ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Resmi Belgede Sahtecilik - Ek Savunma

23-09-2020 - 875

Resmi Belgede Sahtecilik - Ek Savunma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 11. Ceza Dairesi
2017/12976
2019/10161
2019-12-26

Özet:

  • Belgede sahtecilik suçlarında aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının takdirinin hakime ait olması nedeniyle suça konu belgenin duruşmaya getirtilip incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması, yasal unsurları taşıyıp taşımadığının ve iğfal kabiliyetlerine haiz olup olmadıklarının tartışılması ile belge asıllarının denetime olanak verecek şekilde dosya içine konulması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
  • Sanık hakkında TCK’nin 156/1, 209/1 ve 205/1 maddeleri uyarınca dava açılarak cezalandırılması talep edildiği halde, sanığa ek savunma hakkı tanınmadan TCK’nin 204/1. maddesinin uygulanması suretiyle CMK'nin 226. maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiştir.

 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Resmi belgede sahtecilik

HÜKÜM : Mahkumiyet

Katılanın, sanığın işletmekte olduğu...Rent A Car isimli iş yerinden 24.06.2011 tarihinde 220 TL bedel karşılığında araç kiralayarak aynı tarihli sözleşmeyi imzaladığı, ancak sanığın, katılanın imzalamış olduğu kira sözleşmesi ekinde bulunan matbu bonoyu kopararak 24.06.2011 düzenleme, 10.07.2011 ödeme günlü ve 5.000 TL bedelli olarak doldurup icra takibi başlatmasından ibaret eyleminin; 5237 sayılı TCK'nin 209/1. maddesi kapsamındaki açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında hataya düşülerek 5237 sayılı Kanun'un 204. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,

Kabule göre de;

a-)Belgede sahtecilik suçlarında aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının takdirinin hakime ait olması nedeniyle adli emanetin 2012/2853 sırasına kayıtlı suça konu belgenin duruşmaya getirtilip incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması, yasal unsurları taşıyıp taşımadığının ve iğfal kabiliyetlerine haiz olup olmadıklarının tartışılması ile belge asıllarının denetime olanak verecek şekilde dosya içine konulması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

b-) Sanık hakkında TCK’nin 156/1, 209/1 ve 205/1 maddeleri uyarınca dava açılarak cezalandırılması talep edildiği halde, sanığa ek savunma hakkı tanınmadan TCK’nin 204/1. maddesinin uygulanması suretiyle CMK'nin 226. maddesine aykırı davranılması,

c-) TCK’nin 53. maddesinin uygulanmasının, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz talepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.12.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
resmi belge sahte sahtecilik ek savunma hak tck cmk aldatma duruşma duruşma tutanağı iğfal
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları