ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları - Hırsızlık

04-02-2021 - 625

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları - Hırsızlık


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Ceza Dairesi
2019/11925
2020/1458
2020-01-23

1-Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde;

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Sanığın, ... Belediyesine ait kullanılmayan, giriş kapısının çevresinin saçlarla kapatılmış olan kaplıca binasına duvar dibindeki sacı yerinden sökerek ve sacın arkasında bulunan pencere camını kırmak suretiyle içeri girdiği, yine binada bulunan makine odasının duvarını yıktığı ve havalandırma camını kırdığı, tesis içerisinde bulunan bakır elektrik kablolarını yerinden sökerek çaldığı olayda, eylemin gerçekleştiği binanın kamu yararına veya hizmetine tahsis edilmeyen ... Belediyesine ait kullanılmayan kaplıca binası olduğu, suç tarihi itibariyle sanığın hırsızlık eylemi için 5237 sayılı TCK'nun 142/2-h. maddesi ile uygulama yapılması gerektiği gözetilmeden aynı Kanun'un 142/1-a maddesi ile uygulama yapılması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2-Sanık hakkında kamu malına zarar verme suçundan kurulan hükme yönelik yapılan temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sanığın, ... Belediyesine ait kullanılmayan, giriş kapısının çevresinin saçlarla kapatılmış olan kaplıca binasına duvar dibindeki sacı yerinden sökerek ve sacın arkasında bulunan pencere camını kırmak suretiyle içeri girdiği, yine binada bulunan makine odasının duvarını yıktığı ve havalandırma camını kırdığı, tesis içerisinde bulunan bakır elektrik kablolarını yerinden sökerek çaldığı olayda, sanığın eyleminin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında işlenmediği gözetilmeden TCK'nın 151/1. maddesi yerine aynı Yasa'nın 152/1-a maddesi uygulanmak suretiyle fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 23/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
mala zarar verme belediye tck hırsızlık kaplıca kamu malı tahsis
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları