ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Silahın Kuru Sıkı Olduğunun Bilinmesi - Tehdit

04-10-2020 - 806

Silahın Kuru Sıkı Olduğunun Bilinmesi - Tehdit


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Ceza Dairesi
2015/23398
2019/18974
2019-12-05

Özet:

  • Sanığın, mağdura yönelik silahla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyize gelince, mağdurun, olaydan hemen sonra kolluktaki, "abim Şeref evinden kuru sıkı tabancasını alıp bana doğrulttu ve seni öldüreceğim dedi" şeklindeki anlatımından, ağabeyi olan sanığın kendisine yönelttiği tabancanın kuru sıkı olduğunu bildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminde, silahın korkutuculuk özelliğinin bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında fazlaca cezayı gerektiren hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

A-Sanık ...'e yükletilen, mağdur ...'e yönelik yaralama eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu ögelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,

Cezanın yasal bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından, sanık ...'ün ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

B-Sanık ...'ün, mağdur ...'e yönelik silahla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyize gelince,

1-Mağdur ...'ün, olaydan hemen sonra kolluktaki, "abim Şeref evinden kuru sıkı tabancasını alıp bana doğrulttu ve seni öldüreceğim dedi" şeklindeki anlatımından, ağabeyi olan sanığın kendisine yönelttiği tabancanın kuru sıkı olduğunu bildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminde, silahın korkutuculuk özelliğinin bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında TCK'nın 106/1-1 madde ve fıkrası yerine, aynı Kanun'un 106/2-a madde ve fıkrasından hüküm kurulması,

2-(1) nolu bozma kararına uyularak, sanığın eyleminin TCK'nın 106/1-1. cümlesinde gösterilen tehdit suçunu oluşturduğunun kabulü halinde ise;

02/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve sanık ...'e isnat edilen TCK'nın 106/1. maddesi kapsamındaki tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında bulunduğu anlaşılmış olmakla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ...'ün temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
silah tehdit mahkumiyet temyiz kolluk kuru sıkı korkutucu fazla ceza bozma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları