ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Sürücünün Kabahat Süresinin Dolmasına Rağmen Ehliyetini Almaması Halinde Trafiğe Çıkması Durumunda Ehliyetsiz Sayılması Gerekir

12-12-2020 - 751

Sürücünün Kabahat Süresinin Dolmasına Rağmen Ehliyetini Almaması Halinde Trafiğe Çıkması Durumunda Ehliyetsiz Sayılması Gerekir


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 19. Ceza Dairesi
2019/131
2020/1671
2020-02-19

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan ... hakkında Diyarbakır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 19/05/2018 tarihli ve 826726 sayılı idarî yaptırım karar tutanağı ile uygulanan 2.018,00 Türk lirası idarî para cezasına karşı yapılan başvurunun kabulüne ve söz konusu idarî yaptırım kararının kaldırılmasına ilişkin Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 31/07/2018 tarihli ve 2018/2246 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 17/12/2018 gün ve 14803 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24/12/2018 gün ve KYB-2018-103927 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, kabahatlinin sürücü belgesinin alkollü araç kullanmasından dolayı 06/02/2012 tarihinde 2 yıl süreyle geri alındığı, söz konusu bu sürenin 06/02/2014 tarihinde dolduğu ancak kabahatlinin sürücü belgesini geri almak için borcu yoktur yazısı, sürücü davranışları ve geliştirme eğitim belgesini ibraz ederek sürücü belgesini geri almadığı, 19/05/2018 tarihinde yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadan araç kullandığının tespit edildiği, bu nedenle kabahatli hakkındaki idarî para cezasının hukuka uygun olduğu gözetilmeden, itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 31/07/2018 tarihli ve 2018/2246 değişik iş sayılı kararının CMK'nin 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek ve yeniden yargılama yapılmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, 19/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
sürücü kabahat sürenin dolması ehliyet
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları