ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Öz Kardeşini Kasten Bıçakla Yaralama - Temel Ceza Belirlenirken Teşdid Uygulanması

26-09-2020 - 1058

Öz Kardeşini Kasten Bıçakla Yaralama - Temel Ceza Belirlenirken Teşdid Uygulanması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 3. Ceza Dairesi
2019/18315
2020/1470
2020-01-22

Özet:

  • Sanığın öz kardeşi olan müştekiye karşı 5237 sayılı TCK’nin 6/1-f hükmü kapsamında silahtan sayılan bıçak ile eylemini gerçekleştirmiş olduğu anlaşılmakla, sanık hakkında kurulan hükümde, birden fazla nitelikli halin (TCK'nin 86/3-a ve 86/3-e maddeleri) bulunması nedeniyle, 5237 sayılı TCK'nin 86/1.maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken teşdid uygulanması gerekirken, yazılı şekilde alt sınırdan ceza tayin edilmek suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığında bozma nedeni olarak görülmemiştir.

 
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten yaralama

HÜKÜM : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1) Tüm dosya kapsamından sanığın öz kardeşi olan müştekiye karşı 5237 sayılı TCK’nin 6/1-f hükmü kapsamında silahtan sayılan bıçak ile eylemini gerçekleştirmiş olduğu anlaşılmakla, sanık hakkında kurulan hükümde, birden fazla nitelikli halin (TCK'nin 86/3-a ve 86/3-e maddeleri) bulunması nedeniyle, 5237 sayılı TCK'nin 86/1.maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken teşdid uygulanması gerekirken, yazılı şekilde alt sınırdan ceza tayin edilmek suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından,

2) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas- 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden, bu hususlar bozma nedeni olarak görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün ONANMASINA, 22.01.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Öz Kardeşini Kasten Bıçakla Yaralama Temel Ceza Belirlenirken Teşdid Uygulanması
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları