ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Örnek Dilekçeler

13-02-2021 - 1164

Ticari Taksi Plakasının Terkin İşleminin İptali Dava Dilekçesi
Müvekkil tarafından …. tarihinde …. taksisini işletmek adına yeniden davalı emniyet müdürlüğüne başvuruda bulunmuş, ancak kendisine ticari taksi plakasının …. tarih ve ..... sayılı İl Trafik Komisyonu kararı üzerine süresinde...

Devamını oku

13-02-2021 - 808

Ailenin Korunması Hakkında Tedbir Talebi İçin Savcılığa Şikayet Başvurusu Örneği
Müvekkilimiz evlilik birliği içerisinde kendisinden beklenen tüm sorumlulukları özveri içerisinde yerine getirmekte ise karşı tarafça bu sorumluluklar yerine getirilmemektedir. Müvekkilimizce kendisine bu durumlar...

Devamını oku

13-02-2021 - 1042

İş Kazası - Meslek Hastalığı - Kuruma Bildirme Formu Örneği
İşverenler işyerinde meydana gelen iş kazasını Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalıları o yer kolluk kuvvetlerine derhal Kuruma da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, (b) bendi...

Devamını oku

09-02-2021 - 796

Malikin Değişmesi Sebebiyle Taşınmazdan Çıkma Talebine İlişkin İhtarnameye Cevap Örneği
Ayrıca yapılan satış muvazaalıdır; gerçekte bir satış işlemi olmayan, kanunen geçerli bir satışın unsurlarını taşımayan bir işlemdir. Taşınmazı satın aldığınızı iddia ettiğiniz kişi dayınız olup, yeğeni olarak size yaptığı...

Devamını oku

09-02-2021 - 953

Ticari Uyuşmazlıklar İçin Arabuluculuk Son Tutanak Örneği
Taraflara arabuluculuğun temel ilkeleri, arabuluculuk süreci ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi....

Devamını oku

09-02-2021 - 1624

Ticari Uyuşmazlıklara İçin Arabuluculukta Davet Mektubu Örneği
Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözümü gönüllülük esasına dayalıdır. Taraflar, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler....

Devamını oku

08-02-2021 - 793

Sınır Dışı - Deport - İtiraz Dava Dilekçesi
Yukarıda izah edilen nedenlerle Müvekkilimiz ….. ……nun haksız ve mesnetsiz olarak sınır dışı edilmesi işleminin iptali ile tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi yönünde karar...

Devamını oku

08-02-2021 - 1016

Evlilik Dışı Doğan Çocuk - Tanıma - Örnek Dilekçe (2)
TMK m.301 maddesi uyarınca davalının müvekkil ile evlilik dışı ilişki sonucu hayata gelen müşterek çocuğun biyolojik babası olması dolayısıyla babalığın hükmen tayini, müşterek çocuk için nafaka, doğum masrafları ve tazminat...

Devamını oku

08-02-2021 - 1043

Evlilik Dışı Doğan Çocuk - Tanıma
Söz konusu birliktelik sırasında müvekkilimiz ile davalı arasında yaşanan cinsel birliktelik neticesinde davalı hamile kalmış olup bu olay sonucunda müvekkilimiz davalıya defalarca kez resmi olarak evlenmek istediğini söylemiş...

Devamını oku