ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Av Tüfeği

07-05-2021 - 670

Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Av Tüfeği


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2019/3401
2020/421
2020-02-11

ÖZET: Sanığın av tüfeği ile birden fazla ateş ederek mağduru batın bölgesinden saçma isabetleri ile karaciğer yaralanmasına ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde öldürmeye teşebbüs ettiği anlaşılan olayda; meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren TCK'nin 35. maddesi uyarınca alt ve üst sınırlar arasında makul düzeyde bir ceza verilmesi yerine, alt sınıra yakın olacak şekilde 10 yıl hapis cezası verilerek eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.

 

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, tehdit, hakaret

HÜKÜM : 1-Katılan sanık ... hakkında;

a-...'yı kasten öldürmeye teşebbüs etmek suçundan; TCK'nin 81, 35, 53, 58. maddeleri uyarınca; 10 yıl hapis cezası,

b-...'ı silahla kasten yaralama suçundan; TCK'nin 86/2, 3-e, 53, 58. maddeleri uyarınca; 6 ay hapis cezası,

c-...'ı kasten yaralama suçundan; TCK'nin 86/2, 53, 58. maddeleri uyarınca; 4 ay hapis cezası,

d-...'a yönelik tehdit ve hakaret suçlarından; beraat,

Katılan sanık ... hakkında;

...'yı kasten yaralama suçundan;

TCK'nin 86/2, 29, 53, 58. maddeleri uyarınca; 1 ay 15 gün hapis cezası,

Katılan sanık ... hakkında;

a-...'yı silahla kasten yaralama suçundan; TCK'nin 86/2, 3-e, 29, 62, 52, 5271 sayılı CMK'nin 231. maddeleri uyarınca; 1.100 TL: adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

d-...'yı tehdit suçundan; beraat.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan CMK'nin 231/5. maddesi gereğince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar, aynı Kanunun 231/12. maddesi gereğince itiraz yoluna tabi olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından, merciince incelenmek üzere, inceleme dışı bırakılmıştır.

Temyiz edenlerin sıfatı ve temyiz dilekçelerinin içeriğine göre inceleme; sanık ... hakkındaki mahkumiyet ve mağdur ...'e yönelik hakaret ve tehdit suçlarından kurulan beraat, sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet ve sanık ... hakkında tehdit suçundan kurulan beraat hükümleri ile sınırlı olarak yapılmıştır.

Toplanan deliller, karar yerinde incelenip, sanık ...'nın mağdur ...'ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, mağdurlar ... ve ... Varış'a yönelik kasten yaralama, sanık ...'ın mağdur ...'e yönelik kasten yaralama suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, sanık ... yönünden haksız tahrike ilişen cezayı azaltıcı sebebin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık ... hakkında mağdur ...'e yönelik hakaret ve tehdit, sanık ... hakkında mağdur ...'e yönelik tehdit suçlarından elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan sanık ... müdafiinin yasal savunmaya, katılan sanık ...'ın lehe hükümlerin uygulanmamasına, katılan ...'ın sair hususa yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,

A) Sanık ... hakkında mağdurlar ... ve ...'e yönelik kasten yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet, mağdur ...'e yönelik hakaret ve tehdit suçlarından kurulan beraat, sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet, sanık ... hakkında tehdit suçundan kurulan beraat hükümlerinin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA,

B)- Sanık ... hakkında mağdur ...'ya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;

Sanığın av tüfeği ile birden fazla ateş ederek mağduru batın bölgesinden saçma isabetleri ile karaciğer yaralanmasına ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde öldürmeye teşebbüs ettiği anlaşılan olayda; meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren TCK'nin 35. maddesi uyarınca alt ve üst sınırlar arasında makul düzeyde bir ceza verilmesi yerine, alt sınıra yakın olacak şekilde 10 yıl hapis cezası verilerek eksik ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş olup sanık müdafii ve katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 11/02/2020 günü oy birliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kasten öldürme teşebbüs av tüfeği batın bölgesinden vurma karaciğer yaralanması hayati tehlike öldürmeye teşebbüs tck 35
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları