ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Hırsızlık - Menşei Şahadetname

23-09-2020 - 896

Hırsızlık - Menşei Şahadetname


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Ceza Dairesi
2019/8353
2020/16
2020-01-06

Özet:

  • Sanık hakkında hırsızlık suçundan açılan davada her ne kadar içeriğinde koyunlara ya da satıcıya ilişkin ayrıntılı ve ayırt edici bilgiler bulunmasa da sanığın menşei şahadetnamesi sunmuş olması,
  • Sanığın ele geçen koyunları komşusunun damına koyma gerekçesini de kendisine ait damın yıkık olmasıyla açıklayarak buna ilişkin kovuşturma aşamasında fotoğraf sunması ile bozma sonrası yapılan araştırma üzerine sanığın suç tarihinde kullanımında bulunan telefonun suç tarihinde suç yerinden sinyal almadığının tespit edilmesi karşısında,
  • Atılı hırsızlık suçunu işlemediğini savunan sanığın, suça konu koyunları çaldığı konusunda somut delil bulunmadığı ancak koyunları satın aldığı kabul edilen ve hayvancılıkla uğraşan sanığın faturasız ve çok sayıdaki hayvanı gerekli araştırma yapmadan alması nedeniyle çalıntı olduğunu bilebilecek durumda olması nedeniyle eyleminin TCK'nın 165. maddesine uyan suçu oluşturup oluşturmayacağı tartışılıp sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Hırsızlık

HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Katılanın evinin eklentisinde bulunan ahırdan çalınan 15 adet koyununun yapılan araştırma ile üç gün sonra sanıkta olduğunun öğrenilmesi üzerine suça konu koyunlardan 11 adedinin sanığın evinin karşısında sakladığı ve sattığı için evi boş olan komşusunun ahırında ele geçirilerek küpe numarası kontrolü ile katılana teslim edilmesi ve sanığın hayvan pazarında ... isimli kişiden satın aldığını savunduğu koyunlara ilişkin hayvanların ayırt edici özelliklerini içermeyen bir menşei şahadetnamesi sunması, belgede adı geçen ...'ın kendisinin koyun satmadığı ve tarafları tanımadığını söylemesi üzerine adı geçenin sanığa gösterilen fotoğraftan sanığın koyunları satın aldığı ... isimli kişinin fotoğraftaki kişi olmadığını söylemesi üzerine sanık hakkında hırsızlık suçundan açılan davada,

Her ne kadar içeriğinde koyunlara ya da satıcıya ilişkin ayrıntılı ve ayırt edici bilgiler bulunmasa da sanığın menşei şahadetnamesi sunmuş olması, sanığın ele geçen koyunları komşusunun damına koyma gerekçesini de kendisine ait damın yıkık olmasıyla açıklayarak buna ilişkin kovuşturma aşamasında fotoğraf sunması ile bozma sonrası yapılan araştırma üzerine sanığın suç tarihinde kullanımında bulunan telefonun suç tarihinde suç yerinden sinyal almadığının tespit edilmesi karşısında, atılı hırsızlık suçunu işlemediğini savunan sanığın, suça konu koyunları çaldığı konusunda somut delil bulunmadığı ancak koyunları satın aldığı kabul edilen ve hayvancılıkla uğraşan sanığın faturasız ve çok sayıdaki hayvanı gerekli araştırma yapmadan alması nedeniyle çalıntı olduğunu bilebilecek durumda olması nedeniyle eyleminin TCK'nın 165. maddesine uyan suçu oluşturup oluşturmayacağı tartışılıp sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

Kabule göre ise;

Eylemin hırsızlık suçunu oluşturduğunun kabulü halinde de, katılanın evinin eklentisinde bulunan ahırdan 12 adet koyun ve 3 adet kuzunun çalınması biçimindeki eylemin, suç tarihi itibariyle 6545 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten önceki hali ile 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b maddesinde düzenlenen suç tipine uyduğu gözetilmeden aynı Kanun'un 142/2-g maddesi ile uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 06/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
hırsızlık suç eşyası menşei şahadetname fatura hayvan hayvan hırsızlığı tck suç koyun dam
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları