Silahla Tehdit - Temyiz Edilebilirlik Sınırı

23-09-2020 - 636

Silahla Tehdit - Temyiz Edilebilirlik Sınırı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Ceza Dairesi
2017/23046
2020/15
2020-01-06

Özet:

  • Sanık hakkında silahla tehdit suçundan TCK'nın 106/2-a ve 62. maddeleri uyarınca hükmolunan 1 yıl 8 ay hapis cezasının miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nın 286. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezaları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlarının temyiz edilemeyeceğinin belirtilmesi karşısında; bölge adliye mahkemesince verilen istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşı yapılan temyiz isteminin CMK'nın 296/1. maddesi gereğince reddine dair ek kararının yerinde olduğu anlaşıldığından hükmün onanmasına karar verilmiştir.

 

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇ : Silahla tehdit

HÜKÜM : İstinaf başvurusunun esastan reddi, temyiz isteğinin reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanık hakkında silahla tehdit suçundan TCK'nın 106/2-a ve 62. maddeleri uyarınca hükmolunan 1 yıl 8 ay hapis cezasının miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nın 286. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adlî para cezaları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlarının temyiz edilemeyeceğinin belirtilmesi karşısında; bölge adliye mahkemesince verilen istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşı yapılan temyiz isteminin CMK'nın 296/1. maddesi gereğince reddine dair ek kararının yerinde olduğu anlaşıldığından,

Temyiz isteminin reddine ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesinin 15/05/2017 gün ve 2017/1192 esas, 2017/1201 sayılı kararında bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik sanık ...'nın temyiz itirazlarının reddiyle, temyiz isteminin reddine dair ek kararın istem gibi ONANMASINA, 06/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi