İftira


Yargıtay 16. Ceza Dairesi
2015/3
2015/3
2015-03-04

Özet:

  • Sanığın iftira teşkil eden ihbarı üzerine, mağdurun ikametinde arama yapılması suretiyle koruma tedbiri uygulanmış olması karşısında, sanık hakkında tayin olunan temel cezanın TCK'nın 267/3. maddesi uyarınca arttırılması gerektiği gözetilmeyerek eksik cezaya hükmolunması kanuna aykırıdır.

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığa ait nüfus kaydı UYAP sisteminden temin edilerek dosya arasına konulmuştur.

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın iftira teşkil eden ihbarı üzerine, mağdurun ikametinde arama yapılması suretiyle koruma tedbiri uygulanmış olması karşısında, sanık hakkında tayin olunan temel cezanın TCK'nın 267/3. maddesi uyarınca arttırılması gerektiği gözetilmeyerek eksik cezaya hükmolunması,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 04.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:  (www.corpus.com.tr)