Yağma - Kısmi Geri Verme - Etkin Pişmanlık


Yargıtay 6. Ceza Dairesi
2017/3796
2020/254
2020-01-30

Özet:

  • Yakalama, üst arama ve muhafaza altına alma tutanağına göre sanığın suça konu 1 adet yüzük, 1 adet bileklik, 1 adet kolye ve 1 adet 2 metre uzunluğundaki altın zinciri kolluk görevlilerine teslim ederek mağdura iadesini sağladığının anlaşılması karşısında, mağdurdan soruşturma aşamasında gerçekleşen kısmi iadeye onay verip vermediği sorularak, sonucuna göre, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 168/4 ve 168/3-1. cümlesinin uygulama koşullarının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.
 
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, uyulan bozmaya, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

27.05.2007 tarihli yakalama, üst arama ve muhafaza altına alma tutanağına göre sanığın suça konu 1 adet yüzük, 1 adet bileklik, 1 adet kolye ve 1 adet 2 metre uzunluğundaki altın zinciri kolluk görevlilerine teslim ederek mağdura iadesini sağladığının anlaşılması karşısında, mağdurdan soruşturma aşamasında gerçekleşen kısmi iadeye onay verip vermediği sorularak, sonucuna göre, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 168/4 ve 168/3-1. cümlesinin uygulama koşullarının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 30.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr)