Yargıtay 12. C.D. 2013/23998 E. 2014/12126 K.


Özet:

Katılanın sahte facebook hesabında yayınlandığını beyan ettiği resimlerinin, özel yaşam alanına ilişkin ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte olmaması halinde, katılanın internet ortamından temin ettiği fotoğraflarını, onun aktif kullanımındaki cep telefonu numarasıyla birlikte hukuka aykırı olarak yayınlayan sanığın eyleminin TCK'nın 136/1. maddesinde tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sahte facebook hesabında yayınlandığı beyan edilen resimler katılandan temin edilip, incelenmeksizin ve kabule konu fotoğrafların sanık tarafından nereden ve ne şekilde ele geçirildiği açıklanmaksızın, eksik incelemeye ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak, sanık hakkında TCK'nın 134/2. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hü......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor.


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜYE OL