Kamu İhale Sözleşmesi - Görevi Kötüye Kullanma


Yargıtay 11. Ceza Dairesi
2015/6632
2017/5467
2017-09-12

Özet:

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre 12.04.2010 tarihinde imzalanan anahtar teslimi götürü bedel işler için yapım işlerine ait sözleşmenin 7. sayfasındaki süre uzatımı verilebilecek halleri ve şartları düzenleyen 19. maddesi ile 9. sayfasındaki sözleşmede değişiklik yapılma şartlarını düzenleyen 25. maddesinde yer alan %10 ibaresini %20 olarak değiştirildiği ve söz konusu değişikliğin kurum yetkilisi sanık ... ile yüklenici firma yetkilisi sanık ... tarafından imzalandığı,
  • İş artışının %20'ye çıkartılması nedeni ile yüklenici firmanın işe devam ederek %18,25 oranında ihale fazlası iş yaptığı ve yapılan iş karşılığında gerekli hakedişler düzenlenerek yüklenici firmaya ödemelerde bulunulması biçiminde gerçekleşen olayda;
  • 13.11.2012 tarihli ön inceleme raporunda keşif artış oranının % 9,79' da kaldığının belirtilmesi karşısında, ihale fazlası yapılan işin miktarının tespiti için bilirkişiden rapor alındıktan sonra sanıkların eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturup oluşturmadığı da tartışılarak hukuki durumlarının belirlenmesi gerekir.

 

Yozgat Vakıf İşhanı acil onarım işi ihalesinin Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından anahtar teslimi götürü bedelle 08.04.2010 tarihinde yüklenici firma yetkilisi sanık ...'ya 45.000,00 TL bedelle ihale edildiği, ihaleye konu işin sözleşme bedelini % 10 oranında aşmasının mevzuat ve sözleşme çerçevesinde olanaklı olduğu, dosya içerisinde bulunan karşılaştırmalı keşif ve kesin hesap fişine göre işin devamı sırasında %10 oranını aşacak şekilde bir kısım ilave işlerin yapıldığı, bu imalatların sözleşmede yazılı ihale artış oranının %10'dan %20'ye çıkartılması halinde uygunluk kazandırılacağı düşüncesiyle; haklarında mahkumiyet kararı verilen teknik personelin yönlendirmesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre 12.04.2010 tarihinde imzalanan anahtar teslimi götürü bedel işler için yapım işlerine ait sözleşmenin 7. sayfasındaki süre uzatımı verilebilecek halleri ve şartları düzenleyen 19. maddesi ile 9. sayfasındaki sözleşmede değişiklik yapılma şartlarını düzenleyen 25. maddesinde yer alan %10 ibaresini %20 olarak değiştirildiği ve söz konusu değişikliğin kurum yetkilisi sanık ... ile yüklenici firma yetkilisi sanık ... tarafından imzalandığı, iş artışının %20'ye çıkartılması nedeni ile yüklenici firmanın işe devam ederek %18,25 oranında ihale fazlası iş yaptığı ve yapılan iş karşılığında gerekli hakedişler düzenlenerek yüklenici firmaya ödemelerde bulunulması biçiminde gerçekleşen olayda; 13.11.2012 tarihli ön inceleme raporunda keşif artış oranının % 9,79' da kaldığının belirtilmesi karşısında, ihale fazlası yapılan işin miktarının tespiti için bilirkişiden rapor alındıktan sonra sanıkların eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturup oluşturmadığı da tartışılarak hukuki durumlarının belirlenmesi gerekirken eksik araştırmayla yazılı biçimde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanık ... müdafii ve sanık ...'nun temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.09.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)