ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İddianamede Geçen Suçlamalar Hakkında Karar Vermemek

23-09-2020 - 750

İddianamede Geçen Suçlamalar Hakkında Karar Vermemek


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Ceza Dairesi
2017/15688
2019/15288
2019-12-19

Özet:

  • Sanık ... hakkında kişisel verileri ele geçirme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmasına rağmen, bu iddialar ile ilgili olarak sanıklar hakkında hüküm kurulmaması bozma nedenidir.

 

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kişisel verileri ele geçirme, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemine girme, nitelikli dolandırıcılık

HÜKÜM : 1-Sanıklar ...,..., ...,..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında üzerlerine atılı suçlardan CMK'nun 223/2-e maddeleri uyarınca ayrı ayrı beraat

Sanıklar ...,..., ...,... ile ... hakkında, bilişim sistemine girme suçundan, TCK'nın 243/1, 62 ve 52 maddeleri uyarınca ayrı ayrı mahkumiyet

Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...’in suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemine girme, nitelikli dolandırıcılık suçlarından beraatlarına ilişkin hükümler ile sanıklar ..., ..., ..., ... ve ...’ın bilişim sistemine girme suçundan mahkumiyetlerine ilişkin hükümler, O yer Cumhuriyet savcısı ile katılan ... Birliği Merkezi vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Hükmolunan ceza miktarlarına nazaran katılan vekilinin duruşmalı inceleme talebinin 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca reddine karar verilerek yapılan incelemede;

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 02.09.2009 tarih ve 2009/11741 sayılı, 18.02.2011 tarih ve 2011/2891 sayılı ve 04/10/2011 tarih ve 2011/13420 sayılı iddianameleri ile,

Sanık ...'ın, resmi kayıtlarda babası sanık ... adına görünmesine rağmen “... Bilgisayar İnş.San.Tur.ve Ltd.Şti.” isimli şirketin asıl yetkilisi olduğu, sanık ...'ın söz konusu şirketin ortağı aynı zamanda müdürü; sanık ...'in sanık ...'ın kızkardeşi olup Mersin ilinde şirketin iş takipçisi; sanık ...'in adres programı ile ilgili yapılan tüm satışlar ve işlemlerden sorumlu elemanı; sanıklar Sedat ile Sinan'ın bilgisayar programcısı; sanık ...'nın şirket resmi kayıtlara göre şirketin asıl sahibi; sanık ...'in şirketin resmi kayıtlara göre kurucu ortağı; sanıklar ..., İlhan, Gökhan ile ...'in satış elemanı, sanık ...'nın bir dönem şirkette eleman, sanıklardan ..., İbrahim, Hüseyin ile Sercan'ın şirket teknik servis elemanı; sanık ...'ın satış temsilcisi olarak görev yaptıkları, sanık ...'nun www.adresprogramı.com isimli internet sitesinin adına kayıtlı olduğu, sanıklar ... ile ...'in ise“... Bilgisayar Yazılımı Donanım Ltd. Şti.” isimli bilgisayar programları hazırlayan firmanın ortağı oldukları,

Sanıkların örgüt faaliyeti kapsamında yarı resmi kurum olan Tramer isimli firmanın ve Türk Telekom ile Yüksek Seçim Kurulu’nun alt yapısında bulunan açıklardan girerek buradaki bilgilere ulaştıkları, önceden HSCB Bankası Genel Müdürlüğü kart merkezinde çalışan sanık ...'in katılan kurumun sisteminde araçlar ile ilgili sorgulama yapılmasını sağlayan kullanıcı adı-şifresini sanık ...'a verdiği, sanık ...'ın da yanında çalışan programcı sanık ...'a vererek “Dominand trafik sorgulama” ve “Dominand adres sorgulama” isimli yazılımları hazırlayarak internet üzerinden yayına sunduğu, daha sonra hazırladıkları bu programları bazı avukat ve hukuk bürolarına pazarladıkları, üretilen yazılımın CD ortamında çoğaltılarak çok sayıda kişiye satılmaya başlandığında Tramer isimli firmanın alt yapısının bu durumu kaldıramayarak donduğu ve çalışamaz hale geldiği, suç örgütünün adı geçen kurumlarda kaydı bulunan Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının adres, kimlik, telefon bilgileri, araç bilgisi, motorlu taşıt bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla hazırladıkları programı ticari amaçla sattıkları, bu surette sanıklar ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemine girme ve kişisel verileri ele geçirme; sanık ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemine girme ve kişisel verileri ele geçirme; sanıklar ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma ve kişisel verileri ele geçirme; sanık ... hakkında nitelikli dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma ve kişisel verileri ele geçirme; sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sistemine girme ve kişisel verileri ele geçirme; sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kişisel verileri ele geçirme; sanıklar ... ve ... hakkında bilişim sistemine girme ve kişisel verileri ele geçirme suçlarını işledikleri iddia olunan somut olayda,

Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... hakkında üzerlerine atılı suçlardan verilen beraat hükümlerine yönelik yapılan temyiz başvurularının incelenmesinde;

Sanıklar Sibel Küçükkaplan, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'in, üzerlerine atılı suçlar yönünden mahkumiyet hükmü alan diğer sanıkların eylemlerine iştirak ettiğine dair delil elde edilemediği gerekçesiyle verilen mahkemenin beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında bilişim sistemine girme suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz başvurularının incelenmesinde;

Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında hükmedilen sonuç adli para cezasının miktarı itibarıyla kesin nitelikte olsa da, O yer Cumhuriyet savcısının ve de katılan vekilinin gerekçeli temyiz taleplerinin suç vasfına yönelik olduğu, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 01.10.2013 tarih, 2012/1403 Esas ve 2013/399 sayılı Kararı gereği, "tür ve miktarı itibarıyla kesin olan kararların suç vasfına yönelik bir temyiz olması halinde, Yargıtay'ca işin esasına girilerek incelenmesinin mümkün olduğu” belirtilmekle, bu hususta tebliğnamede ret isteyen görüşe iştirak edilmeyerek yapılan incelemede;

a)Sanıklar ... ile ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma ve kişisel verileri ele geçirme; sanıklar ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma ve kişisel verileri ele geçirme; sanık ... hakkında kişisel verileri ele geçirme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmasına rağmen, bu iddialar ile ilgili olarak sanıklar hakkında hüküm kurulmaması,

b)Dosyada mevcut bilgisayar ve bilişim uzmanı olan üçlü bilirkişi heyetinden alınan 13/06/2013 tarihli bilirkişi raporunda;“Dominand Hukuk Yazılımları” isimli firma tarafından üretilen “Dominand Trafik Sorgu” isimli yazılımın bilgileri ve rızaları dışında kurum ile herhangi bir protokol ve sözleşme yapmadan veri tabanına izinsiz erişimin sağlandığı, firmanın bu yazılımı ücret karşılığı isteyen herkese aynı şifre ve kullanıcı adı ile sisteme giriş yapmak sureti ile sattığı, bundan maddi kazanç elde ettiği, www.dominandhukuk.com.tr isimli web sitesi üzerinden kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirerek yetkisiz kişilere yayılmasının sağlandığı, www.adresprogrami.com isimli web sitesinden ... isimli firma tarafından üretilmiş yazılım kullanılarak 50 milyon civarında kayıtlı kişinin nüfus bilgilerinden bazıları veya TC kimlik numarası ile sorgulama yaparak kişilerin adres ve nüfus bilgilerine ulaşılması ve mahrem bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin sağlandığı, bunun karşılığında maddi menfaat temin edildiği, adres rehberi uygulamasının adı geçen firma tarafından 1010 dolar artı KDV fiyatına satışının yapıldığı, bu yazılımdan 1303 adet satışın gerçekleştiği, yine trafik sorgulama programının 1271 adet satışının yapıldığı, şahısların Dominand Trafik Sorgu isimli yazılımı ile Tramer bilişim sistemi alt yapısına yetkisiz ve izinsiz erişerek araç, sigorta ve poliçe bilgilerini sistemden sızdırıp yetkisiz kişilere maddi menfaat karşılığında satışının yapıldığını, adres programı yazılımı ile Türkiye'ye ait neredeyse tüm nüfus ve adres bilgilerini depolayarak istenen herkese ait nüfus ve adres bilgilerini herkese satarak güvenlik açısından kritik bilgilerin herkesin eline geçmesini sağladıkları ve bundan maddi menfaat temin ettiklerinin bildirildiği, suça konu programın ... iletişim Tur. San. Ltd. Şirketi adı altında oluşturulduğu ve şirket sahibinin gerçekte sanık ... olduğu ve sanıklardan ...'un programı oluşturduğu, programın oluşmasında sanık ...'in şifre ve kullanıcı adının kullanıldığı, sanıklardan ... ve ...'ın da programın kurulmasında ve sonrasında kurulum için gerekli teknik desteği sağladıkları, sanıkların katılan kurumun bilişim sistemine girdikten sonra var olan verileri depoladıkları ve bu verileri satarak haksız menfaat elde ettiklerinin anlaşılması karşısında, eylemlerinin TCK'nın 244/3-4 ve 136/1 madde ve fıkrasında düzenlenen bilişim sistemlerinin işleyişini bozma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde, TCK'nın 243/1 maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş olup, katılan vekili ile O yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 19/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları