020 - 1010

İşçinin Gönderdiği Senetlerin Sahte Çıkması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 11. Ceza Dairesi
2017/10282
2019/9088
2019-12-10

Özet:

  • Sanığın suçlamaları kabul etmemesi, yanında işçi olarak çalıştığı diğer sanığın, suç konusu çekleri mağdura vermesini istediği için götürüp verdiğini, çeklerin sahteliğinden haberinin olmadığını,
  • Akbank’a ait, 28.02.2009 keşide tarihli, 9700-TL bedelli çeki mağdura verdiğinde, mağdurun arkasında ciro olmadığı için diğer sanığı aradığını,...’in de kendisine “sen imzalayıver” dediği için çekin arkasını ciroladığını savunması;
  • Mağdur ile sanık ... arasında alacak borç ilişkisi bulunmaması, mağdurun, suç konusu çeklerin, borcuna karşılık sanık ... tarafından kendisine verildiğini beyan etmesi karşısında, suç konusu çeklerin sanık ... tarafından temin edildiğine ve diğer sanık ...’ın eylemine iştirak ettiğine dair, ...’ın atfı cürüm niteliğindeki beyanı dışında delil bulunmadığından suçun sanık ... tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gözetilmeden mahkumiyetine hükmolunması yasaya aykırıdır.

 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik

HÜKÜM : Mahkumiyet

Sanık ... hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafinin temyiz talebinin incelenmesi:

5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamada toplanan deliller, gerekçeli kararda gösterilip tartışılarak, yüklenen suçun sübutu kabul, kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafinin temyiz nedenlerinin reddiyle, hükmün ONANMASINA,

Sanık ... hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz talebinin incelenmesi:

... Un Mamülleri isimli fırını işleten diğer sanık ...’ın, mağdur ...’dan kiraladığı ... marka kamyonet nedeniyle mağdura birikmiş borcu bulunduğu, ...’ın yanında işçi olarak çalışan sanık ...’ın, suç konusu, tamamen sahte olarak düzenlenmiş çekleri temin edip, mağdura verdiği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın suçlamaları kabul etmemesi, yanında işçi olarak çalıştığı diğer sanık ...’ın, suç konusu çekleri mağdura vermesini istediği için götürüp verdiğini, çeklerin sahteliğinden haberinin olmadığını, Akbank’a ait, 28.02.2009 keşide tarihli, 9700-TL bedelli çeki mağdura verdiğinde, mağdurun arkasında ciro olmadığı için diğer sanık ...’ı aradığını,...’in de kendisine “sen imzalayıver” dediği için çekin arkasını ciroladığını savunması; mağdur ile sanık ... arasında alacak borç ilişkisi bulunmaması, mağdurun, suç konusu çeklerin, borcuna karşılık sanık ... tarafından kendisine verildiğini beyan etmesi karşısında, suç konusu çeklerin sanık ... tarafından temin edildiğine ve diğer sanık ...’ın eylemine iştirak ettiğine dair, ...’ın atfı cürüm niteliğindeki beyanı dışında delil bulunmadığından suçun sanık ... tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gözetilmeden mahkumiyetine hükmolunması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

12.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
resmi belge sahtecilik işçi senet sahte soyut beyan soyut beyan resmi belgede sahtecilik
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları