ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Sağlık Kontrolünden Geçmeyen Sürücü Adaylarına Rapor Düzenlenmesi - Resmi Belgede Sahtecilik

10 Şubat 2022, 21:29 - 329

Sağlık Kontrolünden Geçmeyen Sürücü Adaylarına Rapor Düzenlenmesi - Resmi Belgede Sahtecilik


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 11. Ceza Dairesi
2017/13494
2021/4649
2021-06-01

Sanık ... (Temiz) hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen beraat kararına karşı Cumhuriyet savcısının temyizinin incelenmesinde;

Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek Mahkemece kabul ve takdir kılınmış olup; Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden hükmün ONANMASINA,

Sanıklar ..., ..., ..., ... hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen beraat kararlarına karşı Cumhuriyet savcısının temyizinin incelenmesinde;

a) Dosyada adı geçen sürücü kurslarının sahibi olan sanık ...’in talimatları doğrultusunda sanığa ait çeşitli sürücü kurslarında çalışan sanıklar ..., ... ve ...’nun bazı sürücü adaylarına hiç muayene edilmeden sağlık raporu düzenlenlediği, ... Merkez Sağlık ocağında doktor olarak görev yapan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık ...'in de sürücü adaylarını görmeden ve muayene etmeden görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu bu raporları kaşeleyip imzaladığının iddia olunduğu olayda; sanık ...’in suçlamaları kabul etmediği ancak sürücü kursuna kayıt olmuş tanıkların bir kısmının hiç sağlık raporundan geçmediklerini beyan etmeleri, temyiz konusu olan ve olmayan diğer sanıkların beyanlarında da bazen hiç sağlık raporundan geçmeyen adaylara da rapor düzenlenip doktor olan sanık ...’e imzalatıldığının beyan edilmesi, eylemin dosyada mevcut sanık ve tanık beyanlarıyla sabit olması karşısında; hakkında TCK’nin 210/2. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen ve temyiz konusu olmayan sanık ...’in görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu sağlık raporlarının sahte olarak düzenlenmesi eyleminin TCK’nin 204/2. maddesinde düzenlenen kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçunu oluşturacağı, TCK'nin 40/2. maddesine göre, özgü suçlarda özel faillik niteliği taşıyan kişilerin fail olabileceği, bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişilerin ise ancak azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulabileceği, sanık ...'in azmettiren olarak, sanıklar ..., ..., ve ...’ın da yardım eden olarak kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği eylemine iştirak ettikleri anlaşılmakla sübut eden sanık ...’in kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine azmettiren olarak, sanıklar ..., ... ve ...’ın ise yardım eden olarak mahkumiyetleri yerine delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek beraatlerine karar verilmesi,

b) Suça konu sürücü adayları hakkında düzenlenen sahte sağlık raporlarının, sürücü adayının kursa müracaat ederken dosyalarında bulunması gereken belgelerden olduğu ve sürücü adaylarının dosyalarının onayının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı anlaşılmakla suçtan zarar görme ihtimali bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’nın dava ve duruşmalardan haberdar edilmemesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, 01/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
sağlık kontrolü sürücü adayı resmi belgede sahtecilik kamu görevlisinin sahtecilik suçu işlemesi sürücü kursu
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları