ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Müsadere - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma

26-09-2020 - 648

Müsadere - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 10. Ceza Dairesi
2017/1306
2020/20
2020-01-08

Özet:

  • Hükmün müsadereye ilişkin kısmında ilgili yasa maddesinin TCK'nın 54/4. maddesi olması gerekirken, TCK'nın 54/1. maddesi gereğince hüküm kurulması ve suça konu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

 
Mahkeme : İSTANBUL ANADOLU 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Hüküm : Mahkûmiyet

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenin dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Hükmün müsadereye ilişkin kısmında ilgili yasa maddesinin TCK'nın 54/4. maddesi olması gerekirken, TCK'nın 54/1. maddesi gereğince hüküm kurulması ve suça konu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA; ancak bu durumun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan,

TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine “Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin yazılması,

Hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin kısmından “54/3” ibaresinin çıkarılarak, yerine “54/4” ibaresinin yazılması “esrar maddesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki şahit numunenin” ibaresinin eklenmesi

Suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 08/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Müsadere Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları