ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

26-09-2020 - 886

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 3. Ceza Dairesi
2019/18871
2020/1090
2020-01-20

Özet:

  • Mağdur hakkında Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 10.07.2015 tarihli raporda, mağdurda nazal fraktür (kırık) tespit edildiğinin ve ileri tedavi amacıyla plastik cerrahi poliklinik kontrolünün uygun olduğunun belirtilmesi karşısında, mağdura ait tüm doktor raporları, tedavi evrakları, varsa grafileri temin edilip, en yakın Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilerek, 5237 sayılı TCK'nin 86 ve 87. maddeleri kapsamında mağdurun yaralanmasının niteliği hususunda rapor aldırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

 
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten yaralama

HÜKÜMLER: Mahkumiyet, düşme

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

1) Sanık ... hakkında mağdur ...'ye yönelik kasten yaralama suçundan kurulan kamu davasının düşürülmesine dair hükme ilişkin mağdurun temyiz sebeplerinin incelenmesinde;

Mağdurun 15.01.2016 tarihli oturumda "sanıktan davacı ve şikayetçi olmadığını" beyan etmesine göre, mağdurun katılan sıfatı ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, mağdurun temyiz isteminin 5271 sayılı CMK'nin 242/1 ve 260/1 maddeleri gereğince, 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

2) Sanık ... hakkında mağdur ...'ye yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin sanığın temyiz sebeplerinin incelenmesinde;

a) Mağdur ... hakkında... Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 10.07.2015 tarihli raporda, mağdurda nazal fraktür (kırık) tespit edildiğinin ve ileri tedavi amacıyla plastik cerrahi poliklinik kontrolünün uygun olduğunun belirtilmesi karşısında, mağdura ait tüm doktor raporları, tedavi evrakları, varsa grafileri temin edilip, en yakın Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilerek, 5237 sayılı TCK'nin 86 ve 87. maddeleri kapsamında mağdurun yaralanmasının niteliği hususunda rapor aldırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

b) Tarafların aşamalardaki beyanları ve alınan doktor raporlarına göre sanık ile mağdurun karşılıklı birbirlerini yaralamaları şeklinde gerçekleşen olayda, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22.10.2002 tarih, Esas 2002/4-238 - Karar 2002/367 sayılı kararında belirtildiği üzere, ilk haksız hareketin hangi taraftan geldiğinin araştırılması, bu hususun tespit edilememesi durumunda da sanık lehine 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesindeki haksız tahrik hükümlerinin asgari oranda uygulanıp uygulanmayacağı hususunun tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

c) Sanık hakkında tekerrüre esas alınan... Asliye Ceza Mahkemesinin 28.01.2009 tarih, 2008/70 Esas ve 2009/14 Karar sayılı ilamının, sanığın çocukken işlediği bir suça ilişkin olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nin 58/5. maddesi uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeksizin, sanık hakkında TCK'nin 58. madde hükmünün uygulanmasına karar verilmesi,

ç) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53/1. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenlerden dolayı 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, CMUK'un 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının dikkate alınmasına, 20.01.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

-

kaynak:  (www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları