ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Nitelikli Dolandırıcılık - Önceden Doğmuş Borç

26-09-2020 - 1149

Nitelikli Dolandırıcılık - Önceden Doğmuş Borç


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 15. Ceza Dairesi
2017/10741
2020/12
2020-01-13

Özet:

  • Sanığın, aralarındaki ticari ilişki nedeniyle katılan şirkete, keşidecisi kardeşi olan dört ayrı çeki verdiği ancak çeklerin bankaya ibrazında karşılıksız olduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan icra takibinde, çekler üzerindeki keşideci imzalarının ... eli ürünü olmadığının tespit edildiği, bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; 
  • Katılan şirket vekilinin, duruşmada çeklerin önceden doğan borç karşılığı olarak sanık tarafından teslim edildiğini beyan etmesi karşısında, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03/03/1998 tarih ve 6/ 8-69 E. K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, önceden doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunulması halinde, zarar veya borç kandırıcı nitelikte davranışlar sonucu doğmayacağından dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı dikkate alınarak, sanığın beraatine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir.

 
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

HÜKÜM : Beraat

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanık hakkında yapılan yargılama neticesinde nitelikli dolandırıcılık suçundan beraatine, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 5237 sayılı TCK’nın 204/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, katılan vekilinin itirazı üzerine... 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/153 d.iş sayılı kararıyla sanık hakkındaki resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ortadan kaldırılmasına karar verildiği ancak bu suça ilişkin olarak hüküm kurulmaksızın dosyanın temyiz incelemesine gönderildiği anlaşılmakla, sanık hakkında kararı ortadan kaldırılan resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin yargılama yapılarak zamanaşımı süresi içerisinde hüküm kurulması mümkün görülmüştür.

Sanığın, aralarındaki ticari ilişki nedeniyle katılan şirkete, keşidecisi kardeşi ... olan dört ayrı çeki verdiği ancak çeklerin bankaya ibrazında karşılıksız olduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan icra takibinde, çekler üzerindeki keşideci imzalarının ... eli ürünü olmadığının tespit edildiği, bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;

Katılan şirket vekilinin, 07/02/2013 tarihli duruşmada çeklerin önceden doğan borç karşılığı olarak sanık tarafından teslim edildiğini beyan etmesi karşısında, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03/03/1998 tarih ve 6/ 8-69 E. K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, önceden doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunulması halinde, zarar veya borç kandırıcı nitelikte davranışlar sonucu doğmayacağından dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı dikkate alınarak, sanığın beraatine yönelik mahkemenin kabulünde isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 13/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Nitelikli Dolandırıcılık Önceden Doğmuş Borç
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları