ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Silahla Tehditin Birden Çok Kişiye Karşı Yapılması

25-10-2020 - 664

Silahla Tehditin Birden Çok Kişiye Karşı Yapılması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Ceza Dairesi
2016/9837
2020/5889
2020-06-08

1-Sanığa yükletilen 6136 sayılı Yasaya muhalefet eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalardan ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,

Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından sanık ...'ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

2-Sanık hakkında müştekiler .... ve ...'a yönelik silahla tehdit suçundan kurulan ayrı ayrı mahkumiyet hükümlerinin temyizinde ise,

Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sanığın, olay tarihinde parkta müşteki...ile tartışması üzerine silahla tehdit ettiği, akabinde araya giren müşteki ...'ı da silahla tehdit ettiği şeklinde iddia ve kabul edilen eylemlerinin, aynı olay bütünlüğü, aynı yer ve kısa zaman aralığı içerisinde gerçekleşmesi karşısında; sanık hakkında TCK'nın 106/2-a maddesinde düzenlenen silahla tehdit suçundan bir kez ceza verilip, TCK'nın 43/2. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden, müşteki sayısınca ayrı ayrı mahkumiyet hükümleri kurulması,

Kanuna aykırı, sanık ...'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce bu nedenle yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 08/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
silah tehdit zincirleme kısa zaman silahla tehdit
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları