ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kargo Aracından Paket Çalma

25-09-2020 - 612

Kargo Aracından Paket Çalma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Ceza Dairesi
2019/3822
2019/4463
2019-04-02

Özet:

  • 5237 sayılı TCK'nun 142/1-c bendinin gerekçesinde de belirtildiği üzere, “Kargo ile nakledilen veya araçtan indirilen yahut yüklenmek üzere hazırlanan eşyanın da bu kapsama alındığının, eşyanın muhafaza altına alınmış olması koşulunun aranmadığı” anlaşılmakla müştekinin beyanına ve dosya içeriğine göre, sanığın gündüz vakti müştekinin kullanmakta olduğu kilitli olmayan kargo aracının içinden bir paket çalması şeklindeki eyleminin TCK'nun 142/1-c maddesindeki suça uyduğu gözetilmeden, aynı Yasa'nın 141/1. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçundan hüküm kurulması suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini,

 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Hırsızlık

HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel mahkemece sanık hakkında hırsızlık suçundan verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya kapsamına göre diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5237 sayılı TCK'nun 142/1-c bendinin gerekçesinde de belirtildiği üzere, “Kargo ile nakledilen veya araçtan indirilen yahut yüklenmek üzere hazırlanan eşyanın da bu kapsama alındığının, eşyanın muhafaza altına alınmış olması koşulunun aranmadığı” anlaşılmakla müştekinin beyanına ve dosya içeriğine göre, sanığın gündüz vakti müştekinin kullanmakta olduğu kilitli olmayan kargo aracının içinden bir paket çalması şeklindeki eyleminin TCK'nun 142/1-c maddesindeki suça uyduğu gözetilmeden, aynı Yasa'nın 141/1. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçundan hüküm kurulması suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini,

Anayasa Mahkemesinin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 sayılı kararı ile TCK'nun 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının da kapsam ve içerik olarak değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ...’nin temyiz nedenleri bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, aleyhe temyiz bulunmadığından yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nun 326/son maddesi uyarınca, sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 02/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Not:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
hırsızlık nitelikli hırsızlık kargo paket çalma eşya muhafaza müşteki
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları